Katalóg Education 2013 - Konferencie

1. štvrťrok


Stavebníctvo
Construction Summit 2013 – 7. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
21. 2. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: developerské a stavebné spoločnosti, top manažment z oblasti stavebníctva a realít, výrobcovia a predajcovia stavebných materiálov
Hlavný cieľ: Legislatíva a jej dopad na podnikateľské prostredie v stavebníctve, verejné obstarávanie v stavebníctve – kto a ako určuje cenu, business príležitosti a rentabilita statickej dopravy – možnosti a spôsoby riešenia.

Informačné technológie
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI – 9. ročník
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
21. 2. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: širšia odborná verejnosť (vysielatelia, telekomunikační operátori, poskytovatelia mediálnych služieb, regulátori a i.)
Hlavný cieľ: Oboznámiť sa s možnosťou využitia bielych miest v TV spektre pre vysielacie služby, informovať o súčasných trendoch v regulácii elektronických komunikácií, získať najnovšie informácie o možnostiach poskytovania mediálneho obsahu koncovému používateľovi.

Informačné technológie
Ochrana dát a súkromia v cloudových službách (Normy, nástroje & technológie pre riadenie IT) – 2. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
21. 2. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri IT bezpečnosti, manažéri IT procesov, manažéri IT projektov, manažéri kvality
Hlavný cieľ: Komunikovať trendy v ochrane dát a súkromia v cloudových službách. Prezentovať nové normy pre IT bezpečnosť, nástroje a technológie pre riadenie a prevádzku IT.

Doprava a logistika
Logistics Conference 2013 – 7. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
27. 2. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia a manažéri logistiky výrobných a distribučných firiem, manažéri distribučných a dodávateľských spoločností
Hlavný cieľ: Efektivita, optimalizácia, modernizácia, inovácie... to sú často skloňované slová nielen v oblasti logistiky. Ako zo slov, z teórie a ideí spraviť činy, ktoré vedú k výsledkom, ukáže 7. ročník odbornej konferencie LOGISTIKA 2013.

Informačné technológie
SOFTECON 2013 – 11. ročník
SOFTEC s.r.o.
www.softecon.sk
28. 2. 2013
Hotel Gate One, Bratislava
Cieľová skupina: vedúci pracovníci z oblasti IT, riaditelia a manažéri IT, špecialisti na IT, akademická obec
Hlavný cieľ: SOFTECON je každoročne organizovaná konferencia, ktorej cieľom je priblížiť aktuálny stav vo vybraných kľúčových oblastiach informačných technológií a informovať o aktuálnych témach, trendoch a víziách v oblasti IT.

Zdravotníctvo/Marketing
PR pre pharmaceutické firmy – 1. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
február 2013
Bratislava
Cieľová skupina: farmaceuti, marketingoví pracovníci
Hlavný cieľ: Predstaviť PR aktivity pre spoločnosti z farmaceutického priemyslu, legislatívnu úpravu zákonov i prípadové štúdie z danej oblasti.

Doprava a logistika
LOG-IN SK 2013 – 7. ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.sk
21. 3. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: manažment a vrcholový manažment logistických, výrobných a obchodných spoločností
Hlavný cieľ: Podujatie prináša praktické informácie a obchodné kontakty v interaktívnej forme prezentácií, diskusií a stretnutí v rámci odborného a neformálneho programu. Fórum LOG-IN, jediné svojho druhu na Slovensku, zahŕňa workshop a Logistický Business Mixer.

Informačné technológie
Cloud Camp 2013 – 2. ročník
zeom, s.r.o.
www.cloudcamp.sk
21. 3. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: malé, stredne veľké a veľké firmy, ktoré plánujú konsolidovať firemné IT a chcú zvýšiť svoju efektivitu
Hlavný cieľ: Cloudcamp je neformálna a bezplatná (ne)konferencia venovaná virtualizácii a Cloud Computingu. Cieľom je šíriť osvetu v oblasti najnovších informačných technológií aj medzi slovenskými firmami a podnikateľmi.

Informačné technológie
BIG DATA – ako zvládnuť novú paradigmu – 1. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
21. 3. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: CIOs, COOs, IT riaditelia, manažéri BI, manažéri pre rozvoj biznisu, manažéri dátových skladov, IT manažéri
Hlavný cieľ: Komunikovať IT stratégie a trendy novej paradigmy – BIG DATA. Prezentovať technologické nástroje, prístupy a techniky produktívneho využívania štrukturovaných a neštrukturovaných informácií.

Zdravotníctvo
Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2013 – 6. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.kazuistika.sk
22. 3. – 23. 3. 2013
Žilina
Cieľová skupina: pediatri a príbuzné odbory
Hlavný cieľ: 6. ročník obľúbeného Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie, kde sa stretnú odborníci a porozprávajú sa o nových zaujímavých prípadoch a ich riešeniach a poradia auditóriu.

Médiá/Masmediálna komunikácia
Megatrendy a médiá 2013: Kultivácia médií – možnosti a bariéry – 8. ročník
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
http://fmk.ucm.sk/konferencie/megatrendy-a-media
26. 3. – 27. 3. 2013
Smolenice
Cieľová skupina: odborná verejnosť, mediálni špecialisti, univerzitní a vedeckí pracovníci
Hlavný cieľ: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je definovať, analyzovať a hodnotiť príčiny, dôsledky a tendencie spojené s kultiváciou médií. Odborná diskusia rozdelená do piatich sekcií je zároveň priestorom na teoretickú i výskumnú reflexiu danej problematiky.

Marketing a obchod
Marketing a komunikácia – Living on the Edge – 5. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
marec 2013
Bratislava
Cieľová skupina: obchodní, marketingoví a PR manažéri
Hlavný cieľ: 5. ročník úspešnej konferencie prináša kľúčové informácie pre marketérov. Podrobne zmapuje lokálny trh. Medzinárodne uznávaní spíkri zároveň prinesú insighty v širších regionálnych súvislostiach.

Stavebníctvo a reality
REAL ESTATE MARKET: Development a investície – 9. ročník
Stavebné fórum.sk
www.stavebne-forum.sk/slovensko2013
marec 2013
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri developerských, stavebno-investičných, finančných a realitných spoločností, zástupcovia obcí a verejnej správy
Hlavný cieľ: Aktuálne informácie zo stavebno-investičnej, z developerskej, finančnej a realitnej oblasti. Konferencia umožňuje výmenu poznatkov a skúseností, a tak prispieva k lepšej orientácii v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Marketing a obchod
4. MARKETING DAY
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
marec 2013
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri firiem, špecialisti marketingu a obchodu, absolventi kurzov CIMA, študenti, širšia odborná verejnosť
Hlavný cieľ: Vytvára priestor na Good Practices a odbornú diskusiu, získavanie nových kontaktov a výmenu skúseností a prispieva ku kariérovému rozvoju manažérov. Stretávajú sa tu aj absolventi certifikovaných kurzov CIMA, ktorí prezentujú dosiahnuté výsledky z praxe.

2. štvrťrok

Ľudské zdroje
Festival INNER WINNER Slovensko – 3. ročník
Atlantis Slovensko, s.r.o.
www.inner-winner.sk
12. 4. – 14. 4. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: pracovníci so záujmom o inovatívne myšlienky vo vzdelávaní a osobný rast vo firmách hľadajúci inšpiráciu, odvahu a transformáciu
Hlavný cieľ: Vytvoriť inšpiratívne prostredie pre návštevníkov nielen z korporátneho prostredia (riaditelia, manažéri, HR manažéri, tím lídri), ale zároveň vytvoriť platformu na stretávanie a zdieľanie skúseností pre lektorov, koučov a konzultantov.

Manažment
BIZNIS FÓRUM 2013 – Piliere úspešného biznisu – 7. ročník
Sofisol s.r.o.
www.sofisol.sk
17. 4. 2013
Modra-Piesok
Cieľová skupina: všetci manažéri, ktorí chcú úspešne riadiť svoje firmy a ľudí
Hlavný cieľ: Skvelí a skúsení manažéri sa s nami podelia o skúsenosti s riadením úspešnej firmy. Témy príspevkov sú z oblastí: stratégia, obchod, marketing a ľudské zdroje. Cieľom je priniesť netradičné pohľady a kreatívne nápady pre prosperujúci biznis.

Ľudské zdroje
Praktické skúsenosti v riadení ĽZ: Riadenie výkonu – 13. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.zrrlz.sk
18. 4. – 19. 4. 2013
Demänovská dolina, Hotel Chopok
Cieľová skupina: vrcholoví manažéri, HR manažéri, personalisti, HR špecialisti
Hlavný cieľ: Vytvorenie priestoru na zdieľanie skúseností a výmenu informácií.

Marketing a obchod
Slovak Retail Summit 2013 – 17. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.retailsummit.sk
23. 4. – 24. 4. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment obchodu, výroby a marketingu
Hlavný cieľ: Konferencia o stave a trendoch slovenského obchodu v kontexte európskeho trhu. Nastavenie podnikateľského prostredia. Vzťahy obchodu s dodávateľmi a so zákazníkmi. Trendy v marketingovej komunikácii.

Marketing a obchod
Marketing LIVE 2013 – 10. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
24. 4. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví a kreatívni riaditelia, brand manažéri, špecialisti marketingu, media planneri a media buyeri, event a PR manažéri
Hlavný cieľ: Nebojte sa komunikovať so zákazníkmi, ukážeme vám, ako ľahko a rýchlo ich zapojíte do on-line dialógu. A keďže sme „IN“, radi vám predstavíme kľúčové trendy v sociálnych médiách.

Manažment
Facility/Asset management – ako účinne spravovať majetok – 2. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
30. 4. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: vedúci pracovníci hospodárenia s majetkom, vedúci stratégie a riadenia majetku, referenti správy majetku a investičných činností
Hlavný cieľ: Ako môže manažment zásadným spôsobom spravovať a optimalizovať majetok akejkoľvek spoločnosti výrobného i nevýrobného charakteru. Kedy spravovať majetok vo vlastnej réžii a kedy sa rozhodnúť pre službu externého dodávateľa.

Cestovný ruch
Konferencia HORECA a jarné stretnutie hotelov a reštaurácií SR
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
apríl 2013
Slovensko
Cieľová skupina: vyšší a stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: Dozviete sa, ako si udržať lojálnu klientelu a prevádzkovať hotel, reštauráciu či iné zariadenie tak, aby prinášali kvalitné služby zákazníkom a majiteľom zisk. Inšpirujte sa, ako to robia úspešní, o skúsenosti sa podelia domáci i zahraniční odborníci.

Ochrana životného prostredia
RECYKLÁCIA ODPADOV 2013
KONGRES management s.r.o.
www.kongresm.sk
apríl 2013
Bratislava
Cieľová skupina: pracovníci zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi v podnikoch, pracovníci miestnej správy a samosprávy
Hlavný cieľ: Oboznámiť širokú odbornú verejnosť s novinkami v odbore. Prezentovať nové informácie z oblasti zberu, spracovania a zhodnocovania rôznych druhov odpadov.

Mobilita/Marketing
MobileRulezz 2013 – 3. ročník
Marketers, s.r.o.
http://mobile.rulezz.sk/2013
apríl 2013
Bratislava
Cieľová skupina: marketéri, zadávatelia reklamy, profesionáli z reklamných, mediálnych, PR a digitálnych agentúr, špecialisti na mobilné aplikácie
Hlavný cieľ: Priniesť informácie o novinkách v mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúcom segmente marketingu. Súčasťou konferencie bude aj 3. ročník národnej súťaže o najlepšie mobilné aplikácie na Slovensku AppsRulezz 2013.

Life Sciences
BAMP 2013 – International Scientific Conference on Bacteriocins and Antimicrobial Peptides
PAMIDA International, s.r.o.
www.bacteriocin-conference.net
21. 5. – 23. 5. 2013
Košice
Cieľová skupina: The scientific programme will focus on current advances in the science and research of bacteriocins and antimicrobial peptides.
Hlavný cieľ: At BAMP2013 leading scientists from industry and academia will present and will discuss current advances in the research of bacteriocins and antimicrobial peptides.

Mobilita
Podniková mobilita/mobilita pre biznis: stratégie 2013 – 2014 – 2. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
22. 5. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia IT, IT manažéri, manažéri pre rozvoj biznisu, Senior IT Decision Makers, IT administrátori, systémoví architekti
Hlavný cieľ: Prezentácia trendov a stratégie podnikovej mobility (Manažment mobilných zariadení, Mobil banking, Mobilita v teréne, Aplikácie & Infraštruktúra, Panel).

Vzdelávanie/Informačné technológie
DNEŠNÉ TRENDY INOVÁCIÍ 2013 – 4. ročník
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
www.dti.sk/konferencia2013
23. 5. – 24. 5. 2013
Trenčianske Teplice
Cieľová skupina: predstavitelia VŠ a univerzít najmä s technickým zameraním, odborníci z praxe z oblasti e-learningu a aplikácií IT technológií
Hlavný cieľ: Medzinárodná vedecká konferencia a workshop o trendoch moderného e-vzdelávania s využitím IT. Hlavné zameranie: aplikácie pre vzdelávacie inštitúcie a firmy, vzdelávacie a experimentálne laboratóriá a projekty s medzinárodným dosahom interaktívneho prepojenia.

Informačné technológie
CLOUD COMPUTING CONFERENCE – 4. ročník
Exponet s.r.o.
http://ccc.exponet.sk
28. 5. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CIO, IT špecialisti, obchodní riaditelia, technickí riaditelia, finanční riaditelia
Hlavný cieľ: Model Cloud Computingu zmenil vo svete informačných technológií zažité postupy a obchodné modely. Konferencia sa venuje jeho možnostiam, novinkám a súvisiacim témam: softvér ako služba, platforma ako služba, infraštruktúra ako služba, virtualizácia.

Verejná správa/Informačné technológie
jarná KONFERENCIA ITAPA 2013
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
máj 2013
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov a projektových manažérov z verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora a vytvára platformu na vzájomné informovanie.

Manažment
Management LIVE 2013 – 6. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
5. 6. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment výrobných spoločností, strategický manažment spoločností, konatelia a majitelia malých a stredných firiem
Hlavný cieľ: Poďme sa pozrieť na to, ako vybrané spoločnosti podporujú svoj inovačný potenciál. Akú kultúru je potrebné vytvoriť a aké nástroje slúžia na to, aby spoločnosť podporovala tvorbu inovácií, ktoré sú také potrebné na odlíšenie od konkurencie.

Informačné technológie/Právo
IT právo 2013 – 3. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
5. 6. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia IT, IT manažéri, právnici so špecializáciou na IT, manažéri pre rozvoj biznisu, nákup a obstarávanie tovarov a služieb
Hlavný cieľ: Predstaviť IT právo a rozvoj biznisu v reálnom aj vo virtuálnom prostredí.

Marketing a obchod
Retail CON 2013 – 5. ročník
Centers Publishing
www.centers.cz
6. 6. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: developeri, investori, majitelia retailových priestorov, Property Managers, subdodávatelia služieb, realitné spoločnosti a i.
Hlavný cieľ: Stretnutie odborníkov zo sveta Shopping Center a Retail, prehľad súčasných a plánovaných nákupných formátov na Slovensku, remodeling, nové značky na trhu, trendy v marketingu, atď.

Life Sciences
IPC 2013 – International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics
PAMIDA International, s.r.o.
www.probiotic-conference.net
11. 6. – 13. 6. 2013
Košice
Cieľová skupina: The scientific programme will focus on current advances in the research, production and use of probiotics and prebiotics.
Hlavný cieľ: The conference's goal will to provide a scientific forum for all stakeholders of probiotics and prebiotics and enable the interactive exchange of state-of-the-art knowledge.

Ľudské zdroje
Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov 2013 – 16. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.zrrlz.sk
12. 6. – 14. 6. 2013
Demänovská dolina
Cieľová skupina: manažéri a špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, HR poradcovia a poskytovatelia vzdelávania
Hlavný cieľ: 16. ročník fóra vzdelávačov – výmena skúseností z praxe firemných vzdelávačov (ako to robíme my) a dodávateľov vzdelávania (pohľad z druhej strany) a množstvo inšpirácií nielen pre "vzdelávačov".

Ľudské zdroje/Vzdelávanie
Fórum inovatívneho učenia – Nové trendy v neformálnom vzdelávaní – 3. ročník
EXPERIENCIA, o.z.
www.experiencia.sk
20. 6. – 22. 6. 2013
Bratislavský kraj
Cieľová skupina: tréneri/lektori v oblasti neformálneho vzdelávania – pracovníci s mládežou, zamestnávatelia, študenti
Hlavný cieľ: Prezentovať nové európske trendy v neformálnom vzdelávaní. Oboznámiť zamestnávateľov s inovatívnymi metódami a potenciálom neformálneho vzdelávania v príprave mladých ľudí pre prax. Podporiť transfer získaných poznatkov do reálneho života a firemnej praxe.

Financie
Kapitálový trh na Slovensku
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
jún 2013
Bratislavský kraj
Cieľová skupina: vyšší a stredný manažment, ekonomickí riaditelia, odborná verejnosť zaoberajúca sa investičnými produktmi a ich predajom
Hlavný cieľ: Prezentovať problematiku a možnosti investovania v časoch hospodárskej a finančnej krízy.

3. štvrťrok

Ľudské zdroje
New Vision in HR 2013 – 6. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
18. 9. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: HR riaditelia a manažérske zložky podieľajúce sa na riadení ľudských zdrojov, špecialisti rozvoja ľudských zdrojov
Hlavný cieľ: Ako nediskriminovať i ako prepúšťať na úrovni, flexibilita pracovného trhu a flexibilita v živote, benefity vs. zamestnanci, nové spôsoby tvorby zamestnávateľskej značky – to sú témy, ktorým sa venuje 6. ročník New Vision in HR.

Life Sciences
36th International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease SOMED2013CONGRESS
PAMIDA International, s.r.o.
www.somed2013.org
24. 9. – 26. 9. 2013
Košice
Cieľová skupina: Society for Microbial Ecology and Diseases
Hlavný cieľ: The mission of SOMED2013CONGRESS is to present scientific achievements and research advances in the field of microbial ecology and its relation to diseases.

Marketing/Informačné technológie
Mobilný marketing – 4. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
september 2013
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví, obchodní a IT manažéri
Hlavný cieľ: Informácie pre marketérov profesionálne sa zaujímajúcich o metódu priameho marketingu založenú na využívaní mobilných zariadení. Predstaví zmeny a trendy, ktoré aktuálne formujú toto odvetvie, a poskytne inšpiráciu, ako z nich vyťažiť.

Poľnohospodárstvo/Manažment
Agroprogress – 4. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
september 2013
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší a stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: Agroprogress 2013 je 4. ročníkom konferencie, ktorú organizujú vydavateľstvá Ecopress a VELDAN. Mapuje trendy v agrosektore a potravinárskom priemysle ovplyvňujúce vývoj a smerovanie potravinársko-poľnohospodárskeho sektora, bioenergií a životného prostredia.

Strojárstvo
MODERNÉ TECHNOLÓGIE PRI VÝROBE POVRCHOVÝCH VRSTIEV ODOLNÝCH PROTI OPOTREBOVANIU
KONGRES management s.r.o.
www.kongresm.sk
september 2013
Bratislava
Cieľová skupina: medzinárodná konferencia určená pre strojárov, technikov, chemikov, údržbárov, tribológov a tribotechnikov v praxi a pre študentov
Hlavný cieľ: Prezentácia využitia najnovších poznatkov v oblasti tvorby povrchových vrstiev odolných proti opotrebovaniu.

Marketing a obchod
5. MARKETING DAY
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
september 2013
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri firiem, špecialisti marketingu a obchodu, absolventi kurzov CIMA, študenti, širšia odborná verejnosť
Hlavný cieľ: Vytvára priestor na Good Practices a odbornú diskusiu, získavanie nových kontaktov a výmenu skúseností a prispieva ku kariérovému rozvoju manažérov. Stretávajú sa tu aj absolventi certifikovaných kurzov CIMA, ktorí prezentujú dosiahnuté výsledky z praxe.

4. štvrťrok

Marketing a obchod
Marketing that Sells! – 11. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
2. 10. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví a obchodní riaditelia, kreatívni riaditelia a brand manažéri, špecialisti marketingu a predaja
Hlavný cieľ: Branding, pozicioning a predaj. Čo robiť, keď marketéri oslavujú skvelé čísla záujmu o produkt, avšak obchodníci majú hlavu v smútku zo slabých ukazovateľov predajnosti. Ako nastaviť dobrú komunikáciu medzi obchodným a marketingovým oddelením.

Manažment
Procesné riadenie 2013 – 7. ročník
Slovenská asociácia procesného riadenia
www.sapria.sk
17. 10. – 18. 10. 2013
stredné Slovensko
Cieľová skupina: riadiaci pracovníci, vrcholoví manažéri, strední a línioví manažéri, iní pracovníci (vlastníci procesov a činností)
Hlavný cieľ: Výmena teoretických a praktických poznatkov a skúseností v oblasti procesného riadenia (Business Process Management). Poukázať na overené prístupy a najnovšie metódy a nástroje riadenia a inovácie procesov uplatniteľné v praxi.

Informačné technológie
BEZPEČNOSŤ A DOSTUPNOSŤ DÁT – 5. ročník
Exponet s.r.o.
http://bdd.exponet.sk
22. 10. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CIO, IT špecialisti, obchodní riaditelia, technickí riaditelia, finanční riaditelia
Hlavný cieľ: Ďalší ročník konferencie ponúka prehliadku bezpečnostných produktov, vďaka ktorým zostane zachovaná dôveryhodnosť, dostupnosť a integrácia informácií spracovávaných a uchovávaných vo vašich informačných systémoch.

Projektové riadenie
Projektový manažment 2013 – 7. ročník
DIGIT, s.r.o.
http://konferencie.efocus.sk
23. 10. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: riaditelia projektových kancelárií, riaditelia IT, projektoví manažéri, IT manažéri
Hlavný cieľ: Komunikovať najlepšie skúsenosti z projektového riadenia.

Telekomunikácie
TELCO 2013 – 6. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
30. 10. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: technickí riaditelia, top manažment telekomunikácií, IT manažéri, vrcholový manažment providerov, dodávatelia komponentov
Hlavný cieľ: Predstaviť aktuálne výzvy pre Telco oblasť, dátové centrá a Cloud Computing.

Financie/Manažment
Finančné riadenie podnikov – 11. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
október 2013
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší a stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: Finančné riadenie podnikov je už 11. ročníkom odbornej konferencie, ktorú organizuje vydavateľstvo Ecopress v spolupráci so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov pod záštitou guvernéra NBS.

Cestovný ruch/Hotelierstvo
Konferencia HORECA – jesenné stretnutie hotelov a reštaurácií SR
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
október 2013
Slovensko
Cieľová skupina: vyšší a stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: Dozviete sa, ako si udržať lojálnu klientelu a prevádzkovať hotel, reštauráciu či iné zariadenie tak, aby prinášali kvalitné služby zákazníkom a majiteľom zisk. Inšpirujte sa, ako to robia úspešní, o skúsenosti sa podelia domáci i zahraniční odborníci.

Marketing a reklama
Konferencia Forum Media + EFFIE – 2. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
október 2013
Bratislava
Cieľová skupina: mediálne agentúry, PR agentúry, reklamné agentúry
Hlavný cieľ: Konferencia bude pokračovať v mapovaní trendov v marketingovej a masmediálnej komunikácii, predstaví prípadové štúdie, prezentácie a okrúhle stoly.

Stavebníctvo a reality
REAL ESTATE MARKET: Trh nehnuteľností 2013 – 9. ročník
Stavebné fórum.sk
www.stavebne-forum.sk/slovensko2013
október 2013
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri developerských, stavebno-investičných, finančných a realitných spoločností, zástupcovia obcí a verejnej správy
Hlavný cieľ: Aktuálne informácie zo stavebno-investičnej, z developerskej, finančnej a realitnej oblasti. Konferencia umožňuje výmenu poznatkov a skúseností, a tak prispieva k lepšej orientácii v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Informačné technológie/Vzdelávanie/Ľudské zdroje
ICETA 2013 – 11. ročník
elfa, s.r.o.
www.iceta.sk
október 2013
Vysoké Tatry
Cieľová skupina: stredný a vrcholový manažment z oblastí: štátna správa, samospráva, školstvo, informačné a komunikačné technológie, vzdelávanie
Hlavný cieľ: Multidisciplinárna platforma zameraná na propagáciu, podporu, rozvoj a zavádzanie najnovších informačných a komunikačných technológií do vzdelávacej praxe. Medzinárodná konferencia sa koná pod záštitou IEEE a predstavuje experimentálne riešenia a technológie.

Ľudské zdroje
Festival INNER WINNER Slovensko – 3. ročník
Atlantis Slovensko, s.r.o.
www.inner-winner.sk
október 2013
Bratislava
Cieľová skupina: pracovníci so záujmom o inovatívne myšlienky vo vzdelávaní a osobný rast vo firmách hľadajúci inšpiráciu, odvahu a transformáciu
Hlavný cieľ: Vytvoriť inšpiratívne prostredie pre návštevníkov nielen z korporátneho prostredia (riaditelia, manažéri, HR manažéri, tím lídri), ale zároveň vytvoriť platformu na stretávanie a zdieľanie skúseností pre lektorov, koučov a konzultantov.

Verejná správa/Informačné technológie
MEDZINÁRODNÝ KONGRES ITAPA 2013 – 12. ročník
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
5. 11. – 6. 11. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov a projektových manažérov z verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora a vytvára platformu na vzájomné informovanie.

Informačné technológie/Marketing
Daily Web 2013 – 6. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.dailyweb.sk
13. 11. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: riadiaci manažéri spoločností zaoberajúcich sa webovým vývojom, prevádzkovatelia e-shopov, technickí riaditelia a IT manažéri
Hlavný cieľ: Ponúkneme prehľad najnovších trendov vo web dizajne, prehľad súčasných a neustále sa vyvíjajúcich webových technológií, techník a nástrojov s dôrazom na tvorbu vysoko použiteľných, prístupných a vyvážených webových stránok v súlade s platnými štandardmi.

Doprava a logistika
SLOVLOG 7 – 7. ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.slovlog.sk
21. 11. – 22. 11. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: manažment a vrcholový manažment logistických, výrobných a obchodných spoločností
Hlavný cieľ: Jedinečné logistické fórum otvára otázky očakávaní a budúceho vývoja v logistike na slovenskom trhu. Podujatie zahŕňa konferenčný program, Logistický Business Mixer a návštevy logistických centier.

Utility
Smart Metering/Smart Grid na Slovensku: stratégia ďalšieho postupu – 3. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
21. 11. 2013
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CTO, CIO, Metering Project Director/Manager, Business Development Manager, Data and MDM Director/Manager, IT professionals
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je komunikovať postup nasadzovania inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku.

Manažment/Financie
Kolektívne investovanie – 10. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
november 2013
Slovensko
Cieľová skupina: vyšší a stredný manažment, ekonomickí riaditelia, odborná verejnosť zaoberajúca sa investičnými produktmi a ich predajom
Hlavný cieľ: Poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.

Strojárstvo
Medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2013 – 11. ročník
KONGRES management s.r.o.
www.intertribo.sk
november 2013
Štrbské Pleso
Cieľová skupina: tribológovia, tribotechnici, pracovníci zodpovední za údržbu strojných zariadení, pedagógovia a VŠ študenti technického smeru
Hlavný cieľ: Medzinárodné sympózium INTERTRIBO je zamerané na špecifické otázky exponovaných trecích dvojíc.

Marketing a obchod
INTRACO Special 2013 – 14. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.intraco-special.sk
november 2013
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment obchodu a marketingu
Hlavný cieľ: Konferencia sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Informačné technológie/Marketing
Internet je sexy – 6. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
www.internetjesexy.sk
december 2013
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví manažéri, reklamní tvorcovia, podnikatelia
Hlavný cieľ: 6. ročník mienkotvornej konferencie o digitálnom marketingu. Je udalosťou roka na Slovensku. Uzatvára kaledárny rok a dáva výhľad do ďalšieho.