Katalóg Education 2014 - Konferencie

1. štvrťrok


Informačné technológie/Vzdelávanie
SAMI 2014 – 12. ročník
elfa, s.r.o.
http://conf.uni-obuda.hu/sami2014
23. 1. – 25. 1. 2014
Herľany
Cieľová skupina: vedeckí a akademickí pracovníci z oblasti informatiky, kybernetiky a automatizácie
Hlavný cieľ: 12. ročník medzinárodného IEEE sympózia je venovaný problematike aplikovanej počítačovej inteligencie a informatiky.

Stavebníctvo
Construction Conference 2014 – 8. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
12. 2. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: projektoví manažéri, developeri a stavební podnikatelia, top manažment z oblasti stavebníctva a realít, architekti
Hlavný cieľ: Stavajte veľké byty a pritiahnete do miest bonitnejšiu klientelu! – skutočnosť alebo fikcia? Je súvislosť medzi rastúcim počtom chýb alebo prác na stavbách a činnosťou alebo nečinnosťou projektantov?

Ľudské zdroje
Festival INNER WINNER Slovensko – 3. ročník
Atlantis Slovensko, s.r.o.
www.inner-winner.sk
7. 3. – 9. 3. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: pracovníci so záujmom o inovatívne myšlienky vo vzdelávaní a osobný rast vo firmách hľadajúci inšpiráciu, odvahu a transformáciu
Hlavný cieľ: Vytvoriť inšpiratívne prostredie pre návštevníkov nielen z korporátneho prostredia (riaditelia, manažéri, HR manažéri, tímoví lídri), ale zároveň vytvoriť platformu na stretávanie a zdieľanie skúseností pre lektorov, koučov a konzultantov.

Doprava a logistika
Logistic Conference 2014 – 8. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
19. 3. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri logistiky výrobných a dodávateľských firiem, top manažment dopravných, prepravných, logistických a špedičných spol.
Hlavný cieľ: Trendy v in-house logistike, Quality Management vo výrobnej logistike, Riadenie logistiky a kontroling logistických nákladov. Možnosti dopravcov znižovať logistické náklady. Predstavenie služieb pre logistické centrá. Kombinácia rôznych druhov dopravy.

Informačné technológie
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI (CERD) – 10. ročník
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
20. 3. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri, špecialisti rádiokomunikačných služieb a zariadení, predstavitelia a zástupcovia rádiokomunikačných organizácií
Hlavný cieľ: Informovanie odbornej verejnosti o záujme EÚ vytvoriť jednotný digitálny trh, najnovších výsledkoch rozvoja mobilných širokopásmových sietí a novej generácii TV.

Ľudské zdroje
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV – 4. ročník
HR Development Academy
www.hrda.sk
20. 3. – 21. 3. 2014
Demänovská dolina
Cieľová skupina: CEO, vrcholoví manažéri, HR manažéri, manažéri a špecialisti rozvoja ľudských zdrojov
Hlavný cieľ: Cieľom je priniesť aktuálne informácie pre všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú oblasťou rozvoja ľudských zdrojov, predstaviť zmeny a trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie, a poskytnúť inšpirácie a praktické skúsenosti odborníkov z významných firiem.

Zdravotníctvo
Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2014 – 7. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.kazuistika.sk
21. 3. – 22. 3. 2014
Žilina
Cieľová skupina: odborníci všetkých špecializácií v pediatrii a praktickí lekári pre deti a dorast, pediatri a špecialisti z lôžkových oddelení
Hlavný cieľ: Vytvoriť priestor a podmienky na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zavádzania nových diagnostických a liečebných postupov. Poskytnúť možnosť upozorniť na prípadné diagnostické a terapeutické omyly s prevenciou ich neopakovania v budúcnosti.

Doprava a logistika
LOG-IN SK 2014 – 8. ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.sk
27. 3. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažment a vrcholový manažment logistických, výrobných a obchodných spoločností
Hlavný cieľ: Podujatie prináša praktické informácie a obchodné kontakty v interaktívnej forme prezentácií, diskusií a stretnutí v rámci odborného a neformálneho programu. Fórum LOG-IN, jediné svojho druhu na Slovensku, zahŕňa workshop a Logistický Business Mixer.

2. štvrťrok

Marketing a obchod
Marketing LIVE 2014 – 11. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
9. 4. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví a kreatívni riaditelia, brand manažéri, špecialisti marketingu, media planneri, media buyeri, event a PR manažéri
Hlavný cieľ: Myslite v širších súvislostiach: Prepojte off-line a on-line v harmonizovanej stratégii marketingovej komunikácie. Sociálne médiá by nemali byť jediným nástrojom vašej stratégie, mali by byť najmä podporou. Ako integrovať sociálne médiá s vašou SEO stratégiou.

Manažment/Ľudské zdroje
Biznis Fórum 2014, Úspech v sieti – 8. ročník
Quick'n'Smart Solutions s.r.o.
www.quick-smart.sk
9. 4. 2014
Modra-Harmónia
Cieľová skupina: top manažment, stredný manažment, obchodníci a podnikatelia z finančného a nefinančného sektora
Hlavný cieľ: Získať inšpirácie a skúsenosti od top manažérov slovenského a českého biznisu na tému Ako objavovať, uchopiť a udržať úspech v biznise. Čo je potrebné vnímať, vidieť, robiť, aby sme chytili úspech do pomyselnej siete a dokázali ho v nej udržať.

Manažment/Facility
Facility Camp: Facility Management – ako efektívne a účinne spravovať majetok – 1. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
10. 4. 2014
Poprad
Cieľová skupina: ekonomickí a finanční riaditelia, vedúci stratégie, referenti správy majetku, investičných činností, prevádzky a budov
Hlavný cieľ: Stratégie, taktiky a techniky ako identifikovať a spravovať majetok spoločnosti. Stratégie, taktiky a techniky ako mať majetok spoločnosti pod kontrolou. Best Practices a prípadové štúdie efektívnej správy majetku.

Marketing a obchod
Slovak Retail Summit 2014 – 18. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.retailsummit.sk
29. 4. – 30. 4. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment obchodu, výroby a marketingu
Hlavný cieľ: Konferencia o stave a trendoch slovenského obchodu v kontexte európskeho trhu. Nastavenie podnikateľského prostredia. Vzťahy obchodu s dodávateľmi a so zákazníkmi. Trendy v marketingovej komunikácii.

Stavebníctvo a reality
REAL ESTATE MARKET: Trh nehnuteľností 2014 – 10. ročník
Stavebné fórum.sk
www.stavebne-forum.sk/slovensko2014
apríl 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri developerských, stavebno-investičných, finančných a realitných spoločností, zástupcovia obcí a verejnej správy
Hlavný cieľ: Aktuálne informácie zo stavebno-investičnej, z developerskej, finančnej a realitnej oblasti. Konferencia umožňuje výmenu poznatkov a skúseností, a tak prispieva k lepšej orientácii v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Marketing
5. Marketing Day – The best Practices of Marketing
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
12. 5. 2014
Tále
Cieľová skupina: manažéri firiem, ktoré ovplyvňujú efektívnosť a konkurencieschopnosť, špecialisti z oblastí marketing, obchod a predaj
Hlavný cieľ: Je zameraný na Good Practices a odbornú diskusiu manažérov firiem, špecialistov marketingu a obchodu. Podporuje výmenu skúseností všetkých, ktorí sa potrebujú orientovať v problematike trhu. Vytvára priestor na získavanie nových kontaktov a informácií.

Ľudské zdroje
Praktické skúsenosti v riadení ĽZ: Riadenie výkonnosti a motivácia 2014 – 14. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.zrrlz.sk
15. 5. – 16. 5. 2014
Demänovská dolina
Cieľová skupina: vrcholoví manažéri, HR manažéri, personalisti, HR špecialisti
Hlavný cieľ: Vytvorenie priestoru na zdieľanie skúseností a výmenu informácií.

Informačné technológie
IT bezpečnosť v kyberpriestore – 4. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
22. 5. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri IT bezpečnosti, manažéri IT procesov, manažéri IT projektov, manažéri kvality
Hlavný cieľ: Komunikovať nástroje a prístupy v ochrane dát a súkromia v kyberpriestore.

Informačné technológie
CLOUD COMPUTING CONFERENCE – 5. ročník
Exponet s.r.o.
http://ccc.exponet.sk
27. 5. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CIO, IT špecialisti, obchodní riaditelia, technickí riaditelia, finanční riaditelia
Hlavný cieľ: Model Cloud Computingu zmenil vo svete informačných technológií zažité postupy a obchodné modely. Konferencia sa venuje jeho možnostiam, novinkám a súvisiacim témam: softvér ako služba, platforma ako služba, infraštruktúra ako služba, virtualizácia.

Verejná správa/Informačné technológie
jarná KONFERENCIA ITAPA 2014
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
máj 2014
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov a projektových manažérov z verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora a vytvára platformu na vzájomné informovanie.

Manažment
Management LIVE 2014 – 7. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
4. 6. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment výrobných spoločností, manažment inovácií a produktov, strategický a krízový manažment, konatelia
Hlavný cieľ: Leadership v čase rýchlych zmien – pozitívne videnie problémov podporuje rýchlosť riešení a ochotu prijímať zmeny. Ako si vychovať nástupcu a pripraviť spoločnosť na zmenu vo vedení. Dvaja sú viac ako jeden – predaj podielu strategickému investorovi.

Informačné technológie
IT právo: zmluvy a zmluvné vzťahy – 4. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
12. 6. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: vedúci pracovníci IT, pracovníci právnych oddelení IT dodávateľov a odberateľov, IT manažéri
Hlavný cieľ: Cieľom je zrozumiteľným a príťažlivým spôsobom objasniť problematiku zmluvných vzťahov pri dodávke IT služieb a ďalších súvisiacich činnostiach. Prednášať budú poprední experti na zmluvné vzťahy zo Slovenska a z Českej republiky.

Ľudské zdroje
Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov 2014 – 17. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.zrrlz.sk
19. 6. – 20. 6. 2014
Demänovská dolina
Cieľová skupina: manažéri a špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, HR poradcovia a poskytovatelia vzdelávania
Hlavný cieľ: 17. ročník fóra vzdelávačov – výmena skúseností z praxe firemných vzdelávačov (ako to robíme my) a dodávateľov vzdelávania (pohľad z druhej strany) a množstvo inšpirácií nielen pre „vzdelávačov“.

3. štvrťrok

Ľudské zdroje
New Vision in HR 2014 – 7. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
17. 9. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažérske zložky podieľajúce sa na riadení HR, špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, personálne a recruitmentové agentúry
Hlavný cieľ: Talent Management: Ako si udržať najlepších: straty na dôležitých postoch sú najbolestnejšie... a najdrahšie. Klub vašich žien: Podporujete vaše zamestnankyne v spolupráci alebo z nich robíte mačky, ktoré by si najradšej vyškriabali oči?

Marketing a obchod
Marketing that Sells! – 12. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
24. 9. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví a obchodní riaditelia, kreatívni riaditelia a brand manažéri, špecialisti marketingu a predaja, media planneri
Hlavný cieľ: Konferencia o tom, ako robiť marketing, ktorý zvýši obchodné výsledky spoločnosti. Marketing jednoducho musí predávať. Ak nie, tak sa treba pozrieť na to, ako to robia tí, ktorým sa vďaka marketingovým aktivitám predávať skutočne darí.

Marketing
6. Marketing Day – The best Practices of Marketing
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
24. 9. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri firiem, ktorí ovplyvňujú efektívnosť a konkurencieschopnosť, špecialisti z oblasti marketingu, obchodu a predaja
Hlavný cieľ: Je zameraný na Good Practices a odbornú diskusiu manažérov firiem, špecialistov marketingu a obchodu. Podporuje výmenu skúseností všetkých, ktorí sa potrebujú orientovať v problematike trhu. Vytvára priestor na získavanie nových kontaktov a informácií.

4. štvrťrok

Informačné technológie
BEZPEČNOSŤ A DOSTUPNOSŤ DÁT – 6. ročník
Exponet s.r.o.
http://bdd.exponet.sk
21. 10. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CIO, IT špecialisti, obchodní riaditelia, technickí riaditelia, finanční riaditelia
Hlavný cieľ: Ďalší ročník konferencie ponúka prehliadku bezpečnostných produktov, vďaka ktorým zostane zachovaná dôveryhodnosť, dostupnosť a integrácia informácií spracovávaných a uchovávaných vo vašich informačných systémoch.

Manažment
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – 8. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
21. 10. – 22. 10. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: projektoví manažéri, vedúci projektových kancelárií, CEOs, CIOs
Hlavný cieľ: Prezentovať všeobecne aplikovateľné Best Practices a osvedčené metodiky či modely z projektového riadenia v oblasti informačných technológií a ďalších oblastiach, ako aj požadované Soft Skills na projektové riadenie.

Telekomunikácie
TELCO 2014 – 7. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
22. 10. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: top manažment telekomunikačných spoločností, technickí a strategickí riaditelia, IT manažéri
Hlavný cieľ: Ako nahradiť klesajúce príjmy z hlasovej prevádzky, ako zvládnuť v sieti enormný nárast video prevádzky, operátori vs. integrátori, ale i ďalšie témy ako podpora mladých podnikateľov či technologické startups...

Informačné technológie/Vzdelávanie/Ľudské zdroje
ICETA 2014 – 12. ročník
elfa, s.r.o.
www.iceta.sk
23. 10. – 24. 10. 2014
Vysoké Tatry
Cieľová skupina: stredný a vrcholový manažment z oblastí: štátna správa, samospráva, školstvo, informačné a komunikačné technológie a vzdelávanie
Hlavný cieľ: Multidisciplinárna platforma zameraná na propagáciu, podporu, rozvoj a zavádzanie najnovších informačných a komunikačných technológií do vzdelávacej praxe. Medzinárodná konferencia sa koná pod záštitou IEEE a predstavuje experimentálne riešenia a technológie.

Ľudské zdroje
HRsalon – 13. ročník
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
30. 10. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: HR manažéri a špecialisti, personalisti, vzdelávacie a poradenské spoločnosti, lektori, konzultanti, kouči
Hlavný cieľ: Spájať HR komunitu s vrcholovým manažmentom, zdieľať skúsenosti a know-how, vytvárať priestor na získavanie aktuálnych informácií o nových projektoch a trendoch z oblasti HR, ďalšieho vzdelávania a rozvoja ľudí a vzájomnej inšpirácii.

Verejná správa/Informačné technológie
MEDZINÁRODNÝ KONGRES ITAPA 2014 – 13. ročník
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
október 2014
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov a projektových manažérov z verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora a vytvára platformu na vzájomné informovanie.

Informačné technológie/Marketing
Daily Web 2014 – 6. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.dailyweb.sk
19. 11. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: obchodní, projektoví a marketingoví manažéri, vedúci webových vývojových tímov, technickí riaditelia, IT manažéri, freelanceri
Hlavný cieľ: Prehľad najnovších trendov vo webovom dizajne, prehľad súčasných a neustále sa rozvíjajúcich webových technológií, techník a nástrojov s dôrazom na tvorbu vysoko použiteľných, prístupných a vyvážených webových stránok v súlade s platnými štandardmi.

Utility
Smart Metering v praxi – 4. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
19. 11. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CTO, CIO, Metering Project Director/Manager, Business Development Manager, Data and MDM Director/Manager, IT professionals
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je komunikovať postup nasadzovania inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku.

Doprava a logistika
SLOVLOG 8 – 8. ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.slovlog.sk
27. 11. – 28. 11. 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažment a vrcholový manažment logistických, výrobných a obchodných spoločností
Hlavný cieľ: Jedinečné logistické fórum otvára otázky očakávaní a budúceho vývoja v logistike na slovenskom trhu. Podujatie zahŕňa konferenčný program, Logistický Business Mixer a návštevy logistických centier.

Stavebníctvo a reality
REAL ESTATE MARKET: Development & investície 2014 – 10. ročník
Stavebné fórum.sk
www.stavebne-forum.sk/slovensko2014
november 2014
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri developerských, stavebno-investičných, finančných a realitných spoločností, zástupcovia obcí a verejnej správy
Hlavný cieľ: Aktuálne informácie zo stavebno-investičnej, z developerskej, finančnej a realitnej oblasti. Konferencia umožňuje výmenu poznatkov a skúseností, a tak prispieva k lepšej orientácii v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Marketing a obchod
INTRACO Special 2014 – 15. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.intraco-special.sk
november 2014
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment obchodu a marketingu
Hlavný cieľ: Konferencia sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.