Katalóg Education 2013 - Personálne informačné systémy
HOUR, spol. s r.o.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
041/2861 515
obchod@hour.sk * www.hour.sk

Pobočky: Piešťany, Banská Bystrica, Košice
Certifikáty: ISO 9001, ISO 27001
Referencie: Železiarne Podbrezová, Doprastav, Osram, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstvo zdravotníctva SR, IKEA, Nemocnica Košice-Šaca, PetCenter Slovakia, Schindler Eskalátory, ALLTOYS

Profil spoločnosti

HOUR, spol. s r. o., je softvérová spoločnosť, ktorej história sa začala písať v roku 1993. Sme autorom niekoľkých produktov zameraných na problematiku spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov. Nosnými produktmi sú v súčasnosti informačné systémy HUMAN a HUMANET vyvíjané a zdokonaľované na základe našich dlhoročných skúseností. Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je outsourcing miezd ako forma strategickej podpory a efektívna možnosť úspory financií v spoločnostiach. Naše 20-ročné skúsenosti a odborný tím zamestnancov sú zárukou nielen profesionálnej implementácie a zavedenia informačného systému do ostrej prevádzky, ale i kvalitného a komplexného zabezpečenia technickej pomoci a odbornej poradenskej služby hotline pri spracovaní miezd a riadení ľudských zdrojov pre všetkých našich zákazníkov.

Informácie o produktoch a službách

 • HUMAN – komplexný informačný systém (IS) na personalistiku, mzdy, riadenie ľudských zdrojov a dochádzku
 • HUMANET – on-line IS na personalistiku, mzdy, vzdelávanie, dochádzku a účtovníctvo
 • OUTSOURCING miezd a personálnej agendy
 • úprava IS podľa požiadaviek zákazníka
 • hotline – odborná poradenská služba
 • ServiceDesk – jednotný centrálny systém na evidenciu a správu zákazníckych požiadaviek
 • technická podpora a servisné práce
 • organizácia školení k obsluhe našich softvérov a k mzdovej problematike

AUTOCONT s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
02/3278 8811
info@autocont.sk * www.autocont.sk

Pobočka: Bratislavská 29, Žilina
041/5114 111, magmahcm@auto¬con­t.sk
Vznik: 1990 pod názvom K+K, člen ZRRĽZ
Referencie: SAG Elektrovod, PRIMA BANKA Slovensko, SES Tlmače, PPS Group Detva, Leaf Slovakia, Donghee, Ministerstvo životného prostredia SR, Getrag Ford Košice

Profil spoločnosti

AutoCont SK poskytuje komplexné IT riešenia a služby pre firemnú klientelu a štátnu správu. Zárukou kvality a spoľahlivosti sú obchodná a servisná sieť na celom Slovensku, priame obchodné partnerstvá so silnými značkami, systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia firmy. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO a ďalšieho radu prestížnych certifikátov významných svetových výrobcov a dodávateľov produktov a technológií.

AutoCont SK je súčasťou AutoCont Holdingu, do ktorého ďalej patria AutoCont CZ a CAD Studio. Spoločnosť AutoCont SK, a. s., vyrába a dodáva IS Magma HCM na slovenský a český trh.

Informácie o produktoch a službách

AutoCont je osvedčeným dodávateľom informačno-komunikačných technológií, programových aplikácií, vlastných riešení a outsourcingu.

Informačný systém Magma HCM (Human Capital Management):

 • komplexnosť, účelnosť, stabilita
 • pro-zákaznícky orientovaný vývoj aplikácie
 • odbornosť a skúsenosť realizačných tímov
 • jedinečná licenčná politika
 • príprava projektu, implementačné služby
 • dlhodobé partnerstvo – podpora, hotline, služby
 • možnosť prenájmu aplikácie
 • outsourcing personalistiky a miezd

SOFTIP, a.s.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
048/4340 111
softip@softip.sk * www.softip.sk

Pracoviská: Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Partizánske, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Žilina
Najvýznamnejší partneri: Microsoft, SAP, DELL, HP, RON SOFTWARE, KASO

Profil spoločnosti

SOFTIP má ako jedna z významných slovenských IT firiem dlhoročné skúsenosti s návrhom a implementáciou softvérových projektov, vývojom a údržbou softvérových produktov a s tým spojenými službami.

Staráme sa o viac ako 3 000 zákazníkov, máme 31 000 používateľov a nájdete nás v ôsmich mestách na Slovensku.

Vyvíjame a servisne podporujeme vlastné softvérové produkty SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS, SOFTIP PACKET a zákaznícke informačné systémy, ktorých spoločným znakom je významné postavenie na trhu IT nielen na Slovensku, ale aj v oblasti penzijných fondov v Českej republike.

Informácie o produktoch a službách

SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS je komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov od definovania organizačnej schémy cez personálnu evidenciu, automatizované spracovanie miezd a platov, sociálnu starostlivosť o zamestnancov až po ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Aplikácia Ďalšie vzdelávania zamestnancov (DVZ) je prepojená s portálom www.education.sk, čo sprehľadňuje pestrú ponuku rôznych organizátorov školení a zjednodušuje zadávanie účasti zamestnancov na kurzoch, seminároch a konferenciách.
Nadstavbové riešenie SOFTIP eHR umožňuje prístup k dôležitým informáciám z oblasti riadenia ľudských zdrojov pre zamestnancov a ich riadiacich vedúcich aj s možnosťou nastavenia úrovne ich zadávania alebo schvaľovania.


GLOBESY, s.r.o.

Framborská 58, 010 01 Žilina
041/5002 191
contact@globesy.sk * www.globesy.sk

Pobočky: Žilina, Bratislava
Vybrané referencie: Orange Slovensko, RWE, Tatra banka, E.ON, NET4GAS, SCA hygiene, T-systems, ŽSSK CARGO, ŽSR, MV SR, Košický samosprávny kraj, Finančná správa SR, JAVYS, Bratislavská teplárenská, Lesy SR, VW Slovakia, SEPS, Sociálna poisťovňa, KIA Motors Slovakia

Profil spoločnosti

Spoločnosť GLOBESY už 10 rokov ponúka špičkové IT riešenia a služby. Zameriava sa na návrh a implementáciu riešení založených na produktoch spoločnosti SAP. Je autorizovaným partnerom spoločnosti SAP Slovensko. Počas pôsobenia získala do portfólia veľa spokojných zákazníkov na Slovensku, ale aj v ďalších štátoch EÚ.

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • HCM štandardné a špecializované riešenia
 • implementácia rodiny riešení SAP ERP
 • portálové riešenia (platforma SAP NetWeaver)
 • mobilné technológie
 • vývoj riešení (JAVA, ABAP, WebDynpro a i.)
 • konzultačné služby a biznis poradenstvo
 • podpora – GLOBESY HelpDesk

Informácie o produktoch a službách

Náš prístup:

 • pri návrhu hľadáme najlepšie riešenie
 • implementujeme efektívnu kombináciu organizačného a technického riešenia
 • dôsledne zavedieme riešenie do organizácie
 • integrácia (čo sa dá, chcete zadávať len raz)
 • stála podpora (pred, po, počas)

Zabezpečíme:

 • Plánovanie – organizačná schéma/pozície/opis
 • Riadenie – úlohy/informá­cie/formuláre/Wor­kflow
 • Motiváciu – hodnotenie/od­meňovanie/bene­fity
 • Kompetencie – znalosť/vzdelá­vanie/talenty
 • Administratívu – dochádzka/služ. cesty/zam. dáta
 • Legislatívu – výpočet miezd podľa platnej legislatívy