Katalóg Education 2012 - Vzdelávanie a poradenstvo
Die Berater Slovensko, s. r. o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
02/3818 0818
bratislava@di­eberater.com * www.dieberater.sk

Pobočky: 60
Rok vzniku: 1998
Certifikáty: ECDL, EBC*L
Členstvo: ZRRĽZ, AIVD, SOHK, DSIHK, FSOK
Počet lektorov/zames­tnancov: 400/500

Profil spoločnosti

Popredná rakúska poradensko-školiaca spoločnosť
Pripravíme pre vás tréningy šité na mieru v oblasti Soft Skills (osobné zručnosti), jazykové kurzy, projektový manažment, Back Office Management, IT semináre a i.

Poznáme potreby a požiadavky hospodárskej sféry a pracovného trhu na základe dlhoročných skúseností. Ponúkame vhodné kurzy pre najrôznejšie požiadavky.

Naša ponuka služieb sa orientuje na súkromné osoby, národné a medzinárodné podniky, organizácie rôznych odvetví a rôznej veľkosti, verejný sektor (napr. úrady práce, ministerstvá, Európska komisia) a celý vzdelávací systém.

Informácie o produktoch a službách

 • Soft Skills – osobné zručnosti
 • Business protokol a etiketa
 • jazykové kurzy
 • Business Language Center
 • IT školenia
 • ECDL – Európsky vodičský preukaz počítačovej gramotnosti
 • Back Office Management & EBC*L
 • projektový manažment
 • interkultúrny manažment
 • koučing pre vedúcich pracovníkov
 • Outplacement
 • Consulting
 • prenájom školiacich priestorov
 • projekty EÚ

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno Business School

Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
+420 739 450 988
info@uk-mba.cz * www.uk-mba.cz

 • Prestížne štúdium MBA
 • Titul od poprednej britskej Nottingham Trent University
 • Vyvážený mix lektorov z univerzít a praxe

Profil spoločnosti

Brno Business School zabezpečuje štúdium Master of Business Administration, ktorý realizuje VUT v Brne s britskou Nottingham Trent University.

Môžete si doplniť manažérske vzdelanie s priamou väzbou na prax a na konkrétne záujmy a riešenia firmy, v ktorej pracujete. Štúdium MBA sa považuje za kvalifikačný štandard špičkového manažéra. Štúdiom MBA na Fakulte podnikatelské Vysokého učení technického v Brne získate dokonalý prehľad o najnovších poznatkoch o najnovších poznatkoch zo širokej škály manažérskych oblastí (strategický manažment, finančný manažment, HRM, riadenie rizík a mnohých ďalších) a ich uplatnení v súčasnej praxi našich podnikov.

Informácie o produktoch a službách

 • štúdium je dvojročné, moduly sú jedenkrát do mesiaca
 • študuje sa v českom jazyku
 • seminárne práce (Assignment) možno odovzdávať v češtine, slovenčine, angličtine
 • moduly sú zamerané na prax
 • zážitková pedagogika – outdoor s profesionálnou agentúrou
 • súčasťou výučby je projektový manažment vrátane získania certifikátu
 • široká škála výučbových metód vrátane špičkovej manažérskej simulácie Marketplace
 • záverečná – dizertačná práca sa odovzdáva v angličtine
 • absolvent získa diplom prestížnej európskej univerzity
 • študuje sa v klimatizovanej učebni
 • nadštandardné služby študentom – zabezpečenie ubytovania, občerstvenia, učebných materiálov

FBE Bratislava s.r.o.

Liptovská 10, 821 09 Bratislava
02/5441 8513
fbe@fbe.sk * www.fbe.sk

Dcérska spoločnosť: FBE Praha, s. r. o.
FBE je členom Sustainable Performance Improvement Network.

Profil spoločnosti

FBE Bratislava sa zaoberá poradenstvom, odbornou podporou, tréningami zameranými na zvyšovanie výkonnosti v manažmente a obchode, zvyšovaním efektívnosti procesov a riadením projektov u klienta.

Realizujeme dlhodobé výcviky v individuálnom a skupinovom koučingu.

Okrem samostatných tréningov FBE Bratislava zabezpečuje rozvojové projekty pre manažérov všetkých úrovní podľa potrieb zákazníka.

FBE Bratislava organizuje verejné kurzy, ktoré sa konajú v tréningových priestoroch Nikar Training Center (www.nikar.sk).

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti vzdelávania a rozvoja:

 • výcvikové kurzy pre manažment
 • výcvikové kurzy pre obchod a zákaznícku orientáciu
 • výcvikové kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja
 • individuálny koučing a individuálny rozvoj
 • Your Leadership Drive

Zvyšovanie efektívnosti procesov:

 • Six Sigma
 • Lean Management
 • Analýza, plánovanie a zlepšovanie procesov
 • Projektový manažment I – IV
 • Štatistické metódy riadenia procesov

GARANT PARTNER PLUS, s.r.o.

Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
0918 663 244
asistent@garan­tpp.sk * www.garantpp.sk

Pobočka: Liptovský Mikuláš
Rok vzniku: 2007
Certifikáty: ISO 9001 : 2008
Členstvo: SPPR
Referencie: ministerstvá, firmy

Profil spoločnosti

GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., je flexibilná vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou šité na mieru potrebám zákazníka. Kvalitu garantujeme na troch úrovniach:

1. certifikovaná spoločnosť – certifikát manažérstva kvality ISO 9001 : 2008

2. akreditované vzdelávacie programy – MŠVVaŠ SR, pri realizácii využívame zážitkové vzdelávanie

3. certifikovaní lektori – naši lektori majú pedagogické alebo psychologické vzdelanie, majú manažérske skúsenosti a sú držiteľmi viacerých certifikátov

Informácie o produktoch a službách

Oblasti pôsobenia:
Generálny dodávateľ

 • komplexné riadenie vzdelávacích projektov

Vzdelávanie

 • manažérske tréningy
 • projektové riadenie, riadenie zákaziek
 • Európsky komunikačný certifikát ECo-C
 • koučovanie
 • out-door tréningy, Teambuilding
 • e-vzdelávanie (vzdelávací portál)

Poradenstvo

 • vzdelávací audit
 • diagnostika osôb a tímov
 • poradenstvo europrojektov

Akadémia vzdelávania

Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/5441 0037 * 02/5441 0039
sekretariat@a­veducation.sk
www.aveducation.sk

Pobočky: 32 pracovísk v SR
Rok vzniku: 1952
Certifikáty: ISO 9001, 14001
Členstvo: EAEA, AIVD, ZRRĽZ

Profil spoločnosti

Sme najväčšou a najstaršou organizáciou ďalšieho vzdelávania pôsobiacou na Slovensku.

 • Naše portfólio tvorí viac ako 200 akreditovaných programov. O kvalite našich služieb svedčí viac ako 40 000 spokojných poslucháčov ročne.
 • Poskytujeme profesionálne konzultačné a vzdelávacie služby mnohým domácim a zahraničným spoločnostiam podľa ich konkrétnych požiadaviek.
 • Organizujeme prípravu manažérov, tréningy zamerané na rozvoj zručností, kvalitné jazykové kurzy pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy, vzdelávacie projekty na medzinárodnej a nadnárodnej úrovni.
 • Ponúkame klientom istotu a služby, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy.

Informácie o produktoch a službách

Poradenstvo a vzdelávanie podľa potrieb klienta:

 • cudzie jazyky (angličtina, nemčina, ruština, francúzština, španielčina, taliančina, maďarčina, čínština, gréčtina, holandčina, švédčina, slovenčina)
  • všeobecné a obchodné zameranie
  • kurzy so zameraním na profesiu
  • medzinárodné certifikáty
  • jazykový audit
  • jednotlivci aj firmy
 • Soft Skills, manažment, obchod, marketing
 • projekty, ľudské zdroje, informatika
 • ekonomika, financie, právo, kariéra
 • služby, remeslá, hobby, zdravie, krása
 • pedagogika a andragogika
 • BOZP, PO, prvá pomoc

HEWLETT-PACKARD, s.r.o.

Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
+420 261 307 177
skoleni.hp@hp.com * www.hp.cz/skoleni

Pobočky: Bratislava, Praha
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: ISO
Členstvo: AIVD ČR

Profil spoločnosti

Spoločnosť Hewlett-Packard založila svoje vzdelávacie služby na pilieroch skúsenosti, obsahu, inovácie a kvalitnej prezentácie. Tridsaťročné skúsenosti s poskytovaním komplexných výučbových programov po celom svete sú zárukou kvality v oblasti vzdelávania.

Vzdelávacie centrum HP ponúka viac ako 210 technických a 40 Soft Skills kurzov pre manažérov i technický personál. Okrem uzatvorených školení vedených skúsenými lektormi vytvára aj vzdelávacie programy šité na mieru vašim podnikovým a vzdelávacím potrebám.

Zároveň funguje ako testovacie centrum certifikačných autorít Prometric a Pearson VUE (HP, ITIL, VMware, Microsoft, Oracle a i.).

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky školení a služieb:

 • IT Service Management (ITIL)
 • Project Management, Business Analysis
 • HP-UX, Linux, OpenVMS
 • HP ProLiant, HP BladeSystem
 • HP Storage & Storage Area Networks (SANs)
 • HP Networking
 • VMware, Data Center, SOA
 • Bezpečnosť IT, EDS – IMDS
 • ACADEMY hp Smart Skills

Dalšie služby:

 • kurzy na objednávku a vzdelávacie programy namieru
 • individuálny koučing a profesionálne HR poradenstvo
 • Teambuilding
 • certifikácia, e-Learning, prenájom učební a i.

Mirror Partners Slovakia, s.r.o.

Svornosti 50, 821 06 Bratislava
0903 237 117 * 02/4552 7143
info@mirror-partners.com * www.mirror-partners.com

Pobočky: Bratislava/Bu­dapešť, Praha
Rok vzniku: 2009
Počet lektorov: 6
Referencie: veľké korporácie a lokálne spoločnosti

Profil spoločnosti

Mirror Partners je spoločnosť špecializujúca sa na rozvoj jednotlivcov, tímov, a tým aj celej organizácie formou tréningov, konzultácií a individuálneho koučingu.

Oblasti a krajiny pôsobnosti
Pôsobíme na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku, kde tréningové projekty realizujeme v malých skupinách s max. 10 účastníkmi v lokálnych jazykoch a angličtine v oblasti vedenia ľudí, predaja, HR a iných špecifických oblastiach. Individuálny koučing realizujeme aj na top úrovniach manažmentu.

Cieľová skupina
Zamestnanci na rôznych úrovniach a pozíciách, u ktorých chcete zmeniť ich prístup a správanie v bežných aj neobvyklých pracovných situáciách.

Informácie o produktoch a službách

Naša pridaná hodnota pre vašu spoločnosť:

 • vedenie ľudí: sebareflexia, manažérska komunikácia, sebakontrola, rozhodovanie, motivácia a rozvoj a i.
 • predaj a obchod: vplyv na zákazníka a predajný rozhovor, telefonická komunikácia, strategický predaj a vyjednávanie, práca s portfóliom zákazníkov a i.
 • v oblasti HR: zvýšenie vplyvu, komunikačne náročné situácie (prepúšťanie, vyjednávanie s kolegami, odbormi, riešenie konfliktov), získavanie zdrojov a i.
 • iné oblasti: manažovanie priorít, stresu, zmien, asertivita, prezentácie, budovanie tímu, individuálny koučing

  Najlepšie výsledky dosahujeme pri realizácii tzv. sekvenčným prístupom.


Harmony - Tvoja cesta poznania, s.r.o.

Kapitulská 26, 917 01 Trnava
033/551 6644 * 0903 412 551
info@harmony.sk * www.harmony.sk

Pobočky: Zvolen, Liptovský Mikuláš, Košice
Rok vzniku: 2000
Referencie: Chirana Dental, Streit Trnava, PCA Slovakia (Peugeot Citroen)

Profil spoločnosti

Harmony vznikla ako jazyková škola na zelenej lúke v septembri 2000. Zakladateľkou a prvou lektorkou bola Jana Chynoradská, ktorá v súčasnosti vedie celú spoločnosť.

Oblasti pôsobenia: Harmony ponúka inovatívne vzdelávanie formou jazykových, odborných a rozvojových kurzov osobnosti doma a v zahraničí v troch základných programoch:

 • Harmony for ME – individuálne vzdelávanie pre deti, juniorov a dospelých
 • Harmony for SCHOOL – kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl
 • Harmony for COMPANY – inovatívne vzdelávanie pre manažérov spoločností

Informácie o produktoch a službách

Informácie o službách:

 • základné jazykové kurzy
 • rozvojové jazykové kurzy
 • študijné pobyty v zahraničí

Výber z ponuky kurzov:

 • Leadership in (E)Motion
 • Multiple Intelligence
 • NLP – The Way of Life

Poradenstvo:

 • Anglický koučing – posilnenie komunikácie v angličtine pomocou vašej vnútornej motivácie

Všetky programy organizujeme aj pre verejnosť. Obsah kurzov vieme prispôsobiť špecifickým potrebám klientov.


Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Svidnická 506, 181 00 Praha 8
+420 283 101 121 * +420 283 101 111
info@vsh.cz * studijni@vsh.cz * www.vsh.cz

Rok vzniku: 1999
Certifikáty: ISO 9001 : 2000
Členstvo: AHR ČR
Počet zamestnancov/lek­torov: 100/60

Profil spoločnosti

Vysoká škola hotelová v Prahe (VŠH) je zabehnutou súkromnou školou s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v júni roku 1999 ako prvá špecializovaná vysoká škola zameraná na oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu v ČR. Patrí k najstarším a najväčším súkromným vysokým školám s kvalitným učiteľským zborom a výborným materiálnym zázemím. Bakalárske a magisterské odbory v prezenčnej a kombinovanej forme štúdia vyučované na VŠH pokrývajú celé spektrum služieb, ktoré sú kľúčové pre cestovný ruch – od hotelierstva a gastronómie, manažmentu destinácie a voľnočasových aktivít až po marketingovú komunikáciu.

Informácie o produktoch a službách

Bakalárske študijné odbory:

 • Hotelierstvo
 • Hospitality Management – Study in English
 • Manažment destinácie cestovného ruchu
 • Marketingová komunikácia v službách
 • Manažment voľného času

Inžinierske študijné odbory:

 • Manažment hotelierstva a kúpeľníctva
 • Manažment destinácie cestovného ruchu
 • Marketingová komunikácia

Štúdium MBA so špecializáciou na hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.


JF, spol. s r.o.

Somolického 3, 960 01 Zvolen
045/5458 760 * 0905 615 164
bozp@jf.sk * www.jf.sk

Pobočka: Zvolen
Rok vzniku: 2003
Certifikát: ISO 9001 : 2008

Profil spoločnosti

Spoločnosť JF, s. r. o., ponúka komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) v zmysle platnej legislatívy v rámci celej Slovenskej republiky.
Oblasti pôsobenia:

 • kurzy a školenia v oblasti BOZP, OPP
 • základné kurzy, aktualizačné odborné prípravy, opakovacie školenia
 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
 • zmluvné zabezpečenie BOZP a OPP s vypracovaním organizačných smerníc
 • psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel, ADR, zvláštne výstražné znamenia
 • kurzy bezpečnostných a požiarnych technikov

Informácie o produktoch a službách

Kurzy a školenia:

 • školenia z BOZP a OPP
 • vodičov motorových vozidiel
 • školenie prvej pomoci
 • školenie prác vo výškach
 • školenie lešenárov
 • vodičov motorových vozíkov (VZV)
 • strojníkov stavebných strojov
 • obsluhy zdvíhacích (žeriavnici, viazači bremien), elektrických, tlakových (kuriči), plynových zariadení

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení:

 • zdvíhacích, tlakových, plynových, elektrických zariadení
 • technické prehliadky motorových vozíkov

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity BBS EU

Palisády 22, 811 06 Bratislava
02/5930 2101 * 02/5930 2130
bbs@euba.sk * www.euba.sk/bbs

Rok vzniku: 1990
Členstvo: AACSB International
Počet lektorov/zames­tnancov: 63/10
Partnerské organizácie: Franklin University, ESCP Europe

Profil spoločnosti

BBS poskytuje celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických odboroch.

Oblasti pôsobenia:

 • organizácia MBA štúdia
 • workshopy a odborné kurzy
 • príprava znalcov
 • e-Learning
 • jazykové kurzy

Cieľová skupina:

 • riadiaci pracovníci
 • absolventi vysokých škôl
 • potenciálni znalci

Informácie o produktoch a službách

Produkty:

 • Part Time MBA
 • General Management Programme – 1. stupeň Executive MBA

Workshopy z rôznych oblastí:

 • riadenie ľudských zdrojov
 • CRM systémy
 • Strategic Management a i.

Výber z ponuky kurzov:

 • jazyky (angličtina, nemčina)
 • výpočtová technika (Word, Excel)
 • Leadership, Customer Service, Business Etiquette and Professionalism

ReVA – Mgr. Andrea Škandíková

Staré grunty 26/C, 841 04 Bratislava
02/3810 0280 * 0907 383 177
reva@reva-akademos.sk * www.reva-akademos.sk

Pobočky: Bratislava-Ružinov, Bratislava-Petržalka, Mlynská dolina
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Osvedčenia s celoštátnou platnosťou medzinárodnej úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Profil spoločnosti

Naša jazyková škola sa zaoberá vyučovaním cudzích jazykov a prekladmi z a do cudzích jazykov. Na trhu pôsobíme od roku 1993. Od roku 2003 sme držiteľmi akreditácie MŠVVaŠ SR. Naša akreditácia je v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom CEF.

Výučba jazykov:

 • AJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, RJ a slovenčina pre cudzincov – ročne viac ako 130 kurzov a 1 500 účastníkov
 • 2 vlastné pobočky – Bratislava-Ružinov, Mlynská dolina
 • 6 až 12 účastníkov v skupine
 • slovenskí lektori s pedagogickým vzdelaním

Preklady:

 • všeobecné a odborné

Informácie o produktoch a službách

Ponúkané kurzy:

 • kurzy pre verejnosť
 • firemná individuálna a skupinová výučba
 • kurzy „one to one“

Kurzy pre verejnosť (6 stupňov):

 • 1 stupeň = 2 semestre = 100 vyuč. hodín
 • 1 semester = 50 vyučovacích hodín
 • 2 semestre ročne zimný = október až január, letný = február až máj
 • cena za semester 110 eur (50 vyuč. hodín)

Firemná výučba a výučba „one to one“:

 • podľa požiadaviek klienta
 • u nás alebo u klienta
 • všeobecná i odborná úroveň

Vzdelávací inštitút COOP, a.s. Mojmírovce

Školská 919, 951 15 Mojmírovce
037/7798 201 * 0915 746 938
zarvayova@vic.sk * www.vic.sk

Rok vzniku: 1992
Certifikáty: akreditované školenia MŠVVaŠ SR
Členstvo: AIVD, ZRRĽZ

Profil spoločnosti

Na trhu vzdelávanie pôsobíme vyše 20 rokov. Východiskom pre našu prácu sú bohaté skúsenosti z oblasti rozvoja ľudských zdrojov, skúsení a profesionálne zdatní konzultanti, lektori a kouči. Našou ambíciou je vytvárať bezpečné podmienky pre rast toho najcennejšieho, čo firma má, a to sú jej zamestnanci. Podporujeme u nich rozvoj sociálnych, manažérskych, odborných, jazykových a PC zručností. Ponúkame poradenstvo, tímový a individuálny koučing. V portfóliu máme 24 rekvalifikačných kurzov.

Našou pridanou hodnotou je spoľahlivosť, ľudský, profesionálny a zodpovedný prístup. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a pripravíme vzdelávanie na mieru. Inšpirujeme a sme inšpirovaní vami.

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti rozvoja a vzdelávania:

 • rozvoj manažérov – tréningy
 • rozvoj Soft Skills – tréningy
 • rozvoj obchodníkov – tréningy
 • tímový a individuálny koučing

Rekvalifikačné kurzy:

 • programovanie CNC obrábacích strojov
 • masér klasickej a športovej masáže
 • príprava na skúšku na získanie Európskeho vodičského preukazu (ECDL)

Projekty na národnej a medzinárodnej úrovni

Študijné cesty do celého sveta


ATG Slovakia s.r.o.

Beckovská 1 188/31, 911 01 Trenčín
032/658 1064 * 0905 143 798
atg@atg.sk * www.atg.sk

Prevádzky: Košice, Žiar nad Hronom, Trenčín
Certifikáty: ISO, NRAS NDT
Členstvo: SSNDT
Referencie: KINEX, U. S. Steel, KTM, Porsche, Illichmann, Slovenské elektrárne

Profil spoločnosti

ATG Slovakia, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2002, dodáva komplexné riešenia pre nedeštruktívne skúšanie materiálov.

Hlavné činnosti:

 • kurzy a školenia NDT
 • výkon NDT kontroly priamo u zákazníka
 • sériové a kusové NDT skúšky v špeciálnom pracovisku v Žiari nad Hronom
 • inšpekcie a dozorovanie špeciálnych procesov v priemysle, inšpekcie zvárania
 • dodávky prístrojov, zariadení a produktov na výkon NDT
 • poradenstvo pri schvaľovaní pracovísk špeciálnych procesov a procesov auditormi
 • konzultácie

Informácie o produktoch a službách

 • kurzy a školenia NDT v metódach VT, PT, MT, UT, RT, ET a LT v súlade s EN 473 a ISO 9712
 • špeciálne kurzy, vizuálna kontrola tavných zvarov a vizuálna kontrola odliatkov
 • kurzy v oblasti korózie: korózny technik a korózny technológ
 • zákaznícky orientované kvalifikačné procesy (podľa požiadavky a potrieb zákazníka)

Všetky kurzy a školenia môžeme zrealizovať i priamo u zákazníka. Náplň kurzu vieme prispôsobiť špecifickým požiadavkám konečných odberateľov. Našim absolventom poskytujeme stálu konzultačnú podporu.


EDUCO – CONSULT s.r.o.

Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
041/565 4673 * 0903 340 456
educo-consult@educo-consult.sk
www.educo-consult.sk

Oblasti pôsobenia:

 • dane a účtovníctvo
 • mzdy a personalistika
 • BOZP a PO
 • sociálne a pracovné právo

Profil spoločnosti

Ponúkame široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Otvorené kurzy a semináre organizujeme v mestách:

 • Žilina
 • Košice

Lektori sú špecialisti z praxe, ktorí ovládajú prednášanú problematiku. Kladieme veľký dôraz na kvalitu nami ponúkaných seminárov, školení a kurzov. Od roku 2006 sme vzdelávali tisíce spokojných zákazníkov.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky seminárov:

 • ochrana osobných údajov
 • novely vybraných daňových zákonov
 • účtovná závierka
 • zákon o dani z pridanej hodnoty
 • sociálne a zdravotné poistenie
 • základná odborná príprava bezpečnostného technika
 • základná odborná príprava technika požiarnej ochrany
 • lektorské minimum pracovníkov špeciálnych profesií
 • odborná správa dokumentov

Organizujeme otvorené kurzy, ale vieme zrealizovať aj kurzy na mieru vo vašej spoločnosti.


Ing. Ivan Liška

Karpatská 1, 811 05 Bratislava
02/5244 2272
office@credit0623­.sk
www.credit0623.sk

Rok vzniku: 1992
Členstvo: AIVD, SAPR, APZ
vzdelávacie a testovacie stredisko ECo-C, ECDL
Referencie: ÚPSVaR, Ústredie PSVR

Profil spoločnosti

Komplexná realizácia kurzov, školení a tréningových programov podnikového vzdelávania zamestnancov, zamestnancov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a evidovaných nezamestnaných v oblasti rozvoja osobnosti, komunikačných zručností, tímovej spolupráce, vedenia ľudí a tímov, účtovníctva, daní, manažmentu, personalistiky, podnikania, výpočtovej techniky, ošetrovateľstva, sadovníctva, cestovného ruchu, jazykovej prípravy, tvorby a realizácie podnikateľských zámerov.

Oblasť pôsobenia: Kurzy a školenia realizujeme podľa požiadaviek po celom území Slovenska.

Informácie o produktoch a službách

 • poradenské kurzy pre nezamestnaných
 • rekvalifikačné kurzy
 • testovanie ECDL a ECo-C

Výber oblastí z TOP kurzov:

 • Príprava na získanie certifikátu ECo-C
 • Účtovníctvo
 • Manažment a personálny manažment
 • Podnikateľský zámer (tvorba a použitie)
 • Nemecký jazyk (modulový systém)
 • Anglický jazyk (modulový systém)
 • Obsluha PC
 • Kurz opatrovania
 • Príprava na získanie ECDL, testovanie ECDL

  a veľa ďalších


Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Tomášikova 28/A, P. O. BOX 53, 820 09 Bratislava 29
02/5787 3530 * 02/4363 9314
ibv@nbs.sk * www.ibv-nbs.sk

Členstvo: EBTN, AIVD
Certifikát: ISO 9001 : 2008

Profil spoločnosti

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., (IBV NBS, n. o.) zabezpečuje už viac ako 20 rokov zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska na zabezpečovanie vzdelávacích potrieb NBS a ostatných subjektov finančného trhu. IBV NBS, n. o., ponúka pestrú škálu približne 120 seminárov a workshopov ročne (viac ako 2 000 absolventov) zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

Ponúkame vysokokvalitné odborné vzdelávacie podujatia. Organizujeme otvorené kurzy, avšak v prípade záujmu zrealizujeme školenia na mieru presne podľa špecifických požiadaviek klienta.

Informácie o produktoch a službách

 • základné kurzy bankovníctva a poisťovníctva
 • riadenie projektov
 • riadenie aktív a pasív, rizík a nákladov
 • finančné trhy a finančný manažment
 • platobný styk
 • účtovníctvo, výkazníctvo a daňovníctvo
 • interný audit
 • právne aspekty bankovníctva a finančníctva
 • informačné systémy pre finančný sektor
 • osobitné finančné vzdelávanie
 • dištančné vzdelávanie (EFCB)
 • manažérske vzdelávanie a osobnostný rozvoj
 • jazykové vzdelávanie (medzinárodné kvalifikácie LCCI – ELSA, ESOL, EFB, CertTEFL, FTBE a SEFIC)

GOPAS SR, a.s.

Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
02/4828 2706 * 02/4828 2710–12
info@gopas.sk * www.gopas.sk

Rok vzniku: 2004
Certifikáty: ISO 9001
Počet lektorov/zames­tnancov: 150/13
Referencie: VÚB, Sociálna poisťovňa, ING Životná poisťovňa, Lenovo, Orange Slovensko, Tatra banka, Accenture, KROS, MARKÍZA – SLOVAKIA, ESET, ON Semiconductor Slovakia

Profil spoločnosti

IT školiace stredisko GOPAS SR, a. s., začalo svoju činnosť v roku 2004 ako dcérska spoločnosť českej Počítačovej školy Gopas (1992) a vybudovalo si popredné miesto na trhu IT školení v ČR a SR. GOPAS SR je držiteľom autorizácií Microsoft Gold Learning Competency Partner, Oracle Approved Education Center, Hewlett-Packard Authorized Training Provider, IBM Authorized Training Provider, Apple Authorized Training Center. Sme autorizovaným testovacím strediskom Prometric, VUE a ECDL. Ponúkame: viac ako 1 400 IT kurzov, najväčší lektorský zbor, 11 špičkovo vybavených učební s dennou kapacitou viac ako 100 miest, mobilné učebne (kurzy u zákazníka), garanciu získaných vedomostí, vlastný e-Learning a testovací systém vstupných znalostí RHEA.
Cieľová skupina: IT kurzy pre užívateľov a IT špecialistov

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • Microsoft
 • Oracle
 • Hewlett-Packard
 • IBM
 • Apple
 • Cisco a VMware
 • kancelárske programy a kurzy pre užívateľov
 • grafika, multimédiá a dizajn
 • operačné systémy
 • aplikačné a serverové služby
 • databázy a podnikové riešenia
 • programovanie
 • softvérový manažment a licencovanie
 • manažérske zručnosti

PERSPEKTÍVA SK, s.r.o.

Mickiewiczova 4, 811 07 Bratislava
02/5273 1427 * 0905 746 072
info@perspektiva-ls.sk * www.perspektiva-ls.sk

Pôsobnosť: SR
Rok vzniku: 1992
Referencie: Coca-Cola, Doprastav, Lenovo, OMV Slovensko, Telekom, Slovenská sporiteľňa, Slovenské elektrárne, Tatra banka, Západoslovenská energetika

Profil spoločnosti

Na slovenskom trhu jazykových škôl úspešne pôsobíme od roku 1992. Koordinátori našej školy sa nachádzajú v 18 mestách Slovenska, takže v súčasnosti je naša sieť prepojená od Humenného na východe Slovenska až po Bratislavu. Výučbu zabezpečujeme v 20 mestách.

Najväčší dôraz kladieme na kvalitu lektorského a prekladateľského zboru, ktorý u nás tvorí základný pilier úspechu. Využívame najmodernejšie pomôcky na oživenie a zintenzívnenie učiva, ako sú audiokazety, videokazety, CD, DVD, mp3 prehrávače, hranie modelových situácií.

Máme špeciálne pripravené prieskumy spokojnosti účastníkov kurzu, ktoré dovoľujú priebežné vylepšovanie výučby, úrovne lektorov a zohľadnenie potrieb frekventantov kurzov.

Informácie o produktoch a službách

 • firemné jazykové kurzy šité na mieru
 • odborné jazykové kurzy
 • jazykové pobyty v zahraničí
 • workshopy
 • zabezpečovanie prekladov a tlmočenia

Silné stránky spoločnosti PERSPEKTÍVA SK:

 • vysoká odborná erudovanosť lektorov
 • vysoká miera flexibility lektorov
 • detailné administratívne spracovanie všetkých relevantných dát
 • fakturovanie podľa reálne odučených hodín
 • ceny, ktoré zohľadňujú dlhodobosť a objem obchodnej spolupráce
 • po ukončení kurzu Certifikát jazykovej školy Perspektíva SK

Next Level Consulting

Sieveringer Straße 72, 1190 Viedeň
bratislava@nex­tlevelconsultin­g.eu
www.nextlevel­consulting.eu

Pobočky: Graz, Salzburg, Bonn, Zürich, Záhreb, Bratislava
Rok vzniku: 2000
PRINCE2® ATO, PMI® R. E. P. a partner národných asociácií IPMA®

Profil spoločnosti

Next Level Consulting je poradenská spoločnosť špecializujúca sa na projektové a procesné riadenie a rozvoj projektovo a procesne orientovaných spoločností. Prostredníctvom inovatívneho prístupu sme sa etablovali na poprednú poradenskú spoločnosť na medzinárodnom trhu.

Naše portfólio služieb zahŕňa:

 • poradenstvo, koučing a personálny lízing v oblasti projektového a procesného riadenia
 • semináre a prípravu na certifikáciu podľa štandardov IPMA®, PMI® a PRINCE2®
 • IT riešenia na mieru

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • plánovanie a začiatok projektov
 • riadenie a ukončenie projektov
 • vedenie projektových tímov
 • riadenie projektových rizík
 • zvládanie projektových kríz
 • riadenie konfliktov na projekte
 • procesne a projektovo orientovaná organizácia
 • multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií
 • analýza a tvorba procesov
 • príprava na certifikáciu podľa štandardov PMI® (CAPM, PMP), IPMA® (st. D, C, B) a PRINCE2® (Foundation, Practitioner)

PetMon, s.r.o.

Pekárska 21, 917 01 Trnava
0911 028 854 * 0911 028 855
petmon@petmon.eu * www.petmon.eu

Referencie:
Johns Manville Slovakia, Zentiva, PSA Peugeot Citroën Slovakia, ICS Industrial Cables Slovakia
Pôsobnosť: Slovensko, Česko

Profil spoločnosti

Pôsobíme v oblasti vzdelávania.
Realizujeme počítačové kurzy, manažérske školenia (aj Teambuilding), tréningy osobného rozvoja a koučing.

Špecializácia:

 • kurzy projektového riadenia, ECDL
 • MS Project, MS Project Server, MS Visio,
 • Business Intelligence, Business Objects
 • Crystal Reports, MS Excel, SQL Analysis

Coaching, tréning koučov, koučovanie

Motivácia a praktický Leadership
Stress Management, Time Management
komunikácia, asertivita, koučing predajcov
zážitkové kurzy, Business Skills

Informácie o produktoch a službách

Life a Business Coaching – ukážková hodina ZADARMO
Executive Coaching

MS Project 2010 – úspešné riadenie projektov
Project Server, SharePoint Server

Jasné a merateľné výsledky zo školení.
Aplikujeme najnovšie poznatky neurovedy.

Témy najžiadanejších školení
Úspešné obchodné tímy, Aplikovaná motivácia, Praktický Leadership, Komunikácia s výsledkami, Argumentácia v strese

Výzva je vzdelanie, vzdelávanie je výzvou!


BOZPO, s.r.o.

Ciglianska 3C, 971 01 Prievidza
046/542 4513
www.bozpo.eu * www.boz.sk

Rok vzniku: 2003
Certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Referencie: Slovenské elektrárne, ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE S. P. A., Orange Slovensko, TESCO STORES SR, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Skanska SK, Faurecia Slovakia, DHL Exel Slovakia, ZŤS Dubnica n/Váhom, ABB, Mobis Slovakia

Profil spoločnosti

Spoločnosť BOZPO vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996 najmä malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni.
BOZPO je spoločnosť poskytujúca preventívne a ochranné služby (bezpečnostno-technickú a pracovnú zdravotnú službu) v SR a ČR.

Pobočky:

 • riaditeľstvo Prievidza, Ciglianska 3/C, 971 01, tel./fax 046/5424 513
 • Košice, Werferova 1, 040 11, tel./fax 055/6857 378
 • Bratislava, Staviteľská 5, 831 04, tel./fax 02/4363 7047
 • Prešov, Masarykova 16, 080 01, tel. 0907 929 032

Informácie o produktoch a službách

Organizovanie kurzov a školení v oblasti výchovy a vzdelávania BOZP:

 • základný kurz bezpečnostných technikov
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • lektorské (andragogické) minimum
 • školenie prvej pomoci
 • vstupné/opakované školenia BOZP, OPP, práce vo výškach
 • špeciálne profesie: lešenár, pilčík, viazač bremien, obsluha zdvíhacích zariadení, obsluha stavebných strojov,
 • e-Learning

Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov:

 • priamy predaj v sídle riaditeľstva spoločnosti
 • internetový obchod

BPP Professional Education

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
02/5810 4030
bratislava@bpp.com * www.bpp.sk

Rok vzniku: 1976
Od roku 2009 je sučasťou skupiny Apollo Global Education Network.
44 školiacich centier v Európe, Ázii a Amerike.

Profil spoločnosti

BPP sa venuje jedinej činnosti – poskytovaniu vzdelávania a rozvoju vašej kariéry.

Počas nášho dlhodobého pôsobenia na vzdelávacom trhu sme vyškolili veľký počet účtovníkov, daňových poradcov, právnikov, manažérov rizikových pohľadávok, ľudí pracujúcich v oblasti poisťovníctva, marketingu a vo finančnom sektore.

Pre BPP pracuje celosvetovo viac ako 1 000 lektorov a školiteľov. Všetci lektori BPP sú vyškolení, aby vedeli efektívne prezentovať technické informácie spolu s praktickými skúsenosťami.

Informácie o produktoch a službách

Medzinarodné kvalifikácie:

 • ACCA
 • CIMA
 • CIA
 • CFA
 • DipIFR
 • CIPD
 • MBA

Otvorené kurzy:

 • Škola IFRS v praxi
 • Effective Writing Reports
 • Management Development Skills
 • Train the Trainer
 • Business Simulations

Tahotný Rudolf ROŠ spol. s r.o.

Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
02/4319 1004 * 0905 255 834 * 0903 658 407
tahotnyrevizie-zz@nextra.sk

Rok vzniku: 1992
Certifikát: ISO 9001 : 2008, EN ISO 9001 : 2000, STN EN ISO 9001 : 2001
Členstvo: Cech motorových vozíkov Slovensko
Počet lektorov/zames­tnancov: 3/3

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá školiacou činosťou a revíziou zdvíhacích a elektrických zariadení. Vykonávame aj bezpečnostnotechnic­ké služby a požiarnu ochranu.

Školenie v oblasti BOZP, PO, obsluhy motorových vozíkov, žeriavnikov, viazačov, obsluha plošín a regálových zakladačov.

Referencie: Tower Automotive, Ruukki Slovaka, Aquathermal Senec, Alpinet, Asbis SK, Palma group, SPaP-lodenica, BIS Slovensko, Spema group, PSJ Hydrotranzit, Elvip

Informácie o produktoch a službách

 • základné kurzy v oblasti zdvíhacích zariadení, BOZP, PO
 • aktualizačná odborná príprava
 • opakované školenia zdvíhacích zariadení
  • obsluhy žeriavov
  • obsluhy pracovných plošín
  • viazačov bremien
  • obsluhy motorových vozíkov

Školenie možno vykonať v našich priestoroch alebo po dohode pri väčšom počte účastníkov aj u objednávateľa. Prispôsobíme sa vašim požiadavkám a pripravíme vám školenie na mieru.


Agentúra TEMPO, s.r.o.

Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
041/562 1810 * 0903 544 777
tempo@tempo.sk * www.tempo.sk

Členstvo: AIVD
Rok vzniku: 2005
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Referencie: Tatra banka, ZSE, Panasonic, U. S. Steel

Profil spoločnosti

Organizujeme semináre, tréningy a kurzy v oblasti daní a účtovníctva, legislatívy, controllingu, Soft Skills.
Spolupracujeme iba s renomovanými lektormi z praxe, ktorí sú zárukou profesionality a kvality vzdelávacieho procesu.

Verejné (otvorené) školenia:

 • organizujeme v Bratislave a Košiciach
 • určené pre širokú odbornú verejnosť
 • viac ako 15 000 účastníkov (2007 – 2011)

Interné (firemné) školenia:

 • analýza tréningových potrieb
 • program na mieru podľa požiadavky

Našou prioritou je spokojný zákazník a poskytované služby najvyššej kvality.

Informácie o produktoch a službách

Dane, personalistika a účtovníctvo:

 • Zákonník práce, mzdové účtovníctvo
 • daň z príjmov, DPH, registratúra
 • podvojné účtovníctvo, IFRS/US GAAP
 • cestovné náhrady, ochrana osobných údajov

Ekonomika a controlling:

 • ekonomika pre neekonómov
 • finančný a nákladový controlling
 • kalkulácie a cenotvorba, procesné riadenie
 • financie pre manažérov

Soft Skills:

 • komunikácia a asertivita
 • obchodné rokovanie a vyjednávanie
 • vedenie a motivácia, Time Management

Združenie pre integrálne vzdelávanie

Košická 52, 821 08 Bratislava
0903 110 228 * 0905 255 585
ziv@ziv.sk * ziv.bratislava@gma­il.com * www.ziv.sk

Neziskové vzdelávacie združenie
Referencie: Education
Lektori: interní aj externí, profesionálni odborníci v danej oblasti zo SR a zahraničia

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vzdelávaním verejnosti v oblasti relaxácie, rozvoja vedomia a tvorivosti, energií a vzťahov, histórie a umenia, poradenstvom v oblasti zdravého životného štýlu, integrálnym manažmentom od roku 2000. Organizuje prednášky, umelecké projekty – výstavy, koncerty, tvorivé sústredenia a i.

Kurzy pre slovenských i zahraničných účastníkov organizujeme vo vlastných priestoroch a v priestoroch firiem. Výučbu realizujeme v malých skupinkách, ale aj individuálne, kurzy pripravíme na mieru. Ponúkame kurzy pre širokú verejnosť aj špecializované skupiny. Pre dospelých, deti, mládež.

Informácie o produktoch a službách

 • kurzy maľovania
 • kurzy kresby
 • kurzy rozvoja vedomia
 • kurzy relaxačných a meditačných techník
 • kurzy energie vzťahov
 • kurzy keltskej kultúry a práce s runami
 • kurzy arteterapie
 • kurzy kryštály a kryštaloterapie
 • kurzy alternatívnej prevencie zdravia

Všetky kurzy vyučujeme v skupinách aj individuálne, pre firmy upravíme na mieru.

Poradenstvo:

 • koučing a profily osobnosti
 • individuálne konzultácie s energoterapiou

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
0905 123 858 * 0910 220 325
amosk@amosk.sk * www.amosk.sk

Rok vzniku: 2003
Počet pracovníkov: 2
Počet lektorov: 15

Profil spoločnosti

Hlavnou činnosťou vzdelávacej agentúry AMOS-K, s. r. o., je organizovanie rekvalifikačných kurzov a seminárov, prenajímanie učebných priestorov.

Všetky kurzy sú akreditované MŠVVaŠ SR.

 • Kozmetička – starostlivosť o pleť
 • Kaderníčka/Ka­derník – strihanie, farbenie, melíry
 • Pedikúra – suchá – prístrojová a mokrá
 • Manikúra a nechtový dizajn – ošetrenie rúk, zdobenie nechtov
 • Vizážistika a koloristika – líčenie na všetky príležitosti od základov až po profesionálne
 • Opatrovateľka v EÚ – opatrovanie detí aj dospelých

Informácie o produktoch a službách

Výučbu organizujeme v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Umožňujeme pohyblivú formu štúdia s individuálnym prístupom k jednotlivcovi. Rekvalifikačné kurzy otvárame priebežne počas celého roka pre všetku verejnosť nad 16 rokov.

Poplatok za kurzy možno uhrádzať v splátkach. Minimálne 10 % zľavy poskytujeme nezamestnaným uchádzačom, matkám na materskej a ŤZP. Pripravujeme na živnostenskú skúšku v rámci jednotlivých odborov potrebnú na získanie živnosti.


PhDr. Peter Ďurný, CONSULTING

Nám. A. Hlinku 36/9, Považská Bystrica
042/4327 198 * 0911 369 555
consulting@vzde­lavanie.org
www.vzdelavanie.org

Rok vzniku: 1990
Lektorský zbor: 120 odborníkov
Akreditácia: MŠVVaŠ SR č. 0782
Referencie: 400 firiem v SR a ČR
Rozsah pôsobnosti: celá EÚ

Profil spoločnosti

Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, CONSULTING sa zaoberá realizáciou vzdelávacích a tréningových aktivít, diagnostickými, analytickými a poradenskými činnosťami, vývojom a realizáciou podporných materiálov a pomôcok.

Firmu reprezentuje:

 • tím interných pracovníkov v Považskej Bystrici
 • tím externých pracovníkov v rámci celej SR
 • zbor lektorov, odborných a analytických pracovníkov

Cieľová skupina:

 • veľké, stredné, malé firmy, nadnárodné spoločnosti
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • úrady a inštitúcie verejnej správy

Informácie o produktoch a službách

Naše kľúčové oblasti:

 • manažment
 • marketing a obchod
 • komunikácia, obchodné zručnosti
 • imidž a podnikateľská etika
 • antistresový a zdravotný program
 • ekonómia a právo, medzinárodné podnikanie
 • zavádzanie a riadenie kvality
 • zvyšovanie efektivity výrobných procesov
 • výpočtová technika
 • príprava a realizácia projektov z grantových schém a operačných programov ESF
 • vývoj a realizácia podporných materiálov a pomôcok, multimediálnych CD a DVD
 • e-Learning

RS Management s.r.o.

Kolískova 1, 841 05 Bratislava
02/6544 1022 * 0903 468 239
vzdelavanie@rs-management.sk * www.rs-management.sk

Rok vzniku: 2001
Počet lektorov: 7
Referencie: U. S. Steel, Tatra banka, Makino, Austria Trend Hotel, Falkensteiner Hotel, Hotel Senec

Profil spoločnosti

Tím spoločnosti RS Management, s. r. o., začal pracovať na slovenskom trhu v oblasti vzdelávania v roku 1997. V roku 2001 spoločnosť prešla organizačnými zmenami a odvtedy pokračuje v rozvoji vlastných vzdelávacích a poradenských programov. Spolupracuje s medzinárodným tímom expertov zameraných na vzdelávacie a poradenské aktivity.

Oblasti pôsobenia:

 • školenia a tréningy v oblasti manažérskych a obchodných zručností, koučovania a Leadership

Cieľová skupina:

 • majitelia, manažéri a línioví pracovníci výrobných a nevýrobných firiem a inštitúcií

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky školení a tréningov:

 • Time Management novej generácie
 • Asertívna komunikácia
 • Stres a jeho riadenie
 • Tréningy koučovania
 • Leadership
 • Zmena a jej riadenie
 • Predajné zručnosti
 • Individuálne koučovanie

Školenia a kurzy sú doplnené licencovanými DVD programami, testami a cvičeniami.
Koučovanie a Leadership sú vedené lektormi s certifikovanými kurzmi ICF (International Coach Federation), ktorí sú aj členmi ICF.


Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
0905 605 421 * 02/4446 0291
terno816@mail.t-com.sk * www.terno816.sk

Referencie: ABB, Applied Precision, Alison, BEZ tr., COFELY, DPB, Evona, Hansol LCD, HMH, Hoermann, Klima konzult, LPS SR, Letisko MRŠ, PPAenergo, SEPS, Quadriq, Infra Services, Juwi, Samsungectronic­sLCD, Siemens, Sitel, STV, SPaP, AT, Vizada Networks, ZVaK a i.

Profil spoločnosti

Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová je vzdelávacia organizácia v oblasti BOZP, oprávnená Národným inšpektorátom práce v rozsahu 05.01 Výchova elektrotechnikov § 21–23 a 05.02 Výchova revíznych technikov a projektantov VTZ elektrických § 24 vo všetkých objektoch a rozsahoch. Devízou je naše stabilné sídlo v Dome dobrovoľnej požiarnej ochrany už 16 rokov. Naši klienti sa môžu spoľahnúť na včasné avízo končiacej platnosti ich osvedčení a ochotnú a vyčerpávajúcu poradenskú službu. Predávame odbornú literatúru pre elektrotechnikov a revíznych technikov.

Úradné hodiny Ut-Str. 10.00–14.00

Informácie o produktoch a službách

 • 2-dňové školenie elektrotechnikov § 21 – 23, všetky rozsahy – do a nad 1 000 V a vo všetkých objektoch – výbušné aj nevýbušné s vydaním osvedčenia a zápisu o skúške.
 • 4-dňové školenie elektrotechnikov, príprava na skúšky pre revíznych technikov a projektantov § 24. V cene je cvičná revízia, odborná literatúra.
 • 1-dňové školenie § 20 – poučení pracovníci – neelektrikári.
 • 1-dňové školenie – Aktualizačná odborná príprava s vydaním nového osvedčenia podľa vyhl. 508/2009 Z. z. § 21 – 23 – alebo vyznačenie do platného osvedčenia s predĺžením o 5 rokov § 21 – 23 a § 24

THE BEST TEAM s.r.o.

Mojmírova 1 161/6, 020 01 Púchov
0903 747 696
office@thebes­tteam.sk * www.thebestteam.sk

Rok vzniku: 2002
Referencie: VW, VSE, DHL, Metsa Tissue, TŰV, IDC, Walmark, Penta Investments, Intersport

Profil spoločnosti

TRÉNING, KOUČOVANIE, ROZVOJ OSOBNOSTI

Naši obchodní partneri na našej spoločnosti oceňujú:

 • profesionalitu lektorov
 • praktickú skúsenosť všetkých lektorov v oblasti, na ktorú sa špecializujú
 • 10 rokov úspešnej spolupráce s významnými spoločnosťami na slovenskom a českom trhu
 • špecializáciu na rozvoj obchodných a manažérskych zručností
 • komplexnú ponuku ďalších rozvojových aktivít
 • individuálny prístup k potrebám jednotlivých klientov

Cieľová skupina:

 • firemní zákazníci
 • individuálni klienti

Informácie o produktoch a službách

Výber z tréningov:

 • obchodné zručnosti
 • koučovanie
 • manažérske zručnosti
 • komunikačné zručnosti
 • osobnostný rozvoj

Ďalšie aktivity:

 • konzultácie
 • koučovacie rozhovory
 • On the Job Training
 • analýza efektivity obchodných a manažérskych aktivít

Riadime sa mottom:
Ľudia sú to najcennejšie, čo firma má, a preto stojí za to sa im venovať.


MYNOR, s.r.o.

Vysoká 16, 811 06 Bratislava 0902 950 911 batka@mynor.sk * www.mynor.sk

Pobočky: Bratislava
Rok vzniku: 2007

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje kurzy severských jazykov – nórsky, švédsky a dánsky jazyk. Ponúkame kurzy pre verejnosť a zabezpečíme špecializované jazykové kurzy pre firmy. Pripravíme vašich zamestnancov jazykovo, aby mohli pracovať v Nórsku.

Poradíme v praktických otázkach spojených s cestou, so zamestnaním a životom v severských krajinách.

Sprostredkujeme kontakt na obchodných alebo kultúrnych partnerov v Nórsku, vo Švédsku a v Dánsku.

Preložíme odborné aj iné texty, tlmočíme z a do nórčiny, švédčiny a dánčiny.

Informácie o produktoch a službách

Jazykové kurzy:

 • nórčina, švédčina, dánčina
 • začiatočníci, mierne pokročilí, pokročílí
 • kurz pre verejnosť a firmy
 • večerné a víkendové kurzy
 • individuálne hodiny
 • vyučovanie cez SKYPE

Cieľová skupina:

 • uchádzači o zamestnanie v severských krajinách
 • študenti SŠ a VŠ
 • firemní klienti
 • záujemcovia o severskú kultúru

PDCS

Štúrova 13, 811 02 Bratislava
02/5292 5016 * 0915 738 477
pdcs@pdcs.sk * www.pdcs.sk

Rok vzniku: 1991
PDCS je súčasťou medzinárodnej siete PDCI, ktorá má centrá v 18 krajinách sveta.
Akreditácia: MŠVVaŠ SR

Profil spoločnosti

PDCS má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní služieb pre rôzne organizácie a firmy. Už od roku 1991 pomáhame firmám aj iným organizáciám rozvíjať ich ľudský potenciál.

Na našich vzdelávacích akciách sa naučíte kombinovať odborné znalosti so zručnosťami ako efektívna komunikácia, plánovanie, evaluácia, účinná práca v tíme, tvorivosť v projektovej a riadiacej práci, facilitácia, krízový manažment a i.

Optimálny počet účastníkov v jednej skupine je 15, vieme urobiť kurzy pre väčšie aj menšie skupiny. Ponúkame kurzy pre verejnosť a kurzy na mieru prispôsobené potrebám organizácie.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • Facilitácia (s akreditáciou MŠVVaŠ SR)
 • Tréning trénerov (s akreditáciou MŠVVaŠ SR)
 • Komunikácia inak
 • Fundrasing, predaj služieb a iné postupy získavania zdrojov pre rozvíjajúce sa organizácie
 • Vyjednávanie a riešenie konfliktov (s akreditáciou MŠVVaŠ SR)
 • Evaluácia programov a organizácií
 • Príprava a riadenie konferencií
 • Argumentácia pre pokročilých
 • Krízový manažment

  Ďalej poskytujeme individuálne konzultácie, koučing, strategické plánovanie pre firmy, organizácie, facilitovanie konferencií.


Atna, s.r.o.

Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
02/446 49 112 * 0905 755 022
atna@atna.sk * www.atna.sk

Charakterizuje nás:

 • individuálny prístup a flexibilita
 • dlhoročná skúsenosť lektorov s rozvojom ľudí z rôznych oblastí biznisu
 • špičková kvalita za konkurenčné ceny

Profil spoločnosti

Spoločnosť Atna je slovenská vzdelávacia spoločnosť zameriavajúca sa na školenia a tréningy pre manažérov, obchodníkov a zamestnancov v oblasti Soft Skills.

Špecializujeme sa na rozvojovo-motivačné programy, Teambuilding a osobnostný rast.

Staviame na profesionálnom a zároveň ľudskom prístupe, diskrétnosti a spoľahlivosti. Ku klientom pristupujeme individuálne a rešpektujeme ich slobodné rozhodovanie.

Vybrané kurzy a tréningy organizujeme pre verejnosť vo forme otvorených tréningov štvrťročne.

Informácie o produktoch a službách

Oblasť pôsobnosti:

 • koučing
 • Teambuilding
 • motivačné a Soft Skills tréningy
 • sebarozvoj manažérov a obchodníkov
 • AC a DC

Výber z ponuky tréningov:

 • Prezentačné zručnosti
 • Psychológia predaja
 • PROGRAM ZEON Aplikovaná psychológia pre manažérov
 • Asertivita a efektívna komunikácia
 • Konflikt a Stress Management – Antistresové programy a Work-Life Balance

MEGA Education, s.r.o.

Na barine 15, 841 03 Bratislava
02/6428 2881 * 0918 329 305
mega@megaeduca­tion.sk * www.megaeduca­tion.sk

Rok vzniku: 2005
Pobočka: Staré Grunty 61, Bratislava
Referencie: UniCredit Bank, ING, NAY, Slovenské elektrárne, Slovnaft, SWEDSPAN, MF SR, JAVYS, NKÚ SR, TIPOS, Vipharm a i.

Profil spoločnosti

Sme slovenská vzdelávacia a poradenská agentúra s pôsobnosťou na celom území Slovenska a Českej republiky. Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby.

Oblasti pôsobenia:

 • vzdelávanie, koučovanie, jazykové kurzy
 • poradenstvo
 • organizovanie konferencií a seminárov

Cieľová skupina:

 • top manažment, stredný manažment
 • obchodníci, predajcovia, pracovníci call centier a zákazníckych servisov
 • kouči, personalisti

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • vedenie ľudí, ako motivovať tím, vyjednávanie, hodnotiace pohovory, manažment zmeny, vedenie porád, projektové riadenie, mediálny tréning
 • predajné zručnosti, telefonická komunikácia, Business protokol a etiketa
 • efektívna komunikácia a typológia, Work Life Balance, Teambuilding, asertivita a riešenie konfliktov, outdoor
 • právna, finančná a obchodná angličtina
 • individuálny a skupinový koučing

Poradenstvo:

 • analýza vzdelávacích potrieb
 • 360-stupňová spätná väzba
 • Assessment, Development, kariérny rast

ADVAL spol. s r.o.

Tomášikova 50/C, 831 02 Bratislava
0903 653 023
info@adval.sk * www.adval.sk

Služby poskytujeme odborne spôsobilými osobami pre verejné obstarávanie.
Sme oficiálnymi školiteľmi pre elektronické verejné obstarávanie (EVO) vedenými na Úrade pre verejné obstarávanie.

Profil spoločnosti

ADded VALue (pridaná hodnota). Sme konzultačná spoločnosť, ktorej poslaním je poskytovať služby s čo najvyššou vlastnou pridanou hodnotou. Venujeme sa viacerým oblastiam, avšak dominujú najmä dve oblasti – verejné obstarávanie (VO) vrátane elektronického verejného obstarávania (EVO) a projektové riadenie.

Oblasti pôsobnosti:

 • konzultačné služby
 • poradenstvo, mentoring, koučing
 • školenia pripravované na mieru

Cieľová skupina:

 • verejní obstarávatelia a obstarávatelia
 • záujemcovia a uchádzači
 • spoločnosti obdobného zamerania

Informácie o produktoch a službách

Služby odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie:

 • ovládame systém na elektronické verejné obstarávanie (EVO) na 100 %
 • školenia na mieru pre vašu spoločnosť
 • sme nápomocní uchádzačom pri predkladaní žiadosti o účasť a ponúk
 • elektronické aukcie (návrh, realizácia)
 • právne služby pre oblasť verejného obstarávania (zmluvné vzťahy, autorské právo, revízne postupy a i.)
 • komplexné zastrešenie zadávania zákazky
 • k zadávaniu zákazky pristupujeme ako k riadeniu projektu s dôrazom na riadenie rizík

Prevádzkujeme jedinečný portál s videotutoriálmi pre používanie systému EVO (www.adval.sk/E­VO).


MGMT consulting s.r.o

Beskydská 9, 811 05 Bratislava 02/5720 1655 www.mgmtconsul­ting.sk
mgmtconsultin­g@mgmtconsultin­g.sk

Snažíme sa oboznámiť našich absolventov s najnovšími poznatkami v oblasti riadenia a manažmentu, ktoré umožnia pochopiť preberané témy a okruhy riadenia ľudí. Kladieme dôraz na uplatňovanie poznatkov v praxi.

Profil spoločnosti

Naším poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti manažmentu a riadenia, ktoré prinesú nové myšlienky a prístupy vedúce k vyššej efektívnosti, spokojnosti zamestnancov, zákazníkov i akcionárov. Budovať dlhodobú spoluprácu a vzťah je náš prostriedok, ako uspokojovať vaše potreby a zároveň nám to dáva priestor na neustále zlepšovanie našich služieb. Spokojnosť klienta je naším jediným cieľom.

Riadenie a rozvoj zamestnancov má strategický význam pre firmu, nakoľko ľudia sú považovaní za najdôležitejšie aktívum. Vzdelávanie zamestnancov je považované za benefit, ktorý zvyšuje atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce a motivuje zamestnancov.

Informácie o produktoch a službách

Pochopenie ľudí v práci a budovanie efektívneho tímu
Zameranie: Školenie sa venuje každodenným oblastiam vedenia ľudí. Rieši problematiku tzv. nepísaných pravidiel v riadení ľudí.

Telefonická komunikácia a telemarketing
Zameranie: Cieľom kurzu je oboznámiť jeho účastníkov so základmi telefonickej komunikácie a s jej nástrojmi.

Asertívna komunikácia nie len pre manažérov
Zameranie: Cieľom kurzu je oboznámiť jeho účastníkov so základmi asertívnej komunikácie a s jej nástrojmi.


Inštitút priemyselnej výchovy

Námestie Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
041/562 1183 * 041/723 3505
ipv@ipvza.sk * www.ipvza.sk

Členstvo: SOPK RK Žilina, AIVD
Referencie: Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, Pedagogická fakulta UK Bratislava

Profil spoločnosti

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s. r. o., poskytuje služby v oblasti vzdelávania dospelých už viac ako 40 rokov.

Poskytujeme:

 • celoživotné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
 • jazykové kurzy
 • rekvalifikačné kurzy

Cieľová skupina:

 • manažéri spoločností
 • individuálni záujemcovia
 • pracovníci štátnej správy
 • učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení
 • učitelia a pracovníci ústavov a sociálnych zariadení

Informácie o produktoch a službách

Kvalifikačné vzdelávanie:

 • anglický jazyk a literatúra, biológia, fyzika, geografia, história, matematika, nemecký jazyk a literatúra, psychológia, špeciálna pedagogika, slovenský jazyk a literatúra, telesná a športová výchova, učiteľstvo výtvarného umenia
 • doplňujúce pedagogické štúdium a i.

Jazykové kurzy:

 • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

Rekvalifikačné kurzy:

 • manažment
 • práca s PC
 • účtovníctvo

EuroView, s.r.o.

Úprkova 40, 811 04 Bratislava
02/5262 0747 * 0903 835 676
euroview@euro­view.sk * www.euroview.sk

Sme profesionálna personálna a poradenská firma poskytujúca služby v oblasti ľudských zdrojov. Doménou v poskytovaných službách je tím skúsených konzultantov a psychológov. Systém práce je založený na individuálnom prístupe ku každému klientovi a k jeho potrebám.

Profil spoločnosti

EuroView, s. r. o., je personálna a poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2001. Naše služby sú zamerané na tri základné oblasti:

 • vyhľadávanie a výber kandidátov
 • vzdelávanie a rozvoj
 • špecializované HR projekty

Vzdelávanie a rozvoj:

 • programy pre rozvoj manažmentu
 • obchod a obchodné tímy
 • riadenie ľudských zdrojov, administratíva a sekretariát
 • Assessment Centre a Development Centre
 • diagnostika

Informácie o produktoch a službách

Ako pre vás tvoríme tréningové programy?
Konečný dizajn každého tréningového programu je prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta, je šitý na mieru konkrétnej spoločnosti. V praxi to znamená, že odborník EuroView pre rozvoj ľudí vypracuje špeciálnu náplň projektu na základe požiadaviek, predstáv a predovšetkým rozvojových potrieb stanovených klientom.

Prečo práve tréning? Ako sa tréning realizuje?
Tréningové programy sú vedené metodikou zážitkového učenia, simuláciou reálnych situácií, ukážok obchodných stretnutí, hraní rolí, tréningu nových zručností a pod. Obsah každého tréningového programu lektorský tím prispôsobuje potrebám daného klienta na základe vstupnej analýzy a stanovenia hlavných cieľov rozvojového programu.


Centrum vzdelávania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
02/3300 5131 * 02/3300 5125
seminare@esemi­nare.sk
www.eSeminare.sk

Medzi spokojných klientov patria Slovenské elektrárne, Boellhoff, NDS, SEPS, Slovnaft, TERNO, SPP a i.

Profil spoločnosti

Od roku 2004 Centrum vzdelávania zastáva pevnú pozíciu na trhu odborných školení a seminárov vďaka tomu, že kladie dôraz na jednotlivých účastníkov. Školenia sa realizujú v malých skupinách asi 10 záujemcov, aby mal každý dostatočný priestor na riešenie vlastných problémov z praxe a diskusiu s lektorom.

Portfólio vzdelávacích aktivít:

 • semináre a školenia
 • workshopy
 • on-line semináre
 • videosemináre
 • Teambuilding
 • in-house semináre šité na mieru firmám
 • konferencie

Informácie o produktoch a službách

Tematické zameranie školení a seminárov:

 • účtovníctvo a dane
 • mzdy a personalistika
 • financie a finančné riadenie
 • medzinárodné účtovníctvo a zdaňovanie
 • verejná správa
 • manažment a marketing
 • HR a vedenie ľudí
 • internet a počítačové zručnosti
 • stavebníctvo a nehnuteľnosti
 • výroba a doprava
 • environmentalistika

Všetky dôležité informácie nájdete na www.eSeminare.sk.


Person s.r.o.

Kováčska 40, 040 01 Košice
055/6771 556 * 0907 949 499
person@person.sk * www.person.sk

Rok vzniku: 2001
Lektorský tím je zostavený z psychológov a odborníkov z rôznych oblastí. Vytvoríme školenia na mieru podľa vašich požiadaviek.

Profil spoločnosti

 • personálne poradenstvo
 • výbery pracovníkov, rozvojové programy, koučing, DC a AC
 • psychologické posúdenia
 • manažérske poradenstvo

Oblasti pôsobenia:

 • školenia v oblasti mäkkých zručností pre profesie, kde je nevyhnutný kontakt človeka s človekom v riadiacej činnosti, obchodníckej činnosti a pod.
 • kurzy v právnej oblasti pre manažérov
 • Mystery Shoping

Pôsobíme na území Slovenskej republiky, pripravujeme firemné programy aj verejné kurzy.

Informácie o produktoch a službách

Ponúkame širokú paletu kurzov a tréningov pre pracovníkov, manažérov a top manažérov, ktorí si potrebujú osvojiť rýchlo a správne zručnosti rokovania s druhými, aby efektívne dosiahli svoje ciele: maximum s minimálnou námahou.

Tréningy vedú skúsení školitelia, ktorí pripravia zaujímavý program podľa potrieb pracoviska a skupiny účastníkov.

Iné ponuky

 • Pri výbere pracovníkov ponúkame vlastné skúsenosti a odbornosť psychológov tak, aby sme vybrali motivovaných pracovníkov podľa potrieb firmy. Vyberáme aj talenty vo firme.
 • Psychologické vyšetrenia vodičov.

Sales Manager Akademie

Gajova 4, 811 09 Bratislava
0908 736 022
andrej.ferenczy@gma­il.com * www.mba-sma.sk

Pobočky: Bratislava, Prešov, Viedeň, Salzburg
Rok vzniku: 1980
Členstvo: CERT
Počet lektorov/zames­tnancov: 30/25

Profil spoločnosti

Exekutívny program MBA je diaľkové štúdium kombinované s prezenčnými seminármi, vyvinuté medzinárodne uznávanými odborníkmi špeciálne pre zamestnaných ľudí. Dvojročný študijný program v slovenskom, resp. nemeckom jazyku (podľa určeného harmonogramu) možno začať študovať na základe individuálneho záujmu a možností účastníkov. Absolventi získavajú akreditovaný, v EÚ uznávaný akademický titul Master of Business Administration, v skratke MBA. Potenciálnymi záujemcami sú riadiaci pracovníci a nástupcovia vedúcich pracovníkov, ktorí sa vďaka nadpriemerným pracovným výkonom vypracovali na vedúcu pozíciu a ktorí si chcú neustále prehlbovať a obohacovať odborné vedomosti.

Informácie o produktoch a službách

Stručný prehľad ponúkaných seminárov:

 • Vedenie podniku
 • Úvod do podnikového hospodárstva
 • Marketingový manažment
 • Finančný manažment
 • Projektový manažment
 • Manažment inovácií
 • Manažment zahraničného obchodu
 • Public Affairs & Lobbing
 • Strategický manažment
 • Manažment europrojektov
 • On-line marketing
 • Manažment reštrukturalizácie
 • Správanie spotrebiteľa

InSYS, spol. s r.o.

Opatovská 23, Trenčín
032/743 2749 * 0905 352 040
skolenia@insys.sk * www.insys.sk

Rok vzniku: 1991
Mobilná učebňa – školíme po celom Slovensku
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Referencie: Považský cukor, Emerson, TUBAU, SE, ÚPSVaR a i.

Profil spoločnosti

Firma InSYS, spol. s r. o., (21 rokov sme s vami!) bola založená s cieľom pôsobenia v oblasti podnikovej informatiky a vzdelávania.
Aktívne pôsobenie našej firmy v tejto oblasti vyústilo do integrácie akreditovaných školiacich stredísk na Slovensku.

Školiace činnosti sme zamerali do štyroch oblastí:

 • práca s počítačom a využitie výpočtovej techniky v praxi
 • jazykové kurzy
 • ekonomika a účtovníctvo
 • komunikačné a manažérske tréningy, tréningy personálnej práce

Max. 8 účastníkov v jednej skupine. Náplň kurzov vieme prispôsobiť vašim požiadavkám.

Informácie o produktoch a službách

Kurzy práce s počítačom:

 • MS Office – všetky úrovne: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook
 • MS Project, Visio, tvorba webových stránok
 • AutoCAD + nadstavby, CorelDraw, Photoshop, Illustrator

Jazykové kurzy:

 • 10 úrovní pokročilosti, diagnostický test
 • využívame multimediálne programy

Kurzy účtovníctva:
podvojné, jednoduché, mzdové

Individuáne konzultácie, poradenstvo:

 • automatizácia spracovania dát v prostredí MS Office
 • návrh databáz MS Access a i.

Co/Man, 1. systemická, spol. s r.o.

Tajov 1 127, 976 34 Tajov
048/4231 672 * 0905 726 916
info@kouc.sk * www.kouc.sk

Rok vzniku: 2003
Členstvo: SAKO, ICF
Referencie: Telekom, Poštová banka, Velux, ZSE, Flaga, SPP, Danfoss Compressors

Profil spoločnosti

Spoločnosť je špecialistom na koučovanie a People Management.

Oblasti pôsobenia:

 • individuálne a skupinové koučovanie
 • kurzy a semináre s tematikou koučovania, People Management, mäkkých zručností, sebakoučovania a sebamanažmentu
 • konzultačné služby v oblasti vedenia ľudí a rozvoja ľudského potenciálu

Cieľová skupina:

 • majitelia a konatelia spoločností, manažéri všetkých úrovni, zamestnanci
 • ľudia zaujímajúci sa o osobný a profesijný rozvoj

Informácie o produktoch a službách

 • dlhodobé kurzy koučovania
 • koučovacie workshopy a semináre (1 – 2 dni)
 • koučovacie pobyty pre jednotlivcov a tímy
 • semináre zamerané na rozvoj vodcovských a mäkkých zručností, Development Centre

Výber z ponuky kurzov:

 • Systemický manažment a koučovanie
 • Brief Coaching – kurz akreditovaný ICF
 • Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne
 • Sebakoučovanie (workshop)
 • Ako si vybrať kouča a vyťažiť z koučovania maximum

Pre uzatvorené skupiny pripravíme kurzy a semináre na mieru.


Aptech Europe

Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
0903 758 062
info@aptech-europe.com * www.aptech-europe.com

Pobočky: Bratislava, Košice
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Partnerské organizácie: City University of Seattle, Cisco Networking Academy, IT Škola, GIT Consult, www.brigadnici.sk

Profil spoločnosti

O Aptech Limited
Globálna spoločnosť, ktorá poskytuje vzdelávanie v oblasti IT prostredníctvom zastúpení v 40 krajinách na piatich kontinentoch a sieťou viac ako 1 000 centier vo svete.

O Aptech Europe
Aptech Limited je na Slovensku reprezentovaná neziskovou organizáciou Aptech Europe. Cieľom na Slovensku je úzka spolupráca so spoločnosťami v oblasti IT, príprava špičkových pracovníkov pre potreby lídrov IT priemyslu a rozvoj IT profesionálov v oblasti nových informačných technológií. Tento cieľ má splniť hlavný vzdelávací program ACCP.

Informácie o produktoch a službách

ACCP – Aptech Certified Computer Professional

 • 2-ročný vzdelávací program v oblasti informačných systémov a technológií zameraný na vývoj webových a mobilných aplikácií
 • 6 trimestrov, viac ako 1 000 hodín odborného vzdelávania
 • tvorba softvérových aplikácií s C, C#, Perl, Java, dynamické webové stránky s HTML, DHTML, XML, JavaScript, ApacheServer, PHP, ASP.NET, AJAX a databázy s MS SQL Server, MySQL, Linux, Cloud Computing, softvérové inžinierstvo a projektový manažment
 • štúdium vedené zahraničnými lektormi v angličtine
 • ukončenie certifikátom ADSE (Advanced Diploma in Software Engineering)
 • štúdium je doplnené o rozsiahlu praktickú výučbu a pracovné e-projekty

Progres Slovakia, s.r.o.

Komárnická 26, 821 03 Bratislava
02/4364 2064 * 0903 217 227
progslov@prog­slov.sk * www.progresslo­vakia.sk

Rok vzniku: 1997
Certifikáty: akreditácie MŠVVaŠ SR
Členstvo: AIVD
Referencie: NBS, VÚB, J & T, Slovnaft, AXA, RM-S Market, Volkswagen, NADSME, Coop Jednota, Telekom a i.

Profil spoločnosti

Zameriavame sa na vysoko odborné a aktuálne témy, spravidla v menších skupinách (3 až 7 osôb), s interaktívnym prístupom, uvoľnenou atmosférou, riešením praktických problémov a príkladov, diskusiou s lektorom, vzájomnou výmenou skúseností a možnosťou prediskutovania konkrétnych situácií vlastnej praxe. Ponúkame otvorené a in-house vzdelávanie podľa požiadaviek klienta.

Vzdelávanie, tréningy a poradenstvo v oblasti:

 • financií a peňažníctva
 • účtovníctva a daní
 • právnej problematiky
 • personálneho vzdelávania a auditu
 • komunikačného a manažérskeho vzdelávania

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky:

 • kurzy zamerané na problematiku IAS/IFRS
 • účtovníctvo podnikateľov, bánk, poisťovní, fondov
 • deriváty – účtovanie, vykazovanie a zdaňovanie
 • účtovná závierka podľa IAS/IFRS
 • IAS/IFRS pre zostavenie konsolidovanej ÚZ
 • dane z príjmov a odložené dane
 • finančné riziká a Basilej II, analýza banky
 • Solvency II a analýza poisťovne
 • finančné a strategické riadenie
 • vedenie ľudí v období zavádzania zmien
 • efektívna komunikácia pri predaji
 • riešenie konfliktov a náročných situácií
 • nastavenie vzdelávacieho procesu
 • koučing, Empowerment, Problem Solving

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Nám. 1. mája 18, 815 32 Bratislava
02/5935 0439 * 0911 268 544
business.acade­my@sk.pwc.com
www.pwc.com/sk * www.pwcacademy.sk

Pobočky: Bratislava, Košice
Rok vzniku: 1991
Akreditácie: ACCA Gold Approved Learning Partner, Continuing Professional Development Provider

Profil spoločnosti

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s takmer 169 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby.

Akadémia ako jedna z mála inštitúcií na Slovensku ponúka kompletný program štúdia na získanie medzinárodne uznávaných profesijných kvalifikácií.

Vízia Akadémie

Vízia Akadémie je jednoduchá – ponúknuť špecializovaný študijný program, poskytovať služby, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky kvality a využívajú skúsenosti a znalosti poprednej konzultačnej firmy.

Informácie o produktoch a službách

Naši školitelia sú členmi profesijných organizácií a majú bohaté pedagogické a praktické skúsenosti.
Akadémia zadarmo poskytuje študentom komplexnú administratívnu podporu.
Úspešnosť našich ACCA študentov výrazne prevyšuje celosvetový priemer.

Výber z ponuky kurzov a školení:

 • ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov)
 • DipIFR (ACCA Diplom v IFRS)
 • CIMA (Inštitút certifikovaných manažérskych účtovníkov)
 • CIPD (Postgraduálny diplom v HR)
 • CIPD Foundation (Základy HR – novinka!)
 • IFRS školenia – aktuálne témy!
 • Tréningy líderských a manažérskych zručností (Discovery – Lídri zajtrajška)

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
02/6828 6574 * 0907 133 500
vkc@intenziva.sk * www.intenziva.sk

Rok vzniku: 2000
Certifikáty: ISO
Členstvo: Klub personalistů ČR, CIMA, SIMA, SOPK, ZOCR SR

Profil spoločnosti

VZDELÁVANIE
Rozvíjame kompetencie manažérov a špecialistov – sprístupňujeme dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam pre profesionálov z oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu a predaja. Realizujeme aj vzdelávanie na mieru podľa potrieb klienta.

KONFERENCIE
Sme špecialisti na komplexné konferenčné služby. Organizujeme konferencie s vlastným know-how, ktoré úspešne každoročne opakujeme, a realizujeme akcie konferenčného typu na objednávku.

Informácie o produktoch a službách

Zameranie vzdelávacích programov:

 • HR Academy – interaktívne semináre
 • Marketing & Sales Academy – kurzy, workshopy
 • manažérske a špeciálne programy
 • jazykové kurzy

Diagnostika a poradenstvo
Moderná „farebná“ diagnostika osobnosti je flexibilným nástrojom predovšetkým v oblasti HR a marketingových, obchodných a projektových tímoch. Šetrí čas a peniaze predovšetkým v AC a DC, pri strategických rozhodnutiach, personálnych auditoch, zmenách, zvyšovaní výkonu, prieskumoch a i.


Miriam Miková – 1. slovenská škola spoločenskej etikety a biznis protokolu

Jána Bottu 1 251/44, 958 03 Partizánske
0905 714 841
m.mikova@1sko­laetikety.sk
www.1skolaeti­kety.sk

Školíme deti, mládež a dospelých, súkromný aj štátny sektor.
Ako prví vám ponúkame poradenstvo v oblasti pravidiel správania v spoločnosti a práci.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť Miriam Miková – 1. slovenská škola spoločenskej etikety a biznis protokolu sa zaoberá výučbou a poradenstvom v oblastiach: spoločenská etiketa, biznis a diplomatický protokol, stolovanie, imidž a prvý dojem, písomnosti, rétorika, školenia pre asistentky, hotelový a reštauračný personál.

Školenia, prednášky, motivačné prednášky, semináre – otvorené a zatvorené. Firmám ponúkame vypracovanie biznis protokolu – pravidiel správania v konkrétnej firme, firemná kultúra.

Naša práca je naším poslaním, preto ju robíme radi a neustále pracujeme na našej odbornosti.

Informácie o produktoch a službách

 • Biznis protokol
 • Časový manažment
 • Diplomatický protokol
 • Etiketa stolovania, konzumácie jedál a nápojov
 • Férová komunikácia a správanie (asertivita)
 • Imidž, prvý dojem
 • Komunikačné zručnosti
 • Kreativita
 • Manažérske zručnosti
 • Motivácia a vedenie ľudí
 • Nezabudnuteľná hostiteľka/hostiteľ
 • Rétorika a umenie zaujať slovom
 • Písomný styk a obchodná korešpondencia
 • Prezentačné zručnosti
 • Profesionálna sekretárka/asis­tentka

Excellent Training, s.r.o.

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava
02/2077 0077 * 0902 773 377
ext@appel.sk * www.ext.sk

Referencie: ABB, Allianz, Corinex, Ecco, Embraco, Europapier, G4S, Hillbridges, INA, Kraft Food, Millennium000, Slovnaft, SLSP, SPP, Telekom, Tatra banka, TRW, U. S. Steel, Vizada, ZSE

Profil spoločnosti

S tímom erudovaných trénerov a konzultantov poskytujeme od roku 2001 služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov:

 • tréningy zamerané na rozvoj manažérskych, obchodných a komunikačných zručností
 • školenia a poradenstvo zamerané na projektové a procesné riadenie
 • odborné vzdelávanie pre manažérov rozvoja ľudských zdrojov a personalistov
 • poradenstvo pri tvorbe a implementácii rôznych HR systémov
 • poradenstvo a podporu pri tvorbe a implementácii HR projektov s financovaním z verejných zdrojov

Kurzy a tréningy realizujeme aj ako otvorené pre individuálnych účastníkov.

Informácie o produktoch a službách

Manažérske tréningy a školenia:
Hard – strategický manažment, manažment zmeny, projektový manažment, procesné riadenie
Soft – vedenie ľudí, motivácia a rozvoj pracovného výkonu, vedenie tímov
Obchodné tréningy – marketing, riadenie obchodu a obchodných tímov, obchodné zručnosti, rokovanie a vyjednávanie, CRM
Komunikačné tréningy – komunikácia, asertivita, konflikt, vyjednávanie, mediácia
HR Development Academy – workshopy pre HRD manažérov a špecialistov rozvoja ľudských zdrojov
Koučing – individuálny osobnostný a manažérsky rozvoj
HR poradenstvo AC/DC, manažérske a personálne audity, Performance Management


KREDIT, s.r.o. – spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých

Klimkovičova 11, 040 23 Košice
055/234 5730–1 * 0905 243 378
kreditke@kredit­ke.sk * www.kreditke.sk

Rok vzniku: 1994
Členstvo: AIVD, SAKO
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Referencie: GETRAG FORD Transmissions Slovakia, U. S. Steel, NBS, Sociálna poisťovňa, VÚC KE

Profil spoločnosti

Sme vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti RaRĽZ. Vo svojej činnosti sa opierame o poznanie a skúsenosti získané na báze spolupráce s mnohými slovenskými i západoeurópskymi projektmi. Svoje služby ponúkame na celom území Slovenska.

KREDIT je obchodným partnerom vlastníkov know-how a odborným garantom pre implementáciu diagnostiky Farby života v podnikovej sfére a školstve na Slovensku. Ide o psychodiagnos­tický a intervenčný systém založený na farebnom spektre a slovných asociáciách. Zber dát a vyhodnotenie je veľmi rýchle, využíva sa internetový snímač a počítačové spracovanie. Je schopný zmysluplne objasňovať štruktúru a priebeh individuálneho a skupinového myslenia, cítenia, prežívania a sebarealizačného správania.

Informácie o produktoch a službách

Expertízna a poradensko-konzultačná činnosť v oblasti ľudských zdrojov (AC/DC, analýzy potrieb, manažérsky audit, diagnostika Farby života)

Školiaca a rozvojová činnosť:

 • tréningy manažérskych a interpersonálnych zručností
 • e-Learning ako podporný nástroj pre tréningy
 • koučing manažérov a tímov

Projektový manažment v rámci eurofondov – spolupráca pri tvorbe projektov a subdodávky vzdelávacích aktivít – máme 18-ročné skúsenosti

Diagnostika Farby života:

 • v podnikovej sfére – diagnostika potenciálu a efektivity práce jednotlivcov a tímov
 • v školstve – je zameraná na vnútornú evaluáciu školy a na meranie efektivity práce učiteľov a žiakov

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Letná 45, 040 01 Košice
055/6829 441
www.romanrese­arch.sk * info@romanrese­arch.sk

Všetci úspešní chodia na školenia Roman Research.

Profil spoločnosti

ROMAN RESEARCH, s. r. o., poskytuje vzdelávanie na štandardoch Q. S. & V., ktoré sú základnými piliermi spoločnosti.

Q – (QUALITY – KVALITA)
S – (SERVICE – SERVIS)
V – (VALUE – HODNOTA)

S našou firmou získate:

 • efektívny systém našej práce, ktorý garantuje Q. S. & V.
 • zameranie na maximalizáciu hodnoty
 • individuálny prístup a flexibilitu
 • odbornosť a profesionalitu
 • príjemnú komunikáciu pri spolupráci

Informácie o produktoch a službách

 • manažérske zručnosti
 • komunikačné zručnosti
 • personálny manažment
 • projektový manažment
 • logistika a nákup
 • výroba, kvalita a údržba
 • Soft Skills tréningy v angličtine
 • strategický manažment
 • individuálny koučing (mentoring)

O našej profesionalite svedčia naši dlhoroční spokojní klienti.


POTIFOB, s.r.o.

Adyho 43, 900 45 Malinovo
02/4524 1000 * 0949 218 061
ondekova@potifob.sk * www.potifob.sk

Počet pobočiek: 3
Rok vzniku: 2009
Certifikáty: ISO 9001 : 2008, akreditácie MŠVVaŠ SR
Členstvo: SPPR, SPŘ, PMA, PMI, BPUG
Počet lektorov/zames­tnancov: 7/10

Profil spoločnosti

Sme medzinárodná vzdelávacia a poradenská spoločnosť špecializovaná na oblasť projektového a programového riadenia. Poskytujeme školenia i poradenstvo s využitím moderných globálnych štandardov, metodík a najlepších praktík (PRINCE2, PMI, IPMA, MSP, P3O, MoV, TOC a i.).

POTIFOB je prvá spoločnosť autorizovaná poskytovať certifikačné kurzy projektového riadenia PRINCE2 s vlastnými akreditovanými slovenskými trénermi PRINCE2 i učebnými materiálmi. Sme vedúci poskytovateľ týchto školení, ako aj školení podľa štandardov MoV, MSP, P3O a PMI na slovenskom i českom trhu. Ponúkame aj starostlivo zostavenú paletu ďalších školení v tejto oblasti.

Viac informácií nájdete na www.potifob.sk.

Informácie o produktoch a službách

Kurzy projektového riadenia:

 • PRINCE2, PMI, IPMA

Kurzy programového riadenia a riadenia portfólií:

 • MSP, P3O

Kurzy riadenia hodnoty:

 • MoV

Iné:

 • komunikačné zručnosti pre vedenie projektov
 • školenia koučingu pre vedenie projektov
 • ITIL, MoR, TOC, Kritická reťaz

Poradenstvo a koučing v oblasti projektového a programového riadenia.


MK Training s.r.o.

Karola Adlera 6, 841 02 Bratislava
0903 472 600 * 0904 690 808 * 0692 066 813
info@mktraining.sk * www.mktraining.sk

Rok vzniku: 2008

Referencie: SPP, Leaf, Strabag PFS, Mediskin, ÚPSVaR, Metrostav SK, VaPC, Trend Hygiena, IVM, I. P. R. Košice, Italmarket a i.

Profil spoločnosti

MK Training, s. r. o., sa zaoberá tréningami, poradenstvom, koučingom a špeciálnymi asistenčnými službami pre zamestnancov a manažment.

Riešenia pre zdravé organizácie

 • Workshopy a tréningy – NOVÉ PROGRAMY
 • HR diagnostika
 • HR koučing
 • Dynamický výber manažmentu – NOVINKA
 • Koučing personálu predajní
 • Náprava interpersonálnych vzťahov
 • Employee Assistance Program – NOVINKA

Riešenia pre manažment

 • Koučing manažmentu
 • Rozvoj zručností kombináciou workshopu a koučingu

Informácie o produktoch a službách

Výber zo vzdelávacích programov:

 • 360° Leadership
 • Mýtus motivácia – ako von zo slepej uličky
 • Komunikácia a osobná moc
 • Zoznámte sa so svojím „vnútorným tímom“
 • Urýchlite svoju kariéru!
 • Prezentácie á la Alfred Hitchcock
 • Prečo nechávate klientov odísť bez predaja?
 • Zamestnanci 50+
 • 12 nástrojov personálneho kontrollingu
 • Výkonnosť zamestnancov pod mikroskopom
 • Výber zamestnancov rýchlo a účinne
 • Potrebujeme hodnotiť zamestnancov?
 • Boreout a Burnout – dve strany jednej mince
 • Komunikácia s pracovníkmi s nízkou výkonnosťou

JUMA Trenčín s.r.o.

Pred poľom 1 652, 911 01 Trenčín
032/743 4237 * 0905 662 868
juma@juma.sk * www.juma.sk

Rok vzniku: 1994 (ako SZČO), od 2006 (s. r. o.)
Počet zamestnancov: 10
Členstvo: Slovenská asociácia BOZP a OPP
Referencie: www.juma.sk
Certifikát: Zdokonalenie ochrany práce v SR

Profil spoločnosti

JUMA Trenčín, s. r. o., Trenčín vznikla v roku 1994 ako vzdelávacia a poradenská firma v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a oblasti ochrany pred požiarmi (OPP).

Hlavné zameranie:

 • poradenstvo a vzdelávanie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
 • kompletné služby dodávateľským spôsobom pre organizácie v zabezpečovaní služieb BOZP, OPP a PZS – výkon funkcie bezpečnostnotechnic­kej služby, technika požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby

Informácie o produktoch a službách

Poskytované služby:

 • bezpečnostnotechnic­ké služby (BTS)
 • zabezpečenie ochrany pred požiarmi (OPP)
 • pracovná zdravotná služba (PZS)
 • poradenstvo BOZP, OPP a PZS

Vzdelávanie:

 • zamestnanci, vedúci zamestnanci a vodiči
 • bezpečnostný technik a požiarny technik
 • obsluha vyhradených technických zariadení (tlakových, plynových a zdvíhacích)
 • viazač bremien
 • obsluha motorových vozíkov
 • lešenári a pilčíci
 • obsluha vybraných stavebných, lesníckych a poľnohospodárskych strojov a zariadení

A - Omega, s.r.o.

Radlinského 2 751, 901 01 Malacky
034/7722 336 * 0905 303 291
a-omega@a-omega.sk * www.a-omega.sk

Rok vzniku: 2005
Členstvo: zakladajúci člen Slovenského plastikárskeho klastra
Partneri: SOPK
Certifikáty: v súčasnosti v certifikácii

Profil spoločnosti

Zaoberáme sa personálnym a organizačným poradenstvom pre nové a rozširujúce sa spoločnosti. Spoločnosť vznikla v roku 2005 na základe dlhoročných skúseností poradcov, konzultantov a lektorov. Od roku 2005 má ako jediná spoločnosť v SR akreditované vzdelávanie pre nastavovačov vstrekolisov. V rámci medzinárodného projektu pozdvihla jeho obsah na európsku úroveň. Druhým pilierom vzdelávacích aktivít je dlhodobé vzdelávanie manažmentu v zdravotníctve.

Zameriava sa aj na testovanie a vývoj vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania cez národné a medzinárodné projekty.

Pre svojich klientov dizajnuje vzdelávacie kurzy a tréningy, ktoré riešia a zároveň aj merajú konkrétne ciele.

Informácie o produktoch a službách

Vzdelávanie:

 • akreditovaný vzdelávací program Nastavovanie vstrekolisov
 • dlhodobé vzdelávanie manažérov v zdravotníctve
 • akreditované vzdelávanie pre nižší a stredný manažment

Poradenstvo:

 • kariérne poradenstvo pre zamestnaných a nezamestnaných
 • personálne poradenstvo (vyhľadávanie, nábor, výber a posúdenie pracovníkov)
 • organizačné poradenstvo (vrátanie riešenia interných noriem organizácie)
 • personálne a manažérske audity
 • personálne poradenstvo pre riešenie potrieb klienta

Slovenský Červený kríž

Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
02/5710 2301 * 02/5292 3279
sekretariat@red­cross.sk * www.redcross.sk

Pobočky: 38 územných spolkov SČK
Rok vzniku: 1993
Akreditácie: MŠVVaŠ SR, MZ SR a MPSVaR SR
Členstvo: Medzinárodná federácia ČK/ČP
Počet lektorov/zames­tnancov: 568/274

Profil spoločnosti

Slovenský Červený kríž je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť ČK, pôsobiaca na celom území SR. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti, plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a zákonom o SČK. Je najväčšou humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.

SČK organizuje akreditované vzdelávacie kurzy zamerané na výučbu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, verejnosť, organizácie, autoškoly, BOZP v rozsahu 8 až 33 hodín, kurzy opatrovateľskej služby v rozsahu 226 hodín, kurzy základnej masáže v rozsahu 244 hodín.
Cieľová skupina:
firmy, organizácie a široká verejnosť

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín
 • základný kurz prvej pomoci v rozsahu 16 hodín
 • rozšírený kurz prvej pomoci v rozsahu 33 hodín
 • kurz inštruktora prvej pomoci v rozsahu 24 hodín
 • kurz opatrovania v rozsahu v rozsahu 226 hodín
 • kurz základná masáž – klasická v rozsahu 244 hodín

Referencie: Orange, Transpetrol, Telekomunikačný úrad, Národná banka Slovenska, Ministerstvo hospodárstva SR

Medzi aktivity SČK patrí dobrovoľníctvo, bezpríspevkové darcovstvo krvi, prvá pomoc, sociálna činnosť, práca s mládežou, pátracia služba, humanitárna pomoc, vodná záchranná služba a medzinárodná spolupráca.


Vzdelávanie a poradenstvo