Predstavenie katalógu Education

Čo je cieľom katalógu?
 • podporiť vzdelávanie a konferenčný biznis
 • zdôrazniť manažérom dôležitosť investícií do vzdelávania
 • pomôcť personalistom pri presadzovaní vzdelávacieho plánu a skvalitňovaní ľudského kapitálu
Čo v katalógu nájdete?
 • databázu konferencií
 • databázu hotelov
 • databázu personálnych informačných systémov
 • databázu vzdelávacích a poradenských spoločností a škôl
Komu je katalóg určený?
 • manažérom spoločností (vrcholovým i líniovým)
 • personalistom, ktorí zabezpečujú vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • všetkým záujemcom o vzdelávanie a ďalší profesijný rast
Kto katalóg dostane (náklad 20 000 výtlačkov)?
 • účastníci konferencií
 • predplatitelia časopisu Práca, Mzdy a odmeňovanie
 • predplatitelia časopisu Zisk
 • predplatitelia časopisu Finančný manažment
 • hoteloví hostia vybraných hotelov
 • partneri a ich klienti

Partneri projektu