Katalóg Education 2014 - Personálne informačné systémy
HOUR, spol. s r.o.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
041/2861 515
obchod@hour.sk * www.hour.sk

Pobočky: Piešťany, Banská Bystrica, Košice
Certifikáty: ISO 9001, ISO 27001
Referencie: Železiarne Podbrezová, Doprastav, Osram, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstvo zdravotníctva SR, IKEA, Nemocnica Košice-Šaca, PetCenter Slovakia, Schindler Eskalátory, Alltoys

Profil spoločnosti

ÚSPECH SPOLOČNOSTI NIE JE V ZISKU, KTORÝ VYTVORÍ, ALE V HODNOTE, KTORÚ PRINÁŠA OSTATNÝM ĽUĎOM.

Spoločnosť HOUR je viac ako 20 rokov stálicou na trhu informačných systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personalistiky a spracovania miezd. Komplexné riešenia prispôsobuje aktuálnym potrebám a požiadavkám zákazníkov.

Produkty a služby pod hlavičkou HOUR odzrkadľujú profesionalitu a dlhoročné skúsenosti stabilného tímu odborníkov a reflektujú na najnovšie technologické novinky. Systém HUMANET, HUMAN a služba OUTSOURCING miezd odbremeňujú stovky zákazníkov od časovo aj finančne náročnej operatívy.

Informácie o produktoch a službách

 • HUMAN – komplexný informačný systém riadenia ľudských zdrojov, personalistiky, miezd a dochádzky
 • HUMANET – on-line informačný systém v cloude, ktorý zastrešuje personalistiku, mzdy, riadenie ľudských zdrojov, dochádzku a jednoduché aj podvojné účtovníctvo
 • OUTSOURCING personálnej a mzdovej agendy

BEŽNÝM ŠTANDARDOM SÚ KVALITNÉ SLUŽBY:

 • úprava informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka
 • Hotline a ServiceDesk – jednotný centrálny systém na evidenciu a správu zákazníckych požiadaviek
 • technická podpora a servisné práce
 • včasný a kvalitný legislatívny update
 • flexibilný licenčný model aj formou prenájmu

AUTOCONT s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
02/3278 8811
info@autocont.sk * www.autocont.sk

Pobočka: Bratislavská 29, Žilina
041/5114 111, magmahcm@auto­cont.sk
Vznik: 1990 pod názvom K+K, člen ZRRĽZ
Referencie: SAG Elektrovod, Prima banka Slovensko, SES Tlmače, PPS Group Detva, Leaf Slovakia, Donghee, Ministerstvo životného prostredia SR, Getrag Ford Košice

Profil spoločnosti

AutoCont SK poskytuje komplexné IT riešenia a služby pre firemnú klientelu a štátnu správu. Zárukou kvality a spoľahlivosti sú obchodná a servisná sieť na celom Slovensku, priame obchodné partnerstvá so silnými značkami, systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO a ďalšieho radu prestížnych certifikátov významných svetových výrobcov a dodávateľov produktov a technológií.

AutoCont SK je súčasťou AutoCont Holdingu, do ktorého ďalej patria AutoCont CZ a CAD Studio. Spoločnosť AutoCont SK, a. s., vyrába a dodáva IS Magma HCM na slovenský a český trh.

Informácie o produktoch a službách

AutoCont je osvedčeným dodávateľom informačno-komunikačných technológií, programových aplikácií, vlastných riešení a outsourcingu.

Informačný systém Magma HCM (Human Capital Management):

 • komplexnosť, účelnosť, stabilita
 • zákaznícky orientovaný vývoj aplikácie
 • odbornosť a skúsenosť realizačných tímov
 • jedinečná licenčná politika
 • príprava projektu, implementačné služby
 • dlhodobé partnerstvo – podpora, hotline, služby
 • možnosť prenájmu aplikácie
 • outsourcing personalistiky a miezd

SOFTIP, a.s.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
048/4340 111
softip@softip.sk * www.softip.sk

Pracoviská: Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Partizánske, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Žilina
Najvýznamnejší partneri: Microsoft, SAP, DELL, Hewlett-Packard, Ron Software, KASO

Profil spoločnosti

SOFTIP má ako jedna z významných slovenských IT firiem dlhoročné skúsenosti s návrhom a implementáciou softvérových projektov, vývojom a údržbou softvérových produktov a s tým spojenými službami.

Staráme sa o viac ako 3 000 zákazníkov, máme 31 000 používateľov a nájdete nás v ôsmich mestách na Slovensku.

Vyvíjame a servisne podporujeme vlastné softvérové produkty SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS, SOFTIP PACKET a zákaznícke informačné systémy, ktorých spoločným znakom je významné postavenie na trhu IT nielen na Slovensku, ale aj v oblasti penzijných fondov v Českej republike.

Informácie o produktoch a službách

SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS je komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov od definovania organizačnej schémy cez personálnu evidenciu, automatizované spracovanie miezd a platov, sociálnu starostlivosť o zamestnancov až po ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Aplikácia Ďalšie vzdelávania zamestnancov (DVZ) je prepojená s portálom www.education.sk, čo sprehľadňuje pestrú ponuku rôznych organizátorov školení a zjednodušuje zadávanie účasti zamestnancov na kurzoch, seminároch a konferenciách.
Nadstavbové riešenie SOFTIP eHR umožňuje prístup k dôležitým informáciám z oblasti riadenia ľudských zdrojov pre zamestnancov a ich riadiacich vedúcich aj s možnosťou nastavenia úrovne ich zadávania alebo schvaľovania.


GLOBESY, s.r.o.

Framborská 58, 010 01 Žilina
041/5002 191
contact@globesy.sk * www.globesy.sk

Pobočky: Žilina, Bratislava
Referencie: Orange Slovensko, RWE, Tatra banka, E.ON, NET4GAS, SCA hygiene, T-systems, ŽSSK CARGO, ŽSR, MV SR, Košický samosprávny kraj, Finančná správa SR, JAVYS, Bratislavská teplárenská, Lesy SR, VW Slovakia, SEPS, Sociálna poisťovňa, KIA Motors Slovakia a ďalší

Profil spoločnosti

Spoločnosť GLOBESY viac ako 11 rokov ponúka špičkové IT riešenia a služby. Je autorizovaným partnerom spoločnosti SAP Slovensko.
Zameriava sa na návrh a implementáciu riešení založených na produktoch spoločnosti SAP. Počas pôsobenia získala do portfólia veľa spokojných zákazníkov nielen na Slovensku, ale aj v ďalších štátoch EÚ.

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • štandardné a špecializované riešenia HCM
 • implementácia rodiny riešení SAP ERP
 • portálové riešenia (platforma SAP NetWeaver)
 • mobilné technológie
 • vývoj riešení (JAVA, ABAP, WebDynpro a iné)
 • konzultačné služby a poradenstvo
 • podpora – GBS HelpDesk

Informácie o produktoch a službách

Náš prístup:

 • hľadáme najlepšie riešenie
 • pri implementácii efektívne kombinujeme organizačné a technické možnosti
 • dôsledne zavedieme riešenie do organizácie
 • zabezpečíme jeho integráciu
 • poskytneme proaktívnu podporu

Zabezpečíme:

 • Plánovanie: Organizačná schéma/Pozície/Opis
 • Riadenie: Úlohy/Informá­cie/Formuláre/Wor­kflow
 • Motiváciu: Hodnotenie/Od­meňovanie/Bene­fity
 • Kompetencie: Znalosť/Vzdelá­vanie/Talenty
 • Administratívu: Dochádzka/Služobné cesty/Údaje o zamestnancoch
 • Legislatívu: Výpočet miezd podľa platnej legislatívy

Vema, s.r.o.

Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
02/2051 0900
vema@vema.sk * www.vema.sk

Počet pracovníkov skupiny Vema: 144
Obrat spoločnosti za rok 2012: 6,22 mil. EUR
Pobočka: Banská Bystrica

Dvadsaťštyri rokov skúseností a vývoja.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Vema je pre svojich zákazníkov dodávateľom ucelených riešení v oblasti informačných systémov pre riadenie ľudských zdrojov, ekonomiky a logistiky v štátnych i súkromných organizáciách v Českej a Slovenskej republike.

Všetky aplikácie poskytujeme aj v cloude.

Informačný systém Vema využíva takmer 7 000 organizácií. Medzi nimi:
Agroservis, ČSOB, G4S Secure Solutions (SK), OKAY Slovakia, Slovenská autobusová doprava Zvolen, Strojárne PKH, Trnavský samosprávny kraj, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Informácie o produktoch a službách

Personálny informačný systém HR Vema

Prístup k dátam odkiaľkoľvek
V portálovom riešení máte prístup cez internet k vybraným osobným aj firemným údajom. Manažéri majú prístup k údajom o svojich podriadených.

Podklady na riadenie na pár kliknutí
On-line filtrovanie údajov a postupné prechody k podrobnejším prehľadom až do prvotnej evidencie.

Riešenie priamo pre vás
Pre každú organizáciu sú typické určité špecifiká, preto náš systém ponúkame vo variantoch pre podnikateľské subjekty, školstvo, zdravotníctvo, atď.


Elanor Slovakia, spol. s r.o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava
02/5024 4465
info@elanor.sk * www.elanor.sk

Pracoviská: Bratislava, Ružomberok, Galanta, Levice
Najvýznamnejší partneri: Slovenské elektrárne, Slovnaft, VÚB, Tesco, Poštová banka, Allianz – Slovenská poisťovňa a ďalší

Profil spoločnosti

Spoločnosť Elanor, s. r. o., pôsobí na českom a slovenskom trhu viac ako 21 rokov. Počas tohto obdobia sa stala jednou z najvýznamnejších spoločností dodávajúcich informačné systémy pre oblasť spracovania miezd a súvisiacej HR agendy. Zároveň je jednou z prvých spoločností, ktorá svoje služby rozšírila aj o mzdový outsourcing.

Aktuálne má spoločnosť v rámci regiónu strednej a východnej Európy 11 vlastných dcérskych spoločností. Našou nespornou výhodou je vývoj vlastného softvéru, ktorý poskytuje efektívny nástroj na spracovanie mzdovej agendy a prácu s ľudskými zdrojmi.

Informácie o produktoch a službách

Informačný systém Elanor Global Java Edition, ktorý spoločnosť dodáva a neustále modernizuje, bol od samého počiatku vytváraný pre české a slovenské podmienky, prispôsobený českej a slovenskej legislatíve, a práve preto dokonale pokrýva všetky potreby firiem v ČR a SR.

EGJE rieši problematiku komplexne a integrovane pomocou moderných prostriedkov a know-how, ktoré používateľom umožňujú ľahké zvládnutie systému a poskytujú komfortné používateľské prostriedky. Súčasťou nášho systému je aktuálna databáza kurzov a konferencií z www.educati­on.sk.