Katalóg Education 2013 - Vzdelávanie a poradenstvo
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno Business School

Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
+420 739 450 988
frejkova@fbm.vut­br.cz * www.uk-mba.cz

 • prestížne štúdium MBA
 • titul od britskej Nottingham Trent University
 • vyvážený mix lektorov z univerzít a praxe
 • zakladajúci člen Českej asociácie MBA škôl CAMBAS

Profil spoločnosti

Vysoké učení technické v Brně v spolupráci s Nottingham Business School zabezpečuje stúdium Master of Business Administration.

Toto štúdium ponúka príležitosť získať špičkové manažérske vzdelanie s priamou väzbou na realitu a na konkrétne výzvy, ktoré riešite vo vašej praxi.

Štúdium MBA sa považuje za kvalifikačný štandard súčasného manažéra.

Štúdiom UK-MBA na Fakulte podnikatelskej Vysokého učení technického v Brně získate dokonalý prehľad o najnovších poznatkoch zo širokej škály manažérskych oblastí (strategický manažment, marketing, riadenie financií, riadenie ľudských zdrojov, riadenie rizík, projektové riadenie a radu ďalších) a ich uplatnení v praxi našich podnikov.

Informácie o produktoch a službách

 • dvojročné štúdium, výučba 1 x mesačne cez víkend
 • štúdium v češtine/slo­venčine
 • možnosť odovzdávať seminárne práce (Assignment) v češtine, slovenčine a angličtine
 • moduly zamerané na prax
 • zážitková pedagogika – outdoor s profesionálnou agentúrou
 • projektový manažment ako súčasť výučby
 • široká škála výučbových metód vrátane špičkovej manažérskej simulácie Marketplace
 • pre absolventov diplom od prestížnej európskej univerzity
 • nadštandardné služby študentom – zabezpečenie ubytovania, občerstvenia, výučbových materiálov

Die Berater Slovensko, s. r. o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
02/3818 0818
bratislava@di­eberater.com * www.dieberater.sk

Pobočky: 70
Rok vzniku: 1998
Certifikáty: ECDL, EBC*L
Členstvo: ZRRĽZ, AIVD, SOHK, DSIHK, FSOK, AmCham
Počet lektorov/zames­tnancov: 400/500

Profil spoločnosti

Popredná rakúska poradensko-vzdelávacia spoločnosť
Pripravíme pre vás tréningy šité na mieru v oblasti Soft Skills (osobné zručnosti), jazykové kurzy, projektový manažment, Back Office Management, IT semináre a i.

Poznáme potreby a požiadavky hospodárskej sféry a pracovného trhu na základe dlhoročných skúseností. Ponúkame vhodné kurzy pre najrôznejšie požiadavky.

Naša ponuka služieb sa orientuje na súkromné osoby, národné a medzinárodné podniky, organizácie rôznych odvetví a rôznej veľkosti, verejný sektor (napr. úrady práce, ministerstvá, Európska komisia) a celý vzdelávací systém.

Informácie o produktoch a službách

 • Soft Skills – osobné zručnosti
 • Business protokol a etiketa
 • jazykové kurzy
 • Business Language Center
 • IT školenia
 • ECDL – Európsky vodičský preukaz počítačovej gramotnosti
 • Back Office Management & EBC*L
 • projektový manažment
 • interkultúrny manažment
 • koučing pre vedúcich pracovníkov
 • Outplacement
 • Consulting
 • prenájom školiacich priestorov
 • projekty EÚ

FBE Bratislava s.r.o.

Liptovská 10, 821 09 Bratislava
02/5441 8513
fbe@fbe.sk * www.fbe.sk

Dcérska spoločnosť: FBE Praha, s. r. o.
FBE je členom Sustainable Performance Improvement Network.

Profil spoločnosti

FBE Bratislava sa zaoberá poradenstvom, odbornou podporou, tréningami zameranými na zvyšovanie výkonnosti v manažmente a obchode, zvyšovaním efektívnosti procesov a riadením projektov u klienta.

Realizujeme dlhodobé výcviky v individuálnom a skupinovom koučingu.

Okrem samostatných tréningov FBE Bratislava zabezpečuje rozvojové projekty pre manažérov všetkých úrovní podľa potrieb zákazníka.

FBE Bratislava organizuje verejné kurzy, ktoré sa konajú v tréningových priestoroch Nikar Training Center (www.nikar.sk).

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti vzdelávania a rozvoja:

 • výcvikové kurzy pre manažment
 • výcvikové kurzy pre obchod a zákaznícku orientáciu
 • výcvikové kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja
 • individuálny koučing a individuálny rozvoj
 • Your Leadership Drive

Zvyšovanie efektívnosti procesov:

 • Six Sigma
 • Lean Management
 • Analýza, plánovanie a zlepšovanie procesov
 • Projektový manažment I – IV
 • Štatistické metódy riadenia procesov

HEWLETT-PACKARD, s.r.o.

Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
+420 261 307 177
skoleni_hp@hp.com * www.hp.cz/skoleni

Pobočky: Bratislava, Praha
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: ISO
Členstvo: AIVD ČR

Profil spoločnosti

Spoločnosť Hewlett-Packard založila svoje vzdelávacie služby na pilieroch skúseností, obsahu, inovácie a kvalitnej prezentácie. Tridsaťročné skúsenosti s poskytovaním komplexných výučbových programov po celom svete sú zárukou kvality v oblasti vzdelávania.

Vzdelávacie centrum HP má v ponuke viac ako 210 technických a 40 Soft Skills kurzov pre manažérov i technický personál. Okrem uzavretých školení vedených skúsenými lektormi pripravuje aj vzdelávacie programy šité na mieru vašim podnikovým a vzdelávacím potrebám.

Zároveň funguje ako testovacie centrum certifikačných autorít Pearson VUE a EXIN (HP, ITIL, VMware, Oracle a i.).

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky školení:

 • IT Service Management (ITIL)
 • Project Management, Business Analysis
 • HP-UX, Linux, UNIX, HP NonStop, OpenVMS
 • HP ProLiant & HP BladeSystem
 • HP Storage & Storage Area Networks (SANs)
 • HP Networking & Network Technologies
 • VMware, Data Center, SOA
 • Bezpečnosť IT, EDS–IMDS
 • ACADEMY hp Smart Skills

Ďalšie služby:

 • školenia na objednávku a vzdelávanie šité na mieru
 • individuálny koučing
 • profesionálne HR poradenstvo
 • teambuildingové programy

OMNICOM, s.r.o.

Račianska 71, 832 59 Bratislava
02/4445 2840 * 0917 557 138
sales@omnicom.sk * www.itsm.sk

 • Akreditovaný poskytovateľ kurzov ITIL (ATP)
 • Akreditované testovacie stredisko (AEC)
 • Kurzy poskytujeme v SR a ČR

Rok vzniku: 1995 Členstvo: itSMF Slovensko, itSMF UK

Profil spoločnosti

OMNICOM poskytuje vzdelávacie služby – verejné a neverejné kurzy a školenia v oblasti riadenia IT služieb a knižnice ITIL Best Practice.

OMNICOM súčasne poskytuje rozsiahle portfólio poradenských služieb – konzultácie a pomoc pri implementácii princípov ITSM a procesov ITIL do praxe podnikov.

OMNICOM je akreditovaným poskytovateľom školení ITIL a testovacím centrom. Akreditáciu poskytol EXIN/APMG.

Informácie o produktoch a službách

Akreditované kurzy ITIL:

 • ITIL Foundation
 • ITIL Intermediate kurzy Lifecycle Stream
 • ITIL Intermediate kurzy Capability Stream
 • ITIL Managing Across the Lifecycle
 • cenovo zvýhodnený vzdelávací program ITIL Expert Path

Poradenstvo v oblasti ITSM a BPM:

 • Agile Assessment (BPM,ITIL a i.)
 • Lean IT
 • Coaching on the Job
 • Lifecycle Projects

GOPAS SR, a.s.

Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
02/4828 2705, 02/4828 2709 * 02/4828 2712
info@gopas.sk * www.gopas.sk

Rok vzniku: 2004
Certifikáty: ISO 9001
Počet lektorov/zames­tnancov: 150/13
Referencie: VÚB, Sociálna poisťovňa, ING Životná poisťovňa, Slovak Telekom, ESET, Lenovo, Orange Slovensko, Tatra banka, Accenture, Siemens, MARKÍZA – SLOVAKIA

Profil spoločnosti

IT školiace stredisko GOPAS SR, a. s., začalo svoju činnosť v roku 2004 ako dcérska spoločnosť českej Počítačovej školy Gopas (1992) a vybudovalo si popredné miesto na trhu IT školení v ČR a SR. GOPAS SR je držiteľom autorizácií Microsoft Gold Learning Competency Partner, Oracle Approved Education Center, Hewlett-Packard Authorized Training Provider, IBM Authorized Training Provider, Apple Authorized Training Center. Sme autorizovaným testovacím strediskom Prometric, VUE a ECDL. Ponúkame viac ako 1 400 IT kurzov, najväčší lektorský zbor, 11 špičkovo vybavených učební s dennou kapacitou viac ako 100 miest, mobilné učebne (kurzy u zákazníka), garanciu získaných vedomostí, vlastný e-Learning a testovací systém vstupných znalostí RHEA.
Cieľová skupina: IT kurzy pre užívateľov a IT špecialistov

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • Microsoft
 • Oracle
 • Hewlett-Packard
 • IBM
 • Apple, Cisco a VMware
 • kancelárske programy a kurzy pre užívateľov
 • grafika, multimédiá a dizajn
 • operačné systémy
 • aplikačné a serverové služby
 • databázy a podnikové riešenia
 • programovanie
 • softvérový manažment a licencovanie
 • manažérske zručnosti
 • internetový marketing

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Svidnická 506, 181 00 Praha 8
+420 283 101 121 * +420 283 101 111
info@vsh.cz * studijni@vsh.cz * www.vsh.cz

Rok vzniku: 1999
Certifikáty: ISO 9001:2000
Členstvo: AHR ČR
Počet zamestnancov/lek­torov: 100/60

Profil spoločnosti

Vysoká škola hotelová v Prahe (VŠH) je zabehnutou súkromnou školou s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v júni roku 1999 ako prvá špecializovaná vysoká škola zameraná na oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu v ČR. Patrí k najstarším a najväčším súkromným vysokým školám s kvalitným učiteľským zborom a výborným materiálnym zázemím. Bakalárske a magisterské odbory v prezenčnej a kombinovanej forme štúdia vyučované na VŠH pokrývajú celé spektrum služieb, ktoré sú kľúčové pre cestovný ruch – od hotelierstva a gastronómie, manažmentu destinácie a voľnočasových aktivít až po marketingovú komunikáciu.

Informácie o produktoch a službách

Bakalárske študijné odbory:

 • Hotelierstvo
 • Hospitality Management – Study in English
 • Manažment destinácie cestovného ruchu
 • Marketingová komunikácia v službách
 • Manažment voľného času

Inžinierske študijné odbory:

 • Manažment hotelierstva a kúpeľníctva
 • Manažment destinácie cestovného ruchu
 • Marketingová komunikácia

Štúdium MBA so špecializáciou na hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.


INBOX SK s.r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
0915 890 650, 0905 488 733
skolenie@prince-2.sk, www.prince-2.sk

Pobočka CUPE Limited, Veľká Británia.
Referencie: Tatra banka, ČSOB, Ness, IBM, Gratex, Eurovia, ŽSR, Slovenská pošta, Úrad vlády, MV SR, MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MDVaRR SR, MŽP SR

Profil spoločnosti

INBOX SK, s. r. o., je školiaca agentúra, ktorá kombinuje teoretické znalosti z oblasti projektového riadenia a internetového marketingu s praktickým realizovaním projektov v oblasti IT.

Sme pobočkou britskej firmy, čo nám umožňuje aktívne využívať medzinárodné zdroje v oblasti školení, riadenia projektov a IT. Optimalizujeme náklady, a tak vieme poskytnúť vynikajúce ceny a individuálny prístup.

Hlavné činnosti:
Divízia projektového riadenia: školenia a poradenstvo pre metodiku PRINCE2® a ITIL
Divízia IT: vývoj aplikácií na mieru, bezplatný SW na webe, E-mail marketing, CRM, QRkódy

Informácie o produktoch a službách

ŠKOLENIA:

 • PRINCE2® – Foundation, Practitioner, akreditácia MŠVVaŠ SR, e-Learning, diaľkové štúdium, jednodňové semináre, videokurzy
 • ITIL® – Foundation v3, špecializované kurzy

Všetky školenia môžeme realizovať priamo u zákazníka. Náplň kurzu vieme prispôsobiť špecifickým potrebám účastníkov. Školenia sú realizované podľa požiadaviek slovenským alebo anglickým lektorom. Vydali sme dvojjazyčnú anglicko-slovenskú učebnicu (500 strán) Základy metódy projektového riadenia PRINCE2, ktorá je schválená na realizovanie APMG školení.
Internet a IT:

 • vývoj desktop a webových aplikácií na mieru, SEO

Združenie pre integrálne vzdelávanie

Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
0903 110 228 * 0905 255 585
ziv@ziv.sk * manager@ziv.sk
www.ziv.sk * www.creativema­nager.sk

Neziskové vzdelávacie združenie
Referencie: Education
Lektori: interní aj externí, profesionálni odborníci v danej oblasti zo SR a zahraničia

Profil spoločnosti

Združenie pre integrálne vzdelávanie sa zaoberá firemným vzdelávaním v oblasti kreatívneho manažmentu a vzdelávaním verejnosti v oblasti umenia, výučby maľby a relaxácie, rozvoja vedomia a tvorivosti, energií a vzťahov, firemným poradenstvom v rámci kreatívneho manažmentu a individuálnym poradenstvom v oblasti prevencie zdravia už od roku 2000. Organizuje kurzy prednášky, workshopy, umelecké projekty a i.

Kurzy pre slovenských i zahraničných účastníkov organizujeme vo vlastných priestoroch a v priestoroch firiem. Výučbu realizujeme v malých skupinkách, ale aj individuálne, kurzy pripravíme na mieru. Ponúkame kurzy pre širokú verejnosť i pre špecializované skupiny. Pre dospelých, deti a mládež.

Informácie o produktoch a službách

 • program Kreatívny manažér (pre firmy)
 • kurzy maľovania, kurzy kresby
 • kurzy výtvarných techník
 • kurzy rozvoja vedomia
 • kurzy relaxačných a meditačných techník
 • kurzy energie vzťahov, kurzy kontroly mysle
 • individuálne aj skupinové arteterapie
 • kurzy Kryštály a kryštaloterapia

Všetky kurzy vyučujeme v skupinách aj individuálne, pre firmy upravíme na mieru. Možnosť prezentácie formou prednášky.

Poradenstvo a konzultácie:

 • koučing a profily osobnosti
 • individuálne konzultácie s energoterapiou

ATG Slovakia s.r.o.

Beckovská 1188/31, 911 01 Trenčín
032/6581 064 * 0905 143 798
atg@atg.sk * www.atg.sk

Prevádzky: Košice, Žiar nad Hronom, Trenčín
Certifikáty: ISO, NRAS NDT
Členstvo: SSNDT
Referencie: KINEX, U. S. Steel, KTM, Porsche, Illichmann, Slovenské elektrárne

Profil spoločnosti

ATG Slovakia, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2002, dodáva komplexné riešenia pre nedeštruktívne skúšanie materiálov.

Hlavné činnosti:

 • kurzy a školenia NDT
 • výkon NDT kontroly priamo u zákazníka
 • sériové a kusové NDT skúšky na špeciálnom pracovisku v Žiari nad Hronom
 • inšpekcie a dozorovanie špeciálnych procesov v priemysle, inšpekcie zvárania
 • dodávky prístrojov, zariadení a produktov na výkon NDT
 • poradenstvo pri schvaľovaní pracovísk špeciálnych procesov a procesov auditormi
 • konzultácie

Informácie o produktoch a službách

 • kurzy a školenia NDT v metódach VT, PT, MT, UT, RT, ET a LT v súlade s EN 473 a ISO 9712
 • špeciálne kurzy, vizuálna kontrola tavných zvarov a vizuálna kontrola odliatkov
 • kurzy v oblasti korózie: korózny technik a korózny technológ
 • zákaznícky orientované kvalifikačné procesy (podľa požiadavky a potrieb zákazníka)

Všetky kurzy a školenia môžeme zrealizovať i priamo u zákazníka. Náplň kurzu vieme prispôsobiť špecifickým požiadavkám konečných odberateľov. Našim absolventom poskytujeme stálu konzultačnú podporu.


PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o.

Námestie SNP 13, 813 37 Bratislava
02/5263 3881 * 0917 243 460 * 0903 246 385
info@pro-education.sk • www.pro-education.sk

Rok založenia: 1997
Akreditácie: MŠVVaŠ SR
Referencie: bauMax SR, FedEx, Gebrüder Weiss, Lagermax, Ness, Prysmian KABLO, Puma, ReMax Courier Service, Siemens, Tatry Mountain Resorts, Wrigley

Profil spoločnosti

Jazykové, vzdelávacie a poradenské centrum so širokou ponukou vzdelávacích programov a poradenských služieb.
Naším hlavným benefitom sú naše skúsenosti, kvalitný a profesionálny servis, jedinečný kreatívny a individuálny prístup k našim zákazníkom a ich požiadavkám.
Náš prístup je postavený na efektivite, kreatívnosti a odbornosti, dlhoročných skúsenostiach a profesionalite našich lektorov a konzultantov.
PONÚKAME: Jazykové kurzy vo všetkých svetových jazykoch pre všetky vekové a cieľové skupiny (firmy a verejnosť), Jazykové pobyty a odborné stáže v zahraničí, tréningy osobnostného rozvoja a rozvoja sociálnych zručností (SOFT SKILLS), kurzy odborných zručností (HARD SKILLS), služby Grantového a projektového poradenstva a služby Personálneho poradenstva.

Informácie o produktoch a službách

Jazykové kurzy a jazykové vzdelávanie:

 • individuálna výučba
 • firemné vzdelávanie na mieru a podľa požiadaviek
 • kurzy obchodnej angličtiny a nemčiny
 • slovenský jazyk pre cudzincov
 • e-learning & virtuálny lektor
 • jazykové pobyty & štúdium v zahraničí

  Tréningy SOFT & HARD SKILLS:

 • komunikácia, asertivita, obchodnícke zručnosti a i.
 • tréningy pre manažérov a HR
 • out-door tréningy, teambuilding

  Kompexné poradenské služby:

 • tvorba a riadenie europrojektov
 • tvorba a riadenie vzdelávacích projektov
 • personálne poradenstvo

InSYS, spol. s r.o.

Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín
032/7432 749 * 0905 352 040
skolenia@insys.sk * www.insys.sk

Rok vzniku: 1991
Mobilná učebňa – školíme po celom Slovensku
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Referencie: Považský cukor, Emerson, TUBAU, Slovenské elektrárne, Hella, ÚPSVaR

Profil spoločnosti

Firma InSYS, spol. s r. o., (22 rokov sme s vami!), bola založená s cieľom pôsobenia v oblasti podnikovej informatiky a vzdelávania.
Aktívne pôsobenie našej firmy v tejto oblasti vyústilo do integrácie akreditovaných školiacich stredísk na Slovensku.

Školiace činnosti sme zamerali do štyroch oblastí:

 • práca s počítačom a využitie výpočtovej techniky v praxi
 • jazykové kurzy
 • ekonomika a účtovníctvo
 • komunikačné a manažérske tréningy, tréningy personálnej práce

ODPORÚČAME A VIEME PRE VÁS RIEŠIŤ ŠKOLENIA NA MIERU!

Informácie o produktoch a službách

Kurzy práce s počítačom:

 • MS Office – všetky úrovne (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)
 • MS Project, Visio, tvorba webových stránok
 • AutoCAD + nadstavby, CorelDraw, Photoshop, Illustrator

Jazykové kurzy:

 • angličtina, nemčina, ruština, francúzština
 • 10 úrovní pokročilosti, diagnostický test

Kurzy účtovníctva:

 • podvojné, jednoduché, mzdové
 • metodika + práca s účtovným programom

Individuálne konzultácie a poradenstvo:

 • automatizácia spracovania dát v prostredí MS Office
 • návrh databáz MS Access a i.

Česká společnost pro jakost, o.s. (ČSJ)

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
+420 221 082 269
sekretariat@csq.cz, www.csq.cz

Certifikát: ISO 9001, akreditácia MŠMT
Členstvo: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), Asociace inovačního podnikání (AIP), Rada kvality ČR

Profil spoločnosti

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je združením jednotlivcov a firiem, ktoré sa zaujímajú o systémy manažérstva kvality a príbuzné odbory (napr. bezpečnosť práce, ochrana životného prostredia, bezpečnosť potravín). ČSJ poskytuje služby v oblasti vzdelávania, vydávania publikácií, certifikácie osôb, certifikácie systémov a výrobkov. ČSJ je výhradným licenčným partnerom nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA pre Českú republiku a Slovensko pri poskytovaní školení a skúšok odborníkov pôsobiacich v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. ČSJ je taktiež národným zástupcom Európskej organizácie pre kvalitu. V roku 2010 bolo pri spoločnosti ČSJ zriadené centrum výnimočnosti, ktoré šíri informácie týkajúce sa modelu EFQM Excellence Model.

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti zamerania kurzov:

 • systémy manažérstva kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949)
 • systémy environmentálneho manažérstva (ISO 14001)
 • systémy manažérstva BOZP (OHSAS 18001)
 • systémy manažérstva bezpečnosti informácií (ISO/IEC 27001)
 • bezpečnosť potravín (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GlobalG. A. P.)
 • manažment projektov
 • manažment procesov
 • model CAF
 • EFQM Excellence Model
 • metrológia
 • štatistické metódy

Inštitút jazykov a vzdelávania

Národná 18, 010 01 Žilina
041/7637 325, 0904 444 566
info@ijav.sk, www.ijav.sk

Pobočky: 32 pobočiek na Slovensku
Rok vzniku: 2004
Členstvo: AIVD
Referencie: Aspironix, Fagus SK, KINEX-KLF, Mobis Slovakia, Skanska, SkyBau, Slovintegra, Slovenská sporiteľňa

Profil spoločnosti

Sme popredná vzdelávacia a prekladateľská spoločnosť na Slovensku.

 • vzdelávame už od roku 2004
 • máme viac ako 6 000 spokojných študentov
 • viac ako 350 firiem využíva naše služby
 • máme akreditované testovacie centrum pre medzinárodné jazykové certifikáty
 • máme programy akreditované MŠVVaŠ SR
 • náš prístup je zákaznícky orientovaný

Ponúkame:

 • kurzy cudzích jazykov
 • kurzy efektívnej práce na PC
 • kurzy účtovníctva
 • kurzy rozvoja osobnosti
 • odborné preklady, úradné preklady, tlmočenie

Informácie o produktoch a službách

Jazykové kurzy pre jednotlivcov aj firmy:

 • skvelá metóda Easy-Effective-Efficient
 • individuálny prístup
 • kvalifikovaní lektori
 • všeobecné aj odborné zameranie
 • e-Learning zdarma

Škola účtovníctva:

 • priamo v účtovnom programe na PC (jednoduché, podvojné a mzdové účtovníctvo)

Počítačová škola:

 • kurzy efektívnej práce na PC
 • kurzy programovania
 • pre začiatočníkov aj pokročilých

Prekladateľská agentúra

Semináre pre manažment


POTIFOB, s.r.o.

Adyho 43, 900 45 Malinovo
02/4524 1000 * 0949 218 061
ondekova@potifob.sk * www.potifob.sk

Počet pobočiek: 3
Rok vzniku: 2009
Certifikáty: ISO 9001:2008, akreditácie MŠVVaŠ SR
Členstvo: SPPR, SPŘ, PMI, ZRRĽZ
Počet lektorov/zames­tnancov: 6/20

Profil spoločnosti

Sme medzinárodná vzdelávacia a poradenská spoločnosť špecializovaná na oblasť projektového a programového riadenia. Poskytujeme školenia a poradenstvo s využitím moderných globálnych štandardov, metodík a najlepších praktík (PRINCE2, PMI, IPMA, MSP, P3O, TOC a i.).

Sme vedúci poskytovateľ kurzov PRINCE2, MSP, P3O a PMI na slovenskom a českom trhu. Ponúkame i starostlivo zostavenú paletu ďalších školení v tejto oblasti.

Viac informácií o nás, lektoroch, školeniach a súbore našich jedinečných záruk nájdete na www.potifob.sk.

Informácie o produktoch a službách

Kurzy projektového riadenia:

 • PRINCE2, PMI, IPMA

Kurzy programového riadenia a riadenia portfólií:

 • MSP, P3O

Iné:

 • komunikačné zručnosti pre vedenie projektov
 • školenia koučingu pre vedenie projektov
 • TOC, Kritická reťaz

Poradenstvo a koučing v oblasti projektového a programového riadenia.


Iluminata s.r.o.

Nám. sv. Egídia 42, 058 01 Poprad
0903 615 028 * 0905 827 087
giblakova@ilu­minata.co.uk * www.iluminata.sk

Pobočky: tri pobočky v SR, jedna vo Veľkej Británii
Rok vzniku: 2007
Akreditované kurzy MŠVVaŠ SR všeobecnej, obchodnej a technickej angličtiny.

Profil spoločnosti

Lingvistická spoločnosť Iluminata, s. r. o., je špecializovanou spoločnosťou zastrešujúcou jazykové služby šité na mieru korporátnemu klientovi. Spoločnosť ponúka komplexný manažment medzinárodnej obchodnej spolupráce a podporu zahraničných firiem na Slovensku v lingvistickej, administratívnej, účtovnej a právnej oblasti.

Realizujeme jazykové kurzy, preklady a simultánne tlmočenie a organizujeme Soft Skills školenia.

Referencie: Aspel Slovakia Kežmarok, Whirlpool Poprad, Tatramat Poprad, Fabory Poprad, Sun Travel Bratislava, Poľské veľvyslanectvo Bratislava, Britské veľvyslanectvo Bratislava, AquaCity Poprad, K-Vital Poprad, McAllister & Company UK, Team Tourism Consulting UK, Terichem, a. s., Svit, Chemosvit, a. s., Svit, CFH Poprad, Steel Trans Košice, Polyform Podolínec, MSÚ Spišská Nová Ves

Informácie o produktoch a službách

Informácie o produktoch a službách:

 • jazykové kurzy – anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský jazyk
 • úradné a obyčajné preklady – anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, ukrajinský, poľský, japonský, arabský, chorvátsky, srbský, bulharský, grécky jazyk
 • príprava na FCE Certificate
 • výučba slovenského jazyka pre cudzincov
 • Soft Skills školenia v oblasti Time Management, komunikačné zručnosti

Cieľová skupina:

 • korporátni klienti
 • individualisti s jasným jazykovým cieľom

Inštitút priemyselnej výchovy

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
041/562 1183
ipv@ipvza.sk * www.ipvza.sk

Členstvo: SOPK RK Žilina, AIVD
Referencie: Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, Pedagogická fakulta UK Bratislava

Profil spoločnosti

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s. r. o., poskytuje služby v oblasti vzdelávania dospelých už viac ako 40 rokov.

Poskytujeme:

 • celoživotné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
 • jazykové kurzy
 • rekvalifikačné kurzy

Cieľová skupina:

 • individuálni záujemcovia
 • pracovníci štátnej správy
 • učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení
 • pracovníci ústavov a sociálnych zariadení

Informácie o produktoch a službách

Rozširujúce štúdium:

 • anglický jazyk a literatúra, biológia, fyzika, geografia, história, matematika, nemecký jazyk a literatúra, psychológia, slovenský jazyk a literatúra, telesná výchova, učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, učiteľstvo výtvarného umenia
 • špeciálna pedagogika
 • doplňujúce pedagogické štúdium

Jazykové kurzy:

 • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

A - Omega, s.r.o.

Radlinského 2751, 901 01 Malacky
034/7722 336 * 0905 303 291
a-omega@a-omega.sk * www.a-omega.sk

Rok vzniku: 2005
Členstvo: zakladajúci člen Slovenského plastikárskeho klastra
Partneri: SOPK
Certifikáty: EN ISO 9001:2008

Profil spoločnosti

Zaoberáme sa personálnym a organizačným poradenstvom pre nové a rozširujúce sa spoločnosti. Spoločnosť vznikla v roku 2005 na základe dlhoročných skúseností poradcov, konzultantov a lektorov. Od roku 2005 má ako jediná spoločnosť v SR akreditované vzdelávanie pre nastavovačov vstrekolisov. V rámci medzinárodného projektu pozdvihla jeho obsah na európsku úroveň. Druhým pilierom vzdelávacích aktivít je dlhodobé vzdelávanie manažmentu v zdravotníctve.

Zameriavame sa aj na testovanie a vývoj vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania cez národné a medzinárodné projekty.

Pre klientov pripravujeme na mieru vzdelávacie kurzy a tréningy, ktoré riešia a zároveň aj merajú konkrétne ciele.

Informácie o produktoch a službách

Vzdelávanie:

 • akreditovaný vzdelávací program Nastavovanie vstrekolisov
 • dlhodobé vzdelávanie manažérov v zdravotníctve
 • akreditované vzdelávanie pre nižší a stredný manažment

Poradenstvo:

 • kariérové poradenstvo pre zamestnaných a nezamestnaných
 • personálne poradenstvo (vyhľadávanie, nábor, výber a posúdenie pracovníkov)
 • organizačné poradenstvo (vrátane riešenia interných noriem organizácie)
 • personálne a manažérske audity
 • personálne poradenstvo pre riešenie potrieb klienta

Ing. Ivan Liška

Karpatská 1, 811 05 Bratislava
02/5244 2272
office@credit0623­.sk
www.credit0623.sk

Rok vzniku: 1992
Členstvo: AIVD, SAPR, APZ
vzdelávacie a testovacie stredisko ECo-C, ECDL
Referencie: ÚPSVaR, Ústredie PSVR

Profil spoločnosti

Komplexná realizácia kurzov, školení a tréningových programov podnikového vzdelávania zamestnancov, zamestnancov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a evidovaných nezamestnaných v oblasti rozvoja osobnosti, komunikačných zručností, tímovej spolupráce, vedenia ľudí a tímov, účtovníctva, daní, manažmentu, personalistiky, podnikania, výpočtovej techniky, ošetrovateľstva, sadovníctva, cestovného ruchu, jazykovej prípravy, tvorby a realizácie podnikateľských zámerov.

Oblasť pôsobenia: Kurzy a školenia realizujeme podľa požiadaviek po celom území Slovenska.

Informácie o produktoch a službách

 • poradenské kurzy pre nezamestnaných
 • rekvalifikačné kurzy
 • testovanie ECDL a ECo-C

Výber oblastí z TOP kurzov:

 • Príprava na získanie certifikátu ECo-C
 • Účtovníctvo
 • Manažment a personálny manažment
 • Podnikateľský zámer (tvorba a použitie)
 • Nemecký jazyk (modulový systém)
 • Anglický jazyk (modulový systém)
 • Obsluha PC
 • Kurz opatrovania
 • Príprava na získanie ECDL, testovanie ECDL

  a veľa ďalších


BOZPO, s.r.o.

Ciglianska 3C, 971 01 Prievidza
046/5424 513
www.bozpo.eu * www.boz.sk

Rok vzniku: 2003
Certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Bezpečný podnik
Referencie: Slovenské elektrárne, ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE S. P. A., Orange Slovensko, TESCO STORES SR, Volkswagen Slovakia, Skanska SK, Faurecia Slovakia, DHL Exel Slovakia, ZŤS Dubnica n/Váhom, ABB, Mobis Slovakia

Profil spoločnosti

Spoločnosť BOZPO vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996 najmä malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni.
BOZPO je spoločnosť poskytujúca preventívne a ochranné služby (bezpečnostno-technickú a pracovnú zdravotnú službu) v SR a ČR.

Pobočky:

 • riaditeľstvo Prievidza, Ciglianska 3/C, 971 01, tel./fax 046/5424 513
 • Košice, Werferova 1, 040 11, tel./fax 055/6857 378
 • Bratislava, Staviteľská 5, 831 04, tel./fax 02/4363 7047
 • Prešov, Masarykova 16, 080 01, tel. 0907 929 032

Informácie o produktoch a službách

Organizovanie kurzov a školení v oblasti výchovy a vzdelávania BOZP:

 • základný kurz bezpečnostných technikov
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • lektorské (andragogické) minimum
 • školenie prvej pomoci
 • vstupné/opakované školenia BOZP, OPP, práce vo výškach
 • špeciálne profesie: lešenár, pilčík, viazač bremien, obsluha VTZ: zdvíhacích, elektrických, plynových a tlakových, obsluha stavebných strojov
 • e-Learning

Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov:

 • priamy predaj v sídle riaditeľstva spoločnosti
 • internetový obchod

Slovenský Červený kríž

Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
02/5710 2301 * 02/5292 3279
sekretariat@red­cross.sk * www.redcross.sk

Pobočky: 38 územných spolkov SČK
Rok vzniku: 1993
Akreditácie: MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR
Členstvo: Medzinárodná federácia ČK/ČP
Počet lektorov/zames­tnancov: 568/274

Profil spoločnosti

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť ČK, pôsobiaca na celom území SR. SČK ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti, plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a zákonom o SČK. Je najväčšou humanitárnou organizáciou, poskytuje pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.

SČK organizuje akreditované vzdelávacie kurzy – výučba prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, verejnosť, organizácie, firmy, autoškoly, BOZP, kurzy opatrovania, kurzy základnej masáže.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • kurz prvej pomoci – rozsah 8 hod.
 • základný kurz prvej pomoci – rozsah 16 hod.
 • rozšírený kurz prvej pomoci – rozsah 33 hod.
 • kurz inštruktora prvej pomoci – rozsah 24 hod.
 • kurz opatrovania – rozsah 226 hod.
 • základný kurz klasickej masáže – rozsah 244 hod.

Referencie: Orange, Telekomunikačný úrad, Transpetrol, NBS, MH SR

Aktivity – dobrovoľníctvo, prvá pomoc, bezpríspevkové darcovstvo krvi, sociálna činnosť, práca s mládežou, pátracia služba, humanitárna pomoc, vodná záchranná služba a medzinárodná spolupráca.


Agentúra TEMPO, s.r.o.

Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
041/5621 810 * 0903 544 777
tempo@tempo.sk * www.tempo.sk

Členstvo: AIVD
Rok vzniku: 2005
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Referencie: Tatra banka, ZSE, Panasonic, U. S. Steel

Profil spoločnosti

Organizujeme semináre, tréningy a kurzy v oblasti daní a účtovníctva, legislatívy, controllingu, Soft Skills.
Spolupracujeme iba s renomovanými lektormi z praxe, ktorí sú zárukou profesionality a kvality vzdelávacieho procesu.

Verejné (otvorené) školenia:

 • organizujeme v Bratislave a Košiciach
 • určené pre širokú odbornú verejnosť
 • viac ako 15 000 účastníkov (2007 – 2011)

Interné (firemné) školenia:

 • analýza tréningových potrieb
 • program na mieru podľa požiadavky

Našou prioritou je spokojný zákazník a poskytované služby najvyššej kvality.

Informácie o produktoch a službách

Dane, personalistika a účtovníctvo:

 • Zákonník práce, mzdové účtovníctvo
 • daň z príjmov, DPH, registratúra
 • podvojné účtovníctvo, IFRS/US GAAP
 • cestovné náhrady, ochrana osobných údajov

Ekonomika a Controlling:

 • ekonomika pre neekonómov
 • finančný a nákladový Controlling
 • kalkulácie a cenotvorba, procesné riadenie
 • financie pre manažérov

Soft Skills:

 • komunikácia a asertivita
 • obchodné rokovanie a vyjednávanie
 • vedenie a motivácia, Time Management

BPP Professional Education

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
02/5810 4030
bratislava@bpp.com * www.bpp.com

Rok vzniku: 1976
Od roku 2009 je súčasťou skupiny Apollo Global Education Network.
44 školiacich centier v Európe, Ázii a Amerike.

Profil spoločnosti

BPP sa venuje jedinej činnosti – poskytovaniu vzdelávania a rozvoju vašej kariéry.

Počas nášho dlhodobého pôsobenia na vzdelávacom trhu sme vyškolili veľký počet účtovníkov, daňových poradcov, právnikov, manažérov rizikových pohľadávok, ľudí pracujúcich v oblasti poisťovníctva a marketingu a vo finančnom sektore.

Pre BPP pracuje celosvetovo viac ako 1 000 lektorov a školiteľov. Všetci lektori BPP sú vyškolení, aby vedeli efektívne prezentovať technické informácie spolu s praktickými skúsenosťami.

Informácie o produktoch a službách

Medzinárodné kvalifikácie:

 • ACCA
 • CIMA
 • CIA
 • CFA
 • DipIFR
 • CIPD
 • MBA

Otvorené kurzy:

 • Škola IFRS v praxi
 • Effective Writing Reports
 • Management Development Skills
 • Train the Trainer
 • Business Simulations

MEGA Education, s.r.o.

Na barine 15, 841 03 Bratislava
02/6428 2881 * 0918 329 305
mega@megaeduca­tion.sk * www.megaeduca­tion.sk

Rok vzniku: 2005
Pobočka: Staré Grunty 61, Bratislava
Referencie: UniCredit Bank, Volksbank, NAY, Slovenské elektrárne, Slovnaft, SWEDSPAN, MF SR, JAVYS, NKÚ SR, Volkswagen, Vipharm, SPP

Profil spoločnosti

Sme slovenská vzdelávacia a poradenská agentúra s pôsobnosťou na celom území Slovenska a európskych krajín. Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby.

Oblasti pôsobenia:

 • vzdelávanie, koučovanie, jazykové kurzy
 • poradenstvo, AC/DC, rozvoj talentov
 • organizovanie konferencií a seminárov, mystery shoping

Cieľová skupina:

 • top manažment, stredný manažment
 • obchodníci, predajcovia, pracovníci call centier a zákazníckych servisov
 • kouči, personalisti

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • vedenie ľudí, ako motivovať tím, vyjednávanie, hodnotiace pohovory, manažment zmeny, vedenie porád, projektové riadenie, mediálny tréning
 • predajné zručnosti, telefonická komunikácia, business protokol a etiketa
 • efektívna komunikácia a typológia, Work Life Balance, asertivita a riešenie konfliktov
 • právna, finančná a obchodná angličtina
 • individuálny a skupinový koučing, outdoor, teambuilding

Poradenstvo:

 • analýza vzdelávacích potrieb
 • 360-stupňová spätná väzba
 • Assessment, Development, kariérny rast

SLOVAKIAN MANAGER ACADEMY

Gajova 4, 811 09 Bratislava
0908 736 022
andrej.ferenczy@sma­.sk * www.sma.sk

Pobočky: Bratislava, Prešov, Viedeň, Salzburg
Rok vzniku: 1980
Členstvo: CERT, EDEXCEL
Kooperácie: Glouchestershire University
Počet lektorov/zames­tnancov: 30/25

Profil spoločnosti

Exekutívny program MBA je diaľkové štúdium kombinované s prezenčnými seminármi a vyvinuté medzinárodne uznávanými odborníkmi špeciálne pre zamestnaných ľudí. Časovo flexibilný program v slovenskom, resp. anglickom jazyku (podľa určeného harmonogramu a vlastného výberu) možno začať študovať na základe individuálneho záujmu a možností účastníkov. Absolventi získajú akreditovaný, celosvetovo uznávaný akademický titul Master of Business Administration, v skratke MBA. Potenciálnymi záujemcami sú riadiaci pracovníci a nástupcovia vedúcich pracovníkov, ktorí sa vďaka nadpriemerným pracovným výkonom vypracovali na vedúcu pozíciu a ktorí si chcú neustále prehlbovať a obohacovať odborné vedomosti.

Informácie o produktoch a službách

Stručný prehľad ponúkaných seminárov:

 • Vedenie podniku
 • Strategický marketing
 • Finančný manažment
 • Projektový manažment
 • Manažment inovácií
 • Public Affairs & Lobbing
 • Strategický manažment
 • Manažment ľudských zdrojov
 • On-line marketing
 • Manažment reštrukturalizácie
 • Manažment dodávateľských reťazcov a logistika
 • atď.

Program sa skladá z povinných (5), povinne voliteľných (3) a voliteľných predmetov (12).


Co/Man, 1. systemická, spol. s r.o.

Tajov 1127, 976 34 Tajov
048/4231 672 * 0905 726 916
info@kouc.sk * www.kouc.sk

Rok vzniku: 2003
Členstvo: SAKO, ICF
Referencie: Telekom, Poštová banka, Velux, ZSE, Flaga SK a CZ, SPP, Danfoss Compressors, GGBearings, Kongsberg, Tvoje meno je firma

Profil spoločnosti

Spoločnosť je špecialistom na koučovanie a People Management.

Oblasti pôsobenia:

 • individuálne a skupinové koučovanie
 • kurzy a semináre s tematikou koučovania, People Management, mäkkých zručností, koučovania a manažmentu seba samého
 • konzultačné služby v oblasti vedenia ľudí a rozvoja ľudského potenciálu

Cieľová skupina:

 • majitelia a konatelia spoločností, manažéri všetkých úrovní, zamestnanci
 • ľudia zaujímajúci sa o osobný a profesijný rozvoj

Informácie o produktoch a službách

 • dlhodobé kurzy koučovania
 • koučovacie workshopy a semináre (1 – 2 dni)
 • koučovacie pobyty pre jednotlivcov a tímy
 • semináre zamerané na rozvoj vodcovských a mäkkých zručností, Development Centre

Výber z ponuky kurzov:

 • Systemický manažment a koučovanie
 • Brief Coaching – kurz akreditovaný ICF
 • Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne
 • Sebakoučovanie (workshop)
 • Manažment zameraný na riešenie
 • Ako si vybrať kouča…

Pre uzatvorené skupiny pripravíme kurzy a semináre na mieru.


Severské centrum

Vysoká 16, 811 06 Bratislava
0902 950 911
info@severske­centrum.sk
www.severskecen­trum.sk

Pobočky: Bratislava
Rok vzniku: 2007

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje kurzy severských jazykov – nórsky, švédsky a dánsky jazyk. Ponúkame kurzy pre verejnosť a zabezpečíme špecializované jazykové kurzy pre firmy. Pripravíme vašich zamestnancov jazykovo, aby mohli pracovať v Nórsku a vo Švédsku.

Poradíme v praktických otázkach spojených s cestou, so zamestnaním a životom v severských krajinách.

Sprostredkujeme kontakt na obchodných alebo kultúrnych partnerov v Nórsku, vo Švédsku a v Dánsku.

Preložíme odborné aj iné texty, tlmočíme z a do nórčiny, švédčiny a dánčiny.

Informácie o produktoch a službách

Jazykové kurzy:

 • nórčina, švédčina, dánčina
 • začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
 • kurz pre verejnosť a firmy
 • večerné a víkendové kurzy
 • individuálne hodiny
 • vyučovanie cez SKYPE

Cieľová skupina:

 • uchádzači o zamestnanie v severských krajinách
 • študenti SŠ a VŠ
 • firemní klienti
 • záujemcovia o severskú kultúru

PERSPEKTÍVA SK, s.r.o.

Mickiewiczova 4, 811 07 Bratislava
02/5273 1427 * 0905 746 072
info@perspektiva-ls.sk * www.perspektiva-ls.sk

Pôsobnosť: SR
Rok vzniku: 1992
Referencie: AutoCont SK, Doprastav, Lenovo, OMV Slovensko, Deutsche Telekom, Kraft Foods, Slovenské elektrárne, Johnson Controls, Západoslovenská energetika

Profil spoločnosti

Na slovenskom trhu jazykových škôl úspešne pôsobíme od roku 1992. Koordinátori našej školy sa nachádzajú v 18 mestách Slovenska, takže v súčasnosti je naša sieť prepojená od Humenného na východe Slovenska až po Bratislavu. Výučbu zabezpečujeme v 20 mestách.

Najväčší dôraz kladieme na kvalitu lektorského a prekladateľského zboru, ktorý u nás tvorí základný pilier úspechu. Využívame najmodernejšie pomôcky na oživenie a zintenzívnenie učiva, ako sú audiokazety, videokazety, CD, DVD, mp3 prehrávače, hranie modelových situácií.

Máme špeciálne pripravené prieskumy spokojnosti účastníkov kurzu, ktoré dovoľujú priebežné vylepšovanie výučby, úrovne lektorov a zohľadnenie potrieb frekventantov kurzov.

Informácie o produktoch a službách

 • firemné jazykové kurzy šité na mieru
 • odborné jazykové kurzy
 • jazykové pobyty v zahraničí
 • workshopy
 • zabezpečovanie prekladov a tlmočenia

Silné stránky spoločnosti PERSPEKTÍVA SK:

 • vysoká odborná erudovanosť lektorov
 • vysoká miera flexibility lektorov
 • detailné administratívne spracovanie všetkých relevantných dát
 • fakturovanie podľa reálne odučených hodín
 • ceny, ktoré zohľadňujú dlhodobosť a objem obchodnej spolupráce
 • po ukončení kurzu Certifikát jazykovej školy Perspektíva SK

JF, spol. s r.o.

Somolického 3, 960 01 Zvolen
045/5458 760 * 0905 615 164
bozp@jf.sk * www.jf.sk

Pobočka: Zvolen
Rok vzniku: 2003
Certifikát: ISO 9001:2008

Profil spoločnosti

Spoločnosť JF, s. r. o., ponúka komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) v zmysle platnej legislatívy v rámci celej Slovenskej republiky.
Oblasti pôsobenia:

 • kurzy a školenia v oblasti BOZP, OPP
 • základné kurzy, aktualizačné odborné prípravy, opakovacie školenia
 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
 • zmluvné zabezpečenie BOZP a OPP s vypracovaním organizačných smerníc
 • psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel, ADR, zvláštne výstražné znamenia
 • kurzy bezpečnostných a požiarnych technikov

Informácie o produktoch a službách

Kurzy a školenia:

 • školenia BOZP a OPP
 • školenie vodičov motorových vozidiel
 • školenie prvej pomoci
 • školenie prác vo výškach
 • školenie lešenárov
 • vodičov motorových vozíkov (VZV)
 • strojníkov stavebných strojov
 • obsluhy zdvíhacích (žeriavnici, viazači bremien), elektrických, tlakových (kuriči), plynových zariadení

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení:

 • zdvíhacích, tlakových, plynových, elektrických zariadení
 • technické prehliadky motorových vozíkov

MV Akadémia

207 Rovinka 900 41
0911 878 107
hello@mvakademia.sk * www.mvakademia.sk

Školenia: Bratislava, Košice, Žilina a ďalšie obce na požiadanie
Členstvo: Združenie mladých podnikateľov Slovenska
Referencie: Tatra banka, Oriflame, Volkswagen, Slovenské elektrárne, Allianz, ČSOB
Prednášajú odborníci z praxe!

Profil spoločnosti

Poznáte ten zážitok, keď vám prednáša fundovaný odborník s nadšením na tému, ktorá je jeho vášňou? Alebo, ako hovorí Ralph Waldo Emerson, „dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom“. Nuž, vitajte v Manažérskej vzdelávacej akadémii, ktorá je tu pre všetkých profesionálov, ktorí chcú na sebe pracovať. Organizujeme školenia z oblastí IT, marketing a Soft Skills. Naši lektori sú odborníci z praxe, ktorí pre vás pripravili praktické kurzy s cvičeniami a workshopmi na aktuálne témy. Majú nielen výborné prezentačné schopnosti, ale vedia vysvetliť aj zložité veci „po lopate“. Pred každým kurzom kontaktujeme prihlásených účastníkov, aby vyplnili krátky dotazník, na ktorého základe daný kurz „ušijeme na mieru“ konkrétnemu publiku. Každý kurz má kapacitu maximálne 20 účastníkov.

Informácie o produktoch a službách

Marketingové kurzy a workshopy:

 • Práca s textom – Copywriting
 • Efektívna komunikácia na Facebooku
 • SEO – Ako zvýšiť návštevnosť webu a ďalšie

IT školenia:

 • Právo a IT
 • Manažment informačnej bezpečnosti – ISMS
 • Business Continuity Management
 • Analýza rizík a ďalšie

Soft Skills kurzy a workshopy:

 • Leadership v štátnej správe
 • Leadership pre ženy
 • Psychologické posudzovanie dôveryhodnosti obchodného partnera
 • Motivácia, Odmeňovanie a mnoho ďalších

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
0905 123 858 * 0910 220 325
amosk@amosk.sk * www.amosk.sk

Rok vzniku: 2003
Počet pracovníkov: 2
Počet lektorov: 15

Profil spoločnosti

Hlavnou činnosťou vzdelávacej agentúry AMOS-K, s. r. o., je organizovanie rekvalifikačných kurzov a seminárov a prenajímanie učebných priestorov.

Všetky kurzy sú akreditované MŠVVaŠ SR.

 • Kozmetička – starostlivosť o pleť
 • Kaderníčka/Ka­derník – strihanie, farbenie, melíry
 • Pedikúra – suchá – prístrojová a mokrá
 • Manikúra a nechtový dizajn – ošetrenie rúk, zdobenie nechtov
 • Vizážistika a koloristika – líčenie na všetky príležitosti od základov až po profesionálne
 • Opatrovanie – opatrovanie detí aj dospelých

Informácie o produktoch a službách

 • výučbu organizujeme v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách
 • umožňujeme pohyblivú formu štúdia s individuálnym prístupom k jednotlivcovi
 • rekvalifikačné kurzy otvárame priebežne počas celého roka pre všetku verejnosť nad 16 rokov
 • poplatok za kurzy možno uhrádzať v splátkach
 • nezamestnaným uchádzačom, matkám na materskej a ŤZP poskytujeme zľavu 10 % aj pri splátkach
 • pri uhradení celej sumy naraz, nie na splátky, je zľava 15 %
 • pripravujeme na skúšku pre overovanie odbornej spôsobilosti (živnostenská skúška) potrebnú pre získanie živnosti – bez praxe

RS Management s.r.o.

Kolískova 1, 841 05 Bratislava
02/6544 1022 * 0903 468 239
vzdelavanie@rs-management.sk *
www.rs-management.sk

Rok vzniku: 2001
Počet lektorov: 7
Referencie: U. S. Steel, Tatra banka, Makino, ITB Development, TMR, Austria Trend Hotel, Falkensteiner Hotel, Hotel Senec

Profil spoločnosti

Tím spoločnosti RS Management, s. r. o., začal pracovať na slovenskom trhu v oblasti vzdelávania v roku 1997. V roku 2001 spoločnosť prešla organizačnými zmenami a odvtedy pokračuje v rozvoji vlastných vzdelávacích a poradenských programov. Spolupracuje s medzinárodným tímom expertov zameraných na vzdelávacie a poradenské aktivity.

Oblasti pôsobenia:

 • školenia a tréningy v oblasti manažérskych a obchodných zručností, koučovania a Leadership

Cieľová skupina:

 • majitelia, manažéri a línioví pracovníci výrobných a nevýrobných firiem a inštitúcií

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky školení a tréningov:

 • Time Management novej generácie
 • Asertívna komunikácia
 • Riešenie konfliktov na pracovisku
 • Stres a jeho riadenie
 • Tréningy koučovania
 • Leadership
 • Zmena a jej riadenie
 • Predajné zručnosti
 • Individuálne koučovanie

Školenia a kurzy sú doplnené licencovanými DVD programami, testami a cvičeniami.
Koučovanie a Leadership sú vedené lektormi s certifikovanými kurzmi ICF (International Coach Federation), ktorí sú aj členmi ICF.


DRILL B.S.

Grösslingová 51, 811 09 Bratislava
0902 010 203
www.drill.sk

Vznik: 2005, pobočka v SR v roku 2008
Centrála: Praha, jedna pobočka v SR/štyri vo svete
Členstvo: rôzne obchodné komory a profesijné kluby, Kanadská obchodná komora, Britská obchodná komora, Slovensko-česká obchodná komora, Škandinávska obchodná komora

Profil spoločnosti

Sme spoločnosť poskytujúca široké portfólio produktov a služieb pre firemných zákazníkov; od veľkých korporácií cez stredné a malé spoločnosti až po individuálnych podnikateľov. Na trhu konzultačných a poradenských služieb sa odlišujeme predovšetkým poskytovaním praktických riešení s jasne zadefinovanou a rozpoznateľnou pridanou hodnotou pre svojich zákazníkov.
Našim zákazníkom pomáhame zvyšovať efektivitu a výkonnosť tým, že ich kritické potreby spájame s firemnou stratégiou a základné procesy s kľúčovými cieľmi, organizačnou štruktúrou a so zapojením talentu.
Rozsiahle skúsenosti našich partnerov, konzultantov a ďalších odborníkov získané v mnohých oboroch nám umožňujú poskytovať zákazníkom prístup k špičkovým moderným metódam a spôsobom myslenia.

Informácie o produktoch a službách

STAFFING:
Executive Search, Recruitment, Assessment Center, Try & Hire, Government, Temporary, Background Check, Outplacement, Recruitment Software
TRAINING & PROFESSIONAL DEVELOPMENT:
Training, Career Management, Development Center, Psychological Testing
CONSULTING:
Consulting & Support, Performance Management, Talent Management, Succession Planning, Audit, Turn Key Solution, Hot Line, Occupational Safety & Health, Fire Protection
CONTRACTING & OUTSOURCING:
Contracting & Interim Management, IT Contracting, HR Outsourcing, Support Process, Outsourcing


Tahotný Rudolf ROŠ spol. s r.o.

Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
02/4319 1004 * 0905 255 834 * 0903 658 407
tahotnyrevizie-zz@nextra.sk

Rok vzniku: 1992
Certifikát: ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2000, STN EN ISO 9001:2001
Členstvo: Cech motorových vozíkov Slovensko
Počet lektorov/zames­tnancov: 3/3

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá školiacou činosťou a revíziou zdvíhacích a elektrických zariadení. Vykonávame aj bezpečnostnotechnic­ké služby a požiarnu ochranu.

Školenie v oblasti BOZP, PO, obsluhy motorových vozíkov, žeriavnikov, viazačov, obsluha plošín a regálových zakladačov.

Referencie: Tower Automotive, Ruukki Slovaka, Aquathermal Senec, Alpinet, Asbis SK, Palma group, SPaP-lodenica, BIS Slovensko, Spema group, PSJ Hydrotranzit, Elvip

Informácie o produktoch a službách

 • základné kurzy v oblasti zdvíhacích zariadení, BOZP, PO
 • aktualizačná odborná príprava
 • opakované školenia zdvíhacích zariadení
  • obsluhy žeriavov
  • obsluhy pracovných plošín
  • viazačov bremien
  • obsluhy motorových vozíkov

Školenie možno vykonať v našich priestoroch alebo po dohode pri väčšom počte účastníkov aj u objednávateľa. Prispôsobíme sa vašim požiadavkám a pripravíme vám školenie na mieru.


Centrum vzdelávania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o.
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
02/3300 5131 * 02/3300 5125
seminare@esemi­nare.sk
www.eSeminare.sk

Medzi spokojných klientov patria Slovenské elektrárne, Boellhoff, NDS, SEPS, Slovnaft, TERNO, SPP

Profil spoločnosti

Spoločnosť Verlag Dashöfer, s. r. o., pôsobí na Slovensku od roku 1997. Od roku 2004 sa k publikačnej činnosti spoločnosti pridružilo aj Centrum vzdelávania a už od svojho vzniku zastáva pevnú pozíciu na trhu odborných školení a seminárov vďaka tomu, že kladie dôraz na jednotlivých účastníkov. Školenia sa realizujú v malých skupinách asi 10 záujemcov, aby mal každý dostatočný priestor na riešenie vlastných problémov z praxe a diskusiu s lektorom.

Portfólio vzdelávacích aktivít:

 • semináre a školenia
 • workshopy a tréningy
 • on-line semináre live, videosemináre
 • in-house semináre šité na mieru firmám
 • konferencie

Informácie o produktoch a službách

Tematické zameranie školení a seminárov:

 • účtovníctvo a dane
 • mzdy a personalistika
 • financie a finančné riadenie
 • medzinárodné účtovníctvo a zdaňovanie
 • verejná správa
 • manažment a marketing
 • HR a vedenie ľudí
 • internet a počítačové zručnosti
 • stavebníctvo a nehnuteľnosti
 • výroba a doprava
 • environmentalistika

Všetky dôležité informácie nájdete na www.eSeminare.sk.


Dr. Pendl & Dr. Piswanger Management Consulting s.r.o.

Cukrová 14, 813 39 Bratislava
02/5932 4488
office@pendlpis­wanger.sk * www.pendlpiswan­ger.sk

Členstvo:

 • P & P Group s pobočkami v strednej a vo východnej Európe
 • Intersearch s pobočkami po celom svete

Rok vzniku: 1993, transformácia v roku 2008

Profil spoločnosti

P & P vznikla v roku 1993 ako tréningová spoločnosť a postupne rozšírila svoje portfólio na komplexné služby v oblasti HR.

Oblasti pôsobenia:

 • Rozvojové programy pre jednotlivcov, tímy a organizácie
 • Vyhľadávanie a výber manažérov a špecialistov
 • Outplacement
 • Tvorba a konzultácie v oblasti HR systémov

Informácie o produktoch a službách

Na mieru šité a otvorené programy v oblastiach:

 • manažérske zručnosti
 • predajné zručnosti
 • budovanie tímu
 • organizačný rozvoj
 • koučing

Jedinečným programom je tréning
Kreativita a emocionálna inteligencia.

Vybrané témy tréningov manažérskych zručností:
komunikácia, riešenie konfliktov, vedenie ľudí, riadenie porád, hodnotenie a motivácia, delegovanie, rozhodovanie, ovplyvňovanie, vyjednávanie, riadenie zmeny, riadenie projektu, vnútorný zákazník


Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Radlinského 9, 813 45 Bratislava
02/5263 7850 * 0948 371 008
info@goethehb.eu * www.goethehb.eu

Rok vzniku: 2012
Vysoká škola má tri fakulty:
1. Fakultu medzinárodného podnikania
2. Fakultu mediálnych a kultúrnych štúdií
3. Fakultu cestovného ruchu

Profil spoločnosti

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava pôsobí na základe udelenia štátneho súhlasu vládou Slovenskej republiky uznesením č. 361 z 18. júla 2012.
Poslaním vysokej školy je zabezpečovať vzdelávanie v oblasti medzinárodného podnikania, marketingovej a kultúrnej komunikácie a cestovného ruchu a v nadväznosti na tieto aktivity realizovať primeranú vedecko-výskumnú činnosť v spolupráci s domácimi aj medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami a so zástupcami hospodárskej praxe.
Pridanou hodnotou tejto súkromnej inštitúcie je, že dominantným vyučovacím jazykom je nemecký jazyk. Vysoká škola Goethe Uni Bratislava zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie prvého alebo druhého stupňa v rámci akreditovaných študijných programov.

Informácie o produktoch a službách

 • kvalitné vzdelanie orientované na prax spojené s výbornou jazykovou pripravenosťou absolventov
 • flexibilné študijné programy
 • špičkoví slovenskí a zahraniční pedagógovia
 • budovanie medzinárodných kontaktov a skúseností
 • výborná perspektíva na trhu práce v SR i zahraničí
 • denná alebo externá forma štúdia

Zoznam študijných programov:

 • Podnik vo svetovom hospodárstve
 • Mediálna a marketingová komunikácia
 • Cestovný ruch – kúpeľníctvo a hotelierstvo

Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
+420 724 256 055
duricova@systemika-nlp.cz * www.systemika-nlp.cz

Rok vzniku: 2011
Certifikáty: certifikujúci člen ITANLP,
certifikáty vydávané zakladateľom NLP Johnom Grinderom
Referencie: Poradca podnikateľa, DAS, Fincentrum, PP Agency

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť sa špecializuje na integráciu systemického koučovania, naratívneho prístupu, neurolingvistického programovania (NLP) a Eriksonovskej hypnózy.
Hlavné zameranie:

 • medzinárodne certifikované tréningy NLP
 • tréningy jednotlivých typov koučovania
 • školenia, rozvoj a koučovanie obchodníkov
 • príprava kurzov a interných školení na mieru
 • rozvoj tímov náboru, vzdelávania a rozvoja
 • individuálne a skupinové koučovanie, mediácia

Cieľová skupina:

 • manažéri a riaditelia
 • oddelenia náboru, rozvoja a vzdelávania
 • obchodníci a manažéri obchodných tímov

Informácie o produktoch a službách

Medzinárodne certifikované tréningy NLP:

 • NLP Practitioner
 • NLP Premier Practitioner
 • New Code NLP
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Business Practitioner

Tréningy koučovania:

 • Systemické koučovanie
 • NLP koučovanie
 • Naratívne koučovanie

Obchodné zručnosti:

 • Konverzačná hypnóza a sugescia v obchode
 • NLP obchodné zručnosti

Dizajn a realizácia:

 • Assessment a Development Centre

Vzdelávanie a poradenstvo