Katalóg Education 2011 - Vzdelávanie a poradenstvo
Európske vzdelávacie centrum, s.r.o.

Slnečná 26, 974 04 Banská Bystrica
048/3948 020, 0918 532 587
miskovic@eec.sk, www.eec.sk

Rok vzniku: 2003
Spolupráca: SOPK, RLK NR
Akreditované školenia
Referencie: Kongsberg, Knauf, U. S. Steel, MsÚ BB, VÚC BB, Tatrachema, RLK NR

Profil spoločnosti

Spoločnosť Európske vzdelávacie centrum, s. r. o., realizuje školenia v oblasti mäkkých a tvrdých zručností, kvality jazykového vzdelávania, spracovania projektov EÚ, spracúva rodové audity, rieši tému manažment záujmových skupín a ďalšie špecifické témy.

Riešime personálne poradenstvo. Máme vlastné priestory a špičkovú didaktickú techniku.

Sme špecialisti na skupinové školenia. Najväčšou devízou sú naši školitelia, majú mimoriadne referencie a praktické skúsenosti.

Školenia vždy prispôsobujeme klientom a vybranej cieľovej skupine.

Informácie o produktoch a službách

 • asertivita
 • Leadership
 • manažérska komunikácia
 • manažment záujmových skupín
 • predaj zmien, cieľov a rozhodnutí
 • vypracovanie projektov pre fondy EÚ
 • riadenie času
 • vedenie porád
 • efektivita predaja
 • ďalších min. 50 kurzov

Kurzy sú otvorené, špecializujeme sa však najmä na skupinové školenia.
Partneri: nemecké vzdelávacie firmy, slovenskí aj zahraniční lektori


Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

Konviktská 24, 110 00 Praha 1
+420 224 247 011, +420 608 579 570
podatelna@ustav­prava.cz, www.ustavprava.cz

Centrála: Praha
Rok vzniku: 2005
Certifikát: ISO 9001:2008
Členstvo: AIVD

Profil spoločnosti

Ústav práva a právní vědy, o. p. s., pre vás pripravuje kvalitné manažérske vzdelávanie v podobe profesijných programov MBA.

Ako prví sme v roku 2005 začali ponúkať programy MBA zamerané na právne disciplíny, pričom štúdium sa realizovalo a realizuje výlučne v českom jazyku.

K týmto špecializáciám (MBA Commercial Law a MBA Public Law) v roku 2010 pribudol MBA program zameraný na PR (MBA PR) a tiež odnož MBA orientovaná na riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment. Aktuálne otvárame nový program Executive MBA – Leadership.

Informácie o produktoch a službách

Študijné programy:

 • MBA Commercial Law
 • MBA Public Law
 • MBA PR
 • MBA Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment
 • Executive MBA Leadership

Výhody nášho štúdia:

 • v českom a slovenskom jazyku
 • dva semestre
 • dištančne

FBE Bratislava s.r.o.

Liptovská 10, 821 09 Bratislava
02/5441 8513
fbe@fbe.sk, www.fbe.sk

Dcérska spoločnosť: FBE Praha, s. r. o.
FBE je členom Sustainable Performance Improvement Network.

Profil spoločnosti

FBE Bratislava sa zaoberá poradenstvom, odbornou podporou, tréningami zameranými na zvyšovanie výkonosti v manažmente a obchode, zvyšovaním efektívnosti procesov a riadením projektov u klienta.

Realizujeme dlhodobé výcviky v individuálnom a skupinovom koučingu.

Okrem samostatných tréningov FBE zabezpečuje dlhodobé rozvojové projekty pre manažérov všetkých úrovní podľa potrieb zákazníka.

FBE organizuje verejné kurzy, ktoré realizujeme v profesionálnych tréningových priestoroch Nikar Training Center. www.nikar.sk

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti vzdelávania a rozvoja:

 • výcvikové kurzy pre manažment
 • výcvikové kurzy pre obchod a zákaznícku orientáciu
 • výcvikové kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja
 • individuálny koučing a individuálny rozvoj

Zvyšovanie efektívnosti procesov:

 • Six Sigma
 • Lean Management
 • analýza a zlepšovanie procesov
 • Project Management I – IV
 • štatistické metódy riadenia procesov

GARANT PARTNER PLUS, s.r.o.

Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
0918 663 244
asistent@garan­tpp.sk, www.garantpp.sk

Pobočka: Lipovský Mikuláš
Rok vzniku: 2007
Certifikáty: ISO 9001 : 2008
Členstvo: SPPR
Referencie: ministerstvá, firmy

Profil spoločnosti

GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. je flexibilná vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou „ušité“ na mieru potrebám zákazníka. Kvalitu garantujeme na troch úrovniach:

1. certifikovaná spoločnosť – certifikát manažérstva kvality ISO 9001 : 2008.

2. akreditované vzdelávacie programy – na Ministerstve školstva SR, pri realizácii využívame zážitkové vzdelávanie.

3. certifikovaní lektori – naši lektori majú pedagogické alebo psychologické vzdelanie a manažérske skúsenosti a sú držiteľmi viacerých certifikátov.

Informácie o produktoch a službách

Oblasti pôsobenia:
Generálny dodávateľ

 • komplexné riadenie vzdelávacích projektov

Vzdelávanie

 • manažérske tréningy
 • projektové riadenie, riadenie zákaziek
 • Európsky komunikačný certifikát ECo-C
 • koučovanie
 • out-door tréningy, teambuilding
 • e-vzdelávanie (vzdelávací portál)

Poradenstvo

 • diagnostika osôb a tímov
 • poradenstvo europrojektov

Akadémia vzdelávania

Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/5441 0037, fax: 02/5441 0039
sekretariat@a­veducation.sk, www.aveducation.sk

Pobočky: 36 pracovísk v SR
Rok vzniku: 1952
Certifikáty: ISO 9001, 14001
Členstvo: EAEA, AIVD SR, ZRRĽZ

Profil spoločnosti

Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou celoplošnou organizáciou ďalšieho vzdelávania na Slovensku. Portfólio tvorí viac ako 200 akreditovaných programov, v ktorých vyučujú poprední pedagógovia, ale aj špičkoví odborníci z praxe. Spoločnosť má zavedený systém riadenia kvality tvorby, prípravy a realizácie vzdelávacích programov. Dôkazom špičkovej kvality je viac ako 50-tisíc spokojných účastníkov ročne. Pravidlom je individuálny prístup podľa potrieb klienta. Ponuka aktivít je zameraná na vzdelávanie a poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, kvalifikácií, rekvalifikácií, výcviku zamestnancov i záujemcov o prácu. AV organizuje manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy, vzdelávacie projekty na medzinárodnej i národnej úrovni.

Informácie o produktoch a službách

Poradenstvo a vzdelávanie podľa potrieb klienta

 • cudzie jazyky
  • kurzy pre všetky vedomostné úrovne
  • víkendové intenzívky
  • kurzy odborného jazyka
  • medzinárodné certifikáty
  • jazykový audit
 • Soft Skills, manažment, obchod
 • projekty
 • ekonomika, financie, právo
 • kariéra, služby, remeslá
 • zdravie, krása, hobby
 • sociálne služby
 • informatika
  • novinka – ACCP od Aptech Europe

Aptech Europe, s.r.o.

Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
02/5363 5541
info@aptech-europe.com, www.aptech-europe.com

Pobočky: Bratislava, Košice
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR
Partnerské organizácie: City University of Seattle, Akadémia vzdelávania, Cisco Networking Academy, IT Škola, Microsoft, Grafton Recruitment

Profil spoločnosti

O Aptech Limited
Globálna spoločnosť, ktorá poskytuje vzdelávanie v oblasti IT prostredníctvom zastúpení v 40 krajinách na piatich kontinentoch a sieťou viac ako 1 000 centier vo svete.
O Aptech Europe
Aptech Limited je na Slovensku reprezentovaná spoločnosťou Aptech Europe. Cieľom na Slovensku je úzka spolupráca so spoločnosťami v oblasti IT, príprava špičkových pracovníkov pre potreby lídrov IT priemyslu a rozvoj IT profesionálov v oblasti nových informačných technológií. Tento cieľ má splniť hlavný vzdelávací program celosvetovo známy pod názvom ACCP (Aptech Certified Computer Professional). Okrem programu ACCP spoločnosť Aptech Europe ponúka krátkodobé školenia v oblasti Microsoft, Oracle, IBM a na mieru šité vzdelávacie programy.

Informácie o produktoch a službách

ACCP – Aptech Certified Computer Professional

 • 2-ročný vzdelávací program v oblasti informačných systémov a technológií zameraný na vývoj webových a mobilných aplikácií
 • 6 trimestrov, viac ako 1 000 hodín odborného vzdelania
 • tvorba softvérových aplikácií s C, C#, Perl, Java; dynamické webové stránky s HTML, DHTML, XML, JavaScript, ApacheServer, PHP, ASP.NET, AJAX a databázy s MS SQL Server, MySQL, Linux, Cloud Computing; softvérové inžinierstvo a projektový manažment
 • štúdium vedené zahraničnými lektormi v angličtine
 • ukončenie certifikátom ADSE (Advanced Diploma in Software Engineering)
 • štúdium je doplnené o rozsiahlu praktickú výučbu a pracovné e-projekty

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Svídnická 506, 181 00 Praha 8
+420 283 101 121, +420 283 101 111
info@vsh.cz, studijni@vsh.cz, www.vsh.cz

Rok vzniku: 1999
Certifikáty: ISO 9001:2000
Členstvo: AHR ČR
Počet zamestnancov/lek­torov: 100/60

Profil spoločnosti

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) je zabehnutou súkromnou školou s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v júni roku 1999 ako prvá špecializovaná vysoká škola zameraná na oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu v ČR. Patrí k najstarším a najväčším súkromným vysokým školám s kvalitným učiteľským zborom a výborným materiálnym zázemím. Bakalárske a magisterské odbory v prezenčnej a kombinovanej forme štúdia vyučované na VŠH pokrývajú celé spektrum služieb, ktoré sú kľúčové pre cestovný ruch – od hotelierstva a gastronómie, manažmentu destinácie a voľnočasových aktivít až po marketingovú komunikáciu.

Informácie o produktoch a službách

Bakalárske študijné odbory

 • Hotelierstvo (v českom i anglickom jazyku)
 • Manažment destinácie cestovného ruchu
 • Marketingová komunikácia v službách
 • Manažment voľného času

Inžinierske študijné odbory

 • Manažment hotelierstva a kúpeľníctva
 • Manažment destinácie cestovného ruchu
 • Marketingová komunikácia

Štúdium MBA so špecializáciou na hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.


MJB Communication, spol. s r.o.

Generála Svobodu 8, 958 01 Partizánske
0949 206 437, fax: 038/2301 653
info@mjbcommu­nication.com, www.mjb.sk

Rok vzniku: 2008
Členstvo: AIVD
Počet lektorov: 16
Referencie: BSK, DanubiaTel, a. s., EKOCONSULT – enviro, a. s., TIPOS, a. s.

Profil spoločnosti

Vzdelávanie, kurzy a semináre, predaj interaktívnej techniky (interaktívne tabule a interaktívne riešenia IQ Board, SMART Board) za bezkonkurenčné ceny na Slovensku a v Českej republike.

Spoločnosť, ktorá sa zameriava na oblasť vzdelávania dospelých a vykonáva poradensko-vzdelávaciu činnosť.

Ponúkame:

 • analýzu a poradenstvo v oblasti vzdelávania
 • analýzu prevádzkových nákladov, činitele ovplyvňujúce štruktúru, výšku nákladov a ich optimalizácia na báze SUCCESS FEE.

Informácie o produktoch a službách

Zameranie spoločnosti:

 • mäkké manažérske zručnosti (soft skills)
 • manažérstvo kvality ISO (QMS – quality management system)
 • školenie interných audítorov
 • IT vzdelávanie
 • spoločenská etiketa a diplomatický protokol
 • hotelový a gastronomický manažment
 • finančná gramotnosť
 • príprava projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ

Výhradná distribúcia interaktívnych tabúľ a interaktívnych riešení IQ Board.
(www.mjb.sk)


Next Level Consulting

Sieveringer Straße 72, 1190 Wien
bratislava@nex­tlevelconsultin­g.eu
www.nextlevel­consulting.eu

Pobočky: Graz, Salzburg, Bonn, Zürich, Zagreb, Bratislava
Rok vzniku: 2000
PRINCE2® ATO, PMI® R.E.P. a partner národných asociáci IPMA®

Profil spoločnosti

Next level consulting je poradenská spoločnosť špecializujúca sa na projektové a procesné riadenie a rozvoj projektovo a procesne orientovaných spoločností. Prostredníctvom inovatívneho prístupu sme sa etablovali na poprednú poradenskú spoločnosť na medzinárodnom trhu. V danej oblasti sme vyškolili viac ako 40 000 záujemcov a starali sa o viac ako 500 klientov po celom svete.

Naše portfólio služieb zahŕňa:

 • poradenstvo, koučing a personálny lízing v oblasti projektového a procesného riadenia
 • semináre a prípravu na certifikáciu podľa štandardov IPMA®, PMI® a PRINCE2®
 • IT riešenia na mieru

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • plánovanie a začiatok projektov
 • riadenie a ukončenie projektov
 • vedenie projektových tímov
 • projektový marketing
 • riadenie projektových rizík
 • zvládanie projektových kríz
 • riadenie konfliktov na projekte
 • procesne a projektovo orientovaná organizácia
 • multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií
 • analýza a tvorba procesov
 • príprava na certifikáciu podľa štandardov PMI® (CAPM, PMP), IPMA® (st. D, C, B) a PRINCE2® (Foundation, Practitioner)

IPA Slovakia

Veľký diel 3 323, 010 08 Žilina
041/5686 422, 0910 944 226
info@ipaslova­kia.sk, www.ipaslovakia.sk

Pobočky: Žilina
Rok vzniku: 2000
Referencie: Bonatrans, DRU, Elcom, Fosfa, Kompan, Lasselsberger, OMS, Slovalco, Swedwood, ZF Sachs

Profil spoločnosti

Fraunhofer IPA Slovakia patrí medzi vedúce spoločnosti v poradenstve, projektovaní, vo výskume a vzdelávaní pre priemysel v strednej Európe. Profesionálne služby sú postavené na dlhoročnom budovaní know-how v Nemecku, na Slovensku i v Českej republike, znalostiach lokálneho prostredia a dlhoročných skúsenostiach pracovníkov.

Praktické skúsenosti z vyše 150 európskych podnikov prenášame aj do projektov, auditov a našich vzdelávacích programov, ktoré vychádzajú z praxe a sú orientované na prax. Učíme na praktických príkladoch, dávame návody na riešenie problémov a podporujeme vás pri zavádzaní naučeného vo vlastnom podniku.

Informácie o produktoch a službách

Zákazníkom pomáhame v týchto oblastiach:

 • štíhla výroba
 • štíhla logistika
 • štíhla administratíva
 • štíhly vývoj a štíhle služby
 • Six Sigma
 • inovácie
 • audity
 • ergonomika
 • informačné systémy
 • strategické riadenie a organizácia podniku
 • tímová práca
 • Kaizen
 • údržba
 • TOC – teória obmedzení

BERLITZ SLOVAKIA s.r.o.

Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
02/6241 1344
info@berlitz.sk, www.berlitz.sk

Certifikáty: ISO certifikát
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR
Referencie: Pfizer, Dell, NAFTA, a. s., ČSOB, HB Reavis

Profil spoločnosti

BERLITZ má 130 rokov skúseností v oblasti výučby cudzích jazykov, 550 jazykových centier vo viac ako 70 krajinách sveta, je jeden z celosvetových lídrov v poskytovaní jazykových kurzov, školení a kultúrnych seminárov pre dospelých a deti.

Berlitz certifikát je celosvetovo uznávaný.

Ponúkané jazyky:

 • všetky

www.berlitz.sk

Informácie o produktoch a službách

 • Úplné ponorenie® – 1 úroveň za 5 dní
 • Speed Weekend – 1/2 úrovne za 3 dni
 • eBerlitz samoštúdium
 • eBerlitz tútoring
 • eBerlitz samoštúdium + tútoring
 • Virtual Classroom – živá on-line výučba
 • firemná výučba, crash kurzy
 • testovanie
 • verejná skupinová výučba
 • celodenná a poldenná škôlka
 • kids & teens kurzy
 • detské tábory – zimný, jarný, letný

Možnosti zamerania:
Business, HR, mítingy, prezentácie a iné


PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Nám. 1. mája 18, 815 32 Bratislava
02/5935 0284, fax: 02/5935 0111
business.acade­my@sk.pwc.com, www.pwc.com/sk

Pobočky: Košice
Rok vzniku: 1991

Profil spoločnosti

Pricewaterhou­seCoopers poskytuje najmä audítorské, daňové a poradenské služby v rôznych priemyselných odvetviach.
Od roku 2009 poskytuje školenia a kurzy v rámci nového oddelenia Business Academy.

Business Academy
Našim študentom poskytuje maximálnu kvalitu v podobe študijných materiálov, konkurenčných cien a vysoko kvalifikovaných školiteľov.
Naši školitelia sú odborníkmi na IFRS a ACCA s bohatými pedagogickými a praktickými skúsenosťami, ktorí pomáhajú našim študentom dosahovať dlhodobo nadpriemerné výsledky v ACCA skúškach.

Informácie o produktoch a službách

Kurzy organizujeme v Bratislave alebo Košiciach, ktoré sú tiež autorizovanými miestami pre elektronické skúšky.

Výber z ponuky kurzov a školení:

 • ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov)
 • DipIFR (ACCA kvalifikácia v IFRS)
 • CIMA (Certifikovaný inštitút manažérskych účtovníkov)
 • CIA (Certifikovaný interný audítor)
 • CIPD (Postgraduálny diplom v HRM)
 • Discovery program – lídri zajtrajška
 • IFRS školenia – horúce novinky

Ponúkame vám otvorené kurzy alebo vám ich pripravíme na mieru.


Sales Manager Akademie

Gajova 4, 811 03 Bratislava
0908 736 022
andrej.ferenczy@gma­il.com, www.mba-sma.sk

Pobočky: Bratislava, Prešov, Viedeň, Salzburg
Rok vzniku: 1980
Členstvo: CERT
Počet lektorov/zames­tnancov: 30/25

Profil spoločnosti

Exekutívny program MBA je diaľkové štúdium kombinované s prezenčnými seminármi, vyvinuté medzinárodne uznávanými odborníkmi špeciálne pre zamestnaných ľudí. Dvojročný študijný program v slovenskom, resp. nemeckom jazyku (podľa určeného harmonogramu) je možné začať študovať na základe individuálneho záujmu a možností účastníkov. Absolventi získavajú akreditovaný, v EÚ uznávaný akademický titul Master of Business Administration, v skratke MBA. Potenciálnymi záujemcami sú riadiaci pracovníci a nástupcovia vedúcich pracovníkov, ktorí sa vďaka nadpriemerným pracovným výkonom vypracovali na vedúcu pozíciu a ktorí si chcú neustále prehlbovať a obohacovať odborné vedomosti.

Informácie o produktoch a službách

Stručný prehľad ponúkaných seminárov:

 • vedenie podniku
 • úvod do podnikového hospodárstva
 • marketingový manažment
 • finančný manažment
 • manažment predaja
 • projektový a podnikový manažment
 • manažment inovácií
 • manažment zahraničného obchodu
 • Public Affairs & Lobbing
 • investičný a strategický manažment
 • manažment europrojektov
 • on-line marketing
 • manažment reštrukturalizácie
 • správanie spotrebiteľa

ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o.

Cukrová 14, 813 39 Bratislava
02/5932 4444, 0905 858 503
skola@anglickas­kola.sk, www.anglickas­kola.sk

Pobočky: Pezinok, Holubyho 37
Rok vzniku: 2003
Počet lektorov: 25
Referencie: J & T, Siemens, Panasonic, Linde, Union, Tatrabanka, IB Grant Thornton, Generali

Profil spoločnosti

Anglická škola® sa objavila na slovenskom trhu už v roku 2003, keď po prvý raz zverejnila svoju webovú stránku, na ktorej začala ponúkať výučbu anglického jazyka Priamou Callanovou metódou. Začiatkom roku 2004 sme otvorili prvé kurzy a odvtedy patríme k najkvalitnejším jazykovým školám na Slovensku. Sme prvá škola, ktorá priniesla Callanovu metódu na Slovensko. Začali sme so štyrmi lektormi. Teraz pre nás denne pracuje skvelý tím vyše 25 lektorov, špeciálne školených na výučbu touto metódou. Okrem Bratislavy sme v roku 2004 založili aj pobočku Anglickej školy v Prahe, kde v súčasnosti pre nás učí tím 10 lektorov. Od februára 2008 učíme aj v neďalekom Pezinku – na odporúčanie našich študentov sme otvorili jednu triedu aj v tomto meste a dnes už otvárame kurzy ráno aj večer v dvoch triedach.

Informácie o produktoch a službách

V našej ponuke nájdete:

 • kurzy všeobecnej angličtiny
 • kurzy obchodnej angličtiny (Business English I, II priamou metódou)
 • kurzy účtovnej angličtiny (Accounting English priamou metódou)
 • kurzy konverzácie
 • kombinácia Callanovej metódy a konverzácií
 • kombinácie gramatickej a konverzačnej hodiny
 • kurzy na mieru pre rôzne pracovné odvetvia

Všetky kurzy sú určené pre verejnosť, firemnú a individuálnu „face to face“ výučbu.


TeleDom – Vzdelávacie centrum

Timonova 27, 040 01 Košice
055/3274 428, fax: 055/3274 429
teledom@teledom.sk, www.teledom.sk

Certifikáty:

 • akreditované testovacie centrum
 • akreditovaná miestnosť na testovanie
 • potvrdenie o akreditácii – používateľ informačných technológií

Profil spoločnosti

Hlavným poslaním vzdelávacieho centra TeleDom spoločnosti Novitech Partner, s. r. o., je poskytovanie služieb vo vzdelávaní s využívaním progresívnych informačných a komunikačných technológií.

Sme slovenským lídrom zavádzania inovačných prístupov v europriestore prostredníctvom Innovation Master Class a Innovation Zone.

Vzdelávacie centrum TeleDom taktiež ponúka priestory na prenájom za účelom usporiadania školení, konferencií a workshopov. Dvojpodlažná budova je spojená s hotelom a reštauráciou, ktoré poskytujú služby na vysokej medzinárodnej úrovni.

Informácie o produktoch a službách

Manažérske vzdelávanie

 • komunikačné zručnosti, Time Management

Projektové riadenie

 • plánovacie procesy projektov
 • realizačno-kontrolné činnosti projektov
 • riadenie projektov

Procesné riadenie

 • procesné riadenie a jeho aplikácia v praxi
 • Balanced Scorecard v praxi

Používateľ informačných technológií

 • MS Windows, MS Office

ECDL certifikácia


Akademika, s.r.o.

Nobelova 16, 836 14 Bratislava
0907 791 253, fax: 02/491 00 208
info@akademika.sk, www.akademika.sk

Rok vzniku: 2005
Členstvo: AIVD
Referencie: SPP, Strabag, Pricemania, NARKS, Education

Profil spoločnosti

Akademika, s. r. o., poskytuje vzdelávacie a poradenské služby.

Oblasť pôsobenia:

 • školenia výpočtovej techniky
 • ECDL certifikácia
 • školenia Soft Skills
 • školenia a poradenstvo v oblasti internetovej reklamy a optimalizácie webových stránok (SEO)

V súčasnosti realizujeme iba uzavreté školenia pre celé skupiny vo vlastných priestoroch alebo v priestoroch klienta. Zákazník si môže vybrať z našej ponuky štandardných kurzov alebo mu pripravíme školenia na mieru.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • kancelárske programy (MS Office)
 • grafické programy (AutoCAD)
 • mäkké zručnosti a osobnostný rozvoj
 • projektové riadenie
 • internetová reklama a optimalizácia stránok pre vyhľadávače
 • príprava na ECDL certifikáciu

Poradenstvo:

 • tvorba marketingovej stratégie na internete
 • návrh štruktúry webových stránok
 • optimalizácia stránok pre vyhľadávače (SEO)
 • návrh a spáva PPC kampaní
 • využívanie sociálnych sietí
 • budovanie spätných odkazov

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
02/6826 2204, 0915 939 520
dermek.marek@pzvar­.sk, www.pzvar.sk

Pobočky: Martin, Humenné
Rok vzniku: 2001
Certifikáty: STN EN ISO 9001:2009
Členstvo: European Committee for Welding of Railway Vehicles

Profil spoločnosti

Spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., sa zaoberá certifikáciou osôb vo zváraní a NDT, certifikáciou systémov kvality, činnosťou skúšobných laboratórií, certifikáciou výrobkov, činnosťou autorizovanej o­soby.

Oblasti pôsobnosti:

 • skúšanie vizuálnymi metódami VT1, VT2
 • skúšanie kapilárnymi metódami PT1, PT2
 • skúšanie magnetickou práškovou metódou MT1, 2
 • meranie hrúbok ultrazvukom UTT
 • skúšanie ultrazvukom UT1, UT2
 • vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov RT-FAS
 • skúšanie prežarovaním RT1, RT2

Informácie o produktoch a službách

 • skúšanie vírivými prúdmi ET1, ET2
 • vizuálna kontrola zvarových spojov z termoplastov VT-ThP
 • kurzy na tlakové zariadenia – PED
 • medzinárodný zváračský inžinier, technológ, špecialista, praktik, inšpektor
 • základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705: Z-E1, Z-E3, Z-G1, Z-M1, Z-M3, Z-T3, Z-T7
 • skúšky zváračov, periodické skúšky podľa STN EN 287–1, STN EN 9606–2, STN EN 13133 alebo STN 1418: 111, 141/111, 135, 136, 141, 311
 • medzinárodný zvárač termoplastov podľa STN EN 13067

ReVA – Mgr. Andrea Škandíková

Staré grunty 26/C, 841 04 Bratislava
02/3810 0280, 0907 383 177
reva@reva-akademos.sk, www.reva-akademos.sk

Pobočky: Bratislava-Ružinov, Bratislava-Petržalka, Mlynská dolina
Akreditácia: MŠVVaŠ SR
Osvedčenia s celoštátnou platnosťou medzinárodnej úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2

Profil spoločnosti

Naša jazyková škola sa zaoberá vyučovaním cudzích jazykov a prekladmi z a do cudzích jazykov. Na trhu pôsobíme od roku 1993. Od roku 2003 sme držiteľmi akreditácie Ministerstva školstva SR. Naša akreditácia je v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom CEF.

Výučba jazykov:

 • AJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, RJ a slovenčina pre cudzincov – ročne viac ako 130 kurzov a 1 500 účastníkov
 • 2 vlastné pobočky – Bratislava-Ružinov, Mlynská dolina
 • 6 až 12 účastníkov v skupine
 • slovenskí lektori s pedagogickým vzdelaním

Preklady:

 • všeobecné a odborné

Informácie o produktoch a službách

Ponúkané kurzy:

 • kurzy pre verejnosť
 • firemná individuálna a skupinová výučba
 • kurzy „one to one“

Kurzy pre verejnosť (6 stupňov):

 • 1 stupeň = 2 semestre = 100 vyuč. hodín
 • 1 semester = 50 vyučovacích hodín
 • 2 semestre ročne zimný = október až január, letný = február až máj
 • cena za semester 110 eur (50 vyuč. hodín)

Firemná výučba a výučba „one to one“:

 • podľa požiadaviek klienta
 • u nás alebo u klienta
 • všeobecná i odborná úroveň

Co/Man, 1. systemická, spol. s r.o.

Tajov 1 127, 976 34 Tajov
048/4231 672, 0905 726 916
info@kouc.sk, www.kouc.sk

Rok vzniku: 2003
Členstvo: SAKO, ICF
Referencie: T-mobile, Poštová banka, Velux, ZSE, Flaga, SPP, Danfoss Compressors

Profil spoločnosti

Spoločnosť je špecialistom na koučovanie a People Management.

Oblasti pôsobenia:

 • individuálne a skupinové koučovanie
 • kurzy a semináre s tematikou koučovania, people managementu, mäkkých zručností, sebakoučovania a sebamažmentu
 • konzultačné služby v oblasti vedenia ľudí a rozvoja ľudského potenciálu

Cieľová skupina:

 • majitelia a konatelia spoločností, manažéri všetkých úrovni, zamestnanci
 • ľudia zaujímajúci sa o svoj osobný a profesijný rozvoj

Informácie o produktoch a službách

 • dlhodobé kurzy koučovania
 • koučovacie workshopy a semináre (1 – 2 dni)
 • koučovacie pobyty pre jednotlivcov a tímy
 • semináre zamerané na rozvoj vodcovských a mäkkých zručností, Development Centre

Výber z ponuky kurzov:

 • Systemický manažment a koučovanie
 • Brief Coaching – kurz akreditovaný ICF
 • Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne
 • Sebakoučovanie (workshop)
 • Ako si vybrať kouča a vyťažiť z koučovania maximum

Pre uzatvorené skupiny pripravíme kurzy a semináre na mieru.


Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava
02/5023 0408, 0905 628 678
ibp@ibp.sk, www.ibp.sk

Pobočky: Žilina, Zvolen, Košice
Rok vzniku: 2003
Certifikát: č. Q-0165/10 ISO 9001:2008
Členstvo: AIVD a SA BOZP a OPP

Profil spoločnosti

Inštitút bezpečnosti práce je akreditovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti bezpečnosti práce a poskytovania prvej pomoci a ochrany pred požiarmi s oprávneniami od Národného inšpektorátu práce, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľovou skupinou našich aktivít sú odborníci v oblasti BOZP a OPP, manažéri a riadiaci zamestnanci firiem.

Referencie: ST, VW, Würth, PHOENIX, Slovnaft, Infra Services, Shell, NDS, Doprastav, BIS Slovensko, Holcim, SE, SEPS, ZSE, SSE, PSA, JCI, Ericsson, Faurecia, Matador, PPC Power, Strabag PFS

Informácie o produktoch a službách

 • školenia vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP
 • kvalifikačné kurzy bezpečnostných technikov a požiarnych technikov
 • komplexné služby BOZP a OPP dodávateľským spôsobom v rámci celej SR
 • analýzy rizík v pracovnom procese
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie, predpisov a pravidiel BOZP, OPP
 • výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe
 • centrálny systém vzdelávania v BOZP a OPP
 • školenia pre oblasť VTZ (EZ, TZ, PZ, ZZ)
 • práce vo výškach, zemné práce, stavebníctvo
 • odškodňovanie pracovných úrazov
 • kurz lektorských zručností pre školiteľov

Česká společnost pro jakost, o.s. (ČSJ)

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
+420 221 082 269
sekretariat@csq.cz, www.csq.cz

Certifikát: ISO 9001, akreditácia MŠMT
Členstvo: Asociace institucí vzdělávání dospělích ČR (AIVD ČR), Asociace inovačního podnikání (AIP), Rada kvality ČR

Profil spoločnosti

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je združením jednotlivcov a firiem, ktoré sa zaujímajú o systémy manažérstva kvality a príbuzné odbory (napr. bezpečnosť práce, ochranu životného prostredia, bezpečnosť potravín). ČSJ poskytuje služby v oblasti vzdelávania, vydávania publikácií, certifikácie osôb, certifikácie systémov a výrobkov. ČSJ je výhradným licenčným partnerom nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA pre Českú republiku a Slovenskú republiku pri poskytovaní školení a skúšok odborníkov pôsobiacich v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. ČSJ je taktiež národným zástupcom Európskej organizácie pre kvalitu. V roku 2010 bolo pri spoločnosti ČSJ zriadené Centrum excelentnosti, ktoré šíri informácie týkajúce sa Modelu excelencie EFQM.

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti zamerania kurzov:

 • systémy manažérstva kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949)
 • systémy environmentálneho manažérstva (ISO 14001)
 • systémy manažérstva BOZP (OHSAS 18001)
 • systémy manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001)
 • bezpečnosť potravín (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GlobalG. A. P.)
 • manažment projektov
 • manažment procesov
 • model CAF
 • model excelentnosti EFQM
 • metrológia
 • štatistické metódy

English Academy, s.r.o.

Drobného 27, 841 01 Bratislava
02/4464 9755, 0917 432 844
www.englishaca­demy.sk

Pobočky: Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Košice
Počet lektorov: 14
Členstvo: Medzinárodná sieť jazykového vzdelávania ESL

Profil spoločnosti

 • Sme členom úspešnej medzinárodnej siete jazykového vzdelávania, pričom ponúkame jazykové kurzy angličtiny od úplných začiatočníkov až po pokročilých, či už formou skupinovej výučby alebo ako individuálnu výučbu.
 • Zabezpečujeme aj konverzačné kurzy a kurzy špecializovanej angličtiny podľa potrieb klienta.
 • Kurzy Osobná efektivita, Komunikačné zručnosti, Leadership a iné dodávame v angličtine, a tak spájame výučbu jazyka so získavaním zručností a s aplikáciou na oblasti dôležité pre úspech každého jednotlivca a každého tímu.
 • Výučbu vieme prispôsobiť skutočným požiadavkám našich klientov úpravou kurzov na mieru.

Informácie o produktoch a službách

Kurzy angličtiny:

 • začiatočníci
 • mierne pokročilí
 • pokročilí
 • konverzácia
 • špecializovaná angličtina
 • individuálne kurzy
 • kurzy pre firmy

Kurz osobnej efektivity (v angličtine)

Komunikačné zručnosti (v angličtine)

Leadership (v angličtine)


GOPAS SR, a.s.

Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
02/4828 2706, 02/4826 2710–12
info@gopas.sk, www.gopas.sk

Rok vzniku: 2004
Certifikáty: ISO certifikát
Počet lektorov/zames­tnancov: 150/12
Referencie: VÚB, Sociálna poisťovňa, Siemens, Lenovo

Profil spoločnosti

IT školiace stredisko GOPAS SR zahájilo svoju činnosť v roku 2004 ako dcérska spoločnosť českej Počítačovej školy Gopas (1992) a vybudovala si popredné miesto na trhu IT školení v ČR a SR. GOPAS SR je držiteľov autorizácií Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions, Oracle Approved Education Center, Hewlett-Packard Authorized Training Provider, IBM Authorized Training Provider, Apple Authorized Training Center. Sme autorizovaným testovacím strediskom Prometric, VUE a ECDL. Ponúkame: viac ako 1400 IT kurzov, najväčší lektorský zbor, 11 špičkovo vybavených učební s dennou kapacitou viac ako 100 miest, mobilné učebne (kurzy u zákazníka), garancia získaných vedomostí, vlastný E-learning a testovací systém vstupných znalostí RHEA. Cieľová skupina: IT kurzy pre užívateľov a IT špecialistov.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • kurzy pre užívateľov
 • kancelárske programy
 • grafika, multimédiá a dizajn
 • operačné systémy
 • aplikačné a serverové služby
 • podnikové riešenia
 • databázy
 • programovanie
 • softvérový manažment a licencovanie
 • manažérske zručnosti
 • Hewlett-Packard
 • IBM
 • Oracle
 • Cisco a VMware

BOZPO, s.r.o.

Ciglianska 3C, 971 01 Prievidza
046/542 45 13
www.bozpo.eu, www.boz.sk

Rok vzniku: 2003
Certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Referencie: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, XELLA Slovensko, SKANSKA, a.s. SOHLED Partizánske

Profil spoločnosti

Spoločnosť BOZPO vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996 najmä malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni.

BOZPO, s. r. o., pod značkou BOZPO je spoločnosť poskytujúca preventívne a ochranné služby: (bezpečnostno-technickú a pracovnú zdravotnú službu) v SR a ČR.

Pobočky:

 • riaditeľstvo Prievidza, Ciglianska 3/C, 971 01 Prievidza, 046/5424 513
 • Košice, Werferova 1, 040 11 Košice, 055/6857 378
 • Bratislava, Strojnícka 8, 821 05 Bratislava

Informácie o produktoch a službách

Organizovanie kurzov a školení v oblasti výchovy a vzdelávania BOZP.

 • základný kurz bezpečnostných technikov
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • lektorské (andragogické) minimum
 • školenie prvej pomoci
 • vstupné/opakované školenia BOZP, OPP, práce vo výškach
 • špeciálne profesie: lešenár, pilčík, viazač bremien, obsluha zdvíhacích zariadení, obsluha stavebných strojov

Predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov

 • priamy predaj v sídle riaditeľstva spoločnosti
 • internetový obchod

Finance Institute CEE, a.s.

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
02/2054 5104, 0948 242 802
office@ficee.com, www.ficee.com

Profil spoločnosti

Finance Institute CEE, a. s., je súkromná vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je poskytovať nadštandardné vzdelávanie zamerané predovšetkým na oblasť financií, bankovníctva, práva a manažmentu v krajinách centrálnej Európy. Našimi lektormi sú známi a renomovaní odborníci, ktorí sú špičkovými profesionálmi v oblastiach svojho pôsobenia s viac ako 10-ročnou praxou v odbore a dlhoročnými skúsenosťami s lokálnym prostredím. Naše semináre pokrývajú mnohé aktuálne témy finančného a firemného know-how. Sú určené širokému spektru záujemcov: vlastníkom, štatutárom a vedeniu spoločností, finančným riaditeľom, atď. Sú vhodné pre ľudí z praxe, ktorí hľadajú konkrétne a špecifické informácie pre riešenie problémov, s ktorými sa denne stretáva každá spoločnosť nielen v strednej a vo východnej Európe.

Informácie o produktoch a službách

Vyberáme z našich seminárov:

 • vzťahy v ekonomike a makro indikátory
 • pripravujeme sa na predaj/kúpu spoločnosti
 • náležité riadenie spoločnosti
 • zodpovednosť štatutára
 • projektový manažment v praxi
 • úverová zmluva
 • financie a účtovníctvo pre nefinančných manažérov
 • financovanie medzinárodného obchodu
 • obchodovanie s derivátmi
 • realitný trh a financovanie realitných projektov
 • zdravé finančné riadenie spoločnosti
 • makroekonomika pre finančníkov a stratégov
 • investície do akcií v prostredí opakujúcich sa kríz
 • reštrukturalizácia a konkurz

Arrow ECS, s.r.o.

Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
02/4920 6051
info@arrowecs.sk, www.arrowecs.sk

Pôsobenie: Value Added Distributor
VMware authorised training center
Oblasť: informačné technológie
Rok vzniku: 2005

Profil spoločnosti

Spoločnosť Arrow ECS, s. r. o., je súčasťou nadnárodnej distribučnej skupiny Arrow ECS, ktorej finančná sila a podpora garantuje stabilné a spoľahlivé partnerstvo, spoluprácu a ponuku kvalitných IT technológií. Na slovenskom trhu vystupuje ako distribútor poskytujúci produkty a služby s vysokou mierou pridanej hodnoty.

Pôsobí i v oblasti vzdelávania a oboznamovania partnerov a koncových zákazníkov s najnovšími technológiami. Arrow ECS je prvým VMware autorizovaným školiacim strediskom pre SR a poskytuje certifikačné školenia v oblasti virtualizácie. Významnou súčasťou aktivít spoločnosti je i konzultačná a implementačná činnosť.

Informácie o produktoch a službách

Oblasti pôsobenia spoločnosti:

 • virtualizácia a prístupová infraštruktúra
 • zálohovanie a vysoká dostupnosť
 • storage riešenia
 • akcelerácia a bezpečnosť sieťovej infraštruktúry

Ponuka školení pre technológie:

 • BlueCoat
 • F5 Networks
 • Juniper Networks
 • NetApp
 • RSA Security
 • Symantec
 • VMware

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Odbojárov 10/A, Bratislava
02/5011 7731, fax: 02/5011 7703
cdv@rec.uniba.sk, www.cdvuk.sk

Referencie: MZV SR, Najvyšší súd SR, OMV, Orange
Ocenenie: Euregio Cena za inováciu 2009
Certifikáty: Európska značka 2003 – pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní

Profil spoločnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave je vzdelávacím pracoviskom Univerzity Komenského. Svoju činnosť zakladá na báze študijných a vedných odborov Univerzity Komenského. Ponúkame verejné kurzy alebo vám ich pripravíme na mieru podľa špecifických požiadaviek.

Oblasti pôsobenia:

 • realizácia rôznych foriem ďalšieho vzdelávania pre širokú aj odbornú verejnosť
 • organizovanie jazykových kurzov pre špecifické profesionálne účely
 • zvyšovanie vedomostí a prispievanie k rozvoju kvality života seniorov
 • príprava zahraničných študentov pre štúdium na vysokých školách v SR

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • personálny manažment
 • manažér marketingovej komunikácie
 • marketing na internete
 • odborná príprava mediátora pre právnikov/nepráv­nikov
 • diplomatický a spoločenský protokol
 • tréning komunikačných zručností
 • opatrovateľ, poradca a spoločník
 • úspešný predajca
 • kurzy MS Office
 • jazykové kurzy
 • jednoročný denný štátnicový kurz pre maturantov – AJ/NJ
 • univerzita tretieho veku

Agentúra J & T MANAŽMENT s.r.o.

Radničné nám. 1, 820 15 Bratislava
02/4342 1702, 02/4363 8703
jandt@jandt.sk, www.jandt.sk

Oblasti pôsobenia:

 • školenia v oblasti manažmentu
 • školenia v oblasti ekonomiky
 • školenia v oblasti kontroly

Profil spoločnosti

Spoločnosť Agentúra J&T Manažment, s. r. o., sa zameriava na realizáciu odborných kurzov a seminárov z ekonomickej a právnej oblasti, účtovníctva, daní, pracovného práva a miezd, ako aj manažmentu a colnej politiky. Zabezpečuje špeciálne kurzy pre audítorov a kontrolórov s aktuálnou tematikou systému riadenia, analýzy a kontroly projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ a z verejného obstarávania. Ponúkame verejné kurzy alebo na požiadanie klienta vypracujeme programy šité na mieru. Vzdelávacie programy tvorí agentúra na základe podnetov účastníkov kurzov a je schopná pružne inovovať a aktuálne reagovať na požiadavky podnikateľskej pra­xe.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky viac ako 100 programov:

 • tvorba a financovanie projektov v súlade s potrebami ŠF
 • monitorovanie projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ a posudzovanie nezrovnalostí
 • analýza ukazovateľov charakterizujúcich výkonnosť a finančnú stabilitu podnikateľského subjektu
 • profesionálny interný audítor
 • zákon o archívoch a registratúrach
 • obchodné zmluvy v praxi podnikateľa
 • vymáhanie pohľadávok
 • finančný controlling
 • Zákonník práce a mzdová problematika
 • moderné riadenie ziskovosti
 • ekonomické minimum pre neekonómov

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Mostná 13, 949 01 Nitra
037/7722 152, 0915 470 107
astraia@astraia.sk, www.astraia.sk

Referencie: Grafobal, Xerox, Tauris Danubius, TOYOTA, ENVI-PAK
Krajiny pôsobnosti: Bosna a Hercegovina, ČR, Čierna Hora, India, Kazachstan, Macedónsko, SR, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Uzbekistan

Profil spoločnosti

Spoločnosť ASTRAIA® Certification je medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán, ktorý vznikol s cieľom poskytovať záujemcom o certifikáciu manažérskych systémov kvalitné služby založené na aktívnej komunikácii s klientmi a profesionálnosti personálu. Certifikačný orgán je akreditovaný ČIA a SNAS.

Sme jediný slovenský subjekt akreditovaný na výkon environmentálneho overovania v rámci schémy EÚ označovanej ako EMAS.

Všetky certifikáty systémov manažérstva vydávané našou spoločnosťou sú akreditované, a teda medzinárodne platné a akceptované.

Spoločnosť sa zameriava aj na vzdelávacie aktivity v danej problematike.

Informácie o produktoch a službách

Oblasti pôsobenia:

 • certifikácia systémov manažérstva
  • ISO 9001 : 2008 – kvalita
  • ISO 14001 : 2004 – životné prostredie
  • OHSAS 18001 : 2007 – bezpečnosť pri práci
  • ISO 22000 : 2005 – bezpečnosť potravín
  • ISO/IEC 27001 : 2005 – bezpečnosť informácií
 • environmentálny overovateľ
 • centrum vzdelávania

Nové aktivity:

 • certifikácia výrobkov
 • IFS (v potravinárskom priemysle)
 • BRC (v potravinárskom priemysle)
 • a iné

PERKON, spol. s r.o.

Furdekova 14, 851 03 Bratislava
02/3931 1416, 0908 772 450
vtrnkova@perkon.sk, www.perkon.sk

Rok vzniku: 1999
Certifikáty: Thames Valey University (rok 1999)
Referencie: Hotel Marrols, J. J. Darboven, Matador Slovensko, SOPK Bratislava

Profil spoločnosti

Firma pôsobí na trhu ako konzultačno-vzdelávací subjekt ponúkajúci aplikáciu a transformáciu vedomostí a dlhoročných praktických skúseností psychológa v personálnych činnostiach. Orientuje sa na podporu tvorby a realizácie personálnych procesov, špecializuje sa na individuálne a kolektívne manažérske konzultácie, ale aj na tréningy napríklad v zručnostiach vedenia pracovných rozhovorov od výberových cez kariérne a hodnotiace až po uvoľňovacie. V súčasnosti jedinečná na trhu konzultačných aktivít je ponuka eticky vedených uvoľňovacích rozhovorov ako podpora náročných úloh manažéra aj personalistu v ťažkom období firmy.

Informácie o produktoch a službách

Oblasti pôsobenia:
- predajné zručnosti a starostlivosť o
hotelových hostí, personálne rozhovory,
budovanie efektívnych tímov, lojality a
tímového ducha (outdoor aj indoor aktivity)
manažérske zručnosti (vedenie porád,
riadenie a vedenie ľudí, delegovanie
právomocí, motivácia a hodnotenie ľudí,
koučing, prezentačné zručnosti, riadenie
zmeny v organizácii, cieľové riadenie)

Výber z ponuky kurzov:

 • workshop: Tvorba motivačných programov
 • tréning: Hľadanie synergie v top manažmente
 • konzultácie: Sebariadenie, životná rovnováha
 • tréning: Možnosti a nástroje poznania ľudí

EDUCOREAL, s.r.o.

Hruštiny 602, 010 01 Žilina
0911 383 940
skolenia@educo­real.sk

Špecializované semináre z oblasti pracovného práva realizuje Mgr. Miroslav Hanec, advokát.

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa zameriava na organizovanie kurzov a školení z oblasti pracovného práva, daní a účtovníctva. Súčasne vykonávame činnosť realitnej kancelárie. V týchto činnostiach poskytujeme komplexné služby a poradenstvo.

Zabezpečujeme vypracovanie interných pracovno-právnych dokumentov pre zamestnávateľov napr. pracovný poriadok, interné smernice, pracovné zmluvy, poskytujeme poradenstvo a konzultácie pri zmene alebo úprave týchto dokumentov.

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti vzdelávania:

 • kurzy a semináre z pracovného práva pre HR manažérov, vedúcich i vybrané pracovné kolektívy
 • školenia pre realitných maklérov
 • kurzy organizujeme podľa požiadaviek klienta (rozsah, miesto, čas)
 • vytvárame kurzy „na mieru“ podľa konkrétneho zadania alebo podmienok
 • organizujeme školenia a semináre aj pre verejnosť

Artcomm, s.r.o.

Hôrky 75, 010 04 Žilina
0948 670 075
migat@artcomm.sk, www.artcomm.sk

Pôsobnosť: SR a ČR Akreditované školenia Ministerstvom školstva SR.
Zameranie: koučing, poradenstvo a marketing

Profil spoločnosti

Pracujeme s lektormi, ktorí prešli praxou v oblasti, ktorú školia. Tému a štruktúru školení prispôsobujeme podmienkam a možnostiam zadávateľa tak, aby si jeho zamestnanci odniesli inšpiráciu a informácie, ktoré dokážu využiť vo svojej práci.

Poskytujeme vzdelávanie v oblasti obchodu, manažmentu, marketingu a ekonomiky. Poskytujeme poradenstvo a koučing v oblasti rozvoja manažérov, reprezentantov spoločnosti a personalistiky.

Vzdelávanie robíme tak, aby ste vedeli veci riešiť aj iným spôsobom, ako to robíte dnes.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • manažérska komunikácia a vedenie tímov
 • motivácia, hodnotenie podriadených
 • vedenie porád
 • prezentačné zručnosti
 • riadenie času – Time Management
 • obchodné zručnosti, vyjednávanie
 • Merchandising, Category Management
 • komunikácia, asertivita
 • manažment konfliktu

Koučing manažérov, reprezentantov vo farmácii a obchodných zástupcov.

Poradenstvo v oblasti riadenia spoločnosti, obchodu a marketingu.


CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o.

Obchodná 43–49, 811 06 Bratislava
02/5292 2384–85
cbi@cbi.sk, www.cbi.sk

Akreditovaný certifikát MŠ SR, C. E. F. certifikát, CBI certifikát.

Kvalifikácia lektorov: LTE, CELTA, TEFL, TKT

Profil spoločnosti

Canadian Bilingual Institute je jedným z najmodernejších súkromných jazykových inštitútov, ktorý už od roku 2001 poskytuje výučbu anglického, francúzskeho a slovenského jazyka určeného pre zahraničných záujemcov v moderne zariadených priestoroch v Bratislave.

Jazykové kurzy:

 • skupinové, individuálne, špecializované, semi-individálne (2 – 5 študentov)
 • príprava na TOEFL/IELTS skúšku, príprava na maturitu a prijímacie skúšky na VŠ
 • letné intenzívne kurzy

Ponúkame kurzy pre verejnosť a firemné kurzy podľa požiadaviek spoločnosti.

Informácie o produktoch a službách

Skupinové kurzy:

 • všeobecná angličtina a francúzština
 • obchodná angličtina a francúzština
 • prípravný kurz na skúšku TOEFL/IELTS

Individuálne (one to one) kurzy

Špecializované kurzy:

 • prispôsobujú sa požiadavkám klienta, pričom klient má možnosť vybrať si z týchto oblastí: Social English, Telephoning, Job Interviews, Discussions and Meetings, Management, Marketing, Legal English a iné

Kurzy pre firemnú klientelu:

 • vysokokvalifikovaní a skúsení kanadskí, americkí a slovenskí lektori

in-Language s.r.o.

Lúčna 14, 900 42 Dunajská Lužna
0903 782 784
darina.szabo@in­language.sk, www.inlanguage.sk

Referencie: Tatrabanka, a. s., ZSE, a. s., Vaculík Advertising, s. r. o, Fax Copy, a. s., Holcim, a. s., Tatraleasing, s. r. o., Liptovská Mliekareň, a. s., Milex Nové Mesto nad Váhom, a. s.

Profil spoločnosti

Špecializujeme sa na denné jazykové kurzy šité na mieru, na intenzívne jazykové kurzy organizované a tematicky prispôsobené potrebám klientov a na jazykové audity. Firemný jazykový audit sú individuálne testy jazykovej úrovne zamestnancov, nielen v písomnej forme (30 min.), ale najmä v ústnej forme (30 min.), lebo jazyk je o flexibilite v komunikácii a nie o písaní testov. Naša filozofia je, že nestačí vedieť jazyk, je potrebné ho aj vedieť využiť v praxi. Nesústredíme sa na teoretickú gramatiku a slovnú zásobu zo všobecných jazykových kníh, ale dávame dôraz na komunikáciu v reálnom živote, či už v súkromnom alebo profesionálnom. Gramatiku učíme v praxi a slovnú zasobu v konverzácii. Nezávisí, či je to individuálny kurz alebo skupinový, komunikuje sa výhradne v cudzom jazyku.

Informácie o produktoch a službách

Všetky naše kurzy sú vnútrofiremné, na objednávku a šité na mieru podľa potrieb klienta:

 • denné jazykové kurzy
  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • francúzsky jazyk
  • ruský jazyk
  • a iné podľa potreby klienta
 • dvoj- a viacdňové intenzívne jazykové kurzy
 • dvojdňové intenzívne kurzy právnickej angličtiny
 • dvojdňové intenzívne kurzy prezentačných zručností v cudzom jazyku
 • dvojdňové intenzívne odborné jazykové kurzy
 • dvojdňové jazykové kurzy obchodných zručností

Jazykové audity


THE BEST TEAM s.r.o.

Mojmírová 1161/6, 020 01 Púchov
0903 747 696
office@thebes­tteam.sk, www.thebestteam.sk

Rok vzniku: 2002
Referencie: VW, VSE, DHL, Metsa Tissue, TŰV, IDC, Walmark, Penta Investments

Profil spoločnosti

Spoločnosť THE BEST TEAM, s. r. o. TRÉNING, KOUČOVANIE, ROZVOJ OSOBNOSTI Naši obchodní partneri na našej spoločnosti oceňujú:

 • profesionalitu lektorov
 • praktickú skúsenosť všetkých lektorov v oblasti, na ktorú sa špecializujú
 • 10 rokov úspešnej spolupráce s významnými spoločnosťami na slovenskom a českom trhu
 • špecializáciu na rozvoj obchodných a manažérskych zručností
 • komplexnú ponuku ďalších rozvojových aktivít
 • individuálny prístup k potrebám jednotlivých klientov

Cieľová skupina:

 • firemní zákazníci
 • individuálni klienti

Informácie o produktoch a službách

Výber z tréningov:

 • obchodné zručnosti
 • koučovanie
 • manažérske zručnosti
 • komunikačné zručnosti
 • osobnostný rozvoj

Ďalšie aktivity:

 • konzultácie
 • koučovacie rozhovory
 • On the job training
 • analýza efektivity obchodných a manažérskych aktivít

Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
0905 605 421, 02/4446 0291
terno816@mail.t-com.sk, www.terno816.sk

Referencie: ABB, Applied Precision, Alison, Evona, Hansol Lcd, Hoermann, PPAenergo, SEPS, Quadriq, Homola, Infra Services, Juwi, Siemens, Sitel, STV, SND, HMM, SAT, ZVK

Profil spoločnosti

Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová je vzdelávacia organizácia v oblasti BOZP, oprávnená Národným inšpektorátom práce v rozsahu 05.01 Výchova elektrotechnikov § 21–23 a 05.02 Výchova revíznych technikov a projektantov VTZ elektrických § 24 vo všetkých objektoch a rozsahoch. Devízou je naše stabilné sídlo v Dome dobrovoľnej požiarnej ochrany už 15 rokov. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, na včasné upozornenie na končiacu platnosť ich osvedčení alebo na nové právne predpisy, vyhlášky a normy pre VTZ elektrické prevzaté v rámci EÚ. Predávame odbornú literatúru pre elektrotechnikov a revíznych technikov.

Informácie o produktoch a službách

 • 2-dňové školenie elektrotechnikov § 21 – 23, všetky rozsahy – do a nad 1 000 V a objekty výbušné aj nevýbušné za rovnakú cenu s vydaním osvedčenia a zápisu o skúške
 • 4-dňové školenie elektrotechnikov, príprava na skúšky pre revíznych technikov a projektantov § 24/ods.1, 2. V cene je cvičná revízia, odborná literatúra
 • 1-dňové školenie – Aktualizačná odborná príprava s vydaním nového osvedčenia podľa vyhl. 508/2009 Z. z. § 21–23 a § 24 – vyznačenie do platného osvedčenia s predĺžením na 5 rokov
 • 1-dňové školenie § 20 – poučení pracovníci – neelektrikári

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Komenského ulica 18/B, Banská Bystrica
048/411 34 75, 0915 780 129
info@cus.sk, www.cus.sk

Vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva SR.
Referencie: www.cus.sk

Profil spoločnosti

Zaoberáme sa profesionálnym vzdelávaním aktuálnej legislatívy SR formou:

 • videokonferencií
 • videoškolení
 • fyzických vstupov

Oblasti pôsobenia:

 • účtovníctvo podnikateľských subjektov
 • účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek
 • daňová legislatíva SR
 • mzdy a personalistika

Cieľová skupina: konatelia spoločností, ekonómovia a účtovníci podnikateľských subjektov

Informácie o produktoch a službách

Prinášame pre klientov novinku – možnosť zúčastniť sa na všetkých našich školeniach a kurzoch v pohodlí svojej kancelárie bez potreby cestovať. Stačí sa len v čase prednášky pripojiť svojím PC do školiacej sály a školenie môžete sledovať v pohodlí vašej kancelárie. Prípadné otázky môžete v prednáškovom čase konzultovať priamo s odborným lektorom. Ako bonus vám poskytneme celý videozáznam z prednášky vrátane podrobného pracovného manuálu.


MEGA Education, s.r.o.

Na barine 15, 841 03 Bratislava
02/6542 2120, 0918 329 305
www.megaeduca­tion.sk

Rok vzniku: 2005
Referencie: UniCredit Bank, ING, NAY, Technická inšpekcia, Slovenské elektrárne, Slovnaft, MF SR, MŽP SR, NKÚ SR, Vipharm

Profil spoločnosti

Sme slovenská vzdelávacia a poradenská agentúra s pôsobnosťou na celom území Slovenska a Českej republiky. Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby.

Oblasti pôsobenia:

 • vzdelávanie, koučovanie, jazykové kurzy
 • poradenstvo
 • organizovanie konferencií a seminárov

Cieľová skupina:

 • top manažment, stredný manažment
 • obchodníci, predajcovia, pracovníci call centier a zákazníckych servisov
 • kouči, personalisti

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov:

 • vedenie ľudí, ako motivovať tím, vyjednávanie a rokovanie, hodnotiace pohovory, manažment zmeny, vedenie porád, projektové riadenie, mediálny tréning
 • predajné zručnosti, telefonická komunikácia, business protokol a etiketa, firemná kultúra
 • efektívna komunikácia a typológia, Work Life Balance, tímová spolupráca, asertivita a riešenie konfliktov, outdoor
 • právna, finančná a obchodná angličtina
 • individuálny a skupinový koučing

Poradenstvo:

 • analýza vzdelávacích potrieb, 360-stupňová spätná väzba, Assessment, Development

Združenie pre integrálne vzdelávanie

Košická 52, 821 08 Bratislava
0903 110 228, 0905 255 585
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gma­il.com, www.ziv.sk

Neziskové vzdelávacie združenie
Referencie: Education
Lektori – interní aj externí, profesionálni odborníci v danej oblasti zo SR a zahraničia

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vzdelávaním verejnosti v oblasti relaxácie, rozvoja tvorivosti, energií a vzťahov, histórie a umenia, poradenstvom v oblasti zdravého životného štýlu, integrálnym manažmentom. Organizuje prednášky, umelecké projekty – výstavy, koncerty, tvorivé sústredenia a iné. Pôsobíme v oblasti rozvoja tvorivosti a rozvoja vedomia, umenia a vzdelávania od roku 2000. Kurzy pre slovenských aj zahraničných účastníkov organizujeme vo vlastných priestoroch aj v priestoroch firiem. Výučbu realizujeme v malých skupinkách alebo aj individuálne, kurzy pripravíme na mieru. Ponúkame kurzy pre širokú verejnosť aj špecializované skupiny. Pre dospelých, deti, mládež.

Informácie o produktoch a službách

 • kurzy maľovania
 • kurzy kresby
 • kurzy rozvoja vedomia
 • kurzy relaxačných a meditačných techník
 • kurzy energie vzťahov
 • kurzy keltskej kultúry a práce s runami
 • kurzy arteterapie
 • kurzy kryštály a kryštaloterapie
 • kurzy alternatívnej prevencie zdravia

Všetky kurzy vyučujeme v skupinách aj individuálne, pre firmy upravíme na mieru.

Poradenstvo

 • koučing a profily osobnosti
 • individuálne konzultácie s energoterapiou

InSYS, spol. s r.o.

Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín
032/7432 749, 0905 352 040
skolenia@insys.sk, www.insys.sk

Rok vzniku: 1991
Mobilná učebňa – školíme po celom Slovensku.
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR
Referencie: Považský cukor, Emerson, TUBAU, SE, ÚPSVaR

Profil spoločnosti

Firma InSYS, spol. s r. o. (20 rokov sme s vami!) bola založená s cieľom pôsobenia v oblasti podnikovej informatiky a vzdelávania.
Aktívne pôsobenie našej firmy v tejto oblasti vyústilo do integrácie akreditovaných školiacich stredísk na Slovensku.

Školiace činnosti sme zamerali do štyroch oblastí:

 • práca s počítačom a využitie výpočtovej techniky v praxi
 • jazykové kurzy
 • ekonomika a účtovníctvo
 • komunikačné a manažérske tréningy, tréningy personálnej práce

Max. 8 účastníkov v 1 skupine. Náplň kurzov vieme prispôsobiť vašim požiadavkám.

Informácie o produktoch a službách

Kurzy práce s počítačom:

 • MS Office – všetky úrovne: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook
 • Project, Visio, tvorba webových stránok
 • AutoCAD + nadstavby, CorelDraw, Photoshop, Illustrator

Jazykové kurzy:

 • 10 úrovní pokročilosti, diagnostický test
 • využívame multimediálne programy

Kurzy účtovníctva: PÚ, JÚ, MÚ, plánovanie

Individuáne konzultácie, poradenstvo:

 • automatizácia spracovania dát v prostredí MS Office
 • návrh databáz MS Access, atď.

Ipex IT, s.r.o.

Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
02/5262 5944, 0905 710 099
kurzy@ipex.sk, www.ipex.sk

Rok vzniku: 2002
Certifikáty: akreditácia Ministerstva školstva SR
Členstvo: Connexio, ZPSR
Počet lektorov/zames­tnancov: 21/5

Profil spoločnosti

Cieľom spoločnosti je vybudovať a ďalej rozvíjať vysoko profesionálne vzdelávacie pracovisko, ktoré svojimi službami uspokojí aj najnáročnejších zákazníkov. Dôraz kladieme najmä na moderné technológie, kvalitné vybavenie a vysokú úroveň výučby. Veríme, že poskytnuté poznatky a praktické skúsenosti pomôžu našim zákazníkom lepšie zvládnuť aktuálne problémy v praxi.

Od svojho vzniku sa spoločnosť špecializuje najmä na organizáciu vzdelávacích programov, školení a kurzov v oblasti výpočtovej techniky, informatiky, programového vybavenia a konkrétnych aplikácií, vrátane nadväzujúcich konzultácií, poradenstva a ďalších služieb.
Referencie: Amslico, Dell, Orange, NewYorker, NBS, Peugeot, Siemens, Tatrabanka, UniCredit

Informácie o produktoch a službách

Tematické okruhy kurzov:

 • práca v prostredí MS Windows
 • textové, publikačné a prezentačné editory
 • tabuľkové procesory a štatistika, databázové systémy
 • tímová spolupráca a internet/intranet
 • projektové riadenie
 • počítačová grafika
 • programovanie a vývojové systémy
 • operačné systémy a počítačové siete

Kurzy trvajú obvykle 1 – 5 pracovných dní. Prihlásenie do kurzu je možné na základe verejnej ponuky, ktorú uverejňujeme na webovej stránke a formou pozvánok. Okrem toho organizujeme kurzy na objednávku na základe špecifických požiadaviek zákazníkov, a to v našich priestoroch i u zákazníka.


EDUKA spol. s r.o.

Riečna 2, 811 02 Bratislava
02/5464 3441–2, 0905 443 065
eduka@eduka.sk, www.eduka.sk

Pobočky: Bratislava
Rok vzniku: 1993
Certifikáty: ISO 9001:2009
Členstvo: AmCham, APSZ SR
Referencie: SSE, SPP, UNILEVER, PSS

Profil spoločnosti

EDUKA je vzdelávacia a poradenská spoločnosť poskytujúca personálne služby a spoluprácu pri riadení rozvoja ľudských zdrojov.
EDUKA má registrovanú ochrannú známku.
EDUKA je jednou z najstabilnejších poradenských spoločností na Slovensku. Pôsobí od roku 1993, takže v súčasnosti sú to už dlhé roky úspešného pôsobenia.
EDUKA realizovala vyše 500 rozvojových projektov a je jedným z vedúcich poskytovateľov služieb v oblasti rozvoja, tréningu a výberu ľudí.
EDUKA bola jedným z prvých poskytovateľov tréningových programov založených na zážitkovom type výcviku a identifikovania potenciálu formou hodnotiacich stredísk na Slovensku.

Informácie o produktoch a službách

Akreditované tréningové programy v oblasti Soft Skills.
Výber z ponuky tréningových programov:

 • riadenie a vedenie ľudí
 • komunikácia manažéra
 • vedenie pracovného tímu a koučing
 • konštruktívne riešenie konfliktov
 • správne manažérske rozhodovanie
 • organizácia času a zvládanie stresu
 • asertivita a osobnostný rast
 • strategický manažment, manažment zmeny
 • komunikácia s klientom a techniky predaja
 • psychológia ekonomického správania klienta

Strategic Solution – strategické riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov.


BPP Business School

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
02/5810 4030
bratislava@bpp.com, www.bpp.sk

Rok vzniku: 1976
Od roku 2009 je sučasťou skupiny Apollo Global Education Network.
44 školiacich centier v Európe, Ázii a Amerike.

Profil spoločnosti

BPP sa venuje jedinej činnosti, a to poskytovaniu vzdelávania a rozvoju vašej kariéry.

Počas nášho dlhodobého pôsobenia na vzdelávacom trhu sme vyškolili veľký počet účtovníkov, daňových poradcov, právnikov, manažérov rizikových pohľadávok, ľudí pracujúcich v oblasti poisťovníctva, marketingu a vo finančnom sektore.

Pre BPP pracuje celosvetovo viac ako 1 000 lektorov a školiteľov. Všetci lektori BPP sú vyškolení, aby vedeli efektívne prezentovať technické informácie spolu s praktickými skúsenosťami.

Informácie o produktoch a službách

Medzinarodné kvalifikácie

 • ACCA
 • CIMA
 • CIA
 • CFA
 • DipIFR
 • CIPD
 • MBA

Otvorené kurzy

 • Škola IFRS v praxi
 • Management Development Skills
 • Train the Trainer

Jazyková agentúra RESYL® – BRAIN-friendly SCHOOL®

SR: Bratislava, ČR: Šumperk
+420 583 250 280, 0903 340 363
resyl@resyl.cz, www.resyl.sk

Výučbové centrá:

 • pre SR hotel REPISKÁ, Nízke Tatry, www.repiska.sk
 • pre ČR hotel HAPPY STAR, Znojmo-Hnanice, www.hotelhappys­tar.cz

Profil spoločnosti

Jazyková agentúra RESYL® – Brain-friendly School® úspešne pôsobí v Českej republike i na Slovensku už od roku 1991. Ponúkame originálnu koncepciu výučby. Zakladáme si na individuálnom prístupe (jednu skupinu tvorí 6 až 8 osôb) a na priateľskej, uvoľnenej atmosfére rodinného typu. Dobrými a profesionálnymi pomocníkmi vám pri osvojovaní cudzieho jazyka budú naši kvalifikovaní a skúsení lektori.

Hlavnou náplňou sú Týždenné pobytové intenzívne kurzy angličtiny a nemčiny vo všetkých úrovniach pokročilosti, cykly sú nadväzné, metóda prirodzeného učenia. Výučba sa realizuje celoročne pre širokú verejnosť i firmy. Podľa želania pripravíme i kurzy na mieru – skupinovou i individuálnou formou.

Informácie o produktoch a službách

Neskúša sa, nebifľuje sa, a predsa to ide… Systém výučby BRAIN-friendly SCHOOL® je moderný spôsob výučby, ktorý rešpektuje prirodzené funkcie mozgu, a tým niekoľkonásobne urýchľuje celý učebný proces. S cudzím jazykom sa zblížite priamou cestou. Význam slov sa naučíte vo vetách, v kontexte príbehu, živým zábavným spôsobom. Gramatika je spracovaná systematickým spôsobom, previazane s textom. V kontakte s cudzincami spoznáte ďalšiu silnú stránku tohto spôsobu výučby. Učíte sa totiž hovorový jazyk, ktorý je orientovaný na typické každodenné situácie, a preto sa môžete okamžite zapojiť do rozhovoru. A čo je dôležité, budete rozumieť, pretože sa učíte počúvaním! Referencie absolventov: http://www.re­syl.cz/sk/refe­rence.html


Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
0905 123 858, 0910 220 325
amosk@amosk.sk, www.amosk.sk

Rok vzniku: 2003
Počet pracovníkov: 2
Počet lektorov: 15

Profil spoločnosti

Hlavnou činnosťou vzdelávacej agentúry AMOS-K, s. r. o., je organizovanie rekvalifikačných kurzov a seminárov, prenajímanie učebných priestorov.

Všetky kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR.

 • Kozmetička – starostlivosť o pleť
 • Kaderníčka/Ka­derník – strihanie, farbenie, melíry
 • Pedikúra – suchá – prístrojová a mokrá
 • Manikúra a nechtový dizajn – ošetrenie rúk, zdobenie nechtov
 • Vizážistika a koloristika – líčenie na všetky príležitosti od základov až po profesionálne
 • Opatrovateľka v Európskej únii – opatrovanie detí aj dospelých

Informácie o produktoch a službách

Výučbu organizujeme v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Umožňujeme pohyblivú formu štúdia s individuálnym prístupom k jednotlivcovi. Rekvalifikačné kurzy otvárame priebežne počas celého roka pre všetku verejnosť nad 16 rokov.

Poplatok za kurzy možno uhrádzať v splátkach. Minimálne 10% zľavy poskytujeme nezamestnaným uchádzačom, matkám na materskej a ŤZP. Pripravujeme na živnostenskú skúšku v rámci jednotlivých odborov, potrebnú pre získanie živnosti.


Person s.r.o.

Kováčska 40, 040 01 Košice
055/6771 556, 0907 949 499
person@person.sk, www.person.sk

Rok vzniku: 2001
Lektorský tím je zostavený z psychológov a odborníkov z rôznych oblastí. Vytvoríme školenia na mieru, podľa vašich požiadaviek.

Profil spoločnosti

 • personálne poradenstvo
 • výbery pracovníkov, rozvojové programy, koučing, DC a AC
 • psychologické posúdenia
 • manažérske poradenstvo

Oblasti pôsobenia:

 • školenia v oblasti mäkkých zručností, pre profesie, kde je nevyhnutný kontakt človeka s človekom v riadiacej činnosti, obchodníckej činnosti a pod.
 • kurzy v právnej oblasti pre manažérov
 • Mystery Shoping

Pôsobíme na území Slovenskej republiky, pripravujeme firemné programy, aj verejné kurzy.

Informácie o produktoch a službách

Ponúkame širokú paletu kurzov, tréningov pre pracovníkov, manažérov, top manažérov, ktorí si potrebujú osvojiť rýchlo a správne zručnosti rokovania s druhými, aby efektívne dosiahli svoje ciele: maximum s minimálnou námahou.

Tréningy vedú skúsení školitelia, ktorí pripravia zaujímavý program podľa potrieb pracoviska a aj skupiny účastníkov.

Iné ponuky:

 • Pri výbere pracovníkov ponúkame vlastné skúsenosti a odbornosť psychológov tak, aby sme vybrali motivovaných pracovníkov podľa potrieb firmy. Vyberáme aj talenty vo firme.
 • Psychologické vyšetrenia vodičov.

Školiace stredisko Antre

T. Tekela 10, 917 01 Trnava
0905 562 910
palova@antre.sk, www.pocitacove-kurzy.sk

Mobilná PC učebňa, školenia v SR.
Rok vzniku: 1999
Certifikáty: ECDL, MŠ SR
Spolupracujeme s profesionálnymi lektormi – podnikateľmi.

Profil spoločnosti

Špecializujeme sa na počítačové vzdelávanie. Preferujeme a podporujeme prezenčnú, osobnú a praktickú formu vzdelávania.
Našimi lektormi sú IT odborníci so skvelými komunikačnými zručnosťami a trpezlivosťou.

Oblasti pôsobenia:

 • prezenčné počítačové kurzy
 • e-learning a elektronické kurzy Office 2003 a 2007
 • akreditované kurzy MŠ SR
 • ECDL – testy a školenia
 • prenájom mobilnej učebne s notebookmi
 • prenájom PC učebne s interaktívnou tabuľou a pripojením na internet v Nitre
 • počítačové tábory pre deti

Informácie o produktoch a službách

 • MS Office 2010, 2007 – Excel funkcie, kontingenčné tabuľky, makrá, PowerPoint, Word, Outlook, Access
 • tvorba www stránok v Joomla a Google Sites
 • Google – on-line kancelária
 • Google kurzy – AdWords, AdSense, Analytics

Formy vzdelávania:

 • verejné semináre pre manažérov
 • kurzy šité na mieru priamo u zákazníka
 • IT kurzy pre firemné tímy spojené s teambuldingom a wellness programom
 • individuálne Skype konzultácie

Cieľová skupina:

 • počítačový laik – začiatočník až pokročilý
 • top manažéri, manažéri, pracovníci

Zapájame sa do projektov ESF.


Slovenský metrologický ústav

Karloveská 63, 842 55 Bratislava
02/6029 4527, 0902 220 721
palouova@smu.gov­.sk, www.smu.sk

Certifikáty: EN ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005

Profil spoločnosti

SMU zabezpečuje i vzdelávanie pre potreby praxe v oblasti metrológie, doktorandské štúdium a vykonávanie dizertačných skúšok vo vednom odbore. Od roku 1999 zaškoľuje pracovníkov z SR v odbore metrológie a v systéme manažérstva kvality.

SMU ponúka akreditované kurzy MŠ SR a semináre, ktoré sa uskutočňujú v klimatizovaných priestoroch SMU. Lektormi sú vysokokvalifikovaní odborníci v danej oblasti.

Absolventom akreditovaných kurzov sa vydáva osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou a neakreditovaných kurzov potvrdenie o absolvovaní kur­zu.

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky kurzov (67) z oblastí:

 • všeobecnej metrológie a legislatívy (zákony o metrológii, ISO 9001, ISO 10012)
 • systému manažérstva kvality (EN ISO 9001)
 • akreditácie (ISO/IEC 17025, EN ISO 15189)
 • metrológie veličín – dĺžky a času, hmotnosti a tlaku, prietoku, elektriny, ionizujúceho žiarenia, chémie, termometrie, fotometrie a rádiometrie
 • spracovania výsledkov merania – neistoty
 • akreditácie laboratórií, certifikačných a inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, normy EN ISO/IEC 17021, EN 45011, ISO/IEC Guide 65, ISO/IEC 17024

Vzdelávacia agentúra Swallow

Družstevná 10, 949 01 Nitra
0905 854 821
kurzy.swallow@gma­il.com, www.swallowsk­.szm.com

Pobočky: Košice, Poprad, Modra
Rok vzniku: 2008
Počet zamestnancov/lek­torov: 4/17
Referencie: SLSP, UPSVaR, Dalia

Profil spoločnosti

Organizujeme manažérske vzdelávanie (marketing, manažment) pre rôzne úrovne riadenia – všetkých manažérov a pracovníkov prvého kontaktu vo vašej firme alebo vami vybranom hotelovom zariadení.

Realizujeme kurzy akreditované MŠ SR – kozmetička, vizážistika, nechtový dizajn, kaderníčka, základy pedikúry, klasická masáž, opatrovateľstvo, aranžovanie kvetov, kuchár – čašník, andragogické minimum.

Školenia realizujeme v klimatizovaných priestoroch, maximálne 8 – 10 účastníkov v jednom kurze.

Oblasť pôsobnosti:

 • marketing manažment
 • rekvalifikačné kurzy

Informácie o produktoch a službách

 • kurzy marketingu a manažmentu
 • vrcholový manažment
 • riadenie pracovníkov
 • hodnotenie pracovníkov
 • manažment času
 • úspešný tím
 • sociálno-psychologický výcvik
 • motivácia a prezentácia

Kurzy realizujeme na základe vašej objednávky, prispôsobíme ich vašim potrebám, časovej náročnosti a počtu účastníkov.

Rekvalifikačné kurzy: beauty techniky (kozmetika, vizážistika, nechtový dizajn, pedikúra, kaderníctvo), opatrovateľstvo, klasická masáž, manuálna, aranžovanie kvetov, andragogické minimum, kuchár – čašník a iné


TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Panenská 7, 814 99 Bratislava
02/5443 1248, 0903 226 244, 0915 725 884
tcg@tcg.sk, www.tcg.sk

Rok vzniku: 1997
Členstvo: AIVD
Referencie: General Factoring, a. s., Metsä Tissue, a. s.

Profil spoločnosti

Spoločnosť TOP CONSULT GROUP, s. r. o., zabezpečuje pre svojich klientov komplexné poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Disponuje špecialistami s kvalifikovaným odborným zázemím. Čo robíme?

 • analyzujeme a identifikujeme vaše potreby
 • vzdelávacie akcie „šijeme na mieru“
 • tréningy vedieme interaktívnou formou
 • tréningy vyhodnocujeme pomocou spätných väzieb
 • overujeme efektivitu pomocou Follow-up

Oblasti pôsobnosti:

 • výbery zamestnancov, stredný a top manažment
 • tréningy Soft Skills
 • personálne poradenstvo

Informácie o produktoch a službách

Výber z ponuky tréningov: (viac ako 45)

 • Manažéri (riadenie a vedenie ľudí, motivácia zamestnancov, ako koučovať zamestnancov)
 • Personalisti (vedenie výberových pohovorov, vedenie hodnotiacich pohovorov, Zákonník práce)
 • Obchodníci (profesionálny obchodník, vyjednávacie zručnosti, komunikácia s náročným zákazníkom)
 • Nákupcovia
 • Špeciálne tréningy
 • všeobecné zručnosti, schopnosti a mnoho ďalších

Všetky kurzy organizujeme aj pre verejnosť.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou… Pracujeme s ľuďmi


Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity BBS EU

Palisády 22, 811 07 Bratislava
02/5930 2101, 02/5930 2130
bbs@euba.sk, www.euba.sk/bbs

Rok vzniku: 1990
Členstvo: AACSB International
Počet lektorov/zames­tnancov: 63/8
Partnerské organizácie: Franklin University

Profil spoločnosti

BBS poskytuje celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických odboroch.

Oblasti pôsobenia:

 • organizácia MBA štúdia
 • workshopy a odborné kurzy
 • príprava znalcov
 • e-learning

Cieľová skupina:

 • riadiaci pracovníci
 • absolventi vysokých škôl
 • potenciálni znalci

Informácie o produktoch a službách

Produkty:

 • part time MBA
 • General Managment Program – 1. stupeň Executive MBA

Workshopy z rôznych oblastí:

 • riadenie ľudských zdrojov
 • CRM systémy
 • Lean
 • Strategic Management a iné

Výber z ponuky kurzov:

 • jazyky (angličtina, nemčina)
 • výpočtová technika (Word, Excel)
 • Leadership, Customer Service, Business Etiquette and Professionalism

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
02/5477 2060, 02/5477 6323
vzdelavanie@uvs.sk, www.uvs.sk

Rok vzniku: 2002
Referencie: NAY, Orange, Siemens, Slovak Telekom, Kooperativa, PPA, MVSR, KROS, A-SICE, MV SR, MDVaRR SR

Profil spoločnosti

Spoločnosť ÚVS poskytuje široké možnosti vzdelávania dospelých. Našou hlavnou prednosťou sú skúsenosti, dôraz na kvalitu a komplexnosť ponúkaných služieb.

 • Ponúkame odborné vzdelávacie programy z rôznych oblastí profesijného zamerania.
 • Spolupracujeme s vysoko kvalifikovanými a skúsenými lektormi.
 • Programy sú pripravované pre menšie skupiny, čo umožňuje bližší kontakt a lepšiu komunikáciu.
 • Účastník získava osvedčenie o absolvovaní a pri akreditovaných kurzoch osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Informácie o produktoch a službách

Vzdelávacie programy:

 • odborná spôsobilosť – VO, BOZP, PO
 • legislatíva, financie
 • štátna správa, samospráva
 • manažérske vzdelávanie
 • vzdelávacie programy šité na mieru

Kongresové sužby:

 • komplexné konferenčné služby, kongresové priestory, učebne, internet, tlmočenie

Ubytovanie:

 • ÚVS hotel***, kapacita 148 lôžok

Gastronomické služby:

 • recepcie, bankety, svadby, občerstvenie

AiO Education s.r.o.

Partizánska cesta 3, Banská Bystrica
aio@aioeducati­on.sk, www.aioeducation.sk

Počet lektorov: 15
Referencie: Euromotor, Fines, Hyundai Motor Czech, Skalka arena, Language club – jazyková škola, VELCON, Vital, DS Systems

Profil spoločnosti

AiO Education, s. r. o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť poskytujúca profesionálne služby v oblasti vzdelávania.
Oblasti pôsobenia:

 • kurzy v oblasti manažérskych a obchodných zručností
 • kurzy v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • kurzy v oblasti počítačových zručností
 • poradenstvo v oblasti manažmentu
 • poradenstvo v oblasti RĽZ
 • poradenstvo pre nezamestaných

Cieľová skupina:

 • vedúci pracovníci
 • obchodní riaditelia
 • team leadri
 • obchodní referenti

Informácie o produktoch a službách

Manažérske zručnosti:

 • mediácia – alternatívne riešenie konfliktov
 • vedenie porád a workshopov
 • trénerské zručnosti
 • organizácia práce a oraganizácia zmeny
 • riadenie sekretariátu

Obchodné zručnosti:

 • obchodná komunikácia
 • základy úspechu obchodníka
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie ľudských zdrojov:

 • výber zamestnancov
 • riadenie ľudských zdrojov

Všetky kurzy organizujeme aj pre verejnosť.


Excellent Training, s.r.o.

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava
02/2077 0077, 0902 773 377
ext@appel.sk, www.ext.sk

Referencie: ABB, Alcatel, Allianz, Corinex, Europapier, G4S, Kraft Food, Millennium 000, Slovnaft, SlSP, SPP, T-com, Tatrabanka, TRW, U. S. Steel, Vizada, ZSE

Profil spoločnosti

S tímom erudovaných trénerov a konzultantov poskytujeme od roku 2001 služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov:

 • tréningy zamerané na rozvoj manažérskych, obchodných a komunikačných zručností
 • školenia a poradenstvo zamerané na projektové a procesné riadenie
 • odborné vzdelávanie pre manažérov rozvoja ľudských zdrojov a personalistov
 • poradenstvo pri tvorbe a implementácii rôznych HR systémov
 • poradenstvo a podporu pri tvorbe a implementácii HR projektov s financovaním z verejných zdrojov

Kurzy a tréningy realizujeme aj ako otvorené, pre individuálnych účastníkov.

Informácie o produktoch a službách

Manažérske tréningy a školenia: Hard – strategický manažment, manažment zmeny, projektový manažment, procesné riadenie
Soft – vedenie ľudí, motivácia a rozvoj pracovného výkonu, vedenie tímov
Obchodné tréningy – marketing, riadenie obchodu a obchodných tímov, obchodné zručnosti, rokovanie a vyjednávanie, CRM
Komunikačné tréningy – komunikácia, asertivita, konflikt, vyjednávanie, mediácia
HRDAcademy – workshopy pre HRD manažérov a špecialistov rozvoja ľudských zdrojov
Koučing – individuálny osobnostný a manažérsky rozvoj
HR poradenstvo AC/DC, manažérske a personálne audity, Performance Management


EuroTREND 21

Nám. slobody 16, 813 32 Bratislava
02/5249 4350
info@eurotren­d21.sk, www.eurotrend21.sk

Rok vzniku: 1991
Akreditácia: MŠ SR
Počet lektorov/zames­tnancov: 30/3
Referencie: VB Leasing, Johnson Controls, NOPE, Mercedes, AC Nielsen, KPMG

Profil spoločnosti

Jazyková škola EuroTREND 21 pôsobí v oblasti jazykovej výučby od roku 1991. Ponúka jazykové kurzy pre verejnosť a firmy a jazykové pobyty v zahraničí v krajinách, kde sa konkrétnym jazykom hovorí.

Naším cieľom je:

 • profesionálny prístup ku klientom a kvalitný vyučovací proces prostredníctvom kvalifikovaných lektorov
 • kreativita pri príprave a realizácii jednotlivých vyučovacích hodín
 • výber zaujímavých lokalít pre jazykové pobyty, kde sa zdokonalíte v cudzom jazyku, ale spoznáte aj život v danej krajine
 • neustále zlepšovanie našich služieb
 • spokojnosť našich klientov a dlhodobá spolupráca

Informácie o produktoch a službách

 • firemné kurzy
 • kurzy pre firmy šité na mieru so zameraním na posilnenie konkrétnych zručností
 • executive kurzy v zahraničí pre manažérov kombinované so športom
 • skupinové a individuálne kurzy pre verejnosť
 • angličtina, nemčina, španielčina, ruština, francúzština, taliančina, slovenský jazyk pre cudzincov
 • letné intenzívne kurzy doobeda aj poobede
 • ranné kurzy
 • kurzy pre deti
 • jazykové pobyty v zahraničí pre mládež, dospelých, rodiny s deťmi a seniorov
 • prípravné kurzy na získanie certifikátov
 • preklady z/do cudzích jazykov

JF, spol. s r.o.

Somolického 3, 960 01 Zvolen
045/5458 760, 0905 615 164
fulajtar@jf.sk, www.jf.sk

Pobočka: Zvolen
Rok vzniku: 2003
Certifikát: ISO

Profil spoločnosti

Spoločnosť JF, s. r. o., ponúka komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) v zmysle platnej legislatívy.

Oblasti pôsobenia:

 • kurzy a školenia v oblasti BOZP, OPP
 • základné kurzy, aktualizačné odborné prípravy, opakovacie školenia
 • odborné prehliadky, skúšky a technické prehliadky
 • zmluvné zabezpečenie BOZP a OPP s vypracovaním organizačných smerníc
 • psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel, ADR, zvláštne výstražné znamenia

Informácie o produktoch a službách

Kurzy a školenia:

 • školenia z BOZP a OPP
 • vodičov motorových vozidiel
 • školenie prvej pomoci
 • školenie prác vo výškach
 • školenie lešenárov
 • vodičov motorových vozíkov (VZV)
 • strojníkov stavebných strojov
 • obsluhy zdvíhacích (žeriavnici, viazači bremien), elektrických, tlakových (kuriči), plynových zariadení

Odborné prehliadky, skúšky a technické prehliadky:

 • zdvíhacích, tlakových, plynových, elektrických zariadení

Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
02/6828 6574, 0907 133 500
vkc@intenziva.sk, www.intenziva.sk

Rok vzniku: 2000
Certifikáty: ISO certifikát
Členstvo: SOPK, CIMA, SIMA, Klub personalistů ČR

Profil spoločnosti

Naším poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný a verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a diagnostiku osobnosti realizujeme v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Špecializujeme sa na ľudské zdroje a marketing, čo považujeme za základ prosperity a rozvoja každej organizácie. Zameriavame sa na zákazníka, využívame všetky dostupné formy komunikácie, podporujeme networking a spoluprácu odbornej verejnosti.

VKC INTENZÍVA, s. r. o., spolupracuje so širokým portfóliom lektorov a expertov z praxe, ktorí sú zárukou vysokej kvality a profesionality ponúkaných služieb.

Informácie o produktoch a službách

Rozvíjame kompetencie manažérov a špecialistov – sprístupňujeme dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy pre profesionálov.

Zameranie vzdelávacích programov:

 • HR Academy – cyklus seminárov
 • Marketing & Sales Academy – kurzy, workshopy
 • manažérske programy
 • špeciálne programy
 • jazykové kurzy

Ponúkame novinku na trhu – modernú diagnostiku osobnosti 3d (diagnostic – desing – development).


PhDr. Peter Ďurný, CONSULTING

Nám. A. Hlinku 36/9, Považská Bystrica
042/4327 198, 0911 369 555
consulting@vzde­lavanie.org, www.vzdelavanie.org

Rok vzniku: 1990
Lektorský zbor: 120 odborníkov
Akreditácia: Ministerstvo školstva SR č. 0782
Referencie: 400 firiem v SR a ČR
Rozsah pôsobnosti: celá EÚ

Profil spoločnosti

Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, CONSULTING sa zaoberá realizáciou vzdelávacích a tréningových aktivít, diagnostickými, analytickými a poradenskými činnosťami, vývojom a realizáciou podporných materiálov a pomôcok.

Firmu reprezentuje:

 • tím interných pracovníkov v Považskej Bystrici
 • tím externých pracovníkov v rámci celej SR
 • zbor lektorov, odborných a analytických pracovníkov

Cieľová skupina:

 • veľké, stredné, malé firmy, nadnárodné spoločnosti
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • úrady a inštitúcie verejnej správy

Informácie o produktoch a službách

Naše kľúčové oblasti:

 • manažment
 • marketing a obchod
 • komunikácia, obchodné zručnosti
 • imidž a podnikateľská etika
 • antistresový a zdravotný program
 • ekonómia a právo, medzinárodné podnikanie
 • zavádzanie a riadenie kvality
 • zvyšovanie efektivity výrobných procesov
 • výpočtová technika
 • príprava a realizácia projektov z Grantových schém a operačných programov ESF
 • vývoj a realizácia podporných materiálov a pomôcok, multimediálnych CD a DVD
 • e-learning

Vzdelávanie a poradenstvo