Katalóg Education 2012 - Konferencie

1. štvrťrok


Výroba a logistika
Výroba a logistika 2012: Moderné a efektívne riadenie výrobných firiem na Slovensku
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
9. 2. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: majitelia, konatelia, riaditelia, výkonní manažéri, riadiaci pracovníci výrobných firiem, environmentalisti, manažéri kvality a i.
Hlavný cieľ: Aké sú trendy úspešných výrobných firiem na Slovensku? Stretnite sa so špecialistami v oblasti riadenia výroby, odpadového hospodárstva či BOZP a uplatnite efektívne praktiky vo výrobe.

Ľudské zdroje
Nové trendy v rozvoji ľudských zdrojov
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
9. 2. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: Nové trendy v rozvoji ľudských zdrojov.

Zdravotníctvo
POPRADSKÉ LEKÁRSKE DNI 2012 – 1. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.popradskedni.sk
10. 2. – 11. 2. 2012
Starý Smokovec
Cieľová skupina: odborníci všetkých špecializácií v pediatrii a praktickí lekári pre deti a dorast
Hlavný cieľ: Pediatria a neonatológia – civilizačné ochorenia a ich začiatok v detskom veku. Výživa novorodencov a vrodené metabolické ochorenia.

VZDELÁVANIE
7th International House Bratislava Conference for English Teachers – 7. ročník
International House Bratislava
www.ihbratislava.sk/sk/o-nas/konferencia-ucitelov
11. 2. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: učitelia anglického jazyka
Hlavný cieľ: A variety of practical seminars on the current methodology of language teaching presented by experienced teacher trainers and teachers of English. Ideas and activities which you can put to use immediately. Book displays by a number of renowned publishers.

Stavebníctvo a reality
Construction Summit 2012 – 6. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.cs2012.sk
15. 2. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: developerské a stavebné spoločnosti, projekčné kancelárie, výrobcovia a predajcovia stavebných materiálov, finančné inštitúcie
Hlavný cieľ: Analýza realitného trhu – „zaostrené na zákazníka“, rozdiel v projektovaní v zahraničí a na Slovensku, ako ovplyvní súčasná politická a ekonomická situácia predaj nehnuteľností, aktuálne trendy v čínskom stavebníctve, globálna kríza a stavebníctvo.

Zdravotníctvo
International Scientific Conference on Bacteriocins and Antimicrobial Peptides – 1. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.bacteriocin-conference.net
21. 2. – 23. 2. 2012
Košice
Cieľová skupina: vedci, lekári, univerzitní učitelia
Hlavný cieľ: The scientific programme will focus on current advances in the science and research of bacteriocins and antimicrobial peptides.

Manažment/Marketing
Reklama v podnikaní – marketingový, účtovný a právny pohľad
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
23. 2. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví manažéri, podnikatelia, majitelia firiem, účtovníci, ekonómovia, obchodníci a i.
Hlavný cieľ: Podnikať bez toho, aby o vás zákazníci vedeli prostredníctvom akejkoľvek formy reklamy a propagácie, sa jednoducho nedá. Práve preto je dôležité poznať všetky aspekty, nielen marketingový, ale aj účtovný a právny.

Doprava a logistika
Logistics Conference 2012 – 6. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
28. 2. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri logistiky, top manažment dopravných, prepravných, logistických a špedičných spoločností, manažéri obchodných podnikov
Hlavný cieľ: Podujatie je zamerané na oblasti ako moderná logistika, zvyšovanie výkonu dopravy, kombinovaná doprava – cesta – železnica – cesta, automatizácia procesov, vychystáva Pick by Voice.

Verejná správa
Finančný manažment pre mestá a obce
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
9. 3. 2012
Žilina
Cieľová skupina: primátori, kontrolóri, pracovníci obecných úradov, starostovia, členovia obecných zastupiteľstiev a i.
Hlavný cieľ: Zástupcovia obcí i miest musia byť v prvom rade perfektnými manažérmi. Na konferencii budú predstavení odborníci na verejné obstarávanie, čerpanie prostriedkov z EÚ, finančný manažment i personalistiku, ktorí sa podelia o drahocenné skúsenosti.

Informačné technológie
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI – 8. ročník
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
15. 3. – 16. 3. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: operátori, výrobcovia a dodávatelia rkm zariadení a služieb, vysielatelia R a TV programov, licenčných, regulačných orgánov a i.
Hlavný cieľ: Informovať o záveroch svetovej rkm konferencie WRC-12, oceňovaní a využívaní frekvenčného spektra, očakávanom vývoji v základných systémoch distribúcie R a TV signálu, vrátane HDTV a 3D technológie, a digitalizácii rozhlasového vysielania (DRM, T-DAB).

Informačné technológie
IT infraštruktúra 2012 – 2015: nové cesty optimalizácie a znižovania nákladov – 5. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
22. 3. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vedúci pracovníci z oblasti IT, riaditelia a manažéri IT, špecialisti na IT infraštruktúru, architektúru, softvér a služby
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je komunikovať stratégie, akými spôsobmi a riešeniami možno optimalizovať IT infraštruktúru so zámerom znižovať náklady. Je totiž všeobecne známe, že náklady na infraštruktúru a prevádzky prestavujú až 60 percent celkového rozpočtu na IT.

Zdravotníctvo
FESTIVAL KAZUISTÍK Z PEDIATRIE 2012 – 5. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.kazuistika.sk
23. 3. – 24. 3. 2012
Žilina
Cieľová skupina: odborníci všetkých špecializácií v pediatrii a praktickí lekári pre deti a dorast, pediatri a špecialisti z lôžkových oddelení
Hlavný cieľ: Vytvoriť priestor a podmienky na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov. Poskytne možnosť upozorniť na prípadné diagnostické a terapeutické omyly s prevenciou ich neopakovania v budúcnosti.

Doprava a logistika
LOG-IN SK 2012 – 6. ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.sk
28. 3. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažment a vrcholový manažment logistických, výrobných a obchodných spoločností
Hlavný cieľ: Podujatie prináša praktické informácie a obchodné kontakty v interaktívnej forme prezentácií, diskusií a stretnutí v rámci odborného a neformálneho programu. Fórum LOG-IN, jediné svojho druhu na Slovensku, zahŕňa workshop a Logistický Business Mixer.

Stavebníctvo a reality
REAL ESTATE MARKET – 8. ročník
Stavebné fórum.sk
www.stavebne-forum.sk/slovensko2012
29. 3. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri developerských, stavebno-investičných, finančných a realitných spoločností, zástupcovia obcí a verejnej správy
Hlavný cieľ: Aktuálne informácie zo stavebno-investičnej, z developerskej, finančnej a realitnej oblasti. Konferencia umožňuje výmenu poznatkov a skúseností, a tak prispieva k lepšej orientácii v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Marketing
ASMO Marketing: Keď už on-line marketing nestačí...
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
30. 3. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví riaditelia, manažéri, zamestnanci marketingových oddelení, majitelia firiem i živnostníci a i.
Hlavný cieľ: Nový trend v marketingu, ktorého výsledkom sú vyššie zisky, multifunkční výkonní či vedúci manažéri, viac času, efektivity a najmä merateľné výsledky. Predstavujeme vám ASMO Marketing!

2. štvrťrok

Účtovníctvo a dane
Pohľadávky v podnikateľskej praxi: zabezpečenie, účtovanie, vymáhanie
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
12. 4. 2012
Žilina
Cieľová skupina: majitelia firiem, konatelia, účtovníci, finanční manažéri, správcovia pohľadávok a i.
Hlavný cieľ: Na konferencii sa stretnete s účtovníkom, právnikom, psychológom i predstaviteľom vymáhačskej spoločnosti... Poraďte sa so špecialistami na pohľadávky a riešte vaše problémy!

Marketing a obchod
3. MARKETING DAY
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
18. 4. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri firiem, špecialisti marketingu a obchodu, absolventi kurzov CIMA, študenti, širšia odborná verejnosť
Hlavný cieľ: Vytvára priestor na Good Practices a odbornú diskusiu, získavanie nových kontaktov, výmenu skúseností a prispieva ku kariérovému rozvoju manažérov. Stretávajú sa tu aj absolventi certifikovaných kurzov CIMA, ktorí prezentujú dosiahnuté výsledky z praxe.

Ľudské zdroje
MOTIVÁCIA A ODMEŇOVANIE 2012 – 12. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.zrrlz.sk
19. 4. – 20. 4. 2012
Vysoké Tatry
Cieľová skupina: vrcholoví manažéri, HR manažéri, personalisti, HR špecialisti
Hlavný cieľ: Aké sú praktické skúsenosti so zavádzaním systémov odmeňovania a s motivovanosťou zamestnancov? Čo sa osvedčilo a čo nie? Aj o tom bude 12. tradičné fórum personálnych manažérov Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov.

Marketing a obchod
Marketing LIVE 2012 – 9. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
25. 4. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví riaditelia, Brand Managers, špecialisti marketingu, Media Planners a Media Buyers, Event Managers, PR Managers
Hlavný cieľ: Efektívny on-line marketing a sociálne siete – prispôsobte sa cieľovej skupine! Prípadové štúdie úspešných on-line kampaní: Coca Cola, Playboy Fragrance, Stock Fernet, Zuno bank, Martinus.sk a i. Čomu venujú ľudia pozornosť v on-line priestore?

Utility
Smart Metering/Smart Grid – ako ďalej v zavádzaní inteligentných meracích systémov v utilitách – 2. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
26. 4. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CTO, CIO, Metering Project Director/Manager, Business Development Manager, Data and MDM Director/Manager, IT professionals
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je komunikovať možnosti reálneho budovania inteligentných rozvodných sietí energie a postupné nasadzovanie inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku.

Ľudské zdroje
Nové perspektívy v HR: trendy vo vedení, v motivovaní a hodnotení zamestnancov
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
26. 4. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: konatelia, riaditelia, manažéri všetkých úrovní, HR manažéri, všetci, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície
Hlavný cieľ: Cieľom je byť lepší než včera, vedieť rozuzliť situácie efektívnejšie a rýchlejšie. Najnovšie trendy z oblasti riadenia ľudských zdrojov a novinky v riešeniach na dennodenné otázky ľudí a ľudskosti riešia poprední odborníci.

Strojárstvo
Výroba a poruchy ozubených kolies a ozubených prevodov – 1. ročník
KONGRES management s.r.o.
www.intertribo.sk
26. 4. – 27. 4. 2012
Trnava
Cieľová skupina: výrobcovia, pracovníci zaoberajúci sa servisom a údržbou ozubených kolies a ozubených prevodov, tribotechnici, študenti
Hlavný cieľ: Prerokovať aspekty výroby a poruchovosti ozubených kolies a prevodov najmä z pohľadu tribologických poznatkov.

Vzdelávanie/Ľudské zdroje
V4 Fórum inovatívneho učenia – 2. ročník
EXPERIENCIA, o.z.
www.experiencia.sk
26. 4. – 27. 4. 2012
Banská Bystrica
Cieľová skupina: manažéri a špecialisti HR, pedagógovia, lektori, konzultanti, koučovia, vzdelávacie a poradenské spoločnosti, študenti, CVČ
Hlavný cieľ: Podnikavosť ako kľúčová kompetencia pre život. Neformálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného rozvoja s dôrazom na zážitkové formy učenia. Inšpirácie pre užšie prepojenie školy a praxe.

Informačné technológie
Systémová integrácia 2012: aktuálne výzvy a prax – 13. ročník
Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu
www.sssi.sk
apríl 2012
Žilinský kraj
Cieľová skupina: dodávatelia IT, zákazníci IT, akademická obec
Hlavný cieľ: Konsolidácia a definícia úloh systémovej integrácie v roku 2012.

Manažment
Biznis Fórum/Globálna recesia – príležitosť pre najlepších – 6. ročník
Sofisol s.r.o.
www.sofisol.sk
apríl 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri z rôznych oblastí biznisu a všetci, ktorí chcú byť úspešní
Hlavný cieľ: Ukázať ako uspieť v podmienkach recesie a ako môže kríza nasmerovať firmy k lepšiemu využitiu síl. Taktiež ako môžu manažéri pretrasformovať krízu na šancu, ako presadiť zmeny v produktoch, službách a procesoch tak, aby sa firma stala odolnejšou a pružnejšou.

Ochrana životného prostredia
RECYKLÁCIA ODPADOV 2012
KONGRES management s.r.o.
www.kongresm.sk
apríl 2012
Bratislava
Cieľová skupina: pracovníci zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi v podnikoch, pracovníci miestnej správy a samosprávy
Hlavný cieľ: Oboznámiť širokú odbornú verejnosť s novinkami v odbore. Prezentovať nové informácie z oblasti zhodnocovania rôznych druhov odpadov.

Marketing a obchod
SLOVAK RETAIL SUMMIT – 16. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.intraco.sk
apríl 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment obchodu, výroby a marketingu
Hlavný cieľ: Medzinárodná konferencia o stave a trendoch slovenského obchodu v kontexte európskeho trhu. Nastavenie podnikateľského prostredia. Vzťahy obchodu s dodávateľmi a so zákazníkmi. Trendy v marketingovej komunikácii.

Marketing a obchod
Marketing a komunikácia – 4. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
apríl 2012
Bratislava
Cieľová skupina: obchodní, marketingoví a PR manažéri
Hlavný cieľ: 4. ročník úspešnej konferencie prináša kľúčové informácie pre marketérov. Podrobne zmapuje lokálny trh a medzinárodne uznávaní speakri zároveň prinesú insighty v širších regionálnych súvislostiach.

Marketing/Informačné technológie
MobileRulezz 2012 – 2. ročník
Marketers, s.r.o.
http://mobile.rulezz.sk
apríl 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketéri, zadávatelia reklamy, profesionáli z reklamných, mediálnych, PR a digitálnych agentúr, špecialisti na mobilné aplikácie
Hlavný cieľ: Priniesť informácie o novinkách v mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúcom segmente marketingu. Súčasťou konferencie bude aj 2. ročník národnej súťaže o najlepšie mobilné aplikácie na Slovensku AppsRulezz 2012 (http://apps.rulezz.sk).

Chémia
40. výročná konferencia o kvasinkách – 40. ročník
Chemický ústav SAV
www.chem.sk
8. 5. – 11. 5. 2012
Smolenice
Cieľová skupina: pracovnici z oblasti kvasiniek (genetika a molekulárna biológia), biotechnológie, bunkovej biológie a medicínskej mykológie
Hlavný cieľ: Výmena poznatkov – účastníci zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Nemecka a i. Prepojenie na potravinársky priemysel (vinárstvo, pivovarníctvo, liehovarníctvo, pekárenstvo, atď.).

Účtovníctvo a dane
Organizačné zložky a stále prevádzkarne doma a v zahraničí (daňový, účtovný a právny pohľad)
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
10. 5. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: majitelia, riaditelia, účtovníci, finanční manažéri organizačných zložiek a stálych prevádzkarní
Hlavný cieľ: Predstavitelia spoločností, ktoré vlastnia alebo sú organizačnou zložkou či stálou prevádzkarňou doma alebo v zahraničí, sa stretávajú so špecifickými problémami, o ktorých sa konečne bude diskutovať.

Informačné technológie
Mobilita pre biznis: od infraštruktúry po aplikácie – 1. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
17. 5. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: CEOs, CFOs, CIOs, IT manažéri, IT architekti, vývojári aplikácií, manažéri informačnej bezpečnosti
Hlavný cieľ: Prezentovať nastupujúci trend mobility a jej dopad na biznis i užívateľov. Ako pripraviť podnikovú infraštruktúru, aby mohla absorbovať novú paradigmu, ako riešiť otázky bezpečnosti, rovnako aj súčasnú dostupnosť a rozvoj aplikácií pre mobilitu.

Informačné technológie
CLOUD COMPUTING CONFERENCE
Exponet s.r.o.
http://ccc.exponet.sk
22. 5. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CIO, IT špecialisti, obchodní riaditelia, technickí riaditelia, finanční riaditelia
Hlavný cieľ: Model Cloud Computingu zmenil vo svete informačných technológií zažité postupy a obchodné modely. Konferencia sa venuje jeho možnostiam, novinkám a súvisiacim témam: softvér ako služba, platforma ako služba, infraštruktúra ako služba, virtualizácia.

Marketing/Informačné technológie
Mobilný marketing – 3. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
máj 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví, obchodní a IT manažéri
Hlavný cieľ: Informácie pre marketérov profesionálne sa zaujímajúcich o metódu priameho marketingu založenú na využívaní mobilných zariadení. Predstaví zmeny a trendy, ktoré aktuálne formujú toto odvetvie, a poskytne inšpiráciu, ako z nich vyťažiť.

Verejná správa/Informačné technológie
KONFERENCIA ITAPA 2012
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
máj 2012
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov a projektových manažérov z verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora a vytvára platformu na vzájomné informovanie.

Marketing
IdeasRulezz 2012 – 1. ročník
Marketers, s.r.o.
http://ideas.rulezz.sk
máj 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketéri, top zadávatelia reklamy, inovatívne firmy, reklamné, mediálne, PR a digitálne agentúry
Hlavný cieľ: Inšpirovať učastníkov biznis nápadmi zo Slovenska a sveta, ktoré zafungovali. Priniesť nové pohľady na staré problémy a ponúknuť prehľad inovatívnych myšlienok. Súčasťou konferencie bude súťaž Inspiration Guru určená inovatívnym marketérom z firiem.

Manažment
Management LIVE 2012 – 5. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
5. 6. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: top manažéri obchodných, výrobných, distribučných podnikov, manažment podnikov, vrcholový manažment spoločností, konatelia
Hlavný cieľ: Podujatie zamerané na problémy manažmentu spoločností a optimalizáciu a reštrukturalizáciu podnikov.

Informačné technológie
IT právo: zmluvy a zmluvné vzťahy – 2. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
7. 6. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vedúci pracovníci IT, pracovníci právnych oddelení IT dodávateľov aj odberateľov, IT manažéri
Hlavný cieľ: Cieľom je zrozumiteľným a príťažlivým spôsobom objasniť problematiku zmluvných vzťahov pri dodávke IT služieb a ďalších súvisiacich činnostiach. Prednášať budú poprední experti na zmluvné vzťahy zo Slovenska a z Českej republiky.

Marketing a obchod
Retail CON 2012
Centers Publishing
www.centers.cz
7. 6. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: developeri, investori, majitelia retailových priestorov, Property Managers, subdodávatelia služieb, realitné spoločnosti a i.
Hlavný cieľ: Stretnutie odborníkov zo sveta Shopping Center a Retail, prehľad súčasných a plánovaných nákupných formátov na Slovensku, remodeling, nové značky na trhu, trendy v marketingu, atď.

Zdravotníctvo
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2012 – 6. ročník
PAMIDA International, s.r.o.
www.probiotic-conference.net
12. 6. – 14. 6. 2012
Košice
Cieľová skupina: vedci, lekári, univerzitní učitelia
Hlavný cieľ: The scientific programme will focus on current advances in the research, production and use of probiotics and prebiotics with particular focus on their role in maintaining health and preventing diseases.

Manažment/Financie
Krízový finančný manažment včera, dnes a zajtra
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
14. 6. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: majitelia a konatelia firiem, finanční riaditelia, manažéri zodpovední za krízový manažment a krízovú komunikáciu a i.
Hlavný cieľ: Ktoré rozhodnutie je v krízovom období najracionálnejšie? Ako optimalizovať náklady? Ako motivovať zamestnancov? Aké kroky urobiť, aby vaše podnikanie bolo naďalej úspešné? Odpovedajú slovenskí uznávaní rečníci a odborníci na dané oblasti.

Ľudské zdroje
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV – VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 2012 – 15. ročník
HRcomm – Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
www.zrrlz.sk
14. 6. – 15. 6. 2012
Stará Lesná
Cieľová skupina: manažéri a špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, HR poradcovia a poskytovatelia vzdelávania
Hlavný cieľ: Jubilejný 15. ročník fóra vzdelávačov – výmena skúseností z praxe firemných vzdelávačov (ako to robíme my) a dodávateľov vzdelávania (pohľad z druhej strany).

Zdravotníctvo
First European Conference on the Biology of Hydrogen Sulfide
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
http://umfg.sav.sk
15. 6. – 18. 6. 2012
Smolenice
Cieľová skupina: výskumní pracovníci, lekárnici, lekári zapojení do štúdia biologických účinkov H2S a jej možnej aplikácie v medicíne
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je spojiť európskych vedcov so zameraním na podobný výskum, zapojenie H2S v biológii a medicíne.

Manažment
SAS Forum 2012 – 15. ročník
SAS Slovakia, s.r.o.
www.sas.com/offices/europe/slovakia/events
20. 6. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholoví manažéri, marketingoví pracovníci, risk manažéri, obchodní riaditelia, analytici
Hlavný cieľ: Biznis analytika v praxi očami odborníkov z bankového, poisťovacieho, energetického a telekomunikačného sektora a štátnej správy.

Verejná správa
REGION FORUM – 6. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.regionforum.sk
jún 2012
Bratislava
Cieľová skupina: samospráva, regióny, regionálne združenia
Hlavný cieľ: Konferencia je zameraná na systémy, ktoré sprehľadňujú ekonomické a informačné toky v regiónoch. Venuje sa aktuálnym témam a problémom, ktoré riešia obce a regióny.

Financie/Manažment
Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo – 4. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
jún 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: 4. ročník odbornej konferencie, ktorú vydavateľstvo Ecopress organizuje v spolupráci s Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi.

Cestovný ruch
Horeca Hotel & Gourmet Forum – 7. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
jún 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: Dozviete sa, ako si udržať lojálnu klientelu a prevádzkovať hotel, reštauráciu či iné zariadenie tak, aby prinášali kvalitné služby zákazníkom a majiteľom zisk. Inšpirujte sa, ako to robia úspešní, o skúsenosti sa podelia domáci i zahraniční odborníci.

3. štvrťrok

Fyzika
Physics in Collison
Ústav experimentálnej fyziky SAV
http://fu.sav.sk
12. 9. – 15. 9. 2012
Smolenice
Cieľová skupina: špecialisti z odboru jadrovej a subjadrovej fyziky a astrofyziky
Hlavný cieľ: Revízia a aktualizácia kľúčových tém vo fyzike elementárnych častíc s cieľom podporiť neformálne diskusie o nových experimentálnych výsledkoch a ich dôsledkoch (EW fyzika, fyzika Neutrino, Astroparticle fyzika, Heavy chuť fyzika, QCD, Higgs a BSM fyzika).

Ľudské zdroje
New Vision in HR 2012 – 5. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.hrvision.sk
19. 9. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: HR manažéri, špecialisti rozvoja ľudských zdrojov, personálne agentúry, recruitmentové agentúry a vzdelávacie inštitúcie
Hlavný cieľ: Predstaviť aktuálne trendy v oblasti Human Resources.

Marketing a obchod
4. MARKETING DAY
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
26. 9. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri firiem, špecialisti marketingu a obchodu, absolventi kurzov CIMA, študenti, širšia odborná verejnosť
Hlavný cieľ: Vytvára priestor na Good Practices a odbornú diskusiu, získavanie nových kontaktov, výmenu skúseností a prispieva ku kariérovému rozvoju manažérov. Stretávajú sa tu aj absolventi certifikovaných kurzov CIMA, ktorí prezentujú dosiahnuté výsledky z praxe.

Vzdelávanie/Informačné technológie
IT job 2020 – 2. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
27. 9. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: dekani fakúlt informatiky a informačných technológií, garanti študijných programov, vysokoškolskí učitelia, HR IT firiem
Hlavný cieľ: Cieľom je objasniť nové trendy vo vzdelávaní IT špecialistov, kvalifikovať nový typ zručností IT špecialistov v ére globalizácie a virtualizácie pracovného prostredia po roku 2020.

Európska únia/Financie
Európske fondy na Slovensku – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
september 2012
Bratislava
Cieľová skupina: verejný a súkromný sektor
Hlavný cieľ: Dotácie pre municipality, príprava na ich vyčerpanie – čo bude potom? Zásady fiškálnej udržteľnosti projektov. Nové rozdelenie operačných programov po roku 2013. Najčastejšie chyby v projektoch. Pohľad hodnotiteľa projektu.

Cestovný ruch
HOSPITALITY & TOURISM SUMMIT
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.hospitality.sk
september 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment v segmente HORECA a turizmus
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je dať odpovede na otázky, ako sa subjekty v oblasti HORECA a turizmu môžu vyrovnať s globálnym trhovým prostredím.

Informačné technológie/Manažment
Softvér ako služba – 3. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
september 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší stredný manažment, ekonomickí riaditelia, vedúci IT oddelení, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: V čase hospodárskeho poklesu sa prirodzene kladie zvýšený tlak na úsporu nákladov, ku ktorej patrí aj znižovanie výdavkov na IT. Tento trend už má pevnú pozíciu. Konferencia prinesie kľúčové informácie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o túto tému.

Marketing/Informačné technológie
InternetRulezz 2012 – 2. ročník
Marketers, s.r.o.
http://internet.rulezz.sk
september 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketéri, top zadávatelia reklamy na Slovensku, médiá, profesionáli z digitálnych, reklamných, PR a mediálnych agentúr
Hlavný cieľ: Priniesť novinky z oblasti digitálneho marketingu, sociálnych médií a internetovej reklamy. Konferencia od tvorcov Internet je sexy. Súčasťou InternetRulezz 2012 bude súťaž internetových riešení a digitálnych kampaní.

4. štvrťrok

Marketing a obchod
Marketing that Sells! – 5. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
3. 10. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví riaditelia, Brand Managers, špecialisti marketingu a predaja, Media Planners, Media Buyers, PR a Event Managers
Hlavný cieľ: Aktuálne trendy v oblasti marketingu zameraného na predaj, komunikácia medzi obchodným a marketingovým oddelením.

Manažment
Štatutár v hlavnej úlohe: zodpovednosť voči štátu, zamestnancom a spoločníkom
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
11. 10. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: konatelia, majitelia, prokuristi a i.
Hlavný cieľ: Na konferencii sa bude diskutovať o sporných otázkach týkajúcich sa práv a povinností štatutárnych orgánov a ich vzťahov voči verejným inštitúciám, spoločníkom i zamestnancom.

Chémia
BYPoS 2012
Ústav polymérov SAV
http://polymer.sav.sk
15. 10. – 19. 10. 2012
Smolenice
Cieľová skupina: Bc./Mgr., Ing./PhD. študenti alebo mladí vedeckí pracovníci do 40 rokov z oblasti makromolekulárnej chémie
Hlavný cieľ: BYPoS workshop je zameraný na všetky oblasti makromolekulárnej chémie a poskytuje ideálne možnosti pre mladých vedcov so záujmom o polyméry, ktorí majú možnosť prezentovať a diskutovať svoje výsledky a znalosti v odbore polymérov chémie.

Telekomunikácie
TELCO 2012 – 5. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.telcoconference.sk
17. 10. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: technickí riaditelia, top manažment telekomunikácií, IT manažéri, vrcholový manažment providerov, dodávatelia komponentov
Hlavný cieľ: Aktuálny stav vývoja na slovenskom telekomunikačnom trhu, riadené služby, dátové centrá.

Strojárstvo
Medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2012 – 11. ročník
KONGRES management s.r.o.
www.intertribo.sk
22. 10. – 24. 10. 2012
Štrbské Pleso
Cieľová skupina: tribológovia, tribotechnici, pracovníci zodpovední za údržbu strojných zariadení, pedagógovia a VŠ študenti technického smeru
Hlavný cieľ: Medzinárodné sympózium INTERTRIBO je zamerané na špecifické otázky exponovaných trecích dvojíc.

Informačné technológie
BEZPEČNOSŤ A DOSTUPNOSŤ DÁT
Exponet s.r.o.
http://bdd.exponet.sk
23. 10. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: CEO, CIO, IT špecialisti, obchodní riaditelia, technickí riaditelia, finanční riaditelia
Hlavný cieľ: Druhý ročník konferencie ponúka prehliadku bezpečnostných produktov, vďaka ktorým zostane zachovaná dôveryhodnosť, dostupnosť a integrácia informácií spracovávaných a uchovávaných vo vašich informačných systémoch.

Manažment
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – 6. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
25. 10. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: projektoví manažéri, vedúci projektových kancelárií, CEOs, CIOs
Hlavný cieľ: Prezentovať všeobecne aplikovateľné Best Practices a osvedčené metodiky či modely z projektového riadenia v oblasti informačných technológií a ďalších oblastiach, ako aj požadované Soft Skills pre projektové riadenie.

Doprava a logistika
TRANSLOG – 1. ročník
LUXUR Media, s. r. o.
www.transport-logistika.cz
25. 10. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: dopravní a logistickí manažéri výrobných a dodávateľských firiem, manažment a top manažment z dopravy a logistiky
Hlavný cieľ: Prvý ročník konferencie zameraný na oblasť dopravy a logistiky. Nová moderná konferencia prináša novinky ako efektívne využiť biznis potenciál a maximálne zviditeľnenie partnerov akcie.

Informačné technológie/Vzdelávanie
ICETA 2012 – 10. ročník
elfa, s.r.o.
www.iceta.sk
25. 10. – 26. 10. 2012
Vysoké Tatry
Cieľová skupina: stredný a vrcholový manažment z oblasti – štátna správa, samospráva, školstvo, informačné a komunikačné technológie, vzdelávanie
Hlavný cieľ: Multidisciplinárna platforma zameraná na propagáciu, podporu, rozvoj a zavádzanie najnovších informačných a komunikačných technológií do vzdelávacej praxe. Medzinárodná konferencia sa koná pod záštitou IEEE a predstavuje experimentálne riešenia a technológie.

Vzdelávanie/Ľudské zdroje
Salón ďalšieho vzdelávania – 11. ročník
AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
www.aivd.sk
25. 10. – 26. 10. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri a špecialisti HR, personalisti, vzdelávacie a poradenské spoločnosti, personálne agentúry, ďalšia odborná verejnosť
Hlavný cieľ: Vytvárať nadnárodnú platformu na prezentáciu Good Practices a odbornú diskusiu o ďalšom vzdelávaní a rozvoji ľudí – smerovaní vzdelávania, trendoch, efektivite, zlepšovaní kvality vzdelávania a komunikácie a medzinárodných štandardoch vo vzdelávaní.

Manažment
Made for Quality – Made for Success – 18. ročník
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
www.ssk.sk
október 2012
Vysoké Tatry
Cieľová skupina: inžinieri kvality, manažéri kvality, stredný a vrcholový manažment organizácií
Hlavný cieľ: Preukázať model úspešného podnikania založeného na princípoch kvality a výnimočnosti organizácií.

Energetika
Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
október 2012
Bratislava
Cieľová skupina: výrobcovia a distributéri energie z obnoviteľných zdrojov, investori, výrobcovia zariadení, zástupcovia výskumu a vývoja, učitelia
Hlavný cieľ: Konferencia sa zameriava na problematiku obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku – legislatíva a nové trendy.

Ľudské zdroje
AMCHAM KONFERENCIA O ĽUDSKÝCH ZDROJOCH – 10. ročník
Americká obchodná komora v SR
www.amcham.sk/events
október 2012
Bratislava
Cieľová skupina: členovia Americkej obchodnej komory, manažéri, konzultanti, personalisti, predstavitelia vrcholového manažmentu významných firiem
Hlavný cieľ: Hlavným zámerom konferencie je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi trendmi z oblasti ľudských zdrojov prostredníctvom prezentácií zahraničných a domácich prednášajúcich a prostredníctvom diskusie, pracovných seminárov alebo praktických cvičení/workshopov.

Zdravotníctvo
SEXUALITY – 4. ročník
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
www.kvsbk.sk
október 2012
Smolenice
Cieľová skupina: výskumníci a výchovní pracovníci v oblasti sexuality, experti v oblasti zdravia, učitelia
Hlavný cieľ: Multidisciplinárna konferencia o aktuálnych, perspektívnych a akútnych problémoch sexuality v dnešnej spoločnosti.

Financie/Manažment
Finančné riadenie podnikov – 10. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
október 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: Finančné riadenie podnikov je už 10. ročníkom odbornej konferencie, ktorú organizuje vydavateľstvo Ecopress v spolupráci so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov pod záštitou guvernéra NBS.

Stavebníctvo a reality
REAL ESTATE MARKET – 8. ročník
Stavebné fórum.sk
www.stavebne-forum.sk/slovensko2012
október 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažéri developerských, stavebno-investičných, finančných a realitných spoločností, zástupcovia obcí a verejnej správy
Hlavný cieľ: Aktuálne informácie zo stavebno-investičnej, z developerskej, finančnej a realitnej oblasti. Konferencia umožňuje výmenu poznatkov a skúseností, a tak prispieva k lepšej orientácii v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.

Marketing
MarketingRulezz 2012 – 1. ročník
Marketers, s.r.o.
http://marketing.rulezz.sk
október 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketéri, top zadávatelia reklamy, profesionáli z marketingových, PR, reklamných, mediálnych a digitálnych agentúr
Hlavný cieľ: Priblížiť účastníkom aktuálne trendy v marketingovej komunikácii zo Slovenska a sveta. Prieskumy, prípadové štúdie, inšpirácie – všetko potrebné na naštartovanie novej formy marketingu pre firmu/značku/produkt.

Manažment
Procesné riadenie 2012 – 7. ročník
Slovenská asociácia procesného riadenia
www.sapria.sk
október 2012
stredné Slovensko
Cieľová skupina: riadiaci pracovníci, vrcholoví manažéri, strední a línioví manažéri, iní pracovníci (vlastníci procesov a činností)
Hlavný cieľ: Výmena teoretických a praktických poznatkov a skúseností v oblasti procesného riadenia (Business Process Management). Poukázať na overené prístupy a najnovšie metódy a nástroje riadenia a inovácie procesov uplatniteľné v praxi.

Účtovníctvo a dane
Pohľadávky v podnikateľskej praxi: zabezpečenie, účtovanie, vymáhanie
Verlag Dashöfer, s.r.o.
http://konferencia.dashofer.sk
7. 11. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: majitelia firiem, konatelia, účtovníci, finanční manažéri, správcovia pohľadávok a i.
Hlavný cieľ: Na konferencii sa stretnete s účtovníkom, právnikom, psychológom i predstaviteľom vymáhačskej spoločnosti... Poraďte sa so špecialistami na pohľadávky a riešte vaše problémy!

Informačné technológie/Marketing
Daily Web 2012 – 5. ročník
In Form Slovakia, s.r.o.
www.informslovakia.sk
14. 11. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: projektoví a marketingoví manažéri, technickí riaditelia a IT manažéri, Freelancers (weboví vývojári a dizajnéri „na voľnej nohe“)
Hlavný cieľ: Nové trendy v marketingu na internete, merateľnosť efektivity digitálnych médií, optimalizácia webových stránok pre mobilitu, bezpečnosť a technológie.

Manažment/Facility
Facility Management – ako efektívne a účinne spravovať majetok – 2. ročník
DIGIT, s.r.o.
www.efocus.sk
22. 11. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: ekonomickí a finanční riaditelia, vedúci stratégie, referenti správy majetku, investičných činností, prevádzky a budov
Hlavný cieľ: Stratégie, taktiky a techniky ako identifikovať a spravovať majetok spoločnosti. Stratégie, taktiky a techniky ako mať majetok spoločnosti pod kontrolou. Best Practices a prípadové štúdie efektívnej správy majetku.

Doprava a logistika
SLOVLOG 6 – 6. ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.slovlog.sk
22. 11. – 23. 11. 2012
Bratislava
Cieľová skupina: manažment a vrcholový manažment logistických, výrobných a obchodných spoločností
Hlavný cieľ: Jedinečné logistické fórum otvára otázky očakávaní a budúceho vývoja v logistike na slovenskom trhu. Podujatie zahŕňa konferenčný program, Logistický Business Mixer a návštevy logistických centier.

Ľudské zdroje
IN FÓRUM – 7. ročník
Sofisol s.r.o.
www.sofisol.sk
november 2012
Bratislava
Cieľová skupina: HR odborníci, riaditelia spoločností a manažéri, ktorí chcú riadiť firmy efektívne a moderne
Hlavný cieľ: Cieľom 7. ročníka konferencie je priniesť moderné a inovatívne riešenia nielen z oblasti ľudských zdrojov, ale aj úspešného a strategického riadenia firmy v období recesie.

Ľudské zdroje
A2C (Automotive 2nd Century) – cyklus pre súčasné desaťročie – 8. ročník
KREDIT, s.r.o. – spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých
www.kreditke.sk
november 2012
Vysoké Tatry, Stará Lesná
Cieľová skupina: top manažéri spoločností podnikajúcich v automobilovom a príbuznom priemysle (AP & PP) pôsobiacich na území SR a ČR
Hlavný cieľ: Konferencia nadviaže na sedem podujatí A2C realizovaných po roku 2000. Cieľom je poskytnúť výsledky analýz rozvoja AP & PP v strednej Európe ako východiska pre inováciu stratégie firiem, prehlbovanie spolupráce, budovanie nových partnerstiev a rozvoj ĽZ.

Marketing a obchod
INTRACO SPECIAL – 13. ročník
INCOMA Slovakia, s.r.o.
www.intraco-special.sk
november 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vrcholový manažment obchodu a marketingu
Hlavný cieľ: Konferencia sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Manažment
ProcessForum Bratislava 2012 – 15. ročník
IDS Scheer Slovakia, s.r.o. (člen Software AG)
www.processforum.sk
november 2012
Bratislava
Cieľová skupina: generálni riaditelia, finanční riaditelia, IT riaditelia, manažéri a pracovníci zodpovední za riadenie podnikových procesov a i.
Hlavný cieľ: ProcessForum nadväzuje na najväčšiu udalosť v oblasti procesov – Process World. Účastníci sa môžu dozvedieť nielen o produktoch ARIS, webMethods či SAP, ale aj Best Practices slovenských klientov a ich reálnych skúsenostiach s riadením podnikových procesov.

Poľnohospodárstvo/Manažment
Agroprogress – 3. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
november 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší stredný manažment, ekonomickí riaditelia, riaditelia marketingu
Hlavný cieľ: Agroprogress 2012 je 3. ročníkom konferencie, ktorú organizujú vydavateľstvá Ecopress a VELDAN. Mapuje trendy v agrosektore a potravinárskom priemysle ovplyvňujúce vývoj a smerovanie potravinársko-poľnohospodárskeho sektora, bioenergií a životného prostredia.

Manažment/Financie
Kolektívne investovanie – 10. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
november 2012
Bratislava
Cieľová skupina: vyšší stredný manažment, ekonomickí riaditelia, odborná verejnosť zaoberajúca sa investičnými produktmi a ich predajom
Hlavný cieľ: Poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.

Informačné technológie/Marketing
Internet je sexy – 5. ročník
Mafra Slovakia, a. s.
www.internetjesexy.sk
november 2012
Bratislava
Cieľová skupina: marketingoví manažéri, reklamní tvorcovia, podnikatelia
Hlavný cieľ: 5. ročník mienkotvornej konferencie o digitálnom marketingu. Je udalosťou roka na Slovensku. Uzatvára kaledárny rok a dáva výhľad do ďalšieho.

Verejná správa/Informačné technológie
MEDZINÁRODNÝ KONGRES ITAPA 2012 – 11. ročník
Kancelária ITAPA
www.itapa.sk
november 2012
Bratislava
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej a štátnej správy, odborníci na oblasť realizácie e-Government projektov (nielen zo Slovenska)
Hlavný cieľ: ITAPA je projekt dlhodobej podpory informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorý aktivizuje a spája informačných stratégov a projektových manažérov z verejnej správy, podnikateľského a akademického sektora a vytvára platformu na vzájomné informovanie.

Informačné technológie
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI – špeciál
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
www.intenziva.sk
november 2012
Bratislava
Cieľová skupina: IT manažéri a špecialisti, výrobcovia a dodávatelia telekom. zariadení, operátori telekom. služieb, zástupcovia výskumu a vývoja
Hlavný cieľ: Informovať o výsledkoch výskumu a vývoja v oblasti nových, perspektívnych rádiokomunikačných technológií (kognitívne rádio) a širokopásmového prenosu v optických sieťach.