Katalóg Education 2015 - Personálne informačné systémy
HOUR, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
041/2861 515
obchod@hour.sk * www.hour.sk

Pobočky: Piešťany, Banská Bystrica, Košice
Certifikáty: ISO 9001, ISO 27001
Referencie: Železiarne Podbrezová, Doprastav, Osram, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstvo zdravotníctva SR, IKEA, Nemocnica Košice-Šaca, PetCenter Slovakia, Schindler Eskalátory, Alltoys

Profil spoločnosti

HOUR, spol. s r. o.
…pretože prinášať hodnoty znamená viac, ako tvoriť zisk.

Spoločnosť HOUR je viac ako 20 rokov stálicou na trhu informačných systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personalistiky a spracovania miezd. Komplexné riešenia prispôsobuje aktuálnym potrebám a požiadavkám zákazníkov.

Produkty a služby pod hlavičkou HOUR odzrkadľujú profesionalitu a dlhoročné skúsenosti stabilného tímu odborníkov a reflektujú na najnovšie technologické novinky. Systém HUMANET, HUMAN, eHUMAN a služba OUTSOURCING miezd odbremeňujú stovky zákazníkov od časovo aj finančne náročnej operatívy.

Informácie o produktoch a službách

 • HUMANET – on-line IS v cloude zastrešujúci personalistiku, mzdy, riadenie ľudských zdrojov, dochádzku, jednoduché a podvojné účtovníctvo
 • HUMAN – komplexný informačný systém riadenia ľudských zdrojov, personalistiky, miezd a dochádzky
 • eHUMAN – nadstavbové riešenie dostupné v prostredí internetového prehliadača
 • 24-HODINOVÝ PERSONÁLNY ASISTENT – riešenie na prístup všetkých zamestnancov k informáciám z oblasti personalistiky, miezd, dochádzky, vzdelávania a i.
 • OUTSOURCING personálnej a mzdovej agendy

BEŽNÝM ŠTANDARDOM SÚ KVALITNÉ SLUŽBY:

 • personalizácia informačných systémov
 • Hotline a ServiceDesk
 • technická podpora a servisné práce
 • včasný a kvalitný legislatívny update
 • flexibilný licenčný model aj formou prenájmu

AUTOCONT s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
02/3278 8811
info@autocont.sk * www.autocont.sk

Pobočka: Bratislavská 29, Žilina
041/5114 111, magmahcm@auto­cont.sk
Vznik: 1990 pod názvom K+K, člen ZRRĽZ
Referencie: SAG Elektrovod, Prima banka Slovensko, SES Tlmače, PPS Group Detva, Leaf Slovakia, Donghee, Ministerstvo životného prostredia SR, Getrag Ford Košice

Profil spoločnosti

AutoCont SK poskytuje komplexné IT riešenia a služby pre firemnú klientelu a štátnu správu. Zárukou kvality a spoľahlivosti je obchodná a servisná sieť na celom Slovensku, priame obchodné partnerstvá so silnými značkami, systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO a ďalšieho radu prestížnych certifikátov významných svetových výrobcov a dodávateľov produktov a technológií.

AutoCont SK je súčasťou AutoCont Holdingu, do ktorého ďalej patria AutoCont CZ a CAD Studio. Spoločnosť AutoCont SK, a. s., vyrába a dodáva IS Magma HCM na slovenský a český trh.

Informácie o produktoch a službách

AutoCont je osvedčeným dodávateľom informačno-komunikačných technológií, programových aplikácií, vlastných riešení a outsourcingu.

Informačný systém Magma HCM (Human Capital Management):

 • komplexnosť, účelnosť, stabilita
 • zákaznícky orientovaný vývoj aplikácie
 • odbornosť a skúsenosť realizačných tímov
 • jedinečná licenčná politika
 • príprava projektu, implementačné služby
 • dlhodobé partnerstvo – podpora, hotline, služby
 • možnosť prenájmu aplikácie
 • outsourcing personalistiky a miezd

SOFTIP, a.s.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
048/4340 111
softip@softip.sk * www.softip.sk

Pracoviská: Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Partizánske, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Žilina
Najvýznamnejší partneri: Microsoft, SAP, DELL, Hewlett-Packard, Ron Software, KASO

Profil spoločnosti

SOFTIP má ako jedna z významných slovenských IT firiem dlhoročné skúsenosti s návrhom a implementáciou softvérových projektov, vývojom a údržbou softvérových produktov a s tým spojenými službami.

Staráme sa o viac ako 3 000 zákazníkov, máme 31 000 používateľov a nájdete nás v ôsmich mestách na Slovensku.

Vyvíjame a servisne podporujeme vlastné softvérové produkty SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS, SOFTIP PACKET a zákaznícke informačné systémy, ktorých spoločným znakom je významné postavenie na trhu IT nielen na Slovensku, ale aj v oblasti penzijných fondov v Českej republike.

Informácie o produktoch a službách

SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS je komplexné riešenie na moderné riadenie ľudských zdrojov od definovania organizačnej schémy cez personálnu evidenciu, automatizované spracovanie miezd a platov, sociálnu starostlivosť o zamestnancov až po ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Aplikácia Ďalšie vzdelávania zamestnancov (DVZ) je prepojená s portálom www.education.sk, čo sprehľadňuje pestrú ponuku rôznych organizátorov školení a zjednodušuje zadávanie účasti zamestnancov na kurzoch, seminároch a konferenciách.
Nadstavbové riešenie SOFTIP eHR umožňuje prístup k dôležitým informáciám z oblasti riadenia ľudských zdrojov pre zamestnancov a ich riadiacich vedúcich aj s možnosťou nastavenia úrovne ich zadávania alebo schvaľovania.


Vema, s.r.o.

Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
02/2051 0900
vema@vema.sk * www.vema.sk

Počet pracovníkov skupiny Vema: 150
Obrat spoločnosti za rok 2013: 5,82 mil. EUR
Pobočky: Banská Bystrica, Praha, České Budějovice, Plzeň, Ostrava

Dvadsaťpäť rokov skúseností a vývoja.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Vema je pre svojich zákazníkov dodávateľom ucelených riešení v oblasti informačných systémov na riadenie ľudských zdrojov, ekonomiky a logistiky v štátnych i súkromných organizáciách v Českej a Slovenskej republike.

Všetky aplikácie poskytujeme aj v cloude.

Informačný systém Vema využíva takmer 7 000 organizácií. Medzi nimi:
Agroservis, ČSOB, G4S Secure Solutions (SK), OKAY Slovakia, Slovenská autobusová doprava Zvolen, Strojárne PKH, Trnavský samosprávny kraj, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Informácie o produktoch a službách

Personálny informačný systém HR Vema

Prístup k dátam odkiaľkoľvek
V portálovom riešení máte prístup cez internet k vybraným osobným aj firemným údajom. Manažéri majú prístup k údajom o podriadených.

Podklady na riadenie na pár kliknutí
On-line filtrovanie údajov a postupné prechody k podrobnejším prehľadom až do prvotnej evidencie.

Riešenie priamo pre vás
Pre každú organizáciu sú typické určité špecifiká, preto náš systém ponúkame vo variantoch pre podnikateľské subjekty, školstvo, zdravotníctvo, atď.


Elanor Slovakia, spol. s r.o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava
02/5024 4465
info@elanor.sk * www.elanor.sk

Pracoviská: Bratislava, Ružomberok, Galanta, Levice
Najvýznamnejší partneri: Slovnaft, VÚB, Tesco, Poštová banka, Allianz – Slovenská poisťovňa a i.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Elanor, s. r. o., pôsobí na českom a slovenskom trhu viac ako 21 rokov. Počas tohto obdobia sa stala jednou z najvýznamnejších spoločností dodávajúcich informačné systémy pre oblasť spracovania miezd a súvisiacej HR agendy. Zároveň je jednou z prvých spoločností, ktorá svoje služby rozšírila aj o mzdový Outsourcing.

Aktuálne má spoločnosť v rámci regiónu strednej a východnej Európy 10 vlastných dcérskych spoločností. Našou nespornou výhodou je vývoj vlastného softvéru, ktorý poskytuje efektívny nástroj na spracovanie mzdovej agendy a prácu s ľudskými zdrojmi.

Informácie o produktoch a službách

Informačný systém Elanor Global Java Edition, ktorý spoločnosť dodáva a neustále modernizuje, bol od samého počiatku vytváraný pre české a slovenské podmienky, prispôsobený českej a slovenskej legislatíve, a práve preto dokonale pokrýva všetky potreby firiem v ČR a SR.

EGJE rieši problematiku komplexne a integrovane pomocou moderných prostriedkov a know-how, ktoré používateľom umožňujú ľahké zvládnutie systému a poskytujú komfortné používateľské prostriedky. Súčasťou nášho systému je aktuálna databáza kurzov a konferencií z www.educati­on.sk.


GLOBESY, s.r.o.

Framborská 58
010 01 Žilina

041/5002 191
contact@globesy.sk
www.globesy.sk

Pobočky: Žilina, Bratislava
Referencie: Orange Slovensko, RWE, Tatra banka, E.ON, NET4GAS, SCA hygiene, T-systems, ŽSSK CARGO, ŽSR, Ministerstvo vnútra SR, Košický samosprávny kraj, Finančná správa SR, JAVYS, Bratislavská teplárenská, Lesy SR, VW Slovakia, SEPS, Sociálna poisťovňa, KIA Motors Slovakia

Profil spoločnosti

GLOBESY viac ako 12 rokov ponúka služby a riešenia založené na produktoch spoločnosti SAP, ktoré sú mimoriadne stabilné, funkčné a výkonné. Poslaním spoločnosti je byť „trusted advisor“ pre svojich klientov. Je autorizovaným partnerom spoločnosti SAP Slovensko. V roku 2014 sa stala prvým certifikovaným partnerom pre predaj SAP Cloud Human Resources na Slovensku, čím rozšírila ponuku o cloudové riešenie SuccessFactors. Počas pôsobenia získala do portfólia veľa spokojných zákazníkov nielen na Slovensku, ale aj v ďalších štátoch EÚ.

Náš prístup: Pre klienta sa snažíme nájsť najlepšie riešenie, efektívne implementovať a kombinovať organizačné a technické možnosti, dôsledne zavádzať riešenie do organizácie a zabezpečiť jeho plnú integráciu. Poskytujeme proaktívnu podporu. Staviame nielen na štandardných riešeniach SAP, ale v prípade potreby dokážeme vyvinúť, použiť alebo sprostredkovať aj ďalšie IT technológie.

Informácie o produktoch a službách

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • implementácia rodiny riešení SAP ERP
 • implementácia štandardných a špecializovaných riešení SAP HCM
 • cloudové HCM riešenia SuccessFactors
 • implementácia riešení pre finančné riadenie a podporu manažérskeho rozhodovania (SAP Finance, SAP Business Intelligence, SAP Personas, SAP Lumira a i.)
 • implementácia portálových a mobilných riešení (SAP NetWeaver, Sybase, SAP UI5 a i.)
 • vývoj riešení na mieru (JAVA, ABAP, WebDynpro a i.)
 • aplikačné a biznis poradenstvo
 • podpora a Outsourcing

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008, certifikátu v oblasti bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2005 a certifikátu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004.