Katalóg Education 2015 - Konferencie

1. štvrťrok


Ľudské zdroje
TRÉNING, KOUČING A LEADERSHIP – FÓRUM
HR Development Academy
www.hrda.sk
12. 2. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia a majitelia spoločností, manažéri vzdelávania, manažéri rozvoja ľudských zdrojov, HR špecialisti a manažéri
Hlavný cieľ: HR DEVELOPMENT ACADEMY je séria workshopov a konferencií, ktorá vytvára platformu na prezentáciu Best Practices, výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov.

Ľudské zdroje
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV – 5. ročník
HR Development Academy
www.hrda.sk
19. 3. – 20. 3. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia a majitelia spoločností, manažéri vzdelávania, manažéri rozvoja ľudských zdrojov, HR špecialisti a manažéri
Hlavný cieľ: HR DEVELOPMENT ACADEMY je séria workshopov a konferencií, ktorá tvorí platformu na prezentáciu Best Practices, výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov.

2. štvrťrok

Manažment/Projektový manažment
Konferencia BPUGTM SLOVENSKO 2015: PRÍBEHY O PROJEKTOVOM RIADENÍ
BPUG Slovensko
www.bpug.sk
22. 4. – 23. 4. 2015
Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava
Cieľová skupina: manažéri z rôznych odvetví
Hlavný cieľ: Výmena praktických skúseností z projektového riadenia, oboznámenie s novými trendmi a spolupráca v oblasti projektového riadenia. Súčasťou konferencie je praktický workshop na tému Profil projektového manažéra pre prax (termín konania workshopu 22. 4. 2015).

Ľudské zdroje
Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov – 15. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.hrcomm.sk
23. 4. – 24. 4. 2015
Demänovská dolina
Cieľová skupina: vrcholoví manažéri, HR manažéri, personalisti, HR špecialisti
Hlavný cieľ: Vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a informácií z oblasti Compenben, Performance Management, tvorba HR stratégie a Talent Management.

Ekonomika/Marketing a obchod/Ľudské zdroje
BIZNIS FÓRUM 2015 – Biznis očami lídrov
Quick'n'Smart Solutions s.r.o.
www.sofisol.sk
29. 4. 2015
Modra-Harmónia, Hotel Zochova chata
Cieľová skupina: vrcholový a stredný manažment, obchodníci, špecialisti komunikácie a každý, kto chce robiť úspešný, efektívny a jednoduchý biznis
Hlavný cieľ: "Len ten, kto chce vidieť, uvidí." Pozrite sa očami uznávaných lídrov biznisu na to, ako robiť biznis úspešne, efektívne a jednoducho. Nájdite odpovede na to, ako budovať networking, robiť veci jednoducho, inšpirovať seba a iných, vidieť a byť videný...

Ľudské zdroje/Manažment
Motiv P Business Brunch®
agentúra Motiv P, s.r.o.
www.motivp.com
apríl 2015
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri, personalisti, HR manažéri
Hlavný cieľ: Motiv P Business Brunch® patrí k najnavštevovanejším stretnutiam personalistov. Motiv P realizuje túto akciu už od roku 2005 a pre personalistov je vstup zadarmo. Vždy sa preberajú predovšetkým témy, ktoré predpovedajú blízku budúcnosť.

Ľudské zdroje
TALENT MANAŽMENT A PLÁNOVANIE NÁSTUPNÍCTVA – FÓRUM
HR Development Academy
www.hrda.sk
21. 5. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia a majitelia spoločností, manažéri vzdelávania, manažéri rozvoja ľudských zdrojov, HR špecialisti a manažéri
Hlavný cieľ: V súčasnosti môže byť ťažké nájsť talentovaného a oddaného zamestnanca. Čo však môže byť ešte zložitejšie, je identifikovať jeho talent a rozvíjať ho natoľko, aby sme o talentovaného zamestnanca neprišli.

Ľudské zdroje
HOUR BIZNIS RAŇAJKY – 2. ročník
HOUR spol. s r. o.
www.hour.sk
máj 2015
Žilina
Cieľová skupina: vedúci pracovníci, manažéri, HR špecialisti, personalisti malých, stredných a veľkých firiem
Hlavný cieľ: Informovať o nových riešeniach a nástrojoch v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personalistiky, spracovania miezd a softvérových riešení týchto oblastí. Možnosť podeliť sa o skúsenosti z praxe a získať odborné odpovede na otázky v tejto problematike.

Verejná správa/Informačné technológie
Jarná ITAPA 2015
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
máj 2015
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov a projektových manažérov z verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora a vytvára platformu na vzájomné informovanie.

Manažment
Management Live 2015 – 8. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
3. 6. 2015
Modra
Cieľová skupina: vrcholový manažment výrobných spoločností, manažment inovácií a produktov, strategický a krízový manažment, konatelia
Hlavný cieľ: Case studies o tom, ako zvládnuť manažment od vízie až po realizáciu nápadu. Ako expandovať na zahraničné trhy? Ako a kde začať, ktorý trh je správny? Ako je to s efektivitou v spoločnostiach? Inšpirácie a rady od úspešných manažérov.

Ľudské zdroje
Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov – 18. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.hrcomm.sk
18. 6. – 19. 6. 2015
Demänovská dolina
Cieľová skupina: manažéri a špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, HR poradcovia a poskytovatelia vzdelávania
Hlavný cieľ: Výmena skúseností z oblasti Recruitment, duálne vzdelávanie, koučing a mentoring a nových foriem interného vzdelávania.

Ľudské zdroje/Manažment/Rozvoj ľudí
HRLeaders 2015: Budúcnosť v HR – 7 smrteľných hriechov HR managementu – 2. ročník
Maxman Consultants
www.hrleaders.sk
jún 2015
River´s club, Tyršovo nábrežie, Bratislava
Cieľová skupina: HR manažéri a špecialisti, majitelia firiem, vrcholoví manažéri a všetci tí, ktorým je blízka téma rozvoja ľudí
Hlavný cieľ: HRLeaders je konferencia, ktorej program tvoria špičkoví profesionáli z oblasti ľudských zdrojov a manažmentu. Ľudia, ktorí sa radi podelia o skúsenosti a odborné vedomosti nadobudnuté prácou na najvyšších pozíciách vo firmách.

Ľudské zdroje/Manažment
Motiv P Business Brunch®
agentúra Motiv P, s.r.o.
www.motivp.com
jún 2015
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri, personalisti, HR manažéri
Hlavný cieľ: Motiv P Business Brunch® patrí k najnavštevovanejším stretnutiam personalistov. Motiv P realizuje túto akciu už od roku 2005 a pre personalistov je vstup zadarmo. Vždy sa preberajú predovšetkým témy, ktoré predpovedajú blízku budúcnosť.

3. štvrťrok

Ľudské zdroje
New Visions in HR 2015 – 8. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
23. 9. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: manažérske zložky podieľajúce sa na riadení HR, špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, personálne a recruitmentové agentúry
Hlavný cieľ: Trvalo udržateľný rozvoj v oblasti ľudských zdrojov. Inovatívne prístupy k vzdelávaniu pracovníkov vo výrobných spoločnostiach, podpora kultúry, zdravia a bezpečnosti vo firme. To sú témy, ktoré odznejú na konferencii New Visions in HR 2015!

Ľudské zdroje
AGILNÉ RIADENIE VÝKONNOSTI – FÓRUM
HR Development Academy
www.hrda.sk
24. 9. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia a majitelia spoločností, manažéri vzdelávania, manažéri rozvoja ľudských zdrojov, HR špecialisti a manažéri
Hlavný cieľ: Ako správne zaviesť postupy agilného radenia do procesov spoločnosti? Je metodika agilného riadenia správnou voľbou pre riadenie výkonnosti zamestnancov?

Ľudské zdroje
HOUR BIZNIS RAŇAJKY – 2. ročník
HOUR spol. s r. o.
www.hour.sk
september 2015
Bratislava
Cieľová skupina: vedúci pracovníci, manažéri, HR špecialisti, personalisti malých, stredných a veľkých firiem
Hlavný cieľ: Informovať o nových riešeniach a nástrojoch v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personalistiky, spracovania miezd a softvérových riešení týchto oblastí. Možnosť podeliť sa o skúsenosti z praxe a získať odborné odpovede na otázky v tejto problematike.

4. štvrťrok

Manažment
Projektový manažment – deliace čiary medzi úspechom a neúspechom v projektoch
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
20. 10. – 21. 10. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: CEOs, projektoví manažéri, vedúci projektových kancelárií, CIOs
Hlavný cieľ: Na prípadových štúdiách a v diskusných fórach prezentovať všeobecne aplikovateľné Best Practices, osvedčené metodiky či modely z projektového riadenia v rôznych oblastiach i požadované Soft Skills na projektové riadenie.

Ľudské zdroje/Manažment
Motiv P Business Brunch®
agentúra Motiv P, s.r.o.
www.motivp.com
október 2015
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri, personalisti, HR manažéri
Hlavný cieľ: Motiv P Business Brunch® patrí k najnavštevovanejším stretnutiam personalistov. Motiv P realizuje túto akciu už od roku 2005 a pre personalistov je vstup zadarmo. Vždy sa preberajú predovšetkým témy, ktoré predpovedajú blízku budúcnosť.

Ľudské zdroje
HR Salon – 14. ročník
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
5. 11. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: HR manažéri a špecialisti, personalisti, vzdelávacie a poradenské spoločnosti, lektori, konzultanti, kouči
Hlavný cieľ: Spájať HR komunitu s vrcholovým manažmentom, umožniť výmenu skúseností a know-how, vytvárať priestor na získavanie aktuálnych informácií o nových projektoch a trendoch z oblasti HR, ďalšieho vzdelávania a rozvoja ľudí a vzájomne sa inšpirovať.

Ľudské zdroje
HR CONTROLLING – FÓRUM
HR Development Academy
www.hrda.sk
12. 11. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia a majitelia spoločností, manažéri vzdelávania, manažéri rozvoja ľudských zdrojov, HR špecialisti a manažéri
Hlavný cieľ: Pracuje vaše HR oddelenie efektívne? Investujete do správnych ľudí a využívate ich znalosti dostatočne? Ako zberať dáta, čo a ako vyhodnotiť? Môže HR Controlling zvýšiť tržby a motiváciu či uľahčiť prácu?

Verejná správa/Informačné technológie
MEDZINÁRODNÝ KONGRES ITAPA 2015 – 14. ročník
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
november 2015
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci a experti v oblasti realizácie e-Governmentu a projektov informatizácie
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov a projektových manažérov z verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora a vytvára platformu na vzájomné informovanie.

Vzdelávanie
Work in Balance Bratislava 2015 – 2. ročník
OK agency s. r. o.
http://workinbalance.sk
november 2015
Bratislava
Cieľová skupina: personálne oddelenia, riadiaci a výkonní predstavitelia spoločností
Hlavný cieľ: Podporiť vybudovanie zdravého životného štýlu vo firmách a úsilie zamestnávateľov a zamestnancov efektívne rozdeliť čas a energiu medzi prácu, rodinu, pohyb a relaxáciu. Všetky tieto aspekty života sa totiž podieľajú na jeho každodennej kvalite.

Ľudské zdroje
EMPLOYER BRANDING – FÓRUM
HR Development Academy
www.hrda.sk
10. 12. 2015
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia a majitelia spoločností, manažéri vzdelávania, manažéri rozvoja ľudských zdrojov, HR špecialisti a manažéri
Hlavný cieľ: Ako vaši zamestnanci vnímajú HR oddelenie vo vašej spoločnosti? Aký vplyv má názor a prezentácia vašimi zamestnancami na meno spoločnosti? Ste v očiach verejnosti žiadaným zamestnávateľom? Prečo to tak je, resp. nie je?

Ľudské zdroje/Manažment
Motiv P Business Brunch®
agentúra Motiv P, s.r.o.
www.motivp.com
december 2015
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri, personalisti, HR manažéri
Hlavný cieľ: Motiv P Business Brunch® patrí k najnavštevovanejším stretnutiam personalistov. Motiv P realizuje túto akciu už od roku 2005 a pre personalistov je vstup zadarmo. Vždy sa preberajú predovšetkým témy, ktoré predpovedajú blízku budúcnosť.