Katalóg Education 2015 - Vzdelávanie a poradenstvo
FBE Bratislava, s.r.o.

Liptovská 10, 821 09 Bratislava
02/5441 8513
fbe@fbe.sk * www.fbe.sk * www.sixsigma.sk

Dcérska spoločnosť: FBE Praha, s. r. o.
FBE je členom Sustainable Performance Improvement Network.

Profil spoločnosti

FBE Bratislava sa zaoberá poradenstvom, odbornou podporou, tréningami zameranými na zvyšovanie výkonnosti v manažmente a obchode, zvyšovaním efektívnosti procesov a riadením projektov u klienta.

Realizujeme dlhodobé výcviky v individuálnom a skupinovom koučingu.

Okrem samostatných tréningov FBE Bratislava zabezpečuje rozvojové projekty pre manažérov všetkých úrovní podľa potrieb zákazníka.

FBE Bratislava organizuje verejné kurzy, ktoré sa konajú v tréningových priestoroch Nikar Training Center (www.nikar.sk).

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti vzdelávania a rozvoja:

 • Your Leadership Drive
 • výcvikové kurzy pre manažment
 • výcvikové kurzy pre personálne oddelenia
 • výcvikové kurzy pre obchod a zákaznícku orientáciu
 • výcvikové kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja
 • individuálny koučing a individuálny rozvoj

Zvyšovanie efektívnosti procesov:

 • Six Sigma
 • Lean Management
 • Analýza, plánovanie a zlepšovanie procesov
 • Projektový manažment I – IV
 • Štatistické metódy riadenia procesov

Mirror Partners Slovakia, s.r.o.

Svornosti 50, 821 06 Bratislava
0903 237 117 * 02/4552 7143
info@mirror-partners.com * www.mirror-partners.com

Pobočky: Bratislava, Budapešť, západná Európa
Rok vzniku: 2009
Počet lektorov: 6 lokálnych, 35 v Európe
Referencie: veľké korporácie a lokálne spoločnosti

Profil spoločnosti

Mirror Partners je spoločnosť špecializujúca sa na rozvoj jednotlivcov, tímov, a tým aj celej organizácie formou tréningov, konzultácií a individuálneho koučingu.

Oblasti a krajiny pôsobnosti
Pôsobíme na Slovensku, v Maďarsku a aj v iných krajinách Európy ako partner Business Impact Training (NL). Tréningové projekty realizujeme v malých skupinách s max. 10 účastníkmi v lokálnych jazykoch a angličtine v oblasti vedenia ľudí, predaja, HR a iných špecifických oblastiach. Individuálny koučing realizujeme aj na top úrovniach manažmentu.

Cieľová skupina
Zamestnanci na rôznych úrovniach a pozíciách, u ktorých chcete zmeniť prístup a správanie v bežných aj náročných pracovných situáciách.

Informácie o produktoch a službách

Naša pridaná hodnota pre vašu spoločnosť:

 • vedenie ľudí: sebareflexia, manažérska komunikácia, sebakontrola, rozhodovanie, motivácia a rozvoj a iné
 • predaj a obchod: vplyv na zákazníka a predajný rozhovor, telefonická komunikácia, strategický predaj a vyjednávanie, práca s portfóliom zákazníkov a iné
 • v oblasti HR: zvýšenie vplyvu, komunikačne náročné situácie (prepúšťanie, vyjednávanie s kolegami, odbormi, riešenie konfliktov), komunikácia s top manažmentom a iné
 • iné oblasti: manažovanie priorít, stresu, zmien, sebadôvera, prezentácie, budovanie tímu, individuálny koučing

  Najlepšie výsledky dosahujeme pri realizácii tzv. sekvenčným prístupom v jednodňových blokoch.


Balanced s.r.o.

Apollo 1, Turčianska 1/A, 821 09 Bratislava
www.bhr.sk * 0911 895 440 * 032/3811 297
dusan@balanced.sk * info@balanced-hr.com

Pobočky: Trenčín, Bratislava, Senec

Referencie: Accenture, PSA Peugeot Citroën, Erste Group, Continental, KONE, RWE, SPP, VSE, Inalfa, Mondi SCP, Kronospan

Profil spoločnosti

Silnou stránkou a to, čo nás odlišuje od iných spoločností, je, že pre klientov šijeme školenia na mieru. Vypracujeme vám kvalitnú analýzu, zistíme a poradíme, kde sú silné a slabé stránky tímov i celej spoločnosti. Našim klientom pomáhame dosahovať ciele a rozvíjať aktívnu účasť zamestnancov vo firme. Nechceme robiť klasické školenia – chceme priniesť do firmy nový uhol pohľadu, nápady a inovácie. Veríme, že pozitívnym prístupom možno dosiahnuť aj veľmi náročné ciele. Zmeny vo firme sú možné iba aktívnym zapojením troch dôležitých súčastí spoločnosti: zamestnancov, manažérov a obchodníkov. A práve v tom vám vieme poradiť. Naša divízia recruiterov a konzultantov Balanced HR vám zase vie pomôcť nájsť tých správnych ľudí, ktorí vám pomôžu naštartovať zmeny vo firme.

Informácie o produktoch a službách

Obchod a marketing
Iba správne fungujúci marketing a motivovaní obchodníci prinášajú ovocie.
Stratégie a financie
Ak všetci vo firme ťahajú za jeden povraz a rovnakým smerom, výsledky sa určite dostavia.
Manažment a komunikácia
Vzťahy a komunikácia na pracovisku ovplyvňujú nielen výkon jednotlivcov, ale v konečnom dôsledku aj úspešnosť celej firmy.
Recruitment a Consulting
Vyhľadanie chýbajúcich odborníkov, vytvorenie zamestnaneckého prieskumu spokojnosti, vylepšenie kompetenčného modelu – to sú niektoré z oblastí, v ktorých vám vie poradiť naša divízia Balanced HR.


HEWLETT-PACKARD, s.r.o.

Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
+420 261 307 177
skoleni_hp@hp.com * www.hp.cz/skoleni

Pobočky: Bratislava, Praha
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: ISO
Členstvo: AIVD ČR

Profil spoločnosti

Spoločnosť Hewlett-Packard založila svoje vzdelávacie služby na pilieroch skúseností, obsahu, inovácií a kvalitnej prezentácie. Tridsaťročné skúsenosti s poskytovaním komplexných výučbových programov po celom svete sú zárukou kvality v oblasti vzdelávania.

Vzdelávacie centrum HP má v ponuke viac ako 210 technických a 40 Soft Skills kurzov pre manažérov i technický personál. Okrem uzavretých školení vedených skúsenými lektormi pripravuje aj vzdelávacie programy šité na mieru vašim podnikovým a vzdelávacím potrebám.

Zároveň funguje ako testovacie centrum certifikačných autorít Pearson VUE a EXIN (HP, ITIL, VMware, Oracle a iné).

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky školení:

 • IT Service Management – ITIL
 • TOGAF, Cloud, VMware
 • IT Security
 • Project Management, PRINCE2, PMI
 • Business Analysis, SOA, Data Center
 • HP-UX, Linux, UNIX, HP NonStop, OpenVMS
 • HP ProLiant & HP BladeSystem
 • HP Storage & SAN, HP Networking
 • International Material Data System
 • ACADEMY hp Smart Skills

Ďalšie služby:

 • školenia na objednávku a vzdelávanie šité na mieru
 • individuálny koučing
 • teambuildingové programy

Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s.r.o.

P. Jilemnického 838/17, 018 51 Nová Dubnica
0908 777 808
www.andywinson.sk

Rok vzniku: 2011

Profil spoločnosti

Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona, s. r. o., sa prioritne zameriava na živé tréningy, semináre, koučing, teambuilding, konzultačnú a poradenskú činnosť a na vydavateľskú činnosť. Ich cieľom je motivovať tímy k dlhodobým výkonom tak, aby produkovali rast. Už počas tréningu sa účastníci naučia nové zručnosti ihneď aplikovať do praxe. Spoznajú tajomstvá správnych slov, výrazov, kladenia otázok a vôbec celej verbálnej aj neverbálnej komunikácie a sebamotivácie. Súčasťou tréningov je aj práca so strachmi a s blokmi, ktoré bránia ľuďom konať a dosahovať stanovené ciele. Počas tréningov využívame najnovšie poznatky modernej psychológie a neurolingvistického programovania. Líder spoločnosti Andy Winson koučuje pre firmy tréningy a semináre na kľúč podľa cieľov klienta.

Informácie o produktoch a službách

Živé tréningy
- Tranformačné – Telo ako dôkaz, Objav svoju silu, Tajomstvo mysle bohatých
- Tranformačné zážitkové – Firewalking, Glasswalking
- Komunikačné – Majster Komunikácie, Majster Pódií

On-line produkty – Klub Andyho Winsona

Vydavateľská činnosť – Kniha Mysli, Konaj, Zbohatni je bestseller.

Biznisové produkty – NLP pre biznis, individuálny koučing


IPT Partners s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
02/5557 1134
ipt@scotwork.sk * www.scotwork.sk

Pobočky Scotwork vo svete: 32
Rok vzniku IPT Partners: 1997/Scotwork: 1975

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť IPT Partners zastupuje spoločnosť Scotwork v Českej a Slovenskej republike. Špecializujeme sa na rozvoj vyjednávacích schopností. Naše kurzy vyjednávacích zručností sú vhodné pre najširšiu škálu manažérov. Pre tých, ktorí majú pri svojej práci určité právomoci v rozhodovaní či zmene podmienok dohôd.

Referencie: Bongrain, Brown Forman, Coca Cola, Česká spořitelna, ČEZ, Danone, FEI, GlaxoSmithKline, Heineken, IKEA, Karlovarská Becherovka, Kofola, KPMG, Moet Hennessy, Orange, Oracle, Poštová banka, Penta, Philip Morris, Sanofi, Telekom, Tatra banka, Tchibo, Vodafone

Informácie o produktoch a službách

V našom portfóliu máme:

 • Advancing Negotiation Skills
 • Skills Builder
 • Strategic Negotiating
 • Coaching Negotiation Skills

Tréningy organizujeme vo forme otvorených a vnútrofiremných kurzov.


die Berater Slovensko, s.r.o

Polus Tower I, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
02/3818 0818 * bratislava@di­eberater.com
www.dieberater.sk * www.vzdelavanie-dieberater.sk
www.catro.sk

Pobočky: 70 * Rok vzniku: 1998
Certifikáty: EBC*L
Členstvo: ZRRĽZ, AIVD, SOHK, DSIHK, FSOK
Počet lektorov/zames­tnancov: 400/500

Profil spoločnosti

Popredná medzinárodná poradensko-vzdelávacia spoločnosť

Pripravíme pre vás tréningy šité na mieru v oblasti Soft Skills (osobné zručnosti), jazykové kurzy, projektový manažment, Back Office Management, manažérske vzdelávanie a iné.

Poznáme potreby a požiadavky hospodárskej sféry a pracovného trhu na základe dlhoročných skúseností. Ponúkame vhodné kurzy pre najrôznejšie požiadavky.

Naša ponuka služieb sa orientuje na súkromné osoby, národné a medzinárodné spoločnosti, organizácie rôznych odvetví a rôznej veľkosti, verejný sektor (napr. úrady práce, ministerstvá, Európska komisia) a celý vzdelávací systém.

Informácie o produktoch a službách

 • Soft Skills – osobné zručnosti
 • Business protokol a etiketa
 • Jazykové kurzy
 • IT školenia
 • EBC*L – European Business Competence* Licence
 • Back Office Management
 • Projektový manažment
 • Interkultúrny manažment
 • Koučing
 • Outplacement
 • Consulting
 • Prenájom školiacich priestorov
 • Projekty EÚ
 • Manažérske vzdelávanie

SAP Slovensko s.r.o.

BBC V, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
02/5825 6200
education.slo­vak@sap.com * www.sap.com/sk

Rok vzniku: 1998
Certifikát: ISO 9001:2000
Členstvo: Americká obchodná komora, IT asociácia Slovenska, Partnerstvá pre prosperitu
Počet zamestnancov: 200 – 250

Profil spoločnosti

SAP chápe význam vzdelávania a školenia a v rámci svojej činnosti im venuje nemalú časť aktivít. Naše školenia zaručujú, že zamestnanci našich zákazníkov, prípadne partnerov podieľajúcich sa na implementácii systému SAP dostávajú takú kvalifikáciu, akú potrebujú. Naším cieľom je dopomôcť našim zákazníkom k ešte účinnejšej práci so SAP systémom, rozvinúť ich schopnosti prostredníctvom inovatívneho tréningu a využívať celý potenciál systému SAP.

Pridanou hodnotou vzdelávacieho centra SAP Slovensko sú celosvetovo uznávané certifikácie, široké portfólio školení v SAP alebo priamo u zákazníka a individuálny Personal Training – školenie šité na mieru.

Informácie o produktoch a službách

SAP Slovensko ponúka široké možnosti vzdelávania:

 • verejné kurzy s konkrétnym termínom
 • vzdelávanie na mieru (podľa požiadaviek zákazníka)
 • e-learning a OKP školenia
 • eAcademies
 • SAP BusinessObjects školenia
 • certifikácia
 • SAP Akadémia
 • školenia projektových tímov
 • školenia koncových používateľov
 • Personal Training
 • VLC – Virtual Live Classrooms

Referencie: Národná banka Slovenska, OMS, ŽOS Trnava, Lesy SR, Ministerstvo financií SR, ŽSR, Ministerstvo obrany SR, Tatravagónka


Wolters Kluwer s. r. o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
02/5810 2010 * office@wolter­skluwer.sk
www.woltersklu­wer.sk

Rok vzniku: 1993
Materská spoločnosť: Wolters Kluwer N. V.

Profil spoločnosti

 • popredné odborné vydavateľstvo na Slovensku
 • zaoberá sa vydávaním právnickej a ekonomickej literatúry v tlačenej a elektronickej po­dobe
 • výhradný dodávateľ softvéru ASPI a AKomplet pre SR
 • od roku 1993 známe pod značkou Iura Edition, s. r. o., dcérska spoločnosť Wolters Kluwer N. V.
 • v roku 2003 zlúčenie s firmou COMPRIS software, s. r. o., Banská Bystrica
 • 1. januára 2014 zmena obchodného mena na Wolters Kluwer, s. r. o.

Informácie o produktoch a službách

 • knihy a časopisy z oblasti práva, ekonomiky, daní a účtovníctva, verejnej správy, školstva a vzdelávania, zdravotníctva a BOZP
 • Automatizovaný systém právnych informácií (ASPI), moderný a komplexný systém poskytujúci používateľovi výrazné výhody pri práci so správnymi informáciami, AKomplet – softvér pre advokátov a advokátske kancelárie
 • on-line produkty Zbierka.sk, Otázky & odpovede Online, Dane a účtovníctvo v praxi, DPH v praxi, Účtovníctvo ROPO v praxi, Právo v zdravotníctve, Legalis, ePredpisy
 • vzdelávacie aktivity v spolupráci s renomovanými odborníkmi z oblastí práva, ekonomiky, daní, účtovníctva a verejnej správy

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
041/7053 888 *
profivzdelava­nie@pp.sk * www.profivzde­lavanie.sk

Rok vzniku: 1991
Sme dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií ako Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo financií SR alebo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Profil spoločnosti

Pôsobíme vo svete publikovania takmer 25 rokov. PP je značkou, ktorá sa ako prvá na Slovensku začala zaoberať aplikáciou legislatívy do bežnej praxe a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií. Informácie o legislatívnych zmenách prináša zákazníkovi prostredníctvom printovej verzie produktov, elektronickým publikovaním informácií a formou vzdelávania.

Vzdelávame v rôznych oblastiach, na rôznych miestach a len s renomovanými lektormi – odborníkmi z praxe, ktorí sú zárukou kvality realizovaných školení.

„Školením sa to nekončí“ – po školení majú klienti možnosť využívať poradenstvo spoločnosti Poradca podnikateľa.

Informácie o produktoch a službách

 • videoškolenia
 • odborné školenia
 • konferencie
 • e-Learningové školenia
 • Soft Skills školenia

Tematické zameranie odborných školení:

 • dane a účtovníctvo
 • mzdy a personalistika
 • právo

Okrem verejne organizovaných školení zabezpečujeme aj in-house školenia – priamo vo firme vyškolíme zamestnancov v závislosti od ich požiadaviek.


OMNICOM, s.r.o.

Račianska 71, 832 59 Bratislava
02/4445 2840 * 0917 557 138
sales@omnicom.sk * www.bestpractice.sk

 • akreditovaný poskytovateľ kurzov ITIL, PRINCE2
 • akreditované testovacie stredisko (EXIN)
 • kurzy poskytujeme v SR a ČR

Rok vzniku: 1995
Členstvo: itSMF Slovensko, itSMF UK

Profil spoločnosti

Naša misia
Prostredníctvom profesionálnych služieb v oblasti vzdelávania a poradenstva a s využitím svetovo uznávaných metód, štandardov a best practice pomáhame našim zákazníkom dosahovať ich biznis ciele.

Naša vízia
OMNICOM ako strategický partner svojich zákazníkov.

Naše hodnoty

 • Odbornosť
 • Flexibilita
 • Etika
 • Dostupnosť/Cena
 • Pridaná hodnota

Informácie o produktoch a službách

EXIN akreditované kurzy ITIL a PRINCE2:

 • ITIL Foundation a ITIL Intermediate kurzy
 • cenovo zvýhodnený program ITIL Expert Path
 • PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner
 • PRINCE2 Re-Recertification, samostatné testy

EXIN akreditované kurzy ostatné:

 • Agile Scrum Foundation
 • Business Information Management Foundation
 • Lean IT Management Foundation

Poradenstvo v oblasti best practice: V rámci poradenských služieb sa zameriavame na oblasti IT Service Management (ITSM), Business Information Management (BIM), Business Process Management (BPM) a IT Governance.


EDU-LAND s.r.o.

Račianska 72, 830 03 Bratislava
02/4444 1000
office@eduland.sk * www.kurzy-skolenia.com

Rok vzniku: 2010
Referencie: AVON Cosmetics, British Embassy, DHL Logistics (Slovakia), ESET, Penta Investments, TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, Tatra banka, SLOVNAFT, FaxCOPY, Wrigley, VÚB

Profil spoločnosti

Hlavným poslaním je poskytovanie vzdelávacích aktivít na najvyššej úrovni, ktoré vedú k spokojnosti a úspechu účastníkov.

Vzdelávacie aktivity máme usporiadané do sekcií:

 • ekonomická www.kurzy-uctovnictva.com
 • vizážistická www.kurzy-licenia.sk
 • rozvoj www.rozvojove-programy.sk

Novinkou je 1. VIDEOVZDELÁVACÍ PORTÁL ako výsledok takmer ročnej tímovej práce. Priniesli sme absolútnu dostupnosť vzdelávania. Naši klienti rozhodujú o tom, kedy a kde sa budú vzdelávať.

www.video-kurzy.sk

Informácie o produktoch a službách

 • kurzy účtovníctva
 • ekonomické školenia
 • kurzy vizážistiky
 • manažérske kurzy
 • kurzy osobného rozvoja

VIDEOKURZY

 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo

VIDEOŠKOLENIA

 • zákon o účtovníctve
 • zákon o DPH

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
02/5477 2060 * 02/5477 6323
vzdelavanie@uvs.sk * www.uvs.sk

Rok vzniku: 2002
UVS je partnerom projektu StavEdu – národný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách

Profil spoločnosti

ÚVS ponúka širokú škálu vzdelávacích programov najmä z oblasti profesijného vzdelávania a komplexné konferenčné služby pre súkromný a verejný sektor.

 • Ponúkame odborné vzdelávacie programy z rôznych oblastí profesijného zamerania.
 • Spolupracujeme s vysoko kvalifikovanými a skúsenými lektormi.
 • Programy sú pripravované pre menšie skupiny, čo umožňuje bližší kontakt a lepšiu komunikáciu.
 • Účastník získa osvedčenie o absolvovaní a pri akreditovaných kurzoch osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky školení a seminárov:

 • odborná spôsobilosť v oblasti požiarnej ochrany – základná, ďalšia odborná príprava
 • verejné obstarávanie – legislatíva, elektronické trhovisko, skúsenosti z praxe
 • správa registratúry a archív organizácie – akreditovaný vzdelávací program
 • vzdelávacie programy šité na mieru

Kongresové služby: komplexné konferenčné služby, kongresové priestory, učebne, internet, tlmočenie

Ubytovanie: UVS hotel***, kapacita 148 lôžok

Gastronomické služby: recepcie, bankety, svadby, občerstvenie


next level academy

K lomu 1, 811 04 Bratislava
bratislava@nex­tlevel-academy.eu
www.nextlevel­consulting.eu/sk +421 2 4464 7111

Pobočky: Viedeň, Graz, Bonn, Mníchov, Zürich, Bratislava, Cape Town a Austin
Rok vzniku: 2000
IPMA® partner, PRINCE2® accredited training organization, PMI® reg. education provider

Profil spoločnosti

next level academy je medzinárodný poskytovateľ školení s hlavným sídlom v Rakúsku, pôsobiaci v ďalších ôsmich pobočkách celosvetovo.

Ponúkame širokú škálu školení Project Management, Process Management, Change Management a Six Sigma. Využívame kombinácie teoretického know-how, praktických príkladov a sociálnych zručností, vďaka ktorým získate konkurenčnú výhodu na trhu. Okrem verejných tréningov organizujeme aj in-house tréningy, ktoré vieme špecifikovať podľa vašich individuálnych požiadaviek. Referencie: US Steel, Accenture, HB Reavis, Volkswagen, VUB, CSOB, Tatrabanka, ESET, Softec, Slovak Telekom, Whirlpool, SCA, RWE a iné

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • Plánovanie a začiatok projektov
 • Riadenie a ukončenie projektov
 • Leadership v projektoch
 • Riadenie rizík a kríz na projekte
 • Riadenie konfliktov na projekte
 • Agilné pristupovanie k projektom
 • Projektový marketing
 • Multi-projektové riadenie a kontroling projektových portfólií
 • Analýza a tvorba procesov
 • Change Management toolbox
 • Príprava na certifikáciu podľa štandardov PMI® (CAPM, PMP), IPMA® (st. D, C, B) a PRINCE2® (Foundation, Practitioner)

Strojnícka fakulta - Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice
e-mail: milada.repako­va@tuke.sk * tel.: 055/6022 168
www.sjf.tuke.sk

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Interval štúdia: otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk: slovenský/anglický za poplatok

Profil spoločnosti

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie v troch stupňoch zamerané na odbory strojárstvo, výrobné technológie, automobilová výroba, robotika, automatizácia, energetické stroje a zariadenia, výrobná technika, dopravné stroje a zariadenia, biomedicínske inžinierstvo, strojárske technológie, procesná technika, priemyselné inžinierstvo, aplikovaná mechanika, spracovanie plastov a mechatronika. Je jednou z troch zakladajúcich fakúlt univerzity a počas svojho vývoja sa stala významnou vedecko-výskumnou inštitúciou v oblasti strojárstva na Slovensku i v zahraničí. Úlohou fakulty je výchova odborne a jazykovo zdatných absolventov, ktorí budú schopní zabezpečovať duchovný a ekonomický rozvoj Slovenska.

Informácie o produktoch a službách

V akademickom roku 2015/2016 sa otvárajú tieto študijné programy:

 • Automobilová výroba
 • Bezpečnosť a kvalita produkcie
 • Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
 • Mechatronika
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Protetika a ortotika
 • Strojné inžinierstvo
 • Technika ochrany životného prostredia
 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

  Termín podania prihlášky: 31. 3. 2015


Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
0905 123 858 * 0910 220 325
amosk@amosk.sk * www.amosk.sk

Rok vzniku: 2003
Počet pracovníkov: 2
Počet lektorov: 15

Profil spoločnosti

Hlavnou činnosťou vzdelávacej agentúry AMOS-K, s. r. o., je organizovanie rekvalifikačných kurzov a seminárov a prenajímanie učebných priestorov.

Všetky kurzy sú akreditované MŠVVaŠ SR.

 • Kozmetička – starostlivosť o pleť
 • Kaderníčka/Ka­derník – strihanie, farbenie, melíry
 • Pedikúra – suchá – prístrojová a mokrá
 • Manikúra a nechtový dizajn – ošetrenie rúk, zdobenie nechtov gélom, akrylom
 • Vizážistika a koloristika – líčenie na všetky príležitosti od základov až po profesionálne
 • Opatrovanie – opatrovanie detí aj dospelých

Informácie o produktoch a službách

 • výučba sa uskutočňuje v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách, individuálnou formou aj počas víkendov
 • umožňujeme pohyblivú formu štúdia s individuálnym prístupom k jednotlivcovi
 • rekvalifikačné kurzy otvárame priebežne počas celého roka pre všetku verejnosť nad 16 rokov
 • poplatok za kurzy možno uhrádzať v splátkach
 • nezamestnaným uchádzačom, matkám na materskej a ŤZP poskytujeme zľavu 10 % aj pri splátkach
 • pri uhradení celej sumy naraz, nie na splátky, je zľava 10 %
 • pripravujeme na kvalifikačnú skúšku na overovanie odbornej spôsobilosti (živnostenská skúška) potrebnú na získanie živnosti – bez praxe alebo garanta

via sapienza, s.r.o.

Rajská 4, 811 08 Bratislava
0949 534 309 * 02/6453 6135
viasapienza@vi­asapienza.sk * www.viasapienza.sk

Pobočky: Bratislava
Rok vzniku: 2010
Referencie: Ministerstvo životného prostredia SR, SE Bordnetze – Slovakia, Gefco Slovakia

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť via sapienza, s. r. o., pôsobí v oblasti mimoškolského vzdelávania dospelých so zameraním na vyučovanie účtovníctva a cudzích jazykov vo firmách a pre verejnosť v malých skupinách (max. 8 študentov).

Špecializujeme sa na kurzy účtovníctva s praktickým vyučovaním na PC v konkrétnych účtovných programoch, pripravujeme účtovné a daňové semináre a kurzy programovania.

Vyučujeme taliansky, španielsky, ruský a poľský jazyk a všetky úrovne anglického a nemeckého jazyka. Väčšinu našich lektorov tvoria native speakers.

Významnou oblasťou činnosti je zabezpečovanie jazykových prekladov dokumentov.

Informácie o produktoch a službách

 • kurzy všeobecného podvojného účtovníctva
 • kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky
 • kurzy Java, C++
 • kurzy základov práce na PC
 • taliančina, španielčina, ruština, poľština, angličtina, nemčina – všetky úrovne
 • konverzačné jazykové kurzy s native speakers
 • kurzy právnickej angličtiny
 • sprostredkovanie úradných prekladov
 • neúradné jazykové preklady (pracovné zmluvy, diplomové práce, webové stránky, atď.)

POTIFOB, s.r.o.

Adyho 43, 900 45 Malinovo
02/4524 1000 * 0949 218 061
ondekova@potifob.sk * www.potifob.sk

Pobočky: SR, ČR, UK, Afrika
Certifikáty: ATO – PRINCE2, MSP, P3O, AEC – ITIL, ISO 9001, akreditácie MŠVVaŠ SR a MV ČR a iné

Profil spoločnosti

Sme najväčší poskytovateľ certifikačných kurzov projektového riadenia podľa metodiky PRINCE2 a vedúci poskytovateľ školení podľa štandardu PMI na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2009 sme vyškolili a na úspešnú certifikáciu PRINCE2 a PMI pripravili viac ako 1 900 projektových manažérov. Poskytujeme poradenstvo a koučing v oblasti projektového, programového riadenia a riadenia portfólií. Ponúkame súbor jedinečných garancií: záruku kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how.

Referencie: Autocont, AVG, Dell, ESET, HP, NAFTA, O2, Slovnaft, STRABAG, Telekom a ďalší

Informácie o produktoch a službách

Kurzy podľa medzinárodných štandardov:

 • PRINCE2, PMI, IPMA
 • Managing Successful Programmes – MSP
 • Portfolio, Programme & Project Offices – P3O
 • Management of Portfolios – MoP
 • ITIL Foundation

Ďalšie školenia:

 • obchodné zručnosti pre projektových manažérov
 • komunikačné zručnosti a školenia koučingu
 • Teória obmedzení, Kritická reťaz a iné

Pre viac informácií navštívte našu stránku: www.potifob.sk


Agentura ÁMOS

Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz * www.agentura-amos.cz

Rok vzniku: 1991
Certifikát: ISO, akreditace MŠMT ČR
Člen: AIVD ČR

Profil spoločnosti

1991 – 2015: 24 rokov na spoločnej ceste vzdelávania dospelých

Agentúra ÁMOS organizuje odborné kurzy, semináre a tréningové programy v odboroch Kvalita, Systémy environmentálneho riadenia, Systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS) a Manažérske zručnosti s orientáciou na psychologické aspekty komunikácie.

Podľa želania konkrétnych zákazníkov vypracúvame aj vzdelávacie projekty určené na realizáciu priamo v podmienkach firmy vrátane profesionálne vedených outdoorových programov.

Informácie o produktoch a službách

Ponúkané služby:

Verejné kurzy a kurzy na mieru vrátane programov spolufinancovaných EÚ v týchto odboroch:

 • Kvalita
 • Systémy environmentálneho riadenia
 • Systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Rekvalifikačný modulový kurz OZO BOZP s akreditáciou MŠMT ČR
 • Interný audítor Integrovaného systému riadenia (QMS, EMS, OHSAS a BOZP)
 • Manažérske zručnosti a komunikácia

InSYS spol. s r.o.

Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín
032/7432 749 * 0905 352 040
skolenia@insys.sk * www.insys.sk

Rok vzniku: 1991
Mobilná učebňa – školíme po celom Slovensku
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Referencie: Emerson, Hella, Leoni, TUBAU, Slovenské elektrárne, Dongwon SK, ÚPSVaR

Profil spoločnosti

Spoločnosť InSYS spol. s r. o. bola založená s cieľom pôsobenia v oblasti podnikovej informatiky a vzdelávania.
Školiace stredisko organizuje kurzy pre firemných zákazníkov i verejnosť. Ponúkame primeranú obsahovú náplň, kombináciu alternatívnych a klasických metód výučby.
Lektorský tím tvoria špecialisti s rozsiahlymi odbornými znalosťami a bohatými praktickými skúsenosťami.
Stredisko IT služieb poskytuje zákaznícke softvérové riešenia zamerané na automatizáciu rutinných činností pri spracovaní údajov v MS Office, programovanie doplnkov MS Excel, tvorbu reportingových a Dashboarding systémov, návrh databáz MS Access, SQL Server, atď.

Sme tu pre vás – ciele, obsah i metódy výučby prispôsobíme vašim požiadavkám.

Informácie o produktoch a službách

Kurzy práce s počítačom:

 • MS Office – Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook, MS Project, Visio
 • Databázové systémy – MS SQL Server, MySQL
 • Programovanie – Visual Basic for Application, HTML
 • CAD systémy – AutoCAD, nadstavby
 • Grafika – Photoshop, Corel, Illustrator, InDesign

Jazykové kurzy:

 • angličtina, nemčina, ruština, francúzština
 • trimestrálne skupinové, konverzačné, udržiavacie

Kurzy účtovníctva:

 • podvojné, jednoduché, mzdové

Tréningové programy v oblasti Soft Skills
Individuálne konzultácie a poradenstvo:

 • v oblasti IT, účtovníctva, jazykov

MEGA Education, s.r.o.

Na barine 15, 841 03 Bratislava
02/6428 2881 * 0918 329 305
mega@megaeduca­tion.sk * www.megaeduca­tion.sk

Rok vzniku: 2005
Pobočka: Staré Grunty 61, Bratislava
Referencie: UniCredit Bank, Sberbank, NAY, Slovenské elektrárne, Slovnaft, SWEDSPAN, MF SR, JAVYS, NKÚ SR, Volkswagen, Vipharm, SPP

Profil spoločnosti

Sme slovenská vzdelávacia a poradenská agentúra s pôsobnosťou na celom území Slovenska a európskych krajín. Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby.

Oblasti pôsobenia:

 • vzdelávanie, koučovanie, jazykové kurzy
 • poradenstvo, AC/DC, rozvoj talentov
 • organizovanie konferencií a seminárov, Mystery Shopping

Cieľová skupina:

 • top manažment, stredný manažment
 • obchodníci, predajcovia, pracovníci call centier a zákazníckych servisov
 • kouči, personalisti

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • Vedenie ľudí, Ako motivovať tím, Hodnotiace pohovory, Projektové riadenie, Mediálny tréning
 • Predajné zručnosti, Telefonická komunikácia, Business protokol a etiketa
 • Efektívna komunikácia a typológia, Asertivita a riešenie konfliktov, Písomná komunikácia
 • Právna, finančná a obchodná angličtina
 • Individuálny a skupinový koučing, Outdoor, Teambuilding
 • e-learningové kurzy efektívnej komunikácie a prezentačných zručností

Poradenstvo:

 • 360-stupňová spätná väzba
 • Assessment, Development, kariérny rast

GOPAS SR, a.s.

Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
02/4828 2705 * 02/4828 2709 * 02/4828 2712
info@gopas.sk * www.gopas.sk

Rok vzniku: 2004
Certifikáty: ISO 9001
Počet lektorov/zames­tnancov: 150/14
Referencie: VÚB, Telekom, Orange, T-Systems, ESET, Lenovo, Tatra banka, Accenture, Siemens

Profil spoločnosti

IT školiace stredisko GOPAS SR, a. s., začalo svoju činnosť v roku 2004 ako dcérska spoločnosť českej Počítačovej školy Gopas (1992) a vybudovalo si popredné miesto na trhu IT školení v ČR a SR. GOPAS SR je držiteľom autorizácií Microsoft GOLD Learning Competency Partner, Oracle Approved Education Center, HP Expert One Learning Partner, IBM, Apple a Android Authorized Training Center a EC-Council Accredited Training Center. Sme autorizovaným testovacím strediskom Prometric, VUE a ECDL. Ponúkame viac ako 1 400 IT kurzov, najväčší lektorský zbor, 12 špičkovo vybavených učební s dennou kapacitou viac ako 100 miest, mobilné učebne, garanciu získaných vedomostí, vlastný e-learning a testovací systém vstupných znalostí RHEA.
IT kurzy pre používateľov a IT špecialistov.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • Microsoft
 • Oracle
 • Hewlett-Packard
 • IBM
 • Apple, Cisco, VMware a EC-Council
 • kancelárske programy a kurzy pre používateľov
 • grafika, multimédiá a dizajn
 • operačné systémy
 • aplikačné a serverové služby
 • databázy a podnikové riešenia
 • programovanie
 • softvérový manažment a licencovanie
 • manažérske zručnosti
 • internetový marketing

Dr. Pendl & Dr. Piswanger Management Consulting s.r.o.

Cukrová 14, 813 39 Bratislava
02/5932 4488
office@pendlpis­wanger.sk * www.pendlpiswan­ger.sk

Členstvo: P&P Group s pobočkami v strednej a vo východnej Európe,Intersearch s pobočkami po celom svete
Rok vzniku: 1993, transformácia v roku 2008

Profil spoločnosti

P & P vznikla v roku 1993 ako tréningová spoločnosť a postupne rozšírila svoje portfólio na komplexné služby v oblasti HR.

Oblasti pôsobenia:

 • rozvojové programy pre jednotlivcov, tímy a organizácie
 • vyhľadávanie a výber manažérov a špecialistov
 • Interim Management
 • Outplacement
 • tvorba a konzultácie v oblasti HR systémov
 • psychodiagnostika
 • skúmanie a vyhodnocovanie dynamiky manažmentu

Informácie o produktoch a službách

Na mieru šité a otvorené programy v oblastiach:

 • manažérske zručnosti
 • predajné zručnosti
 • budovanie tímu
 • organizačný rozvoj
 • koučing

Jedinečné sú programy Osobný imidž, Business etiketa, Interkulturálna komunikácia a Analýza a zvýšenie angažovanosti zamestnancov.

Vybrané témy tréningov manažérskych zručností: komunikácia, riešenie konfliktov, vedenie ľudí, hodnotenie a motivácia, delegovanie, rozhodovanie, ovplyvňovanie, riadenie zmeny, riadenie projektu, vnútorný zákazník


Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Office: Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
02/5556 6498 * 0905 628 678
ibp@ibp.sk * www.ibp.sk

Pobočky: Žilina, Košice Rok vzniku: 2003
Certifikát: č. Q-0165/13, ISO 9001:2008
Členstvo: AIVD, SA BOZP a OPP

Profil spoločnosti

Inštitút bezpečnosti práce je akreditovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti bezpečnosti práce a poskytovania prvej pomoci a ochrany pred požiarmi s oprávneniami od Národného inšpektorátu práce, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľovou skupinou našich aktivít sú odborníci v oblasti BOZP a OPP, manažéri a riadiaci zamestnanci firiem.

Referencie: ST, VW, Ericsson, Würth, PHOENIX, Shell, Slovnaft, MO SR, Doprastav, BIS Slovensko, Holcim, SE, SEPS, ZSE, PSA, JCI, Faurecia, PPC Power, ŽSR, DIGI, KON-RAD, NIKE, Continental, Proovo, Plastic Omnium, Samsung Display Slovakia, Areva NP, Castrol, Duslo, NDS

Informácie o produktoch a službách

 • školenia vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov, zástupcov pre BOZP
 • kvalifikačné kurzy bezpečnostných technikov a požiarnych technikov
 • komplexné služby BOZP a OPP dodávateľským spôsobom v rámci celej SR a PZS do 2. kategórie
 • analýzy rizík v pracovnom procese
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie, predpisov a pravidiel BOZP, OPP, PZS
 • výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe
 • centrálny systém vzdelávania v BOZP a OPP
 • školenia pre oblasť VTZ (EZ, TZ, PZ, ZZ)
 • práce vo výškach, zemné práce, stavebníctvo
 • odškodňovanie pracovných úrazov, workshopy
 • kurz lektorských zručností pre školiteľov

JF, spol. s r.o.

Somolického 3, 960 01 Zvolen
045/5458 760 * 0905 615 164
bozp@jf.sk * www.jf.sk

Pobočka: Zvolen
Rok vzniku: 2003
Certifikát: ISO 9001:2008

Profil spoločnosti

Spoločnosť JF, s. r. o., ponúka komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) v zmysle platnej legislatívy v rámci celej Slovenskej republiky.
Oblasti pôsobenia:

 • kurzy a školenia v oblasti BOZP, OPP
 • základné kurzy, aktualizačné odborné prípravy, opakovacie školenia
 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
 • zmluvné zabezpečenie BOZP a OPP s vypracovaním organizačných smerníc
 • kurzy bezpečnostných a požiarnych technikov

Informácie o produktoch a službách

Kurzy a školenia:

 • školenia BOZP a OPP
 • školenie vodičov motorových vozidiel
 • školenie prvej pomoci
 • školenie prác vo výškach
 • školenie lešenárov
 • vodičov motorových vozíkov (VZV)
 • strojníkov stavebných strojov
 • obsluhy zdvíhacích (žeriavnici, viazači bremien), elektrických, tlakových (kuriči), plynových zariadení

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení:

 • zdvíhacích, tlakových, plynových, elektrických zariadení
 • technické prehliadky motorových vozíkov

BERLITZ SLOVAKIA s.r.o.

Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
02/6241 1344 * 02/6241 4189
info@berlitz.sk * www.berlitz.sk

Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Referencie: Amslico, HB Reavis, NAFTA, Orange

Profil spoločnosti

BERLITZ má 137 rokov skúseností v oblasti výučby cudzích jazykov, 550 jazykových centier vo viac ako 70 krajinách sveta, je jeden z celosvetových lídrov v poskytovaní jazykových kurzov, školení a kultúrnych seminárov pre dospelých a deti.

Berlitz certifikát je celosvetovo uznávaný.

Ponúkané jazyky:

 • všetky

www.berlitz.sk

Informácie o produktoch a službách

 • Úplné ponorenie® – 1 úroveň za 5 dní
 • Speed Weekend – výučba počas víkendu
 • eBerlitz samoštúdium + SKYPE výučba
 • Virtual Classroom – živá on-line výučba
 • firemná výučba, crash kurzy
 • ODBORNÉ – SOFT SKILLS – ŠKOLENIA
 • testovanie
 • verejná skupinová výučba
 • kids & teens kurzy
 • detské tábory

Možnosti zamerania: Business, HR, mítingy, prezentácie, relokácie a iné


Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
+420 724 256 055
duricova@systemika-nlp.cz * www.systemika-nlp.cz

Rok vzniku: 2011
Certifikáty: certifikujúci člen ITANLP
Referencie: Poradca podnikateľa, IKEA, Fincentrum, PP Agency, Newton College, ST Consult, LMC, Foxconn,Mettler Toledo, M&M Reality

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť sa špecializuje na integráciu systemického koučovania, naratívneho prístupu, neurolingvistického programovania a Ericksonskej hypnózy do vzdelávania a rozvoja.

Hlavné zameranie:

 • medzinárodne certifikované výcviky NLP
 • výcviky jednotlivých typov koučovania
 • školenia, rozvoj a koučovanie obchodníkov
 • príprava kurzov a interných školení na mieru
 • rozvoj tímov náboru, vzdelávania a rozvoja
 • špecializované výcviky osobného rozvoja
 • organizácia AC a DC

Cieľová skupina: majitelia, riaditelia a manažéri, oddelenia náboru, rozvoja a vzdelávania, obchodníci a manažéri obchodných tímov

Informácie o produktoch a službách

Medzinárodne certifikované výcviky NLP:

 • NLP Practitioner
 • NLP New Code Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Coaching Practitioner

Výcviky koučovania:

 • Systemické koučovanie
 • NLP koučovanie

Obchodné zručnosti a osobný rozvoj:

 • Prezentačné zručnosti
 • Manažérske zručnosti
 • Obchodné zručnosti

Maxim s.r.o. Mzdová akadémia Maxim

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
0903 751 191
info@mzdovaaka­demia.sk • www.mzdovaaka­demia.sk

Rok vzniku: 2013
Referencie: Orange Slovensko, Plastic Omnium Auto Exteriors, Železničná spoločnosť Slovensko, Mediapress Bratislava, ING Životná poisťovňa, PTÁČEK – velkoobchod Brno-Modřice

Profil spoločnosti

Mzdová akadémia Maxim poskytuje odborné vzdelávacie kurzy a školenia, na ktorých účastníci získavajú odborné znalosti na kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súkromných i štátnych organizáciách.

Hlavné zameranie

 • kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky určené pre začiatočníkov a mierne pokročilých
 • legislatívne semináre v oblasti daní a účtovníctva

Školíme vo vlastných priestoroch vybavených modernou výpočtovou a prezentačnou technikou. Poskytujeme aj in-house školenia, ktoré sú „šité na mieru“ podľa konkrétnych požiadaviek.

Informácie o produktoch a službách

 • komplexné legislatívne vzdelávanie orientované na prax
 • denné a víkendové kurzy mzdového účtovníctva
 • semináre zamerané na témy: odmeňovanie zamestnancov a realizácia zrážok zo mzdy, povinnosti a výpočet odvodov v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a ročná uzávierka v mzdovej učtárni
 • spracovanie mzdového účtovníctva podľa Zákonníka práce, podľa zákona o štátnej službe a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Hlavným cieľom je zrozumiteľný výklad legislatívy založený na praktickom riešení problémov, ktoré trápia nielen mzdových účtovníkov.


Agentúra TEMPO, s.r.o.

Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
041/5621 810 * 0903 544 777
tempo@tempo.sk * www.tempo.sk

Členstvo: AIVD
Rok vzniku: 2005
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Referencie: Tatra banka, ZSE, Panasonic, U. S. Steel

Profil spoločnosti

Organizujeme semináre, tréningy a kurzy v oblasti daní a účtovníctva, legislatívy, Controlling, Soft Skills.
Spolupracujeme iba s renomovanými lektormi z praxe, ktorí sú zárukou profesionality a kvality vzdelávacieho procesu.

Verejné (otvorené) školenia:

 • organizujeme v Bratislave a Košiciach
 • určené pre širokú odbornú verejnosť
 • viac ako 20 000 účastníkov (2007 – 2013)

Interné (firemné) školenia:

 • analýza tréningových potrieb
 • program na mieru podľa požiadavky

Našou prioritou je spokojný zákazník a poskytované služby najvyššej kvality.

Informácie o produktoch a službách

Dane, personalistika a účtovníctvo:

 • Zákonník práce, mzdové účtovníctvo
 • daň z príjmov, DPH, registratúra
 • podvojné účtovníctvo, IFRS/US GAAP
 • cestovné náhrady, ochrana osobných údajov

Ekonomika a Controlling:

 • ekonomika pre neekonómov
 • finančný a nákladový Controlling
 • kalkulácie a cenotvorba, procesné riadenie
 • financie pre manažérov

Soft Skills:

 • komunikácia a asertivita
 • obchodné rokovanie a vyjednávanie
 • vedenie a motivácia, Time Management

BOZPO, s.r.o.

Ciglianska 3/C, 971 01 Prievidza
046/5424 513
www.bozpo.eu * www.boz.sk

Rok vzniku: 2003
Pobočky: Prievidza (sídlo riaditeľstva), Prešov, Bratislava
Sme držiteľom viac ako 40 oprávnení vydaných pre výchovu a vzdelávanie od MPSVaR SR, MŠ SR, NIP SR, MŽP SR, MŠ SR ako aj držiteľom certifikácie ISO.

Profil spoločnosti

Spoločnosť BOZPO vznikla na základe bohatých skúseností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v podmienkach výrobnej i nevýrobnej sféry. V súčasnosti sme významnou a jednou z najväčších spoločností poskytujúcich legislatívne poradenstvo a komplexné služby na celom území SR ako aj v zahraničí a profesijným školiacim strediskom.

Referencie: Allianz – Slovenská poisťovňa, LIDL Slovenská republika, Slovenské elektrárne, Slovenská pošta, ABB, HYUNDAI – HYSCO, XELLA Slovensko, Krauss Maffei, OHL ŽS, DATALOGIC, Ceva Logistic

Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov, softvérové aplikácie eboz a elearning, internetový obchod www.bozposhop.sk.

Informácie o produktoch a službách

Organizovanie kurzov a školení v oblasti výchovy a vzdelávania BOZP:

 • základný kurz bezpečnostných technikov
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • vzdelávací program Lektor
 • školenie prvej pomoci
 • vstupné/opakované školenia BOZP, OPP, práce vo výškach, možnosť formou e-learningu,
 • špeciálne profesie: lešenár, pilčík, viazač bremien, obsluha VTZ (zdvíhacích, elektrických, plynových a tlakových), obsluha stavebných strojov
 • vzdelávacie programy – školenie osôb, ktoré manipulujú s materiálmi obsahujúcimi azbest a toxické látky

Centrum vzdelávania

Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
02/3300 5131 * 02/3300 5125
seminare@esemi­nare.sk * www.eSeminare.sk

Spoločnosť Verlag Dashöfer, s. r. o., pôsobí na Slovensku od roku 1997. Medzi spokojných klientov patria Slovenské elektrárne, Boellhoff, NDS, SEPS, Slovnaft, TERNO, SPP, VUJE

Profil spoločnosti

Od roku 2004 sa k publikačnej činnosti spoločnosti pridružilo aj Centrum vzdelávania a už od svojho vzniku zastáva pevnú pozíciu na trhu odborných školení a seminárov vďaka tomu, že kladie dôraz na jednotlivých účastníkov. Školenia sa realizujú v malých skupinách, s max. 10 až 12 účastníkmi, aby mal každý dostatočný priestor na riešenie vlastných problémov z praxe a diskusiu s lektorom.

Portfólio vzdelávacích aktivít:

 • semináre a školenia
 • certifikované štúdium
 • on-line semináre live, videosemináre
 • INHOUSE semináre – semináre šité na mieru
 • konferencie

Informácie o produktoch a službách

Tematické zameranie školení a seminárov:

 • účtovníctvo a dane
 • mzdy a personalistika
 • financie, finančné riadenie, Controlling
 • medzinárodné účtovníctvo a medzinárodné zdaňovanie
 • verejná správa a obstarávanie
 • právo, vedenie firmy
 • manažérske zručnosti, Soft Skills
 • marketing
 • stavebníctvo a nehnuteľnosti
 • výroba, logistika, clo
 • Environment, odpady, BOZP

Všetky dôležité informácie, témy a termíny seminárov nájdete na www.eSeminare.sk.


EDUCO – CONSULT s.r.o.

Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
041/5654 673 * 0903 340 456
educo-consult@educo-consult.sk
www.educo-consult.sk

Oblasti pôsobenia:

 • dane a účtovníctvo
 • mzdy a personalistika
 • BOZP a PO
 • sociálne a pracovné právo

Profil spoločnosti

Ponúkame široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Otvorené kurzy a semináre organizujeme v mestách:

 • Žilina
 • Košice

Lektori sú špecialisti z praxe, ktorí ovládajú prednášanú problematiku. Kladieme veľký dôraz na kvalitu nami ponúkaných seminárov, školení a kurzov. Od roku 2006 sme vzdelávali tisíce spokojných zákazníkov.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky seminárov:

 • ochrana osobných údajov
 • novely vybraných daňových zákonov
 • účtovná závierka
 • zákon o dani z pridanej hodnoty
 • sociálne a zdravotné poistenie
 • základná odborná príprava bezpečnostného technika
 • základná odborná príprava technika požiarnej ochrany
 • lektorské minimum pracovníkov špeciálnych profesií
 • odborná správa dokumentov

Organizujeme otvorené kurzy, ale vieme zrealizovať aj kurzy na mieru vo vašej spoločnosti.


Co/Man, 1. systemická, spol. s r.o.

Tajov 1127, 976 34 Tajov
048/4231 672 * 0905 726 916
info@kouc.sk * www.kouc.sk

Rok vzniku: 2003
Členstvo: SAKO, ICF, SOLWorld
Referencie: Telekom, Poštová banka, Velux, ZSE, Flaga SK a CZ, SPP, Danfoss, GGB, Kongsberg, Tellia, Allianz – SP, ZTS Námestovo, Sigma Slovakia, …

Profil spoločnosti

Spoločnosť je špecialistom na koučovanie a aplikáciu prístupu zameraného na riešenie (Solution-focused) v každodennej pra­xi.

Oblasti pôsobenia:

 • Koučovanie (Solution-focused Brief Coaching)
 • Kurzy a semináre na témy koučing, Leadership, rozvoj ľudí, Solution-focused (SF)Selling a iné
 • konzultačné služby, zmenové projekty (budovanie koučingovej kultúry, výber a rozvoj ľudí, SF manažment a Leadership, SF vzdelávanie a iné)

Cieľová skupina:

 • majitelia a konatelia spoločností, manažéri všetkých úrovní, manažéri obchodu a predaja, zamestnanci
 • ľudia hľadajúci praktické a účinné cesty rozvoja a zmeny

Informácie o produktoch a službách

 • kurzy a semináre (SF koučovanie, SF manažment, SF predaj)
 • koučovacie pobyty pre jednotlivcov a tímy
 • facilitácia stretnutí na dosahovanie tímových cieľov
 • Assessment a Development Centre

  Výber z ponuky kurzov a seminárov:

 • Systemický manažment a koučovanie
 • Systemický Leadership a koučing
 • Brief Coaching – kurz akreditovaný ICF (ACTP)
 • Sales Coaching – koučovanie predaja
 • Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne
 • SF management, SF Selling, Host Leadership

Spoločnosť prevádzkuje vlastné koučovacie stredisko v extraviláne Tajova s možnosťou ubytovania.


BOZP Danny Agency s.r.o.,

Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra
0911 263 510 * 0902 223 986
bozp@bozpslova­kia.sk * www.bozpslovakia.sk

Pobočka: Nitra Rok vzniku: 2012
Členstvo: AIVD Počet lektorov: 3
Referencie: Heineken Slovensko, Constellium Exstrusions Levice, ICU Medical Slovakia

Profil spoločnosti

Sme akreditovaná a oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom. Naša spoločnosť vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení. Služby, ktoré ponúkame, sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb tak, aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov na úseku BOZP.V prípade záujmu vykonáme vzdelávanie vašich pracovníkov priamo vo vašej firme alebo v našich školiacich priestoroch.

Informácie o produktoch a službách

Naše akreditované vzdelávacie stredisko vám ponúka kompletnú pomoc v oblastiach:

 • poskytovanie služieb BOZP a PO
 • vodiči referentských vozidiel
 • práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • obsluha vysokozdvižných motorových vozíkov
 • obsluha vybraných stavebných strojov
 • obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení
 • viazačov bremien
 • lešenári
 • odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení a závesných prostriedkov
 • sledovanie termínov školení a revízií vykonávame každému klientovi zdarma

IT Academy s.r.o.

Pionierska 15, 831 02 Bratislava
0917 095 406 * 0917 664 623
info@it-academy.sk * www.it-academy.sk

Rok vzniku: 2012 * Členstvo: AIVD
Počet lektorov/zames­tnancov: 13/7
Referencie: Prvá stavebná sporiteľňa, Generali, Allianz – Slovenská poisťovňa, Ministerstvo obrany SR, OSN, Slovnaft, ČSOB, STU, UK, EUBA, Poštová banka

Profil spoločnosti

IT Academy je vzdelávacie centrum, ktoré vás naučí ako efektívne pracovať s informačnými technológiami. IT Academy ponúka kvalitné a cenovo dostupné počítačové kurzy a školenia. Hľadáte prácu a nedarí sa vám? Príďte na kurz Excel, Word, PowerPoint, Access či Outlook a nájdete si ju bez problémov. Naučíme vás programovať v jazyku Java, C/C++, Python, C# či Visual Basic. Rovnako vás naučíme tvoriť stránky na kurzoch HTML5/CSS3, PHP alebo JavaScript. Na svoje si prídu aj budúci administrátori sietí či konzultanti SAP na školeniach sietí a SAP/ABAP. Spokojnosť našich klientov je u nás na prvom mieste. Naštartujte sa s nami v IT!

Informácie o produktoch a službách

 • kancelárske balíky
 • grafika a dizajn
 • tvorba webových stránok
 • programovacie jazyky a databázy
 • CISCO a siete
 • administrácia IT a operačné systémy
 • SAP a ABAP
 • internetový marketing
 • manažérske kurzy

IT Academy sa zaoberá:

 • vzdelávaním a e-Learningom
 • tvorbou a vývojom hier
 • dizajnom a tvorbou webových stránok
 • návrhom a projektovaním sietí

AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA s.r.o.

Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
0911 454 254
avpd@aveducation.sk

Rok vzniku: 2013
Referencie: UPSVaR Prievidza a Partizánske, Spokojnosť, n. o., Prievidza, HELP, n. o., Handlová, samoplatci

Profil spoločnosti

AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA vznikla v roku 2013 ako nástupnícka organizácia Akadémie vzdelávania, o. z. Zaoberáme sa celoživotným vzdelávaním dospelých v oblastiach: ekonomika, služby, sociálna oblasť, informatika, odborné školenia a jazyky. Samozrejmosťou je poradenstvo pri výbere správneho kurzu. Zároveň zabezpečujeme externé maturitné štúdium pre dospelých ako elokované pracovisko SOA Žilina.

Informácie o produktoch a službách

Kurzy pre širokú verejnosť:

 • podvojné, mzdové a jednoduché účtovníctvo
 • PC kurzy, tvorba webových stránok
 • kozmetika
 • manikúra, gélová aplikácia
 • pedikúra
 • kaderník
 • kuchár – čašník
 • odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby
 • opatrovanie
 • inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • kreditné vzdelávanie pedagógov
 • BOZP
 • jazyky

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Svidnická 506, 181 00 Praha 8
+420 283 101 121 * +420 283 101 111
info@vsh.cz * studijni@vsh.cz * www.vsh.cz

Rok vzniku: 1999
Certifikáty: ISO 9001:2000
Členstvo: AHR ČR, EUHOFA, SVECR, AMFORHT
Počet zamestnancov/lek­torov: 100/60

Profil spoločnosti

Vysoká škola hotelová v Prahe (VŠH) je zabehnutou súkromnou školou s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v júni v roku 1999 ako prvá špecializovaná vysoká škola zameraná na oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu v ČR. Patrí k najstarším a najväčším súkromným vysokým školám s kvalitným učiteľským zborom a výborným materiálnym zázemím. Bakalárske a magisterské odbory v prezenčnej a kombinovanej forme štúdia vyučované na VŠH pokrývajú celé spektrum služieb, ktoré sú kľúčové pre cestovný ruch – od hotelierstva a gastronómie, manažmentu destinácie a voľnočasových aktivít až po marketingovú komunikáciu.

Informácie o produktoch a službách

Bakalárske študijné odbory:

 • Hotelierstvo
 • Hospitality Management – Study in English
 • Manažment destinácie cestovného ruchu
 • Marketingová komunikácia v službách

Inžinierske študijné odbory:

 • Manažment hotelierstva a kúpeľníctva
 • Hospitality and Spa Management – Study in English
 • Manažment destinácie cestovného ruchu
 • Marketingová komunikácia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
02/4829 1271 * 0903 580 019
hornakova@tuv­slovakia.sk * www.tuv-sud.sk http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzde­lavanie

Pobočky: Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Košice

 • certifikačná a inšpekčná spoločnosť
 • oprávnená právnická osoba
 • notifikovaná a autorizovaná osoba

Profil spoločnosti

TÜV SÜD Slovakia s. r. o., je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. Naša spoločnosť poskytuje aj širokú škálu školiacich programov v podobe otvorených školení a kurzov prispôsobených požiadavkám zákazníka.

Oblasti pôsobnosti:

 • certifikácia systémov manažérstva
 • inšpekčné služby
 • posudzovanie zhody
 • certifikácia osôb a výrobkov
 • vzdelávanie v predmetnej oblasti

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • interný audítor systémov manažérstva a požiadavky na systémy manažérstva podľa noriem: EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, ISO 50001, OHSAS 18001 a ďalšie odborné kurzy pre oblasť automobilového priemyslu a životného prostredia
 • vzdelávanie a skúšky pracovníkov podľa predpisu SCC Dokument 17 a Dokument 18
 • vzdelávanie a skúšky revíznych technikov, osôb na obsluhu, opravy a skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích, tlakových, plynových a elektrických
 • vzdelávanie a skúšky osôb v oblasti NDT

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Svetlá 10, 811 02 Bratislava
tréningy: 0905 325 514 * výbery: 0915 725 884
treningy@tcg.sk * tcg@tcg.sk * www.tcg.sk

Rok vzniku: 1997
Členstvo: AIVD
Referencie: Accenture, AREVA T & D, BRVZ, EMBRACO Slovakia, General Factoring, Heineken Slovensko, Inteva Products, LENOVO, Metsä Tissue

Profil spoločnosti

Spoločnosť TOP CONSULT GROUP, s. r. o., zabezpečuje pre klientov komplexné poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Čo robíme?

 • analyzujeme a identifikujeme vaše potreby
 • vzdelávacie akcie „šijeme na mieru“
 • tréningy vedieme interaktívnou formou
 • tréningy vyhodnocujeme pomocou spätných väzieb
 • overujeme efektivitu pomocou Follow-up

  Oblasti pôsobnosti:

 • výbery zamestnancov – stredný a top manažment
 • tréningy mäkkých zručností
 • celkové personálne poradenstvo

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky tréningov: (viac ako 45)

 • Manažéri (Riadenie a vedenie ľudí, Change manažment, Motivácia a koučing zamestnancov)
 • Personalisti (Vedenie výberových pohovorov, Behaviorálne interview, Vedenie hodnotiacich pohovorov, Zákonník práce)
 • Obchodníci (Profesionálny obchodník, Vyjednávacie zručnosti, Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov)
 • Nákupcovia (Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie)

  Pracujeme s najcennejšou hodnotou…

  Pracujeme s ľuďmi.


Milan Michalec Zváračská škola Michalec

Biovetská 32, 949 05 Nitra
037/6512 848 * 0904 611 096
zvarskola.nr@ston­line.sk * www.zvarskola-michalec.sk

Rok vzniku: 2008 * Počet lektorov: 3
Certifikáty: inštruktor zvárania 2 x, technológ 1 x
Referencie: Vodohospodárske stavby, a. s., Nitra, ŽP EKO QELET, a. s., Martin, STAVEX Nitra, Kongsberg Automotive, s. r. o., Vráble

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť organizuje kurzy zvárania a spájkovania podľa platných noriem na Slovensku a v EÚ.
Ďalej ponúkame služby:

 • zváračské práce – hliník, nerez, čierny materiál
 • poradenstvo vo zváraní
 • vizuálna kontrola zvarov VT2
 • vypracovanie postupu zvárania WPS a príprava na WPQR
 • vypracovanie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 3834
 • zámočnícka výroba

Informácie o produktoch a službách

Ponúkame tieto KURZY zvárania:

 • základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705
 • periodické školenie a preskúšanie zváračov
 • kurzy spájkovania podľa STN EN ISO 13 585
 • prípravný kurz ukončený úradnou skúškou zvárača podľa STN EN 287–1, STN EN ISO 9606–1
 • kurz zvárania betonárskych výstuží podľa STN EN ISO 17660–1
 • skúšky operátorov tavného zvárania a zoraďovačov odporového zvárania podľa STN EN ISO 14732

Kurzy organizujeme aj pre verejnosť.


SGS SLOVAKIA

Kysucká 14, 040 11 Košice
055/7836 121 * 0918 508 338
richard.vajda@sgs­.com * www.sgs.com

Rok vzniku: 1993
Pobočky: Bratislava
Akreditácia: MŠVVaŠ SR, IRCA

Profil spoločnosti

SGS Slovakia, s. r. o., bola založená na Slovensku v roku 1993 so sídlom v Košiciach a s pobočkou v Bratislave a pôsobí v oblasti školení, kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov.

SGS Slovakia, s. r. o., je akreditovaná v Slovenskej národnej akreditačnej službe – SNAS, v oblasti vykonávania inšpekcií a certifikácie systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti potravín a HACCP podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 22000.

Informácie o produktoch a službách

 • školenia a certifikácie systémov kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA 6.1,ISO 13485 a iné)
 • školenia a certifikácie systému životného prostredia (ISO 14001)
 • školenia a certifikácie systému hospodárenia s energiami (ISO 50001)
 • školenia a certifikácie systémov v potravinárstve (FSSC, BRC, IFS, ISO 22000, HACCP a iné)
 • školenia a certifikácie systémov bezpečnosti krmív (GMP, FAMI QS a iné)
 • školenia a certifikácie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001)
 • školenia a certifikácie bezpečnosti informačných systémov (ISO 27001, ISO 20 000 a iné)
 • školenia a certifikácie lesov (Qualifor FSC, PEFC)

Agentúra JASPIS

Škultétyho 5, 831 04 Bratislava
0948 399 388
jaspis@jaspis.sk * www.jaspis.sk

Vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra
Rok vzniku: 1999
Počet lektorov: 100
Výučba v 25 mestách na Slovensku.

Profil spoločnosti

Organizujeme kurzy účtovníctva, miezd a personalistiky, daňové školenia, IT kurzy a akreditované gastronomické kur­zy.

– profesionálni lektori z praxe
- efektívna dĺžka kurzov
- individuálny prístup
- 16 rokov na trhu
- akreditácia MŠVVaŠ SR
- výučba na PC
- moderné učebne
- prehľadné skriptá

Informácie o produktoch a službách

Kurzy účtovníctva:

 • Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmov, Účtovníctvo na PC
 • Mzdy a personalistika, Cestovné náhrady a odvody
 • Finančná analýza podniku, Manažment pohľadávok, Hodnotenie investičných projektov

IT kurzy:

 • Excel pre pokročilých, WordPress, HTML/CSS, Grafik Adobe Illustrator, Photoshop a InDesign, SketchUP

Gastronomické kurzy:

 • Kuchár, Čašník, Cukrár, Pekár

Prenájom PC učební v Bratislave.


sféra, a.s.

Továrenská 14, 811 09 Bratislava
02/5021 3142 * 0907 288 521
vzdelavanie@sfe­ra.sk * www.seminare.sfe­ra.sk

Spoločnosť sféra, a. s., pôsobí na trhu už vyše dvadsať rokov. Od roku 2006 organizujeme odbornú konferenciu ENERGOFÓRUM, ktorá si z roka na rok získava čoraz väčšiu obľubu. Od roku 2008 sme usporiadali desiatky účtovných a daňových seminárov.

Profil spoločnosti

Kvalitné služby môžu poskytovať len vzdelaní pracovníci. Z potreby vzdelávať zamestnancov v rôznych oblastiach vznikla myšlienka zorganizovať účtovné a daňové semináre, neskôr sme našu ponuku rozšírili o energetické semináre.

Robíme všetko pre to, aby naše semináre boli kvalitné, a preto venujeme veľkú pozornosť výberu lektorov, ktorí sú prevažne z MF SR, FR SR a praxe.
Semináre na mieru zabezpečíme podľa špecifických potrieb zákazníka.
Poskytujeme aj odborné poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní. Špecializujeme sa na oblasť energetiky.

Informácie o produktoch a službách

Dane a účtovníctvo:

 • DPH, daň z príjmov, účtovníctvo
 • daňový poriadok
 • Zákonník práce, mzdové účtovníctvo
 • transferové oceňovanie, medzinárodné zdaňovanie
 • účtovníctvo neziskových organizácií

Energetika:

 • energetická legislatíva
 • spotrebná daň z elektriny, uhlia a zo zemného plynu, spotrebná daň z minerálneho oleja
 • odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM

Ak si nevyberiete z našej ponuky, pripravíme vám seminár na mieru podľa vašich požiadaviek.


AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bazovského 19, 841 01 Bratislava
02/6428 7947 * 0903 242412
info@agentura­apollo.sk * www.agenturaa­pollo.sk

Rok vzniku: 2007
Referencie: Najvyšší súd SR, Ministerstvo obrany SR, SPP, SEPS, Ministerstvo spravodlivosti SR

Profil spoločnosti

Agentúra Apollo  – inštitút vzdelávania úspešne organizuje odborné vzdelávacie kurzy a semináre už od roku 2007. Kladieme vysoký dôraz na výber najlepších lektorov a zabezpečenie vysokej kvality všetkých našich vzdelávacích aktivít.

Organizujeme vzdelávanie v ekonomickej, daňovej, právnej a personálnej oblasti a v oblasti výpočtovej techniky.

Každá aktuálna zmena v legislatívnej oblasti schválená NR SR je aktuálne a odborne zahrnutá do výkladu danej témy.

Na objednávku zabezpečíme odborný seminár aj priamo vo vašej spoločnosti.

Informácie o produktoch a službách

 • Zákonník práce
 • Mzdová problematika v praxi
 • Zákon o DPH a ďalšie daňové zákony
 • Účtovné závierky
 • Daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Cestovné náhrady
 • Ochrana osobných údajov
 • Odpisovanie dlhodobého majetku
 • Správa registratúry a archív organizácie
 • Daň z príjmov právických osôb
 • Vedenie pokladnice
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Zdravotné a sociálne poistenie
 • Ako dobre prezentovať a komunikovať
 • Zručnosti v telefonickej komunikácii

A -OMEGA, s.r.o.

Radlinského 2751, 901 01 Malacky
034/7722 336 * 0905 303 291 * skype: aomega13
a-omega@a-omega.sk * www.a-omega.sk

Rok vzniku: 2005 Partneri: SOPK
Akreditácie: MŠVVaŠ SR Certifikáty: EN ISO 9001:2008
Členstvo: zakladajúci člen a člen prezídia Slovenského plastikárskeho klastra, zakladajúci člen Inštitútu sociálneho, profesijného a kariérového poradenstva, n. o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2005 na základe dlhoročných skúseností poradcov, konzultantov, lektorov, trénerov a projektových manažérov. Zaoberá sa personálnym a organizačným poradenstvom, vývojom a realizáciou vzdelávacích programov a kariérovým poradenstvom pre zamestnaných a nezamestnaných klientov. Už 10 rokov realizuje akreditované vzdelávanie pre nastavovačov vstrekolisov, jeho obsah je už zosúladený s ostatnými európskymi krajinami. Druhým pilierom vzdelávacích aktivít je príprava nákupcov a tretím pilierom je dlhodobé vzdelávanie stredného a líniového manažmentu. A-OMEGA, s. r. o., sa zameriava aj na vývoj vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania, realizuje vydavateľskú a lektorskú činnosť v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a riadenia projektov.

Informácie o produktoch a službách

Vzdelávanie:

 • akreditovaný vzdelávací program Nastavovanie vstrekolisov
 • akreditované vzdelávanie pre stredný a líniový manažment
 • vzdelávacie programy pre nákupcov na základe zahraničnej licencie
 • vzdelávací program pre lektorov a trénerov v oblasti spracovania plastov

Poradenstvo:

 • kariérové poradenstvo pre zamestnaných a nezamestnaných
 • personálne a organizačné poradenstvo (vrátane vyhľadávania, výberu a posúdenia pracovníkov a vrátane riešenia interných noriem organizácie)

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
02/6828 6574 * 0907 133 500
kurzy@intenziva.sk * www.intenziva.sk

Rok vzniku: 2000
Certifikáty: ISO
Členstvo: Klub personalistů ČR, CIMA, SOPK, ZOCR SR

Profil spoločnosti

VZDELÁVANIE
Rozvíjame kompetencie manažérov a špecialistov – profesionálov z oblasti marketingu a predaja, logistiky, manažmentu a ľudských zdrojov. Realizujeme aj vzdelávanie na mieru podľa potrieb klienta.

KONFERENCIE
Sme špecialisti na komplexné konferenčné služby. Organizujeme konferencie s vlastným know-how, ktoré úspešne každoročne opakujeme, a realizujeme akcie konferenčného typu na objednávku.

Informácie o produktoch a službách

Zameranie vzdelávacích programov:

 • Marketing & Sales Academy
 • Logistics Academy
 • HR Academy
 • Manager Academy
 • jazykové kurzy na objednávku

Diagnostika a poradenstvo
FSAT (Farebne slovná asociačná technika) známa ako koncept Balance Management umožňuje on-line využitie a stáva sa efektívnym nástrojom na sebariadenie, riadenie tímov aj korporácií. Šetrí čas a peniaze predovšetkým v AC a DC a pri strategických rozhodnutiach.


KVT - Kurzy, Vzdelávanie, Tréningy s.r.o.

Zátišie 10, 831 03 Bratislava
02/2085 0100 * 0905 479 189
kvt@kvt.sk * www.kvt.sk

Rok vzniku: 1996
Certifikáty: ECDL testovacie centrum
Referencie: ZSE, Swiss RE, SPP, Tatra banka a iné

Profil spoločnosti

O spoločnosti
Sme vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné vzdelávacie a konzultačné činnosti. Medzi hlavné výhody našej spoločnosti patria bohaté skúsenosti, veľmi zaujímavé portfólio služieb a vysoká kvalita školení.

Počítače ovládajú svet, my vás naučíme ovládať počítače.

Informácie o produktoch a službách

Základný opis služieb

 • kurzy výpočtovej techniky
 • kurzy rozvoja osobnosti
 • kurzy pre účtovníkov, mzdárov, personalistov
 • ECDL testovanie
 • SixSigma, SAP, BOZP
 • on-line testovanie
 • prenájom školiacich priestorov

Mobilná učebňa
Okrem kurzov v našich priestoroch ponúkame možnosť realizácie vzdelávania aj u klienta prostredníctvom mobilnej učebne.


Vzdelávací inštitút COOP, a.s. Mojmírovce

Školská 919, 951 15 Mojmírovce
037/7798 201 * 0915 746 938
zarvayova@vic.sk * www.vic.sk

Rok vzniku: 1992
Certifikáty: akreditované školenia MŠVVaŠ SR
Členstvo: AIVD, ZRRĽZ

Profil spoločnosti

Na trhu vzdelávania pôsobíme vyše 20 rokov. Východiskom pre našu prácu sú bohaté skúsenosti z oblasti rozvoja ľudských zdrojov, skúsení a profesionálne zdatní konzultanti, lektori a kouči. Našou ambíciou je vytvárať bezpečné podmienky pre rast toho najcennejšieho, čo firma má, a to sú jej zamestnanci. Podporujeme u nich rozvoj sociálnych, manažérskych, odborných, jazykových a PC zručností. Ponúkame poradenstvo, tímový a individuálny koučing.

Našou pridanou hodnotou je spoľahlivosť, ľudský, profesionálny a zodpovedný prístup. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a pripravíme vzdelávanie na mieru.

Inšpirujeme a sme inšpirovaní vami.

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti rozvoja a vzdelávania:

 • programy pre manažérov
 • programy pre obchodníkov
 • osobnostný rozvoj

Rekvalifikačné kurzy:

 • programovanie CNC obrábacích strojov

Projekty na národnej a medzinárodnej úrovni

Konzultácie, poradenstvo a vypracovanie projektových návrhov

Program kontinuálneho vzdelávania

Študijné cesty do celého sveta


LAUTITIA s.r.o.

Pražská 11, 811 04 Bratislava
02/5249 2881 * 0904 755 140
lautitia@lauti­tia.sk * www.lautitia.sk

Pobočky: Bratislava
Rok vzniku: 2006
Členstvo: SAKO, ICF
Počet zamestnancov: 20

Profil spoločnosti

Spoločnosť Lautitia sa zaoberá komplexným riešením ľudských zdrojov. Našim klientom ponúkame služby pri vyhľadávaní a výbere zamestnancov a pri rozvoji zručností a kompetencií zamestnancov.

Dosahujeme veľmi dobré výsledky pri rozvoji manažérskych zručností a tímovej spolupráce nielen formou interaktívnych tréningov, ale aj využitím koučingu.

Pre našich klientov realizujeme poskytovanie zamestnancov formou personálneho lízingu (krátkodobého aj dlhodobého). V oblasti personálneho lízingu sa špecializujeme na administratívu, máme kvalifikovaný tím asistentiek a recepčných.

Informácie o produktoch a službách

Naši klienti využívajú najčastejšie tieto služby:

 • vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov
 • vyhľadanie, priame oslovenie a posúdenie kandidátov
 • vytvorenie alebo zefektívnenie odmeňovania
 • vytvorenie kompetenčného modelu, plánu vzdelávania a rozvoja
 • poradenstvo pri kolektívnom vyjednávaní
 • práca na iných HR projektoch zadefinovaných klientom
 • Interim HR Management
 • vzdelávacie programy v oblasti manažmentu, koučingu, mäkkých zručností, profesionálnej práce asistentky a recepčnej a iné

RS Management s.r.o.

Kolískova 1, 841 05 Bratislava
02/6544 1022 * 0903 468 239
vzdelavanie@rs-management.sk *
www.rs-management.sk

Od roku 2011 licencovaný partner AchieveGlobal.
Referencie: U. S. Steel, Lindner Hotel Gallery, OMC Invest, Fabory, MDVRR SR, Makino, ITB Development, TMR, Austria Trend Hotel, Falkensteiner Hotel, Hotel Senec

Profil spoločnosti

Tím spoločnosti RS Management, s. r. o., začal pracovať na slovenskom trhu v oblasti vzdelávania v roku 1997. V roku 2001 spoločnosť prešla organizačnými zmenami a pokračuje v rozvoji a implementácii vlastných vzdelávacích programov.

Oblasti pôsobenia:

 • školenia a tréningy v oblasti manažérskych a obchodných zručností, koučovania a starostlivosti o zákazníka

Cieľová skupina:

 • majitelia, manažéri a ostatní pracovníci výrobných a nevýrobných firiem a inštitúcií

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky školení a tréningov:

 • Time Management novej generácie
 • Asertívna komunikácia
 • Riešenie konfliktov
 • Motivácia
 • Leadership
 • Predajné zručnosti
 • Starostlivosť o zákazníka v sektore služieb
 • Tréningy koučovania
 • Individuálne koučovanie
 • Koučovanie obchodných tímov

Školenia a kurzy sú doplnené licencovanými DVD programami, testami a cvičeniami. Koučovanie je vedené lektormi, profesionálnymi koučmi – členmi ICF.


Academia Istropolitana Nova

Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur
02/4497 0452–53
ainova@ainova.sk * www.ainova.sk

Široká sieť medzinárodných a domácich spolupracujúcich inštitúcií a odborníkov.
Akreditácia MŠVVaŠ SR, pravidelný audit PWC.

Profil spoločnosti

AINova poskytuje konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja a profesionálnej komunikácie.

AINova realizuje špecializované vzdelávacie programy a podieľa sa na medzinárodných projektoch spolupráce a prenosu skúseností. Presadzuje inovatívne formy výučby, e-learning a venuje sa aj jazykovej komunikácii a metódam vzdelávania dospelých.

Vzdelávanie a osveta – konzultácie – výskum

Informácie o produktoch a službách

 • Príprava na predsedníctvo SR v Rade Európskej únie
 • Európska integrácia – e-learningový kurz
 • Rozhodovanie a efektívne vyjednávanie v EÚ
 • Konzultácie pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ (EPSO)
 • Eurospeak – špecializovaná anglická terminológia EÚ
 • Kurzy anglického, nemeckého a španielskeho jazyka
 • Príprava a riadenie projektov
 • Správa bytového fondu na Slovensku
 • Škola remesiel
 • Manažment-plán pre lokality svetového dedičstva
 • Strategické plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Súťaž o najlepšiu obnovu tradičnej architektúry

BE-SOFT a.s.

Štúrova 6, 040 01 Košice
055/7201 610
besoft@besoft.sk * www.besoft.sk

Rok vzniku: 1999
Pôsobnosť: v rámci celej SR (15 pobočiek)
Vzdelávacie strediská: Košice, Bratislava
Referencie: TESCO STORES SR, DM Drogerie Markt, Faurecia Slovakia, T-System Slovakia

Profil spoločnosti

BE-SOFT, ako jedna z mála spoločností na slovenskom trhu ponúka zabezpečenie komplexných poradenských a softvérových služieb v oblasti BOZP, OPP, CO a ŽP na celom území SR.

Portfólio našich produktov a služieb:

 • bezpečnostnotechnic­ké služby
 • pracovná zdravotná služba
 • služby technika PO a špecialistu PO
 • civilná ochrana, ochrana životného prostredia
 • vývoj a správa softvérových aplikácií v oblasti BOZP, OPP, ŽP a CO
 • odborné prehliadky a skúšky VTZ
 • servis požiarnotechnických zariadení
 • vzdelávanie v oblasti BOZP, OPP

Informácie o produktoch a službách

Ponuka vzdelávania:

 • základný kurz bezpečnostných technikov, aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
 • interný audítor
 • základná a ďalšia odborná príprava technikov PO
 • školenie prvej pomoci
 • školenie lektorské minimum
 • odborné školenia: obsluha VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové, elektrické zariadenia), viazači bremien, obsluha motorových vozíkov, práce vo výškach, lešenári, motorové píly a iné

MOŽNOSŤ ABSOLVOVANIA NIEKTORÝCH ŠKOLENÍ FORMOU E-LEARNINGU.


V a V Akademy, s.r.o.

Hlavná 50, 080 01 Prešov
051/7721 335 * 0908 996 639 * info@vavakademy.sk
www.vavakademy.sk * www.jazykovas­kolavav.sk
www.autoskolavav.sk * www.vavslovakia.sk

Pobočky: Komenského 3, 040 01 Košice
Námestie slobody 27, 083 01 Sabinov
Členstvo: AIVD
Počet lektorov/zames­tnancov: 200/40

Profil spoločnosti

V a V Akademy, s. r. o., člen skupiny VaV, vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Prešove, ponúka širokú škálu služieb so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. Skupina VaV poskytuje služby od roku 2003 a dlhoročné skúsenosti z realizácie vzdelávacích aktivít zúročuje v bohatej palete ponúkaných kurzov.

Oblasť pôsobenia: rekvalifikácie, kurzy a školenia realizujeme podľa požiadaviek na celom území Slovenska

Ďalšie služby VaV:
úradné a neúradné preklady, vrátenie daní zo zahraničia, sprostredkovanie zamestnania/au-pair, prenájom priestorov, zakladanie a zmeny s. r. o., virtuálne sídlo, webové a e-mailové služby, e-shop VaV

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov VaV:

 • kurzy opatrovania 230 a 400 hod.
 • vodičské kurzy, kurz prvej pomoci
 • kurzy sociálnych služieb (inštruktor sociálnej rehabilitácie, základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov a individuálne plány)
 • kurzy krásy (kaderníčka, kozmetička, vizážistka, manikérka, pedikérka)
 • kurzy BOZP a TPO, VZV, obsluha CNC strojov
 • lektorské minimum, hygienické minimum
 • kurzy účtovníctva
 • počítačové kurzy
 • jazykové kurzy pre všetkých (AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SJ)
 • podnikateľské kurzy (manažérske vzdelávanie, kurzy marketingu a predaja, sociálno-psychlogický výcvik)

Image Lab s.r.o.

Apollo BC, Turčianska 1/A, 821 09 Bratislava
0905 627 864 * 0905 737 880
recepcia@image­lab.sk * www.imagelab.sk

Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1996
Certifikáty: Qfor, IMPA, CELEMI EP
Členstvo: Thalento, People Management Forum
Referencie: Slovnaft, O2, Sberbank, ČSOB, Eset, HB Reavis, Medtronic, Kone, Aegon, Porsche, AWG, KPMG, PPG, Škoda Auto a iné

Profil spoločnosti

Sme česko-slovenská vzdelávacia a poradenská spoločnosť zameraná na vzdelávanie dospelých vo firmách a v organizáciách. Rozvíjame ľudí a firmy, od špecializovaných tréningov po komplexné vzdelávacie programy. Naším cieľom je rast výkonnosti prostredníctvom zvyšovania motivácie a rozvoja kompetencií ľudí. Vyvolávame merateľné zmeny a v ľuďoch nadšenie.
Sme výhradným poskytovateľom platformy Thalento pre ČR a SR, ktorá je lídrom v oblasti on-line diagnostických služieb a riešení Talent Managementu. Prepájame potenciál ľudí s firemnými cieľmi, čo nám umožňuje pripravovať projekty priamo na mieru potrebám našich klientov.

Naše motto: Hodnota je v ľuďoch!
Riadime sa tým, že najlepšie riešenia vznikajú spoločne.

Informácie o produktoch a službách

Komplexné projekty:

 • Manažérska akadémia, Leadership Program
 • Zákaznícky servis
 • Zvyšovanie produktivity obchodného tímu
 • Zmena firemnej kultúry
 • Implementácia firemných hodnôt
 • Budovanie interného partnerstva
 • Nastavovanie systému hodnotenia

Špecializované tréningy:

 • Predaj novej generácie
 • Prezentačné zručnosti podľa S. Jobsa
 • Networking
 • Unconscious Bias
 • 3D Leadership
 • Zmena – strašiak alebo motivátor

Espiral, s.r.o.

Priemyselná 8 (office), 821 09 Bratislava
0903 221 950
erika.feketova@es­piral.sk * www.espiral.sk

Referencie: Slovnaft, Continental Matador Truck Tires, HB REAVIS, ASOL, Mazda Motor LE, AGROZEL, AGRORIS, PROSANUS, CBRE, FONA Dental, KRIVAK & Co, Rhapis

Profil spoločnosti

Ponúkame profesionálne know-how v oblasti manažmentu, riadenia HR a administratívy odovzdávané prostredníctvom inovatívneho spôsobu učenia a rastu. Oblasti pôsobnosti

 • Biznis koučing, kariérny a životný koučing
 • školenia v oblasti Soft a Hard Skills – pre TM, SM, NM
 • PREMENA – zážitkové beauty tréningy (Osobnostný rast + služby vizážistov a módnych stylistov)
 • Biznis fotenie – firemné fotenie

  + Špeciálna starostlivosť o ŽENY → Sebaistá žena, ktorá uvážlivo narába so slovami, s citmi a rozhodnutiami.

Informácie o produktoch a službách

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál i aktuálne vedomosti a zručnosti každého z účastníkov.

Koučing je samostatným pilierom spoločnosti i pomocným nástrojom na prípravu najvhodnejšieho obsahu tréningu.

Príklady namodelovaných kurzov:

 • Leadership/Osob­nostný rozvoj manažéra
 • Efektívna komunikácia a asertivita v praxi
 • Business Lady I a II – dokonalá profesionálka
 • Profesionálna výkonná asistentka – „pravá ruka“ šéfa

DEVELOR Slovakia s.r.o.

Krasovského 13, 851 01 Bratislava
02/4592 2988 * 0902 954 102
info.slovakia@de­velor.com * www.develor.sk

Pobočky v krajinách: ČR, HU, UAE, PL, RO, BL, SLO, SER, CRO, UA, TUR
Referencie: VÚB Banka, U. S. Steel, Faurecia, Topvar, ESET, Poštová banka, ZSE, VSE, Lyreco, Telekom, Metsa, Adidas, JCI

Profil spoločnosti

DEVELOR Slovakia je súčasťou siete spoločnosti DEVELOR pôsobiacej na trhu od roku 1992. Spoločnosť DEVELOR v súčasnosti zamestnáva 105 trénerov a konzultantov a 55 zamestnancov v back office.

Sieť Develoru je ideálnym partnerom pre spoločnosti, ktoré operujú v rôznych krajinách Európy a chcú realizovať jednotný systém rozvoja lídrov, predajcov a talentov alebo poradenstvo v oblasti predaja a HR v lokálnom jazyku reflektujúc pritom špecifické požiadavky jednotlivých krajín.

Oblasti pôsobenia:

 • diagnostika
 • tréningy a workshopy
 • koučing a individuálne konzultácie
 • konzulting

Informácie o produktoch a službách

 • Komplexné rozvojové riešenia (Customer Experience, Engagement a iné)
 • Diagnostika a konzulting (Sociomapovanie, AC/DC, 360 a iné)
 • Manažérske a Leadership zručnosti (Insights Leadership, riadenie výkonu, manažment zmeny, riadenie tímu, talent manažment, bezpečnostný Leadership a iné)
 • Osobné a profesionálne zručnosti (Insights do osobnej a interpersonálnej efektivity/do tímovej efektivity, motivácia, ovplyvňovanie a presviedčanie, prezentačné a vyjednávacie zručnosti, projektový manažment, techniky facilitácie a iné)
 • Predajné zručnosti (akvizičný predaj, obchodné vyjednávanie, vzťahový manažment a iné)
 • Koučing a mentoring (osobný koučing, koučing s využitím typológie Insights, on the job koučing a iné)

Tahotný Rudolf ROŠ spol. s r.o.

Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
02/4319 1004 * 0905 255 834 * 0903 658 407
tahotnyrevizie-zz@nextra.sk * www.ros-zz.sk

Rok vzniku: 1992
Certifikát: ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2000, STN EN ISO 9001:2001
Členstvo: Cech motorových vozíkov Slovensko
Počet lektorov/zames­tnancov: 3/3

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá školiacou činnosťou a revíziou zdvíhacích a elektrických zariadení. Vykonávame aj bezpečnostnotechnic­ké služby a požiarnu ochranu.

Vzdelávanie v oblasti: BOZP, PO, obsluha zdvíhacích zariadení, obsluha motorových vozíkov, viazačov bremien, obsluha plošín a regálových zakladačov.

Referencie: Tower Automotive, Ruukki Slovaka, Aquathermal Senec, Alpinet, Asbis SK, Palma group, SPaP-lodenica, BIS Slovensko, Spema group, PSJ Hydrotranzit, Elvip

Informácie o produktoch a službách

 • základné kurzy v oblasti zdvíhacích zariadení, BOZP, PO
 • aktualizačná odborná príprava
 • opakované školenia zdvíhacích zariadení
 • obsluhy žeriavov
 • obsluhy pracovných plošín
 • viazačov bremien
 • obsluhy motorových vozíkov

Iné služby: technik PO, bezpečnostnotechnic­ké služby, revízie elektrických zariadení, revízie zdvíhacích zariadení a výkon pracovnej zdravotnej služby – dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov zaradených do kategórie 1 alebo 2


INARI Automation s.r.o.

Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina
0911 072 901
office@inari.sk
www.inari.sk

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti
Spoločnosť INARI Automation sa zaoberá poradenstvom v oblasti návrhu robotizovaných pracovísk, školení na obsluhu a programovanie priemyselných robotov, úpravy a programovania výrobných liniek.

Zaoberáme sa

 • školeniami na priemyselné roboty zn. FANUC
 • školením na off-line programovanie
 • programovaním priemyselných robotov
 • automatizáciou

Cieľová skupina

 • výrobné firmy používajúce priemyselné roboty
 • konštrukčné kancelárie

Informácie o produktoch a službách

Ponúkané kurzy

 • Kurz obsluhy a programovania priemyselných robotov FANUC
 • Kurz pre operátorov robotizovaných pracovísk s robotmi FANUC
 • Kurz programovania v off-line systéme FANUC Roboguide

Poradenstvo

 • návrh automatizácie existujúcej výroby pomocou priemyselných robotov

Severské centrum

Gorkého 10, 811 01 Bratislava
0902 950 911
info@severske­centrum.sk * www.severskecen­trum.sk

Pobočky: Bratislava
Rok vzniku: 2007
Referencie: Grafton Recruitment, Adecco, OZP SR, MediCarrera

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje kurzy severských jazykov – nórsky, švédsky, fínsky a dánsky jazyk. Ponúkame kurzy pre verejnosť a zabezpečíme špecializované jazykové kurzy pre firmy. Pripravíme vašich zamestnancov jazykovo, aby mohli pracovať v Nórsku, Švédsku, Dánsku a vo Fínsku.

Poradíme v praktických otázkach spojených s cestou, so zamestnaním a životom v severských krajinách.

Sprostredkujeme kontakt na obchodných alebo kultúrnych partnerov v Nórsku, Švédsku, vo Fínsku a v Dánsku.

Preložíme odborné aj iné texty, tlmočíme z a do nórčiny, švédčiny, fínčiny a dánčiny.

Informácie o produktoch a službách

Jazykové kurzy:

 • nórčina, švédčina, fínčina, dánčina
 • začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
 • kurzy pre verejnosť a firmy
 • večerné, víkendové a intenzívne kurzy
 • individuálne hodiny
 • vyučovanie cez SKYPE

Cieľová skupina:

 • uchádzači o zamestnanie v severských krajinách
 • študenti SŠ a VŠ
 • firemní klienti
 • záujemcovia o severskú kultúru

BSP Applications, spol. s r.o.

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
02/2090 3500
www.bsp.sk

Za školiacim strediskom BSP sa skrýva dlhé roky známa spoločnosť CIT, s. r. o. V roku 2012 sa školiace stredisko CIT presunulo pod skupinu BSP a došlo aj k zmene sídla spoločnosti.

Profil spoločnosti

Naším hlavným predmetom činnosti je vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií. Jeho inštitucionálnym výrazom je členstvo v medzinárodnom spoločenstve Global Learning Alliance, ktoré združuje výučbové a školiace firmy na celom svete, a v Asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, ktorá pôsobí na Slovensku.
Komplexná starostlivosť o vzdelávanie znamená aj nezávislé a validné overenie vedomostí a zručností frekventantov. Tento cieľ je reflektovaný poskytovaním testovacích služieb v Thomson Prometric APTC (Authorized Prometric Testing Center). Uskutočňujeme testovanie nielen v rámci programu MCP, ale najvýznamnejšie firmy informatického sveta u nás testujú svojich pracovníkov.

Informácie o produktoch a službách

V roku 2004 sme stáli pri zrode programu ECDL (European Computer Driving Licence) na Slovensku – nadnárodného kvalifikačného programu na získanie základnej počítačovej gramotnosti. Boli sme jedným z prvých akreditovaných skúšobných centier v Slovenskej republike.

Výber z ponuky kurzov spoločnosti Microsoft a Citrix:

 • kancelárske programy a kurzy pre používateľov
 • operačné systémy
 • aplikačné a serverové služby
 • databázy a podnikové riešenia

IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Farská 1342/50, 949 01 Nitra
037/6313 188 * 0902 904 242
ivit@ivit.sk * www.ivit.sk

Referencie: UNIQA poisťovňa, DHL Express (Slovakia), OSRAM, Cloetta Slovakia, Dalkia, Allianz – Slovenská poisťovňa

Profil spoločnosti

IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií zabezpečuje IT vzdelávanie pre malé i nadnárodné spoločnosti kdekoľvek na Slovensku.

Viac ako 12-ročné skúsenosti konateľov spoločnosti v oblasti IT vzdelávania, profesionálny tím lektorov a programátorov s dlhoročnou praxou.

Uzavreté firemné školenia i verejné skupiny.

www.ivit.sk

Informácie o produktoch a službách

Firemné IT školenia v priestoroch zákazníkov s využitím našich mobilných PC učební.

Školenia prispôsobené potrebám účastníkov:

 • termín a čas realizácie školení sú vecou vzájomnej dohody

Široké portfólio IT školení:

 • Kancelárske programy
 • Operačné systémy
 • Databázové systémy
 • IT bezpečnosť
 • Konštrukčné programy
 • Programovanie
 • Serverové systémy
 • Internet Marketing a tvorba webových stránok
 • Grafika a dizajn

Business for people s.r.o. executive growth consulting

Zámocká 36, 811 01 Bratislava
02/5441 2671
info@b4p.sk * www.b4p.sk

Rok vzniku: 2011
Pobočky: Bratislava, celoslovenská pôsobnosť, cezhraničná spolupráca
Referencie: Alcatel, Allianz – Slovenská poisťovňa, Autostrade, Eissmann, Enel, Ericsson, Europapier, Fortuna Libri, NIKÉ, OMV, Orange, Perex, Ruhrgas, SPP, Wiktor Leo Burnett

Profil spoločnosti

Spoločnosť Business for people sa zameriava na úspech jednotlivca a firiem najmä v oblasti sprostredkovania práce, jazykovej prípravy, vzde­lávania, individuálneho a firemného rozvoja.
Vďaka dlhoročným praktickým domácim a medzinárodným skú­senostiam a odbornému poznaniu trhu prinášame jedinečné spojenie teórie, vedomostí a skúseností.  Naším hlavným záujmom sú dlhodobé partnerské vzťahy s klientmi za­ložené na dôvere, profesionalite a e­tike.

Kvalifikované služby poskytujeme prostredníctvom štyroch centier: PRÁCA, ROZVOJ, JAZYKSTART-UP.

Business for people – Let’s grow together

Informácie o produktoch a službách

Centrum PRÁCA
sa venuje činnostiam od sprostredkovania práce pre pracovný trh cez projekty a partnerstvo so zamestnávateľmi vrátane warm-up programov zameraných na úspech pri hľadaní nového uplatnenia
Centrum ROZVOJ
ponúka interaktívne workshopy a kurzy pre individuálny i firemný rozvoj, trénovanie kreativity, Soft Skills, myšlienkových nástrojov a pamäťových techník
Centrum JAZYK
ponúka kurzy všetkých jazykových úrovní a rôznych zameraní pre deti, dospelých a firmy
Centrum START-UP
preverí možnosti premeny podnikateľského nápadu – myšlienky na úspešný biznis


Asociacia jazykových škôl SR

0917 596 154
bednarova@aso­ciaciajs.sk
www.asociaciajs.sk

Rok vzniku: 2010
Počet členov: 7

Profil spoločnosti

Hlavným poslaním asociácie je orientovať zákazníka v procese výberu kvalitnej jazykovej školy a vytvorenie organizácie združujúcej subjekty v oblasti jazykového vzdelávania, ktoré dokážu túto oblasť ďalej rozvíjať. Poskytujeme poradenstvo pre personalistov v oblasti možností spolupráce s jazykovými školami.

Sme otvoreným združením, pričom členom sa môže stať každá škola, ktorá úspešne absolvuje inšpekciu, a teda spĺňa kvalitatívne kritériá. Cieľom je združiť školy, ktorých záujmom je poskytovať kvalitnú jazykovú výučbu, a spoločnými silami prispieť k zvýšeniu kvality poskytovaného jazykového vzdelávania.

Informácie o produktoch a službách

 • združovanie kvalitných jazykových škôl
 • kontrola a zvyšovanie kvality členských škôl
 • vzdelávanie učiteľov
 • informovanie a poradenstvo pre personalistov pre oblasť jazykového vzdelávania

Det Norske Veritas SK s.r.o.

Sabinovská 8, 821 02 Bratislava
02/4445 5282​
www.dnvba.sk * bratislava@dnvgl­.com

DNV GL má približne 17 000 zamestnancov v 300 pobočkách vo viac ako 100 krajinách sveta a náš ročný obrat je 2,5 miliardy eur.

Profil spoločnosti

DNV GL je jedným z troch najväčších svetových certifikačných orgánov so sídlom v nórskom Osle. Cieľom našej spoločnosti je chrániť život, majetok a životné prostredie, a preto spolupracujeme s našimi zákazníkmi na výzvach, aby sme ich lepšie pripravili na budúcnosť. Našou stratégiou je Udržateľnosť vo všetkom, čo robíme. Realizujeme ju prostredníctvom služieb v oblasti certifikácie, verifikácie, hodnotenia a školení, ktoré poskytujeme našim zákazníkom a vďaka ktorým pomáhame zlepšovať výkonnosť a efektívnosť ich organizácií, produktov, zariadení, zamestnancov a dodávateľských reťazcov. Našimi službami tak prispievame k vízii DNV GL spočívajúcej v bezpečnej a trvalo udržateľnej budúcnosti.

Naším záväzkom je zameranie na vašu budúcnosť.

Informácie o produktoch a službách

Certifikácia systémov manažérstva
Produktová certifikácia a certifikácia osôb
Riadenie dodávateľských reťazcov
Verifikácie a inšpekcie
Služby v oblasti Risk Managementu a bezpečnosti
Školenia a workshopy

Odborné kurzy a školenia z oblasti:

 • kvality, životného prostredia a bezpečnosti
 • integrovaných manažérskych systémov
 • informačnej bezpečnosti
 • Risk Management
 • špeciálne kurzy pre: automobilový priemysel – železničný priemysel – zdravotníctvo – potravinársky priemysel

Ing. Ivan Liška

Karpatská 1, 811 05 Bratislava
02/5244 2272 * 0905 607 625
office@credit0623­.sk * www.credit0623.sk

Rok vzniku: 1992
Členstvo: AIVD, SAPR, APZ
vzdelávacie a testovacie stredisko ECo-C, ECDL
Referencie: ÚPSVaR, Ústredie PSVR

Profil spoločnosti

Komplexná realizácia kurzov, školení a tréningových programov podnikového vzdelávania zamestnancov, zamestnancov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a evidovaných nezamestnaných v oblasti rozvoja osobnosti, komunikačných zručností, tímovej spolupráce, vedenia ľudí a tímov, účtovníctva, daní, manažmentu, personalistiky, podnikania, výpočtovej techniky, ošetrovateľstva, sadovníctva, cestovného ruchu, jazykovej prípravy, tvorby a realizácie podnikateľských zámerov.

Oblasť pôsobenia: Kurzy a školenia realizujeme podľa požiadaviek na celom území Slovenska.

Informácie o produktoch a službách

 • poradenské kurzy pre nezamestnaných
 • rekvalifikačné kurzy
 • testovanie ECDL a ECo-C

Výber oblastí z TOP kurzov:

 • príprava na získanie certifikátu ECo-C
 • účtovníctvo
 • manažment a personálny manažment
 • podnikateľský zámer (tvorba a použitie)
 • odborná jazyková príprava v anglickom jazyku (modulový systém)
 • obsluha PC
 • kozmetik – kozmetička
 • príprava na získanie ECDL, testovanie ECDL

  a veľa ďalších


Vzdelávanie a poradenstvo